Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 271
 

INTERNATIONAL FARVEFABRIK A/S

 

 

I 1881 stiftedes af brødrene A. C.  & M. Holzapfel Holzapfel's Com­positions Co., Ltd., Newcastle on Tyne, med speciale skibsbundfar­ver og andre farver til skibsbrug, og denne virksomhed blev begyn­delsen til den nu verdenskendte organisation indenfor skibsfarvebranchen International Paints Ltd. , der i dag er verdens største skibs­farvefabrik, som årligt fremstiller farve til skibe paa ialt 30-40 mill. brutto register tons.

Datterselskaber blev stiftet i så godt som alle verdensdele og 14. febr. 1899 grundlagdes virk­somheden i Danmark under navnet Dansk Farvefabrik System Holzapfel A/S.

Selskabets stiftere var direktør, Mr. Max Holzapfel, gros­serer Julius Bernburg og fabrikant Anton Boas.

I 1915 sammensluttedes virksomheden med den i 1914 oprettede farvefabrik A/S Bundfarvefabrikken "Selandia" og fortsatte under navnet Holzapfel-Selandia A/S. Moder­selskabet havde under den første verdenskrig forandret navn til The international Paint & Compositions Co., Ltd., og det danske selskab forandrede derfor i 1919 navn til Den inter­nationale Skibsfarve-Fabrik A/S.

Dette navn er i 1936 af hensyn til, at virksomheden optog fabrikationen af andre farver ved siden af skibsfarver, forandret til International Farve­fabrik (Holzapfel) A/S; siden 1946 har det nuværende navn været anvendt.

Selskabet begyndte sin virksomhed på Krimsvej, hvor der blev anlagt en fabrik.

I perioder var det fordelagtigt for virksomheden at importere farver fra fabrikkerne i New­castle og Hamborg, hvorfor den danske fabrik ikke altid var i gang, men tjente som lager­lokaler.

I 1924 flyttedes virksomheden til Øresunds Sidevej, hvor nye lagerlokaler var blevet op­ført. Disse blev i 1926 omdannet til fabrik og fabrikationen i sin helhed genoptaget i 1928.

 

 

 

 

Virksomheden udvidedes i 1933 og flyttedes i 1937 til det nyopførte, moderne fabriksanlæg på Øresundsvej 141, hvor fabrikken stadig har til huse.

Fra 1. jan. 1924-30. april 1948 var C. A. Gerner (f. 1882) adm. direktør.

Fabrikken fremstiller nu alle farver, der an­vendes herhjemme til skibe og i land, idet så­vel statsinstitutioner som private virksomhe­der er aftagere af firmaets produkter. Endvi­dere fremstiller fabrikken i sit moderne lak­kogeri alle forskellige lakker, som fabrikken selv anvender i sine farver såvel som gulv­lakker, bådlakker etc. Virksomhedens speciale er dog fremdeles farver til skibsbrug.

Selskabets bestyrelse gennem årene: Mr. Max Holzapfel (1899-1905), grosserer Julius Bernburg (1899), fabrikant Anton Boas (1899­1907), skibsreder Poul Carl (1905-1907), gros­serer Thielsen (1907-1913), generalkonsul Jo­han Hansen (1899-1908), skibsreder Robert Hansen (1908-1912), kommandørkaptajn H. Rechnitzer (1908-1922), skibsreder Christian Harhoff (1912-1946), direktør P. Middelboe (1913-1916), viceadmiral C. F. Wandel (1915­1930), fabrikejer Bjørn Stephensen (1915­1937), kaptajn Prom (1919-1923), direktør Ove Munk (1923-1927), Mr. Walther, Newcastle - on ­- Tyne (1923-1926), direktør C. Ph. Seidelin (1923-1925), generaldirektør C. R. Petrie, London (siden 1926), direktør Oscar Ovesen (1927-1938), skibsreder M. Suenson (siden 1930), direktør C. A. Gerner (1936-1938), di­rektør K. V. Tersling (siden 1938), direktør L. O. Normann (1938-1946) samt skibsreder Pre­ben Harhoff (siden 1946).

Selskabets nuværende direktion: civilinge­niør Børge Lorentzen (f. 1915), der tiltrådte som adm. direktør d. 1. maj 1948 efter at have været driftsingeniør i selskabet siden 1945.

Adresse: øresundsvej 141, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage