Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 376
Lund - Lund
 

JACOB LUND´s BOGHANDEL

Er grundlagt den 25. Jan 1854 af Jacob Lund (f.1831, d.1891) efter hvis Død den fortsattes af hans Enke, Louise Nathalie Lund (f. 2829, d. 1895) og Baldur Harald Nathanael Borgen (f. 1850). Sidstnævnte, der havde været Medhjælper i Forretningen fra 1872, er efter Enkefru Lunds Død Eneindehaver. Fra 1862 har Stempelpapirforhandling været knyttet til Virksomheden.

Adresse: Pilestræde 6; København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Jacob Lund, bog- og papirhandel samt for­lagsboghandel.

Grundl. d. 25. jan. 1854 af Ja­cob Lund (f. 1831, d. 1891).

Indehaver siden 1930: Paul E. Pedersen (f. 1893).

Adresse: Pilestræde 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jacob Lund, købmandsforretning.

Grundl. d. 27. okt. 1887; senere overgået til Peter Johan­nes Lund (f. 1891, d. 1939). Efter dennes død fortsat af enken, fru Ingeborg Lund (f. 1890).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Lund, købmandsforretning.

Grundl. d. 25. sept. 1865 af F. Schoppe.

I 1910 overtaget af Jens Lund (f. 1870, d. 1946).

Efter dennes død fortsat af enken, fru Betty Lund (f. 1874).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Lund, glarmesterforretning,

Grundl. ca. 1910. Indehaver (siden 1928): Johs. Lund (f. 1882).

Adresse: Gammel Kongevej 51, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Lund, gørtler, metalvarefabrik og metal­støberi.

Grundl. i 1873 af J. P. Lund U. 1848, d.1917).

Forretningen ejes nu af sønnen, K. Aa. Lund (f. 1896).

Adresse: Klostergade 16-18, Århus.

 

J. R. LUND´s PARISERETABLISSEMENT

Johan Rasmus Lund (f. 1822, d.1893) tog den 18. Maj 1847 Borgerskab som skræddermester. Hans Enke fortsatte Forretningen med sin Søn, Aage B. Lund (f. 1874) som Bestyrer, og denne blev i 1899 Eneindehaver af Firmaet.

Adresse: Kongens Nytorv 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

LUND & THORSEN

Klædehandel en gros, er grundlagt 1818 af H. A. Lund og V. Thorsen på Amagertorv 1, der endnu beboes af Firmaet. Forretningen overtoges i 1887 af A. N. le Sage de Fontenay (f. 1850, d. 1907), efter hvem den gik over til hans Enke og A. Bojesen; førstnævnte udtrådte 1907, hvorefter Bojesen er Eneindehaver.

Adresse: Amagertorv 1, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Martin Lund, bødkerforretning.

Grundl. d. 25. okt. 1855 af C. C. Lund (f. 1830, d. 1897) og i 1886 overtaget af Martin Lund (f. 1860).

I 1950 optoges sønnen, Holger Lund (f. 1896) som medindehaver.

Adresse: Domkirkestræde 16, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peder Lund, møbelforretning.

Grundl. i 1879 af, H. Chr. Lund (f. 1853, d. 1929).

I 1909 over­taget af sønnen, Peder Lund (f. 1880).

I 1915 overtoges Carl Møller's Forretning, der var grundlagt ca. 1890.

Adresse: Gerritsgade 40, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. K. Lund, kunstdrejerforretning.

Grundl. i okt. 1899 af P. K. Lund (f. 1868, d. 1942).

Nuværende Indehaver: datteren Ellen Lund.

Forretningen er grundlagt i Frederiks Alle nr. 42 og flyttedes i 1913 til den nuværende adresse, hvor ejendommen erhvervedes i 1916.

Adresse: Bruunsgade 58, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sophus Lund, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1889 af Sophus Lund. (f. 1866, d. 1945).

I 1945 overtaget af sønnen, Hans Chr. G. Lund (f. 1900).

Adresse: Gammel Kongevej 133, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Theodor Lund & Petersen A/S, import og eks­port af smør.

Grundl. d. 29. sept. 1868 af Theodor Lund (f. 1834 i Salling, udtrådt 1893, d. 1918), som i 1870 optog Niels Groes Peter­sen (f. 1836, udtrådt 1893, d. 1894) i firmaet.

I 1892 optoges N. Groes Petersens svoger, Niels Jensen. (f. 1861, d. 1905) og Oscar Kjersgaard (f. 1854, udtrådt 1913, d. 1917).

I 1904 optoges N. Groes Petersens søn, N. C. Groes-­Petersen (f. 1874, d. 1939).

I 1913 optoges Poul Kjersgaard (f. 1885, d. 1944).

I 1916 gik firmaet over til aktieselskab med N. C. Groes-Petersen (fratrådt 1932), Poul

Kjersgaard og Andreas Jacobsen (f. 1885) direktionen.

 

     

N. C. Groes-Petersen      Andreas Jacobsen

 

Aktiekapital: kr. 1.000.000.

Nuværende direktør: Andreas Jacobsen.

I 1939 udnævntes Ejnar Madsen (f. 1891) til underdirektør.

Selskabets nuværende bestyrelse: direktør Andreas Jacobsen (formand), bankdirektør Povl Roepstorff og underdirektør Ejnar Mad­sen.

Under selskabet drives tillige R u s s i s k­ Asiatisk Kompagni (oprettet 1917) og

W. H e l l e s e n & C o. A/S.

Adresse: Toldbodgade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thorv. Lund, købmandsforretning.

Grundl. d. 3. nov. 1838 af H. C. Nagel (d. 1872).

Inde­haver siden 1940: Thorv. Lund (f. 1892).

Adresse: Algade 11, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Lund, blomsterforretning.

Grundl. ca. 1900 af M. K. Frederiksen.

Indehaver (siden 1934): Viggo Lund (f. 1908).

Adresse: Vesterbrogade 107 B, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Lundager-Christensen, herreekviperings­forretning.

Grundl. d. 2. okt. 1909 af Chr. Chri­stensen (f. 1866, d. 1936).

Den 1. jan. 1925 op­toges Chr. Lundager-Christensen (f. 2. sept. 1895) som medindehaver; i 1936 overtog han firmaet som eneindehaver.

Adresse: Torvestræde 11, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Lundberg, manufakturforretning.

Grundl. d. 16. nov. 1871 af J. C. Lundberg (f. 1840, d. 1903).

Efter denne videreført af sønnen, Aug. Lundberg (f. 1869, d. 1941).

I 1941 overtaget af dennes søn, Povl Lundberg (f. 1907).

Adresse: Rådhusstræde 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. B. Lundberg's Maltfabrik A/S.

Grundl. d. 29. sept. 1857 af S. B. Lundberg (f. 1831, d. 1901).

Omdannet til aktieselskab i 1910.

Direktør (siden 1924): S. C. F. C. B. Lundberg (f. 1892).

Adresse: Ebeltoft.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage