Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 383
Mads - Mads

 

K. Madsen's Trikotagefabrik og K. Madsen's Garn- og Trikotageforretning.

Grundl. d. 13. nov. 1878 af K. Madsen (f. 1853, d. 1934).

Grundlæggerens to sønner, Th. Madsen (f. 1884) og Emil Madsen (f. 1885) blev optaget som medindehavere, henholdsvis i 1910 og i 1912 og overtog ved faderens død virksomhe­den.

I 1948 optoges Erik Sloth Madsen (f. 1917) og Knud Otto Madsen (f. 1916) som medindehavere.

Adresse: Søndergade 28-30, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Madsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1887 af P. Petersen (d. 1931).

Efter hans død overtaget af Albert Jochumsen (f. 1900), der d. 8. juli 1946 afhændede den til Knud Madsen (f. 11. maj 1921).

Adresse: Nyelandsvej 20, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. P. Madsen, trikotageforretning.

Grundl. d. 28. april 1891 af K. P. Madsen (f. 1865, d. 1940).

Nuværende indehavere: grundlæggerens døtre, frøken Alma Cathrine Madsen (f. 1892) og frøken Agnes Kamilla Madsen (f. 1895).

Adresse: Vestergade 97, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kristoffer Madsen's Kolonialhandel.

Grundl. d. 27. aug. 1826 af Nicolai Peter Klein (f. 1799, d. 1878).

I 1886 overtaget af Kristoffer Mad­sen (f. 1860, d. 1921).

Indehaver (siden 1941): Helge Ora Olsen (f. 1914).

Adresse: Kordilgade 62, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kristoffer Madsen & Søn A/S, foderstoffer, korn- og støbegodsforretning.

Grundl. d. 27. aug. 1826 af Nicolai Peter Klein (f. 1799; d. 1878); Overtaget i 1886 af Kristoffer Madsen (f. 1860,d.192l).

Omdannet til aktieselskab i 1941.

Direktør: Niels Erik Madsen (f. 1898).

Adresse: Kordilgade 64, Kalundborg.         

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Madsen A/S, trikotage og børnekonfektionsforretning.

Grundl. i 1904 af M. Madsen (f. 1869, d. 1934). Efter hans død omdannet til et aktieselskab.

Besty­relsen består af frk. Hansine Madsen (f. 1889) og E. Madsen (f. 1905), der er selskabets direktører samt af frk. Mary Madsen (f. 1897) og Niels J. Th. Madsen (f. 1896), der er selska­bets prokurister.

 

M. Madsen

 

Selskabets aktiekapital, der i 1935 var på 65.000. kr., udvidedes i 1944 til 200.000 kr.

Adresse: Vestergade 7, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marcilius-Madsen, grossererforretning (klæde­import).

Grundl. d. 12. april 1894 af Marcilius Madsen (f. 1857, d. 1945).

Siden grundlægge­rens død videreføres firmaet af sønnen, Axel Marcilius Madsen (f. 1891).

Adresse: Holbergsgade 14, Kbhvn. K.        

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marinus Madsen A/S, manufakturforretning.

Grundl. i 1908 af Marinus Madsen.

I 1938 om­dannet til et aktieselskab.

Bestyrelsens for­mand er ovennævnte Marinus Madsen.

Adresse: østergade 5, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Madsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 17. juli 1911 af Marius Madsen (f. 1889), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Forchhammersvej 15, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Madsen's Eftf., Poul Skyum, papirfor­retning en gros og papirposefabrik.

Den 1. maj 1862 overtog Marius Madsen (f. 1836, d. 1899) en af købmand Borch drevne papir- og pro­duktforretning.

Indehaver (siden 1941): Poul Skyum (f. 1903).

Adresse: Vester gade 43, Odense.       

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. I. Madsens Uretablissement.

Grundl. d. 14. juni 1892 af M. r. Madsen (f. 1872, d. 1935).

I 1933 overtaget af sønnen, Vald. Madsen (f. 1899).

Adresse: Bispensgade 1, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Morten Madsen, snedkerforretning.

Grundl. i 1860 af N. J. Madsen (f. 1836, d. 1911).

Inde­haver (siden 1913): Morten Madsen (f. 1867).

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. S. Madsen, papir en gros m.m.

Grundl. d. l. maj 1900 af Martin Severin Madsen (f. 1873, d. 1931); efter dennes død overtaget af hans enke, fru Sørine Madsen med sønnen, Kai Thing­strup Madsen (f. 1908), som prokurist; denne indtrådte i 1946 som medindehaver af firmaet.

Adresse: Bredgade 2, Brønderslev,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Madsen, ægeksportforretning.

Grundl. d. 9. juli 1876 af Niels Madsen (f. 1850, d. 1921) i Toreby og flyttet til Nykøbing F. i 1882.

Nu­værende indehavere er: fru Agnes S. L. Lund, Vejle (f. 1886), A. N. F. Madsen, Odense (f. 1888), fru Emma M. Bundgaard, København ·(f. 1889), fru Ingeborg Risom (f. 1891) og fru Gerda E. Undschuld (f. 1895).

Adresse: Langgade 6-8, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. J. Madsen, kornhandel.

Grundl. d. 1. nov. 1888 af J. P. Jørgensen (f. 1863, d. 1938) som købmandsforretning. Indehaver (siden 1940): N. J. Madsen (f. 1898).

Adresse: Holsted By.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. J. Madsen & Sønner, malerforretning.

Grundl. d. 15. april 1884 af N. J. Madsen (f. 1858, d. 1924).

Nuværende indehavere: sønner­ne, Chr. Garn Madsen (f. 1884.), og V. M. Mad­sen (f. 1883) (medindehavere fra 1913).

Adresse: Sølystgade 8, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Olaf C. Madsen's Eftf., glarmester- og forgyl­derforretning.

Grundl. i okt. 1854 af Ludvig Madsen (f. 1826, d. 1900), som forinden havde drevet en af hans fader i mange år ført glar­mesterforretning i Store Heddinge.

I 1889 over­tog Ludvig Madsens søn, Olaf C. Madsen (f. 1863), forretningen, og i 1900 udvidede han

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage