Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ζ Ψ

 
Forrige side                                                                                                               Nζste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 385
Mags - Maga 

 

udvidelse sted, da firmaet efter en rζkke grundkψb i Lille

Kongensgade-Bremerholm­Vingεrdstrζde i nov. samme εr εbnede den ny hal.

I 1933 moderniseredes hovedbygnin­gens indre.

I 1939 udskiltes engrosforretningen i et selvstζndigt aktieselskab med en aktieka­pital pε 4 millioner, i 1949 udvidet til 6 mil­lioner, under navn af A/S Th. Wessel & Vetts Fabriker.

Den 1. marts 1942 blev ejendommene Ψster­gade, Bremerholm, Lille Kongensgade og Kon­gens Nytorv, som var erhvervede 1932-40, overfψrt til ejendomsselskabet A/S Ψstergade 15 m. fl. Aktiekapitalen er pε 6 millioner.

 

Bestyrelsesmedlemmer

i A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord:

Th. Wessel……………………………………………………………………………….............................…………....1899-1905

Emil Vett ……………………………………………………………………………………..…..............................…….1899-1911

Hψjesteretssagfψrer P. G. C. Jensen (formand) (f.1840, d.1911)……....................…………...…1899-1911

Kψbmand Otto Langballe (d.1909)………………………………………………….…...................…………...…1899-1909

Kψbmand J. Printz1au (f. 1841, d.1904)…………………………………………...................…………...……1899-1904

Hψjesteretssagfψrer C. Shaw (f.1845, d. 1918) ……………………………...................…………..…….1899-1918

Professor Carl Torp (f. 1855, d. 1930) …………………………………………...................…………..……..1899-1930

Direktψr Aug. Bagge (f. 1864, d. 1941) …………………………………………...................…………....…..1904-1941

Generalkonsul P. M. Wessel (f. 1851, d. 1912) …………………………...................…………....……….1905-1912

Direktψr Kay Reinhard (f. 1871, d. 1928) …………………………………...................………….....……….1909-1928

Direktψr Carl Vett (f. 1871)……………………………………………………...................…………...………fra  1911

Bankdirektψr C. C. Clausen (f. 1863, d. 1937) (formand til 1936) …...................………….....…1912-1936

Kψbmand C. Reffs (f. 1850, d. 1935) ………………………………………………...................…………...….1912-1933

Fru Holga Bagge (f. 1875, d.1926) ………………………………………………...................…………...……..1918-1926

Hψjesteretssagfψrer Th. Knudtzon (f. 1884)......................................…………............ fra  1926

Direktψr Vilh. Vett (f. 1879). ……………………………………………...................…………..…………….”    1928

Direktψr Erik Reinhard (f.1901) (formand fra 1936) ……………...................………….....……….”    1929

Direktψr J. F. Schibler (f. 1875) ………………………………………...................…………..……………..”    1933

Direktψr Victor Hjort (f. 1870, d. 1947) ……………………………...................…………...………………….1937-1941

Direktψr Herbert P. A. Jerichow (f. 1889) ………………………………...................…………...….….fra  1941

Baron Mogens Wedell-Wedellborg (f. 1899) ……………………………...................…………....……..”   1943

 

Direktψrer:

Vilh. R. Madsen (f. 1854, d. 1918) ………………………………………...................…………..………….……1899-1918

C. Osterhammel (f.1856, d. 1912) ………………………………………………...................…………..…..…..1899-1912

J. Ferd. Petersen (f.1855, d.1943) ……………………………………………...................…………..………….1899-1910

Wilh. Vett …………………………………………………………………………………...................…………..……………1910-1928

J. F. Schibler ………………………………………………………………………………...................…………..………….1913-1946

Victor Hjort. ………………………………………………………………………...................…………..…………………..1918-1937

J. Kornerup (f. 1883). ……………………………………………………………...................…………..………….…..1928-1939

S. Bψgelund-Jensen (f. 1898) …………………………………………………...................…………..…..…………1932-1950

Hans Raaschou (f. 1907) ………………………………………………………...................…………....…….…fra  1939

Albert Jψrgensen (f. 1896) …………………………………………………...................…………..…...……….”    1947

Viggo Villadsen (f. 1913) ………………………………………………………...................………….....………..”   1947

 

Bestyrelsesmedlemmer

i A/S Th. Wessel & Vetts Fabriker:

Hψjesteretssagfψrer Th. Knudtzon (formand) ……………………...................……...……..…………..fra 1939

Direktψr Aug. Bagge ……………………………………………………………………......................………….………..1939-1941

Direktψr J. F. Schibler ………………………………………………………….………...................……...…….… fra 1939,

Direktψr S. Bψgelund-Jensen ………………………………………………………...................………...….………..1939-1950

Direktψr Victor Hjort ………………………………………………………………...................…………..……..…………1939-1941

Direktψr Hans Raaschou …………………………………………………………...................…………..……...….fra 1941

Direktψr Erik Reinhard ……………………………………………………………...................…………..…...……..”   1944

Direktψr Alb. Jψrgensen ……………………………………………………………...................………...…..………”   1950

 

Direktψrer:

J. Kornerup  ………………………………………………………...................…………..…………..……………………fra 1939

B. Baaring (f. 1906) …………………………………………………...................…………..…..…………………….”   1948

 

Bestyrelsesmedlemmer

i A/S Ψstergade 15 m. fl.:                                                                

Hψjesteretssagfψrer Th. Knudtzon (formand) …………………...................……..……..……………..fra 1942

Direktψr Erik Reinhard. ………………………………………………………...................…..………..………………….1950

Direktψr S. Bψgelund-Jensen …………………………………………………....................…………..………………1942-1950

Direktψr Hans Raaschou ……………………………………………………………....................…………..……..fra 1950

Baron Ernst Wedell-Wedellsborg (f. 1901) ……………………………....................…………..………………1942

 

Adresser:

Magasin du Nord, Kongens Ny torv 13, Kbhvn. K.

A/S Th. Wessel & Vetts Fabriker (kjolefabrik, konfektionsfabrik, linned- og korsetfa­brik), Nψrregade 7, Kbhvn. K.

Vζveri, farveri og merceriseringsanstalt, Landskronagade 70, Kbhvn. ψ.

A/S Magasin du Nord i Εrhus, Immervad, Εr­hus.

A/S Ψstergade 15 m. fl., Ψstergade 17-19, Kbhvn. K.

A/S Store Torv Nr. 3, Εrhus.     

Kilde: Kraks: Danmarks ζldste forretninger. (1950)

 

Magasin du Nord i Aarhus A/S, manufaktur­handel.

Grundl. d. 14. april 1868 af Emil Vett (f. 1843 i Rψdby, d. 1911) og Th. Wessel (f. 1842, d. 1905) under firmanavnet Emil Vett & Co.; fra 1876 var firmanavn et Emil Vett & Wessel (se Magasin du Nord, Kbhvn.).

Forret­ningen lededes indtil 1876 af Emil Vett og der­efter fra 1876 til 1894 af Carl Reffs (f. 1850, d. 1935) og fra 1894 af Jul. Mellentin (f. 1859, d. 1942).

Sidstnζvnte overtog i 1900 forret­ningen for egen regning.

I 1911 overgik den til et aktieselskab under ovenstεende navn.

 

Bestyrelse:

Kψbmand Carl Reffs (f. 1850, d. 1935) …………………………………………...................…………..……..1911-1935

Direktψr C. Osterhammel (f. 1856, d. 1912) ……………………………...................…………....………..1911-1912

Grosserer Jul. Mellentin (f. 1859, d. 1942) ……………………………...................…………..…………….1911-1939

Direktψr Vilh. R. Madsen (f. 1854, d. 1918) ………………………………...................…………..………..1912-1918

 

Forrige side                                                                                                                Nζste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ζ Ψ

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage