Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 410
Munk - Muus
 

M. Munk-Madsen, fiskeeksportforretning.

­Grundl. i foråret 1893 i Nørre Vorupør i Thy af Jens Munk-Madsen (f. 1852, d. 1934). Efter grundlæggerens død overtaget af sønnen, Mads Munk-Madsen (f. 1892), der indtrådte i forret­ningen i 1911 og som i jan. 1950 flyttede den til Esbjerg.

Adresse: Ny Havn, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Munke Mølle A/S.

Munke Mølle er Danmarks ældste virksomhed, idet den kan føre sin hi­storie tilbage til ca. år 1100, da Erik Ejegod indkaldte 12 benediktiner munke fra England til Odense og lod dem opføre et kloster og en vand­mølle til formaling af det til klosterets forsyning nødven­dige brødkorn.

I 1175 fik munkene eneret paa at for­male korn til Oden­se bys borgere. Ved reformationens indførelse overgik klosteret og møllen til kronens len og gaves fra 1571 ofte til rigets kansler som bidrag til hans løn.

I 1664 overgik møllen til privat eje og en lang ræk­ke ejere skiftede op gennem tiderne, til møller J. P. Petersen (1852-1935) købte møllen i 1881.

I 1905 flyttede han møllen fra den gamle plads ved Odense å til Odense havn, hvor en ny, moderne mølle blev opført.

I 1919 købte møller Hans Petersen (f. 22. maj 1885) møllen af sin fader.

 

 

Møllens ejere

Tavle i Munkegangen

 

I 1935 omdannet til fami­lie-aktieselskab.

Adresse: Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Munkebjerg Badehotel.

Grundl. d. 1. juni 1878 af Ole Nielsen (f. 1835).

Aktieselskab fra 1910.

Nuværende indehavere: grundlæggerens børn og børnebørn.

Adresse: Gauerslund pr. Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Munksgaards Korsetfabrik A/S.

Grundl. d. 29. juni 1891 af Einar Munksgaard.

I 1924 om­dannedes firmaet til et aktieselskab.

Bestyrelsen består af H. V. Lauritzen (f. 1891) og Fr. Lotze (f. 1899), som er selskabets direktører samt landsretssagfører V. E. Bram­mer (f. 1902).

Adresse: Skyttegade 7, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Munksgaard, trikotagefabrik.

Grundl. d. 15. maj 1878 af Jacob Andersen og d. 15. aug. 1890 overtaget af A. P. Munksgaard (f. 27. febr. 1861, d. 6. jan. 1926) under firmanavnet

A. P. Munksgaard, Jacob Andersen & Co.'s Eftf. Fra 1926-31 videreførtes forretningen af enken, hvorefter den i 1932 blev overtaget af sønnen, Emil Munksgaard (f. 16. jan. 1902), der fortsætter virksomheden under det nuværende firmanavn.

 

      

A. P. Munksgaard                   Emil Munksgaard

 

I 1948 indviede firmaet sin nyopførte fabrik.

Adresse: Hobrovej 70, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Munksgaard-Nielsen's Maskinfabrik & Skibs­smedie.

Grundl. i 1847 af jernstøber Smith.

Fra 1882-1910 var virksomheden et aktiesel­skab.

Indehaver siden 1940: W. Munksgaard-­Nielsen (f. 1907).

Adresse: Gramsgade 8, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Murersvendenes Aktieselskab.

Stiftet d. 10. juli 1899.

Den første bestyrelse bestod af murerne Sofus Andersen, der tillige var forretningsfører indtil 1913, Martin Madsen, M. A. Lundberg og Viggo Hansen.

Bestyrelsen bestaar nu af L. V. Zech, der er formand, Å. F. S. Hansen, E. N. P. Nexø, A. Andersen, L. B. Larsson, S. V. Rasmussen, H. C. Kellermann, C. K. Rasmussen, N. A. Larsen, A. L. K. Otterberg og Børge Lund.

Forretningsfører fra 1913-1932: P. Søren­sen; fra 1932-1949: Richard Andresen; fra 1949: Viggo Nielsen.

Af større arbejder, Murersvendenes Aktie­selskab har været med til at opføre, er: Rigs­hospitalet, 0resundshospitalet, Landbohøjsko­len, Statsprøveanstalten, Bellahøjskolen, Ar­bejdernes Foreningsbygning, Mormonkirken, Bryggeriet Stjernen, Dansk Arbejdsmandsfor­bund's ejendom, Sankt Annæ Palæ, Hotel Co­dan, samt alle Karreer for Arbejdernes koope­rative Byggeforening.

Adresse: Tikøbgade 9, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

B. Muus & Co. A/S, grossererfirma, korn og foderstoffer samt bomuld.

Grundl. i 1857 af Elias B. Muus (f. 1805, d. 1893), der i 1829 etablerede sig som købmand i Kerteminde.

I 1925 omdannedes firmaet til aktieselskab. Direktør siden 1935: P. G. Brix-Jørgensen (f. 1884).

Adresse: Studiestræde 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage