Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 610
Tven - Tønd
 

Kaj Tvenstrup, bogtrykkeri.

Grundl. d. 13. febr. 1908 af Valdemar Tvenstrup (f. 1884, d. 1930).
Siden 1939 videreføres virksomheden af hans søn, Kaj Tvenstrup (f. 1901).

Adresse: Sindshvilevej 1, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tybjerg's Gartneri.

Grundl. d. 1. okt. 1871 af Niels Larsen Tybjerg (f. 1831, d. 1917).

I 1944 overtoges gartneriet af Gerhard Sørensen (f. 1910).

Adresse: Søndergade 100, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Jul. Tybring,frimærkehandel.

Grundl. d. 3. april 1879 i Klosterstræde nr. 5 af Jul. Tybring (f. 1853, d. 1924), efter hvem forretningen overtoges d. 1. juli 1924 af datteren, den nuværende indehaver, Agnes Tybring (f. 1886).

I 1916 flyttedes forretningen til den nuværende adresse.

Adresse: Amagertorv 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thomas Tygesen, købmandsforretning.

Grundl. i 1904 af Thomas Tygesen (f. 1877, d. 1939).

I 1939 overtaget af enken, fru Mathie Sophie Tygesen.

Adresse: Østergade 61, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tøjhuset, J. Jensen & Søn, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 10. april 1900 i Kbhvn. af Jens Jensen (f. 1875, d. 1950) og flyttet til Ringsted 27. april 1907. Den 15. juli 1950 overtaget af sønnen, Orla Siggaard-Jensen (f. 1906).

Adresse: Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tølløse Bog- og Papirhandel.

Grundl. d. 1. nov. 1895 af Carl Petersen (f. 1871), der i 1944 optog Carl Lundov (f. 1905) som medindehaver.

Adresse: Tølløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tølløse Teglværk.

Grundl. i 1896 af Frederiksholms Tegl- og Kalkværk A/S.

I 1946 overtaget af A. H. Jensen og I. C. Jensen.

Adresse: Tølløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tømmerup's Eftf. ved M. Proctus Rasmussen, pibeforretning.

Grundl. i 1892 af Th. Tømmerup og Johannes L. Johansen.

Indehaver (siden 1948): M. Proctus Rasmussen (f. 1910) (medindehaver 1932).

Adresse: Klostervej 12, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tømrermestrenes Damp-Save- og Høvleværk A/S.

Stiftet d. 1. jan. 1900 af tømrermestre i Århus.

Direktør (siden 1949): Holger E. Brandt (f. 1907).

Adresse: Hjortensgade 23, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tømrersvendenes Aktieselskab.

Grundl. d. 19. aug. 1899 af københavnske tømrersvende, der som følge af lockouten Ønskede at oprette egen virksomhed til udførelse af tømrerarbejder.

Aktieselskabets første bestyrelse blev Niels Hansen, Henrik Hansen, Peder Jensen, der var formand, Frederik Kyhl, Alfred Schou, Jack Feut, P. H. Hansen, F. E. Bentzen, Carl Rasmussen, Christian Larsen og Lars Nielsen.

Bestyrelsen valgte et forretningsudvalg bestående af Henrik Hansen, Frederik Kyhl og Peder Jensen, og dette udvalg valgte Henrik Hansen til forretningsfører. Henrik Hansen var forretningsfører til 1906, og afløstes dette år af ovennævnte H. P. Hansen, der fungerede til sin død i 1922. Efter H. P. Hansens død ansattes Carl Christiansen som forretningsfører, han afløstes i 1948 af Vald. Nielsen; denne havde da været knyttet til virksomheden som bygningskonduktør siden 1944.

 

Vald. Nielsen

 

Bestyrelsen består nu af Carl C. Christiansen, Thorvald Graby, Armand Jensen, Georg Jensen, Egon Kjær, Johs. Larsen, Karl Vald. Larsen, Carl V. Nielsen og Julius Nielsen.

Selskabet har indtil Udgangen af 1949 udført tømrerarbejde for ca. 40 mill. kr., hvoriblandt nævnes: Statsprøve-anstalten, Møntbygningen, Frederiksberg Retsbygning, Epidemihospitalet i Sorø, hangar i Lufthavnen, flere skoler, beboelsesbygninger for Københavns og Frederiksberg kommuner, alle kareer for Arbejdernes kooperative Byggeforening (ca. 5000 lejligheder), Tagensbo (ca. 1000 lejligheder), Ryparken, Grøndalsparkvejens Haveby, Amager Haveby, Ved Boldparken, offentlige tilflugtsrum, forme og inventar til bunkers, flygtningebarakker på Kløvermarken, ved Jonstrup og i Dragør, Aldersrenteboliger ved Skoleholdervej og i Frederiksholm m. m.

Adresse: Frederiksborgvej 72, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tønder Aktie-Bryggeri A/S.

Stiftet i 1888 (sidste vedtægter af 10. marts 1941).

Direktør (siden 1921): N. P. Nielsen (f. 1888).

Adresse: Østergade 54, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tønder Bogtrykkeri ved Gustav Rothe.

Grundl. d. 1. April 1876 af Sigismund Rothe (f. 1853, d. 1909).

I 1909 overtaget af sønnen, Gustaf Adolph Rothe (f. 1876).

Adresse: Sønder gade 8, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hotel Tønder.

Grundl. i 1894. Indehaver (siden 1941): N. Caspersen (f. 1902).

Adresse: Vestergade 25, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tønder Landmandsbank A/S.

Grundl. d. 6. sept. 1901; formål: at drive bankvirksomhed af enhver art på en solid grundvold med udelukkelse af alle slags spekulationsforretninger og differenceforretninger.

I 1901 tiltrådte A. P. Rossen (d. 1930) og Andr. Andresen (d. 1939) som direktører: begge fratrådte i 1927 og afløstes af H. V. R. Byberg, der fratrådte i 1937.

I 1937 tiltrådte cand. polit. J. J. Paulsen (f. 1901) og ovennævnte Andr. Andresen som
direktører; siden A. Andresens død i 1939, er J.
J. Paulsen enedirektør.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage