Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 631
Vill - Will

 

Produktionen afsættes dels i de nævnte lande, dels ved eksport.

Aktiekapitalen var oprindelig på 100.000 kr., men er efterhånden udvidet til 1.350.000
kr.; reserver 2.650.000 kr.

Hovedkontor: Kalvebod Brygge 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Søren Willadsen's Møbelfabrik.

Grundl. d. 1. april 1904 af Søren Willadsen (f. 1880) som snedkerforretning.

I 1912 udvidedes virksomheden til møbelfabrik under navnet Søren Willadsen's Møbelfabrik.

I 1947 omdannedes firmaet til et interessentskab med ovennævnte Søren Willadsen og Johan D. Lawaetz (f. 1912) som interessenter.

Adresse: Søndergade 38, Vejen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Villakvarterets Møbelmagasin, N. Fr. Petersen's Søn, møbeludsalg.

Grundl. d. 5. nov. 1894 af N. Fr. Petersen (f. 1869, d. 1909).

I 1909 overtaget af enken, fru H. M. Petersen (f. 1874, d. 1950) og i 1944 af sønnen, H. K. F. Brøchner Petersen (f. 1902).

Adresse: Kalundborgvej 12, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Brødrene Villefrance, stenhuggerforretning.
Grundl. i 1899 af Christian Villefrance (f. 1871. d. 1942) og Johannes Villefrance (f. 1869, d. 1939). Førstnævnte overtog i 1924 firmaet som eneindehaver. Fra 1909 drev firmaet entreprenørvirksomhed sammen med ingeniør Jørgen Fibiger (f. 1867, d. 1938); efter dennes død driver firmaet atter udelukkende stenhuggervirksomhed.

Nuværende indehaver: Henry Villefrance (f. 1895).

Adresse: Budolfi Plads 10, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. Villemoes Kulforretning A/S.

Grundl. d. 1. maj 1907 af fh. handelsminister, konsul J. Villemoes (f. 1880).

I 1919 omdannet til et aktieselskab med J. Villemoes som direktør og formand for bestyrelsen. Nuværende formand for bestyrelsen: sønnen, konsul Kn. Villemoes (f. 1920). Direktør: konsul J. de Molade (f. 1890).

Aktiekapital: 1 mill. kr.
Adresse: Havnegade 10,Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. Willer & Co. A/S, korn-, kolonial- og kulhandel.

Grundl. før 1800 og d. 1. nov. 1851 overtaget af Peter Willer (f. 1824, d. 1896).

I 1937 overgået til aktieselskab.

Nuværende driftsleder: O. Willer-Svendsen (f. 1880).

Adresse: Rødby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. M. Willers, smedeforretning.

Denne forretning er grundlagt d. 1. august 1889 af smedemester I. P. Willers (f. 1860, d. 1923).

 

I. P. Willers

 

Den 7. juli 1923 blev forretningen overtaget af grundlæggerens søn, A. M. Willers (f. 19. august 1890), som fremdeles er indehaver af virksomheden.

Adresse: Mosedalvej 5, Kbhvn. Valby.

 

Willerup's Boghandel, boghandel.

Grundl. i juni 1846 af J. O. Willerup (f. 1818, d. 1903).
I 1885 blev forretningen overtaget af sønnen, Otto Willerup (f. 1853, d. 1934); i 1922 af Jørgen Rud Willerup (f. 1889, d. 1941); efter dennes død drev fru Marie Christine Willerup (f. 15. juni 1900) forretningen til oktober 1944, da den overtoges af Torben Rud Willerup (f. 19. januar 1925) som eneindehaver.

Adresse: Algade 64, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

L. R. Willerup, manufakturhandel.

Grundl. d. 1. sept. 1885 af operasanger Erhardt Hansen (f. 1839, d. 1915), der i 1900 optog Ludvig Richard Willerup (f. 1866, d. 1944) som medindehaver.

Indehavere siden 1944: A. K. Willerup (f. 1902), H. K. Willerup (f. 1903) og T. K. Willerup (f. 1910).

Adresse: Slotsgade 9, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Einar Willumsen A/S, essensfabrik.

Grundl. i 1901 af Einar Willumsen (f. 1872, d. 1929) og få år senere sammensluttet med den af broderen, Holger Willumsen (f. 1865, d. 1931), et par år tidligere begyndte virksomhed til firmaet Einar os Holger Willumsen.

Studiestræde nr. 57

 

Sidstnævnte udtrådte i 1917 og firmaet videreførtes med Einar Willumsen som eneindehaver til dennes død i 1929.
Samme år omdannedes firmaet til et aktieselskab med dets mangeårige medarbejdere,
Max Frederik Gronemann (f. 1886, d.
1934) som teknisk direktør og Frederik Jørgensen (f. 1880, d. 1940) som adm. direktør og som enedirektør fra 1934-40. Karl Anker Jürgensen (f. 1885, d. 1944) var enedirektør fra 1940-44, hvorefter E. H. S. Willumsen (f. 1901) ansattes som enedirektør.
Sidstnævnte fratrådte i slutningen af 1947, og efterfulgtes af Holger Valeur, H.D. (f. 1909)
som adm. direktør og Laurits Jensen (f. 1899) som
tekn. direktør. Begge har prokura hver
for sig. Bestyrelsen består nu af overretssagfører Hans Madsen (d. 20. okt. 1950), der er formand, frk. Fanny Willumsen og grosserer Aksel Malling.

Selskabet, der er en af de førende essens-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage