Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 101
Chri - Ciga
 

Christianslund Badehotel.

Grundl. i 1837 af Nyborg kommune. Forpagter (siden 1949):

Otto Larsen.

Adresse: Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christianslunds Tegl- & Kalkværk samt Ce­mentvarefabrik.

Grundl. i maj 1891 af gård­ejer Munk, arrestforvarer Blom og herreds­fuldmægtig Sommer. Indehaver (siden 1932): B. Sommer (f. 1891).

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christiansminde Badehotel ved Svendborg.

Grundl. i 1881 af Valdemar Frandsen (d. 1900). Nuværende indehaver: P. la Cour (f. 1886), som overtog hotellet i 1919.

Adresse: Bellevuevej 2, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christiansminde Hotel og Restaurant.

Grundl. ca. 1870. Ejer: Svendborg kommune. Forpagter (siden 1948): Holger Nielsen (f. 1908).

Adresse: Bellevuevej 1, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christiansmøllen.

Grundl. i 1859 af skibskap­tajn Møllmark (f. 1815, d. 1881). Indehaver (siden 1944): N. P. Christensen (f. 1889). For­pagter: svigersønnen, Kjeld Bønnelykke Chri­stensen (f. 1918).

Adresse: Porthusvej 7, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christoffersen's Vin-Import, fh. Martin Chri­stoffersen's Enke, vinhandel. Grundl. d. 15. juni 1881 af Hans Martin Christoffersen (f. 1856, d. 1906) og fortsat af enken, Elise Mar­tine Kirstine f. Jørgensen (f. 1858, d. 1912).

Siden 1912 indehaves forretningen af sønnen, konsul Hans Andreas Christoffersen (f. 18. sept. 1882).

Adresse: Vendersgade 37, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Christoffersen, murermester- og entrepre­nørfirma.

Grundl. i 1882 af C. Christoffersen (f. 1857, d. 1922).

I 1922 overtaget af sønnerne, Aage Christoffersen (f. 1885, d. 1948) og Arne Christoffersen (f. 1898).

Siden 1948 er sidst­nævnte eneindehaver.

I 1892 anlagdes V e j l e  C e m e n t v a r e ­ f a b r i k, der fremdeles drives i tilknytning til firmaet.

Adresse: Worsaaesgade 1, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Christoffersen, fiskeforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1902 af E. Christoffersen (f. 1852). Nuvæ­rende indehaver: sønnen, A. Christoffersen (f. 1886).

Adresse: Holbergsgade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Christoffersen's Eftf., Søren Petersen, fiskehandel en gros.

Grundl. i 1880 af P. Chri­stoffersen (f. 1853, d. 1910). Indehaver siden 1910: Søren Petersen (f. 1878).

Adresse: Fiskerihavnen, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Christoffersens Fiskeexport ved Niels Christoffersen.

Grundl. ca. 1900 af Julius Chri­stoffersen (f. 1872, d. 1939-). Den 1. maj 1939 overtaget af sønnen, Niels Martinus Christof­fersen (f. 1901).

Adresse: Fjordgade, Løgstør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Christoffersen's Eftf., grossererfirma.

Grundl. i 1882 af P. Christoffersen (f. 1850, d. 1898), fortsat af enken og fra 1904 af svigersønnen, Hans Chr. Høft (f. 1869).

Adresse: Frederiksholms Havnevej 13, Kbhvn. SV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

fh. P. N. Christoffersen's Eftf., møllebygger­forretning.

Grundl. i 1882 af P. N. Christoffer­sen.

Virksomheden overtoges i 1917 af Jens Pe­ter Olaf Hansen (f. 1881, d. 1945). Efter den­nes død overtoges firmaet af N. P. Christian­sen (f. 1. sept. 1913) og Sv. Aa. Hansen (f. 1. aug. 1914).

P. N. Christoffersen's Eftf. har igennem årene udført mange "betydende arbejder for store industrielle virksomheder her i landet, bl.a. i de senere år A/S Københavns Brød­fabrikkers Centralmølle på Islands Brygge.

Firmaet er grundlagt på Nørrebrogade 154, hvorfra det ca. 1911 flyttedes til den nuvæ­rende adresse.

Adresse: Uffesgade 9, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Christoffersen, murer- og entreprenørforret­ning.

Grundl. d. 28. juni 1884 som cementstø­beri af tømrermester Sørensen.

Den 22. maj 1911 overtoges firmaet af den nuværende inde­haver, murermester V. Christoffersen (f. 1880).

Adresse: Ejbyvej 45-47, Rødovre pr. Vanløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vagn Christoffersen, købmandsforretning.

Grundl. i 1889 af r. Rasmussen (f. 1867, d. 1936). Indehaver (siden 1949): Vagn Christof­fersen (f. 1922).

Adresse: Vissingsgade 24, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christola Maskinfabrik.

Grundl. i 1898. Fa­brikken har været drevet af Ludvig Christof­fersen (f. 1856, d. 1934) og Alex. Larsen (f. 1859, d. 1939). Nuværende indehaver: ingeniør Voigt Larsen (f. 1888).

Adresse: Strandbygade 4, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. A. Christophersen's Guldsmedeforretning.

Grundl. d. 27. maj 1857 af R. A. Christopher­sen (f. 1831, d. 1917). Nuværende indehavere:

H. T. W. Christophersen (f. 1894) og Jørgen Holger Christophersen (f. 1924).

Adresse: Vestergade 26-28, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frantz Christtreu's Bogtrykkeri. Grundl. d. 1. nov. 1881 af Frantz Christtreu. Nuværende in­dehaver: Lilly Christtreu (f. 1896).

Adresse: Teglgårdstræde 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Cigar- & Tobaksfabrikken Danmark A/S.

Grundl. d. 10. sept. 1888 af Wm. Rieneck (d. 1929). I 1925 omdannet til aktieselskab. Nu­værende direktør: Hans Hansen (f. 1890).

Adresse: Niels Hemmingsens Gade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950) 

 

Cigar- og Vinforretningen Frem ved Her­mann.

Grundl. d. 19. maj 1896 af E. J. W. V. Hermann (f. 1847, d. 1916). Nuværende inde­haver: Ove Pedersen (f. 1911).

Adresse: Store Kongensgade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage