side 16 Abra - Achi

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                               Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 16

for salg i fast regning til den herværende textil- og dermed beslægtede industrier. Fir­maet driver vedblivende den samme forretning

Toldbodgade nr. 10

kompletteret med salg af kemikalier til brug i landbruget og har for en del landbrugs­kemikaliers vedkommende eneforhandling for

Teglholmsgade nr. 14 

Bayer Products Ltd., London og en del andre udenlandske kemiske fabriker.

Adresse: Toldbodgade 10, Kbhvn. K. og Teglholmsgade 14, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forsikrings-aktieselskabet Absalon.

Stiftet d. 8. april 1905 under navnet A/S Glasforsik­ringsselskabet Absalon; i 1909, med vedtæg­ter af 22. dec., stiftedes selskabet med det nu­værende navn. Selskabets formål er at tegne forsikringer i alle forsikringsbrancher undta­gen livsforsikring.

Selskabets ejendom ”Absalons Gaard”

Aktiekapitalen, der oprindelig i 1905 var på kr. 100.000, udvidedes i 1909 til ½ mill. kr. og senere til 2 mill. kr., fuldt indbetalt.

Selskabets første direktør var kancelliråd Carl Petersen.

Bestyrelsen består af direktør Valdemar Hansen, der er formand, direktør N. L. Sjør­man, der er næstformand, overretssagfører J. H. Berner, fabrikant, konsul Frederik Obel, Aalborg, grosserer Holger Nicolaisen, Maribo og direktør I. Witzke; af disse danner oven­nævnte Valdemar Hansen og N. L. Sjørman et forretningsudvalg med Valdemar Hansen som formand.

Direktion: Henrik Laursen.

Underdirektører: L. Bentzen-Bilkvist og Ch. Klem.

Adresse: Rådhuspladsen 45, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Acasia, blomsterforretning.

Grundl. d. 18. marts 1910 af L. Frederiksen (f. 1882), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Falkoner Alle 1, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

P. H. Acpen's Eftf., grosserer- og agenturfor­retning.

Grundl. d. 18. juli 1899 af P.H. Achen (f. 1862). Indehavere (siden 1946): Eis An­dersen (t 1901) og Orla Maare (f. 1892).

Adresse: Vester Søgade 52, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Karen Achilles, buntmagerforretning.

Grundl. d. 10. juli 1855 af A. G. O. Achilles (f. 1829, d. 1903). I 1882 overtaget af Emil August

Forrige side                                                                                                                Næste side