side 8 Aarh - Aarh

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                                Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 8

Aarh - Aarh

Aarhus Cementvarefabrik A/S.

Grundl. i 1900 af firmaet F. Thomsen & Sønner, Slagelse.

Omdannet til aktieselskab i 1935. Direktør: Erik Jensen (f. 1903).

Adresse: Havnegade 24-26, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aarhus Cykle- & Bliklakereri ved H. Nic. Grouleff, malerforretning.

Grundl. d. 14. marts 1871 af Frants Peter Anton Grouleff (f. 1845, d. 1914). Indehaver (siden 1916): H. Nic. Grouleff (f. 1889).

Adresse: Klostergade 70, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aarhus Cyklelager, I. P. Bojsen's Eftf., cykler & cykledele en gros.

Grundl. 1908-10 af I. P. Bojsen (f. 1864). Indehaver (siden 1948): E. T. Jespersen (f. 1889).

Adresse: Brabrand.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aarhus Dampdrejeri.

Grundl. d. 12. aug. 1896 af S. Justesen og N. P. Nielsen. Indehavere (siden 1950): E. Munk og M. Arildskov.

Adresse: Sonnesgade 13, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aarhus Dampvaskeri & Garderobefarveri A/S.

Grundl. d. 16. okt. 1897 af G. Elmquist (f.1862). Omdannet til aktieselskab i 1915. Samme

år overtoges firmaet Jens Andersens Garderobefarveri.

Direktionen består af grundlæggeren, G. Elmquist, og dennes Søn, Frede Elmquist (f.1897); sidstnævnte indtrådte idirektionen i 1937.Virksomheden beskæftiger ca. 60 personer. Aktiekapitalen er på kr. 100.000.

Adresse: Læssøesgade 22, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aarhus Dampvæveri A/S.

Grundl. i 1893 af H. N. Hviid, Kbhvn. Omdannet til aktieselskab

i 1929. Direktør (fra 1929): S. A. Marcussen (f. 1905).

Adresse: Studsgade 31, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aarhus Discontobank A/S.

Stiftet d. 19. marts 1894 under navnet „Aarhus Kreditbank". Den

1. juli 1917 overtaget af et aktieselskab, der var stiftet d. 7. dec. 1916. 1. juni 1919 ændredes

navnet til det nuværende. Bestyrelsen består af murermester Ejner Mikkelsen (f. 1890), der er formand, skotøjshandler E. Engelbredt (f. 1903) og direktør S. C. Overgaard (f. 1900).

Direktør siden 1945: Ove Mikkelsen (f. 1902). Aktiekapitalen er nu på % mill. kr.

Adresse: Søndergade 9, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aarhus Eksportslagteri, Andelsselskabet.

Stiftet d. 1. maj 1906 af en kreds af landmænd.

Selskabets første formand var landstingsmand P. Nielsen, Lisbjerg Terp (f. 1853, d. 1921).

Direktør (siden 1911): E. Poulsen. Adresse: kontor: Skolebakken 11, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aarhus Forniklings & Forchromningsanstalt.

Grundl. i 1888 af Søren Nielsen (f. 1870, d. 1947), som drev virksomheden indtil 1929,

hvor han afstod den til Th. Nielsen (f. 1896). Denne drev forretningen indtil 1945; i 1945

overtoges den af N. Jensen (f. 1883), som i forvejen drev Jydsk Forniklings- og Forchromningsanstalt, Ligeledes i Århus, grundlagt af ham selv i 1920. N. Jensen er stadig

indehaver af begge virksomheder, siden 1945 med sine sønner, L. Jensen (f. 1912) og G. H. V. Jensen (f. 1917), som medindehavere.

N. Jensen

Adresse: Frederiks Allé 46, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aarhus Galvaniserings-Anstalt.

Grundl. d. 22. nov. 1901 af Jacob Brehm og i 1903 overtaget af Max Kjelst og G. V. Forum. I 1909 overtog M.

J. Seest.                            O. Sølvsten   

Seest (f. 1875, d. 1947) virksomheden; fra 1936 var M. P. Drescher (f. 1869, d. 1944) medindehaver indtil sin død i 1944; hvorefter Seest var eneindehaver til sin død i 1947; efter Seest's død gik firmaet over til hans søn, J. Seest (f. 1914), og O. Sølvsten (f. 1905).

Adresse: Nørreport 20, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aarhus Glasværk, se Kastrup Glasværk A/S.

Aarhus Jernbane Apotek.

Oprettet ved kgl. resolution af 27. maj 1878. Apotekets første

indehaver var Niels Bygum Krarup (f. 1834, d. 1917). Indehaver siden 1941: Hans Jacob

Theiss Errboe (f. 1881).

Adresse: Banegårdsplads 8, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aarhus Kioskselskab A/S. Grundl. d. 26. maj 1900 af postmester i Grenaa Joh. Hansen (f.

1862, d. 1937). Omdannet til aktieselskab i 1903. Direktør (siden 1921): C. A. Kansing.

Adresse: Ryesgade 1, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aarhus kontante Manufakturforretning, Peter Kock.

Grundl. i 1897 af konsul Peter Kock (f. 1871), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Søndergade 2, Århus. 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side