side 27 Ande - Ande

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                                Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 27

Ande - Ande

ED T. ANDERSEN

Købmandsfirma, er grundlagt 1857 af Ed. T. Andersen (f. 1827, d.1890), efter hvis Død Forretningen gik over til Sønnen, Nikolai Andersen (f. 1862, d. 1898), og efter denne til de nuværende Indehavere, Wilhelm Jørgensen (f. 1859) og Ludvig Stoustrup (f.1867)

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

Emil Andersen, mel, kolonial og bageriartik­ler en gros.

Grundl. d. 23. april 1867 af Emil Andersen. Indehaver (siden 1919): Johannes Marboe (f. 1890).

Adresse: Sankt Peders Stræde 30, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Erik Andersen, vinimportfirma.

Grundl. i 1812 af skibsreder, grosserer Ole Andersen (f. 1781, d. 1858). Indehaver (siden 1911): konsul Erik Andersen (f. 1887).

Adresse: Grønningen 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Ferd. Andersen & Co., grossererfirma i kaffe.

Grundl. i 1885 af grosserer Ferd. Andersen, født 1855. I 1933 optoges de daværende pro­kurister Theodor Jensen (f. 1891) og Hemming Andersen (f. 1896), søn af grosserer Ferd. An­dersen, i firmaet.

I marts 1942 døde grosserer Hemming An­dersen og i november 1943 grosserer Ferd. An­dersen.

Efter dette tidspunkt er grosserer Theodor Jensen eneindehaver.

Firmaet har stadig virket som specialfirma i kaffe og har altid drevet en stor transit- og reeksportvirksomhed, det har stadig tilknyt­ning til store svenske virksomheder i bran­chen.

Adresse: Nytorv 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

F. W. Andersen & Søn, grossererfirma, ma­nufaktur, agentur.

Grundl. d. 30. april 1895 at Franz Wilh. Andersen (f. 1865, d. 1937). Indehaver siden 1937: sønnen, Poul Sterm (f. 1902).

Adresse: Havnegade 51, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

G. A. Andersen & Co., glarmesterforretning.

Grundl. i 1878 af G. Spindler. I 1912 overta­get af Georg Alfred Andersen (f. 1884), der i 1920 optog Carl Henry Juul Pedersen (f. 1889) i firmaet. Siden 1942 er sidstnævnte eneinde­haver.

Adresse: Fredericiagade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

H. ANDERSEN & SØN

Møbelsnedkerfirma, er grundlagt i 1858 af Hans Andersen (f. 1824, d. 1891); dennes Søn, den nuværende Indehaver, Sophus Andersen (f. 1856) indtrådte i Firmaet1889.

I 1905 henflyttedes Virksomheden fra Adelgade 29 til dens nuværende Lokaler.

Adresse: Vinkelvej 3, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

H. Andersen & Søn, savværk.

Grundl. d. 1. jan. 1904 af H. Andersen (f. 1865), der stadig er indehaver af virksomheden, nu sammen med sønnen, Rolf Andersen (f. 1902).

Adresse: Nygaardsvej 3, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Hans Andersen, vinhandel.

Grundl. d. 3. april 1879 af Hans Andersen (f. 1850, d. 1925), der i 1922 optog sin søn, civilingeniør Ejnar Vind­-Andersen (f. 1896), som prokurist i firmaet; fra grundlæggerens død i 1925 til 1936 inde­havedes forretningen af grundlæggerens enke, Inger Marie Andersen, f. Andreasdatter (f. 1857, d. 1936) og nævnte E. Vind-Andersen i forening; sidstnævnte overtog firmaet som eneindehaver i 1936. I 1929 overtoges firmaet V. Gigas' Vinlager; dette firma var grundlagt i 1860.

Adresse: Fiolstræde 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Hans P. Andersen A/S,isenkram og sports­udstyr.

Grundl. i 1748 af Chr. Richter og i slægten Richters eje til 1912.

Fra 1912-45 var Hans P. Andersen (f. 1883, d. 1945) indehaver.

I 1949 omdannet til aktieselskab med Hans P. Andersens enke, fru A. C. Andersen (f. 1885) som direktør. Den daglige ledelse varetages af sønnen, Sven Andersen (f. 1925).

Adresse: Søndergade 30, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Hans Peter Andersen, rebslagerforretning.

Grundl. i 1796 af Christian Andersen (f. 1769). Indehaver (siden 1912): Hans Peter Andersen (f. 1877).

Adresse: Højer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Harald Andersen, maskinfabrik.

Denne for­retning fortsætter et gammelt jernstøberi, opr. grundl. i 1831 af C. F. Weiss fra Kbhvn. I 1930 overtaget af Harald Andersen (f. 1896).

Adresse: Åboulevard 45, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Harald Andersens Kafferisteri A/S.

Grundl. i 1905 af Harald Andersen (f. 1872, d. 1943). Omdannet til et aktieselskab i 1943 med Kr. Paaskesen (f. 1903) som direktør.

Adresse: Toldbodgade 5, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

H. Chr. Andersen, boghandel.

Grundl. d. 6. jan. 1885 af H. Chr. Andersen (f. 1865, d. 1948). Nuværende indehavere: datteren, Dagmar An­dersen (f. 1906) og sønnen, Viggo Andersen (f. 1910).

Adresse: Vestergade, Rødding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Heine Andersen, boghandel.

Grundl. d. 14. nov. 1876 af Chr. Jensen. Indehaver siden 1937: Heine Andersen (f. 1889).

Adresse: Nørregade 14, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Helge Andersen's Eftf., H. Clifford, bogbinder­forretning og papirhandel. Grund1. i 1908 af Helge Andersen (f. 1879). Indehaver (siden 1949): Holger Clifford (f. 1916).

Adresse: Folkvarsvej 3, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Henry Andersen, guldsmedefirma.

Grundl. i 1869 af L C. F. Fordsmand (f. 1846, d. 1895). Indehaver siden 1933: Henry Andersen (f. 1908).

Adresse: Skomagergade 18, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

H. S. Andersen, glarmesterforretning.

Grundl. i 1878 af H. S. Andersen (f. 1853, d. 1931). I 1918 overtaget af sønnen, Aage Andersen (f. 1893).

Adresse: Skomagergade 21, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

l. Andersen jun. & Co., grossererfirma, læ­der og skind.

Grundl. 20. nov. 1879 af Jens Peter Andersen (f. 1855, d. 1914). Indehavere (siden 1933): Kay L. Andersen (f. 1895) og Louis Willadsen (f. 1893).

Adresse: Dronningens Tværgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. Andersen, glas-, porcelæns- og køkkenud­styrsforretning.

Grundl. d. 16. sept. 1885 af Jens Andersen (f. 3. okt. 1852, d. 8. april 1927), efter hvem enken, fru E. Andersen, videre­førte forretningen med datteren, fru Else Sø­rensen, som forretningsfører indtil d. 1. juni

Forrige side                                                                                                                Næste side