side 33 Ansg - Arbe

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                                Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 33

Ansg - Arbe

Ansgar Missions-Hotellet i Århus.

Grundl. i 1909 af Jens Petersen. Fra 1913-21 var Søren Overgaard indehaver af hotellet.

I 1921 blev det ekspropri­eret til udvidelse af Banegårdspladsen og senere genåbnet af C. Jul. Sørensen (f. 1901 ) i Ryesgade.

I 1937 flyttet til nyop­ført ejendom på den nuværende adresse.

Adresse: Banegårdspladsen 14, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Firma M. Anthony ved H. Anthony, gas- og vandinstallationsforretning.

Grundl. d. 20. okt. 1858 som kobbersmedie og sprøjtefabrik af Carl Erik Anthony (f. 23. marts 1830, d. 23. juni 1895), efter hvem forretningen videre­førtes af enken, M. Anthony, med sønnen, Magnus Johs. Grell Anthony (f. 8. sept. 1874, d. 15. febr. 1949), som forretningsfører. Den 9. nov. 1899 fik sidstnævnte borgerskab og overtog samtidig forretningen; d. 19. sept. 1905 fik han autorisation som gas- og vandmester. Sidstnævntes søn, Niels Hakon Anthony (f. 28. juni 1909), optoges som medarbejder i fir­maet d. 24. dec. 1932; efter faderens død vi­derefører han forretningen som eneindehaver.

Adresse: Kirketorvet 17, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A. Antonsen, stenhuggeri.

Grundl. i 1886 af J. Antonsen (f. 6. febr. 1858, d. 23. juni 1933). I 1912 omdannedes firmaet til aktieselskab med grundlæggeren som direktør. I 1916 hæ­vedes aktieselskabet og virksomheden videre­føres af grundlæggerens søn, A. Antonsen (f. 25. dec. 1886), som knyttedes til firmaet i 1900.

Adresse: Prags Boulevard 3, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. Antonsen, guldsmedeforretning.

Grundl. i 1910 af Carl Antonsen (f. 1883), der stadig er indehaver af forretningen, siden 1948 sam­men med sønnen, C. J. Antonsen (f. 1922).

Adresse: Vestergade 36, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Thyra Appel, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1882 af H. A. Appel (f. 1864, d. 1936). I 1936 overtaget af enken, fru Thyra Appel (f. 1882).

Adresse: Give.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A. Appelts Eftf., se Det Danske Medicinal- & Kemikaliekompagni A/S.

Aquila, sports- og jagtrekvisitter.

Grundl. i 1905 af Poul Nielsen. I 1928 overtaget af Jens J. Lopdrup (f. 1900).

Adresse: Volden 2, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Arbejder- Spare- og Laanekassen for Aarhus og Omegn.

Grundl. d. 13. aug. 1874. Nuværen­de formand for tilsynsrådet: hypotekforenings­direktør, overretssagfører H. A. Dal (f. 1879). Nuværende direktør: E. K. Stenov (f. 1889).

Adresse: Østergade 4, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Arbejdernes Aktiebageri i Odense A/S.

Stif­tet d. 15. febr. 1892 af arbejdere i Odense, blandt hvilke den da 33-årige tømrer Carl Rasmussen (d. 1931) var primus motor. Han blev også bestyrelsens første formand og var tillige fra 1897 til sin død i 1931 bageriets be­styrer; siden da er Chr. Larsen (f. 1889) ba­geribestyrer. Bestyrelsens formand er (siden 1945): borgmester L Vilh. Werner (f. 1881).

Adresse: Vindegade 124, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Arbejdernes Fællesbageri i Hjørring A/S.

Grundl. d. 11. jan. 1891.

Nuværende formand for bestyrelsen: sko­mager J. K. Olsen. Den daglige ledelse vare­tages af kasserer N. C. L. Hjortnæs.

Adresse: Toftegade 21, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Arbejdernes Fællesbageri for Holbæk og Om­egn A/S.

Grundl. i 1891. Forretningsfører (si­den 1948): T. S. Hansen (f. 1913).

Adresse: Rosen, "Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Arbejdernes Fællesbageri i Holstebro A/S.

Grundl. i 1905. Forretningsfører (siden 1922): J. P. Jakobsen (f. 1886).

Adresse: Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Arbejdernes Fællesbageri i Horsens A/S.

Grundl. d. 27. jan. 1885. Den nuværende be­styrelse består af fhv. borgmester J. C. Juli­ussen (formand), købmand A. H. P. Andersen, købmand O. A. Svensson, maler Søren Søren­sen, købmand V. Pedersen, overmekaniker N. J. Nielsen, cigarmager Marinus Sørensen, bager Adolf Beck og former J. Skou. Forret­ningsfører er W. G. Hansen (f. 1910).

Adresse: Møllegade 26, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Arbejdernes Fællesbageri i København.

Stif­tet d. 11. november 1886. Den første besty­relse bestod af formand for Bagernes Fag­forening C. Emcken, forretningsfører for Sned­kerforbundet i Danmark, senere bestyrer af Bryggeriet Stjernen, G. Chr. Olsen (f. 1857, d. 1923) og formand for Malernes Fagfor­ening, senere overpræsident, Jens Jensen (f. 1859, d. 1928).

Til forretningsfører for bageriet valgtes snedkermester C. C. Andersen, senere med­lem af landstinget (f. 1849, d. 1932), der

C. C. Andersen                    H. Holm

beklædte denne stilling fra stiftelsen i 1886 til sin død

Forrige side                                                                                                                Næste side