side 68 Bran - Bree

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                                Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 68

Bran - Bree

St. Brandorff, trikotage- og manufakturfor­retning.

Grundl. d. 12. aug. 1899 af Cathrine Brandorff (f. 1866, d. 1945). I 1945 overtaget af nevøen, Steffen Brandorff (f. 1904).

Adresse: Nørregade 16, Brørup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Brandt's Klædefabrik A/S.

Grundl. d. 26. nov. 1869 af Søren Chr. Brandt (f. 1847, d. 1905). I 1897 omdannet til et aktieselskab. Direktio­nen består af konsul Aage Mengel (f. 1882) og broderen, Knud Mengel (f. 1884).

Adresse: Vestergade 73, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Andr. Brandt's Boghandel.

Grundl. d. 24. juni 1843 af Benedikt Gislason. I 1865 overtages forretningen af Chr. Rasmussen, der samme år afhændede den til Julin Hansen. I 1877 over­toges den af Andreas Brandt (f. 7. maj 1849, d. 26. jan. 1899), som i 1900 overdrog den til sin søn, Wald. Brandt (f. 1878). Dennes søn, Andreas Brandt jun. (f. 12. sept. 1904) er si­den 1937 prokurist i forretningen.

Adresse: Østergade 29, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aug. Brandt's Eftf., S. Christensen, kaffe og kolonial en gros.

Grundl. d. 22. juli 1898 af Aug. Brandt (f. 1867, d. 1933). Indehaver siden 1933: Svend Christensen (f. 1902).

Adresse: Priorgade 17, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

B. C. Brandt, sadelmagerforretning.

Grundl. d. 31. aug. 1875 af H. Brandt (f. 19. april 1848, d. 19.okt. 1930). Den 15. okt. 1894 kom sønnen,

                                                             B. C. Brandt               H. Brandt

B. C. Brandt (f. 6. aug. 1880, d. 14. juni 1949), i lære i forretningen, og i 1915 overtog han ledelsen af denne, for endelig d. 12. juli 1918 at overtage den som eneindehaver; B. C. Brandt var medlem af lauget fra 1906.

Familien har gennem fire generationer været sadelmagere. Forretningen har gennem flere år haft leverancer til stat og kommune; dens specialitet er forarbejdning af ridetøj og sele­tøj.

Firmaet er grundlagt i Mikkelbryggers­gade nr. 8, og flyttede derefter til Lavendel­stræde nr. 18, og ca. 1918 til egen ejendom på den nuværende adresse. Efter B. C. Brandts død videreføres forretningen af enken, fru Magna Brandt (f. 21. august 1910).

Adresse: Mikkelbryggersgade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Fr. Brandt jun., købmandsforretning.

Grundl. i 1847 af E. A. F. Mielche. Den 1. jan. 1863 lejedes forretningen af Fr. Ludv. Brandt (f. 1834, d. 1895), som købte den d. 28. dec. 1866.

Senere overtoges Fr. Christensen's købmands­forretning (grundl.1863). Den 1. aug. 1893 lejede Fr. Ludv. Brandts søn, Fr. Brandt (f. 1867) forretningen, som han overtog efter fa­derens død. Sidstnævnte overdrog d. 1. nov. 1938 forretningen til sin søn, Fr. Brandt (f. 1905).

Adresse: Østergade 28, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Fred. Brandt, piber en gros.

Grundl. i 1896 af Frederik Brandt (f. 1876, d. 1932). Senere over­taget af fru K. Brandt. Indehaver (siden 1948): Hans E. Brandt (f. 29. april 1904).

Adresse: Asylgade, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

H. H. Brandt, kolonial-, markfrø og kunstgød­ningsforretning.

Grundl. d. 17. maj 1892 af H. H. Brandt (f. 13. dec. 1861, d. 1931). Derefter overtaget af H. H. Brandt (f. 27. aug. 1900). Eneste forretning i Århus, der driver blandet landforretning.

Adresse: Studsgade 35, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. Brandt, møllebygger- og møllerimaskinfor­retning.

Grundl. i 1909 af J. Brandt (f. 1883), som stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Nørregade 48, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Jørgen Brandt, isenkramforretning en gros og en detail.

Grundl. d. 21. okt. 1882 af J. L. Brandt (f. 1857, d. 1929). Indehaver siden 1929:

Ejnar Brandt.

Adresse: Rådhustorvet 2, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

P. Brandt's Boghandel.

Grundl. d. 10. maj 1842 som papirhandel og bogbinderi af P. Brandt (f. 1813, d. 1894); blev i 1852 rabatberettiget bog­handel: I 1878 overtoges forretningen af søn­nen, Vilh. Brandt (f. 1843, d. 1921) og over­gik i 1909 til dennes søn, Carl Brandt (f. 1876).

Adresse: Gerritsgade 20, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

AD. BRASCH

Malerforretning, er grundlagt d. 28. Febr. 1856 af Adolph Carl Theodor Brasch (f. 1825, d. 1906) som en Fortsættelse af Chr. Iversens Forretning, hvilken Brasch havde bestyret for Iversens Enke i flere År.

Efter A. C. T. Brasch´s Død er Sønnen, Adolph Johan Frederik Brasch Indehaver.

Adresse: Oehlenschlægersgade 33, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

Herman Brasen, malerforretning.

Grundl. d. 17. marts 1857 af Vilh. Surland (f. 1830, d. 1887). Indehaver siden 1895: Herman Brasen.

Adresse: Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

BRØDERNE BRAUN´S TOBAKSFABRIK

Er grundlagt 1814. De nuværende Indehavere er H. J. Braun (fra 1888) og Peter Braun (fra 1887).

Adresse: Prinsessegade 50, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

Brødr. Braun A/S, cigar- og tobaksfabrik.

Grundl. i 1888 af brødrene H. J. Braun (f. 1856, d. 1932) og P. Braun (f. 1852, d. 1932). I 1933 overtaget af et aktieselskab. Nuværen­de direktion: Børge S. Braun (f. 1897) og H. C. Hansen (f. 1886).

Adresse: Prinsessegade 60, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bredfald Mølle, N. C. Nielsen.

Grundl. ca. 1875 af møller Flensted. Indehaver siden 1924: N. C. Nielsen (f. 1885).

Adresse: Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

H. Bredhof & Co., bagerforretning.

Grundl. i 1897 af Frantz Wienholtz (f. 1863, d. 1916). In­dehavere siden 1945: Helge Bredhof (f. 1914) og Carl Jensen (f. 1914).

Adresse: Vesterbrogade 131, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. Breede & Søn, entreprenørfirma.

Grundl. i 1856 af J. Chr. F. Breede (f. 2. marts 1833, d. 1921). I 1894 optoges sønnen, P. Chr. Herm. Breede (f. 19. nov. 1861, d. 1922), i forretnin-

Forrige side                                                                                                                Næste side