side 90 Chri - Chri

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                         Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 90

Chri - Chri

Aage Christensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1905 af Aage Christensen (f. 1879), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Mariendalsvej 50, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A. Klein Christensen, isenkram- og støbegods­forretning.

Grundl. d. 1. nov. 1894 af C. C. Christensen (f. 1866, d. 1939), som dette år overtog isenkramafdelingen fra Brdr. Hest­bech's købmandshandel.

I 1928 overtaget af sønnen, A. Klein Christensen (f. 1900).

Adresse: Aars.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aksel Christensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1905 af Søren Christensen (f. 1868, d. 1940). I 1941 overtaget af sønnen, Aksel Christensen (f. 1908).

Adresse: Østergade, Arden.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Alfred Christensen & Co., korn- og foderstof­forretning.

Grundl. d. 1. jan. 1900 af Alfred Christensen (f. 1877), der i 1907 optog sin bro­der Julius Christensen (f. 1878, d. 1948) som medindehaver af firmaet. Samtidig hermed ændredes firmanavnet til Alfred Christensen & Co. Grundlæggeren er nu eneindehaver af firmaet.

Adresse: Havnegade 2, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Alfred Christensen & Co. A/S, kul- og koks­import.

Grundl. d. 22. okt. 1872 af Alfred Chri­stensen (f. 1842, d. 1925). Omdannet til aktie­selskab i 1925. Direktør (siden 1928): Robert Christensen (f. 1891).

Adresse: Frederiksberggade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Andreas Christensen's Eftf., Henry Larsen, farveri.

Grundl. i 1900 af J. Larsen. Nuværen­de indehaver: Henry Larsen (f. 1909).

Adresse: Akseltorv 26, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Anthon Christensen A/S, fabrik for børnekon­fektion med egen detailforretning. Grundl. d. 10. febr. 1888 af Anthon Christensen (f. 1865, d. 1930),

I 1916 omdannet til aktieselskab. Nu­værende direktion: grundlæggerens sønner: di­rektørerne Henry Christensen (f. 1890) og C. Schmidt Christensen (f. 1895) samt landsrets­sagfører Poul Christensen (f. 1900), Kbhvn.

Adresse: Frederiksgade 33, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Anton Christensen, kobbersmedie.

Grundl. d. 10. april 1872 af P. Møller (f. 1835, d. 1893). :Efter P. Møllers død videreførtes forretningen af hans enke, indtil den i 1898 blev overtaget af sønnen, Peter Møller (f. 1873, d. 1943). I 1944 overtoges forretningen af Anton Chri­stensen (f. 1907), der i 1948 erhvervede ejen­dommen, hvor forretningen har ligget siden grundlæggelsen.

Adresse: Brødregade 21, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. Christensen & Co. A/S, maskinfabrik.

Grundl. d. 29. dec. 1872 som smede-, vand­ og gasmesterforretning af Christian Frederik Christensen (f.1848 d. 1926).

Den 31. aug. 1918 omdannet til aktieselskab. Nuværende be­styrelsesformand: fabrikant C. F. Christensen (f. 1877).

Adresse: Møllestræde 19, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. A. Christensen's Eftf., grossererfirma, sølv­ og guldvarer en gros.

Grundl. 1870 af C. A. Christensen.

Nuværende indehaver: C. A. Jør­gensen (f. 1884).

Adresse: Rosengården 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Christensen, garveri og læderhandel.

Grundl. i 1833 i Bogense af Knud Christensen (f. 1810, d. 1893). Ca. 1870 overtoges garveriet af sønnen, Carl Christian Christensen (f. 1847, d. 1919).

Fra d. 23. juni 1909 videreføres gar­veriet af sidstnævntes søn, den nuværende in­dehaver, Carl Emil Christensen (f. 1882).

I 1883 byggedes ejendommen på den nuværende adresse, og firmaet flyttedes hertil d. 11. okt. s. å.

I 1925 åbnedes på samme adresse en læ­derhandel.

Adresse: Sønderbrogade 30, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Christensen, karetmagerforretning.

Grundl. d. 15. dec. 1900 af Carl Christensen (f. 1879), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Sofievej 3, Kbhvn. Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Christensen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1793. Overtaget d. 29. jan. 1900 af Carl Christensen (f. 1875), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Brolæggerstræde 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Christensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 6. aug. 1906 af Carl Christensen (f. 1881), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Bjerringbro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

CARL C. CHRISTENSEN

Grossererfirma. I 1832 fik Hans Trane (f. 1810, d. 1886) Borgerskab som Rebslagermester i Kbhvn. og overtog Faderens, Jacob Kondrup Thrane´s Rebslageri, som han havde bestyret i flere år.

I 1853 udvidedes Virksomheden ved Køb af Kaptajn Svendsen´s Reberbane på Nørrebro og i 1854 fik Hans Thrane Grossererborgerskab.

I 1864 overdrog han Forretningen til sine to Sønner, Ludvig og Sigvard Thorvald Thrane (f. 1842, d 1910) og Firmaet førte fra nu af Navnet H. Trane´s Sønner, hvilket Firma ophørte i 80´erne. I 1873 udtrådte Sigvard Thorvald Thrane og grundlagde en Forretning med Russiske Hamp under Navnet, hvilken ved hans Død 1910 overgik til den nuværende Indehaver, Carl C. Christensen (f. 1866).

Adresse: Peder Skrams Gade 22, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

CHR. CHRISTENSEN & Co.

Skrædderfirma, er grundlagt 1836 af Chr. Christensen (f. 1812, d 1888), overtaget 1880 af Sønnen, B. U. A. Christensen (f. 1848).

Adresse: Østergade 16, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

Carl Christensen & Co., blikkenslager- og cen­tralvarmeanlægsforretning.

Grundl. i 1897 af Carl Christensen (d. 1934).

I 1915 indtrådte Carl Poulsen (d. 1949) og Andreas Bendtsen (f. 1888) som medindehavere af firmaet og

Andreas Bendtsen       Henry Christensen

efter grundlæggerens død i 1934 indtrådte til­lige dennes søn, Henry Christensen (f. 1899), som medindehaver.

Firmaets nuværende inde­havere: Andreas Bendtsen og Henry Chri­stensen.

Virksomheden beskæftiger ca. 60 mand.

Adresse: Adelgade 4-6, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Christensen's Eftf., Crome & Goldschmidt, manufakturhandel.

Grundl. d. 6. maj 1865 af Hans Christensen (f. 1832, d. 1900). Efter den­nes død overtoges forretningen af Carl Chri­stensen (f. 1860, d. 1924); efter sidstnævntes død overtaget af O. V. Christensen (f. 1886) og E. E. Christensen (f. 1891).

Adresse: Nytorv 1, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                         Næste side