side 128 Dansk sojakagefabrik

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                           Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 128

DANSK SOJAKAGEFABRIK A/S

Stiftet 1909, med vedtæg­ter af 8. juli, af A/S Det Østasiatiske Kompagni og indehaves nu af A/S Det Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni. Adm. direktør: A. V. Jørgen­sen; tekn. direktør: R. Holst Andersen; under­direktører: K. Tidemand, A. E. Jensen og Aa. Dalgaard.

I marts 1910 begyndte virksomheden med et presseanlæg for sojabønner, hørfrø og lignen­de, og i årene 1911-19 blevet ekstraktions­anlæg, et sipresseanlæg, et spaltningsanlæg og et glycerindestillationsanlæg m. m. opført; end­videre overtages de Nordisk Manchu-Olie Ak­tieselskab og A/S Oliehærdningsfabriken til­hørende anlæg.

På anlæggene forarbejdes sojabØnner, hØr­frØ, bomuldsfrØ, solsikkefrØ, copra, palme­kærner, sesamfrØ, jordnØdder etc., og desuden behandles hval- og fiskeolier. De foderstoffer, der fremstilles, leveres til landbruget; den væ­sentligste del af olierne anvendes efter raffinering

og evt. hærdning af margarineindu­strien, desuden anvendes betydelige mængder olier og fedtstoffer samt fedtsyrer - fortrins­vis i destilleret form - i sæbeindustrien samt til andre tekniske formål.

Ved spaltning ud­vindes råglycerin, der destilleres til kemisk ren glycerin og dynamitglycerin. Endvidere fremstilles fedtstoffer til brug for chokolade­ og sukkervareindustrien samt lecithin, carotin, vitaminpræparater m. v. Under krigen frem­stilledes en del varer af danske råstoffer, bl.a. torskelevertran og fiskemel samt vandglas og metasilikat.

I 1935 toges et alkalielektrolyseanlæg i brug; som hovedprodukter fremstilles her kali- og natronlud, som biprodukter klorkalk, natriumhypoklorit, saltsyre, flydende klor og brint. Brinten samt størstedelen af luden an­vendes i. de forskellige afdelinger indenfor virksomheden.

Under normale forhold bliver en meget væsentlig del af fabrikens produk­tion såvel af foderstoffer som af olier! fedtsy­rer m. v. eksporteret.

Adresse: Islands Brygge 24, Kbhvn. S

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                           Næste side