Æ Ø

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Personregistret

PERSON REGISTER

 

Æ Ø

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

Ægidius Karl G. se A. Andersen´s Eftf. G. Ægidius..............................................23

--- M. frue, se A. Andersen´s Eftf. G. Ægidius....................................................23

Ødbergsen J. C. S. se Det Østbornholmske Dampskibsselsk................................645

Øemig K. H. se A. Buntzen´s Eftf. Mauritzen & Øemig.........................................80

Øhlenschlæger A. L. T………........................................................................………50

Øhrstrøm O. F. se Banken for Skanderborg og Omegn A/S....................................44

Ølgaard A. se Sparekassen for Aabenraa By og Amt...........................................561

Øllgaard Axel P. B. se G. R. Øllgaard...............................................................644

--- Peter A. se A. A. Øllgaard.........................................................................644

Øllgaard-Jensen H. P. se Calberg´s Bogtrykkeri..................................................86

Ørbech Hans se Th. Ørbech & Søn...................................................................644

Ørnø E. se Dansk Ilt- og Brintfabr...................................................................124

Ørsted Hybler Steen se Dansk Rammefabr.......................................................127

Ørtenblad Henry se Henry Ørtenblad & Co........................................................645

Ørum-Pedersen P. se Mammen & Drescher A/S..................................................387

Ørum-Petersen Erik se J. Ørum-Petersen..........................................................645

--- Poul se J. Ørum-Petersen..........................................................................645

Østerberg E. se Østerberg & Bendtsen............................................................646

Østergaard A. H. se fh. I. M. Østergaard´s Skotøjfabr.......................................646

--- E. se Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn........................................562

--- H. se A/S Hjørring Diskontobank................................................................247

--- Ingeborg, frue, se Skagens Hotel...............................................................549

--- L. se Brønderslev Sparekasse......................................................................77

--- Martin se Lorry A/S...................................................................................374

--- N. se Sparekassen for Aars og Omegn.........................................................561

--- P. J. se Aarhus Savværk A/S........................................................................11

--- Sine se Østergaards Frøavl A/S..................................................................646

Østlund se J. L. Østlund & Søn.......................................................................650

Østrup-Jeppesen B. se Østrup-Jeppesen´s Chokolade- & Dragéefabr....................650

Øvlisen Viggo se Hans Øvlisen & Søn..............................................................651