side 10 Aarhus Privatbank

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                            Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 10

Aarhuus Privatbank

AARHUUS PRIVATBANK A/S

Banken er stiftet den 14. august 1871 af borgmester von Schmidten, kancelliråd O. H.

Nors og købmand I. C. Seidelin, købmand H. Meyer, købmand M. R. Koppel, købmand P. I.

Hahn og købmand Harald Skovby.

Aarhuus Privatbank, hovedsædet i Århus

Initiativet til det første orienterende møde

om bankens stiftelse, som afholdtes d. 2. juni 1871, udgik fra generalkonsul Hendrik Pontoppidan, som imidlertid ikke ønskede at indtræde i det udvalg, som skulle

forberede det nye bankinstituts virksomhed, og hvis medlemmer er nævnt ovenfor.

Banken begyndte sin virksomhed den 1. december 1871 i lejede lokaler i Rosensgade

nr. 32. Den første direktion bestod af ovennævnte I. C. Seidelin, der var administrerende

direktør, O. H. Nors og Harald Skovby.

Aarhuus Privatbank, afdelingen i København

I april 1873 flyttedes banken til Store Torv nr. 3 og i 1887 flyttedes den til egen ejendom

ved Bispetorvet, hvor den siden har haft til huse.

Bankens nuværende bestyrelse: fabrikant

Ludvig Wohlert, der er formand, direktør, købmand V. Kier, direktør, fhv. handelsminister

M. N. Slebsager, tømrermester E. Pedersen og direktør, konsul Kai Blicher.

Bankens direktion gennem årene:

I. C. Seidelin 1871—1888

O. H. Nors 1871—1875

Harald Skovby 1871—1896

Fr. Nørgaard 1888—1909

C. V. L. Vilcken 1896—1918

Chr. Schou 1909—1916

Chr. D. A. Andersen 1916—

P. Schack Eyber 1918—

Banken har foruden hovedsædet 4 indenbys afdelinger og 17 udenbys afdelinger og

kontorer. Siden 1927 har Aarhuus Privatbank haft filial i København, først med domicil

på Højbro Plads og nu i Nygade nr. 1. Denne afdeling ledes af vice-direktør I. Stausgaard.

Hovedsædets Århus.

adresse: Kannikegade 4—6,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side