side 13 Aarslev sav og hammerværk

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                              Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 13

A/S AARSLEV SAV- OG HAMMERVÆRK

Grundlagt den 1. maj 1876 i Aarslev af Hans Kjeldsen (f. 11. april 1835, d. 22. april 1903)

som bygningstømrer- og karetmagerforretning. Hans første værksted var i „Rullestuen" i nuværende Rasmus Kjeldsens Gaard over for

Hans Kjeldsen                            Peder Mogensen

Aarslev Skole. Omkring 1860 oprettede han sammen med sin svoger, Rasmus Andersen,

Aarslev Teglværk, som i 1878 overtoges af købmand Hans Broge, Århus. I foråret 1875

købte Hans Kjeldsen grund ved Volbæks nedre løb umiddelbart op til den samme år anlagte

landevej fra Brabrand til Constantinsborg. Her anlagde han et værksted til vognfabrikation.

Det nye værk, hvis drivkraft var en vandturbine, var i gang 1876, og i de første år fabrikeredes

udelukkende vogne. Sidst i 1880erne begyndte Hans Kjeldsen at udføre savværksarbejde i

sin fabrik, der nu beskæftigede 15— 16 mand og han gav sin virksomhed navnet Aarslev Savværk.

Den 1. maj 1892 optog Hans Kjeldsen sin svigersøn, Peder Mogensen (f. 11. maj 1861, d.

25. marts 1939) som kompagnon og firmaet antog navnet Kjeldsen &Mogensen, medens

fabrikken blev kaldt Aarslev Sav og Hammerværk.

I 1894 anskaffedes en dampmaskine, da vandturbinen ikke vedblivende kunne yde tilstrækkelig drivkraft til fabrikken. Virksomheden skiftede efterhånden karakter, idet vognfabrikationen indskrænkedes mere og mere for at give plads til fremstilling af redskaber til mark- og havearbejde. Den 22. april 1903 døde Hans Kjeldsen, og det følgende år lededes virksomheden af P. Mogensen med Hans Kjeldsens enke, fru Grethe Kjeldsen, som medejer. I 1904 indtrådte sønnen, Peder Kjeldsen (f. 8. marts 1882) i firmaet, men allerede d. 1. august 1907 udtrådte han. P. Mogensen overtog da hele virksomheden som eneindehaver.

I 1908 opførtes en ny, større og mere tidssvarende fabrik ved siden af de gamle fabriksbygninger. Gennem årene er der jævnlig foretaget udvidelser og moderniseringer

på fabrikken, som nu til stadighed beskæftiger 50—60 mand.

Sv. C. Overgaard

Den 1. oktober 1918 overgik virksomheden til et aktieselskab: Aarslev Sav- og Hammerværk. Den 1. august 1924 erhvervede P. Mogensen selskabets aktier, hvorefter det videreføres som et familieaktieselskab. Den 25. marts 1939 afgik P. Mogensen ved døden. Hans søn, direktør for A/S Ry Mølles Fabrikker, Karl Mogensen (f. 22. april 1900) blev formand for selskabets bestyrelse. Som

A/S Aarslev Sav- og Hammerværk

administrerende direktør tiltrådte svigersønnen, Sv. C. Overgaard (f. 20. juli 1900).

Selskabets bestyrelse består foruden af ovennævnte Karl Mogensen og Sv. C. Overgaard

af redaktør H. P. Heeland, Gentofte og P. Mogensens datter, frøken Elna Mogensen

(f. 27. maj 1903). Aktiekapitalen er på 370.000 kr.

Adresse: Aarslev pr. Brabrand.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side