side 7 Akrieselskabet Aalborg Portland-Cement-Fabrik

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                             Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 7

AKTIESELSKABET AALBORG PORTLAND-CEMENT-FABRIK

Stiftet d. 16. oktober 1889 under medvirken af firmaet F. L. Smidth & Co. I løbet

af 1930erne har selskabet overtaget cementfabrikkerne „Norden", „Dania", „Kongsdal",

„Danmark" og Nørresundby Portland-Cement-Fabrik.

Den nuværende bestyrelse består af: fh. gesandt, godsejer N. P. Arnstedt (f. 1882), kaptajn K. Ahlmann-Ohlsen (f. 1882), hofjægermester C. C. H. Castenschiold (f. 1907), civilingeniør Einar P. Foss (f. 1893), højesteretssagfører Eivind Helsted (f. 1901), civilingeniør Axel Monberg (f. 1893), ingeniør Børge Nissen (f. 1912), civilingeniør Frederik Smidth (f. 1889) og direktør Erik Thune (f. 1893).

Den nuværende direktion består af: civilingeniør Frederik Smidth (adm.) og civilingeniør Axel V. Jensen (f. 1889). Selskabets salgsvirksomhed såvel i indlandet som i udlandet varetages af A/S Dansk Cement Central. Dette selskabs nuværende bestyrelse består af: højesteretssagfører Eivind Helsted, civilingeniør Emil Boeck-Hansen (f. 1882), civilingeniør Axel V. Jensen, civilingeniør Frederik Smidth og direktør, cand. jur. Knud S. Sthyr (f. 1884).

Den nuværende direktion for salgsfirmaet består

af: direktør Hjalmar Ibsen (f. 1899) og direktør Chr. Jørgensen (f. 1896).

Cementfabrikken Rørdal, Aalborg 

Cementfabrikken Danmark. Aalborg

Cementfabrikken Dania ved Mariager

Adresser: Cementfabrikken Rørdal: Aalborg.

Cementfabrikken Dania: pr. Mariager

Cementfabrikken Danmark: Aalborg.

Kontoret i København: Kalvebod Brygge 4, Kbhvn. V.

Salgsfirmaet: Kalvebod Brygge 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 Forrige side                                                                                                               Næste side