side 26 Ande - Ande

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                             Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 26

Ande - Ande

C. Andersen jun., købmandsforretning en gros specielt eksport af smør.

Grundl. d. 8. juli 1866 af Christen Andersen (f. 1837 i Sønder Høj­rup, d. 1893)

Chr. Andersen senior

og efter hans død fortsat af enken, Sophie Ander­sen, f. Høybye (f. 1846, d. 1933), indtil d. 1. jan. 1901, da den over­toges af sønnen, Chri­stian Andersen (f. 30. juni 1870), som i mel­lemtiden havde ledet forretningen. Sidst­nævntes søn, C. Munch­Andersen (f. 21. juni 1897) tiltrådte som medindehaver 1944.

Forretningen blev startet som almindelig købmandsforretning, med handel i alle mulige artikler, men spe­cialiseredes af indehaverens fader i 80erne til smør-eksport-forretning og købmandsforret­ning en gros.

Adresse: Søndergade 7, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Chr. Andersen, urmager- og guldsmede­forretning.

Grundl. d. 10. okt. 1894 af Carl Chr. Andersen (f. 1870). Nuværende indeha­ver: J. Andersen.

Adresse: Algade, Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl R. Andersen, grossererfirma.

Grundl. d. 19. aug. 1876 af Carl R. Andersen (f. 1847, d. 1906); overtaget i 1906 af dennes søn, Ch. G. Resendal (f. 1881).

Adresse: Jul. Thomsens Gade 7. Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. C. Andersen, kolonial- og materialforret­ning.

Grundl. d. 15. april 1852 af cand. pharm. Th. Bøggild (f. 1827, d. 1901). Indehaver (si­den 1938): Carl Chr. Andersen (f. 1909).

Adresse: Storegade 8, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. Daugaard Andersen, bagerforretning.

Grundl. i 1837 af Claus Frederik Bernhard. Indehaver siden 1920: C. Daugaard Andersen (f. 1893).

Adresse: Vestergade 15, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Ch. Andersen, smedefirma.

Grundl. d. 17. maj 1899 af Charles Andersen (f. 1872, d. 1943).

I 1939 optog denne sin søn, Kay Andersen (f. 23. sept. 1899), som medindehaver af firmaet, og denne fortsætter siden faderens død forretnin­gen som eneindehaver. Firmaet driver nu fa­briksmæssig fremstilling af artikler til byg­ningsindustrien.

Adresse: Absalonsgade 46, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Andersen, bødkeri og røgeri.

Grundl. d. 18. jan. 1847 af J. Steffensen (f. 1823, d. 1908). Indehaver (siden 10. jan. 1902): Chr. Ander­sen (f. 1876).

Adresse: Rengegade 18, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Andersen, slagterforretning.

Grundl. d. 5. marts 1896 af C. A. Petersen (f. 1871, d. 1926). I 1926 overtaget af enken, fru A. Petersen og 10. april 1940 af Chr. Andersen (f. 1883).

Adresse: Tordenskjoldsgade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Andersen & Co., blikkenslagerforretning.

Grundl. i 1893 af Chr. Andersen (f. 1866), der i 1942 optog K. B. Cramer (f. 1910) som medindehaver.

Adresse: Algade 19, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Andersen's Eftf., kleinsmedeforretning.

Grundl. d. 8. nov. 1859 af Christian Andersen (f. 1837, d. 1911). Fra 1911-43 var Jørgen Andersen (f. 1883, d. 1943) indehaver. Efter dennes død i 1943 videreførtes firmaet af hans enke, fru Agnes Andersen (d. 1943) med H. L. Rasmussen (f. 1889) som medindehaver. Sidstnævnte overtog i 1943 firmaet sammen med G. H. Andersen (f. 1909) (søn af Agnes og Jørgen Andersen).

Adresse: Nedergade 10, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Andersen's Maskinfabrik A/S.

Grundl. i 1885 af Chr. Andersen (d. 1915) og Sav­værksejer Hans Nielsen, der udtrådte i 1885. Efter Chr. Andersens død i 1915 fortsattes virksomheden af hans enke, der d. 4. april 1916 solgte den til et aktieselskab, hvis di­rektør er Dines Pedersen (f. 1885).

Adresse: Smedelundsgade 61, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Borring Andersen, farveri.

Grundl. d. 26. maj 1826 af Theodor Andersen (f. 1785, d. 1872); efter denne fortsat af sønnen, Theodor Andersen (f. 1831, d. 1885) og af dennes søn J. J. Borring Andersen (f. 1858. d. 1945). Indehaver siden 1943: Niels Borring Andersen (f. 1895).

Adresse: Nørregade 9, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. Meldgaard Andersen, læder og skotøj en gros.

Grundl. d. 1. jan. 1907 af C. Meldgaard Andersen (f. 1881), som træskohandel. I 1943 optoges sønnen, Johannes Meldgaard Andersen (f. 1919), som medindehaver.

Adresse: Mindegade 20, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Conrad Andersen, agenturforretning.

Grundl. d. 1. april 1892 af Conrad Andersen (f. 1862, d. 1930). I 1920 optog denne sin søn, Conrad Andersen (f. 1892), som medindehaver. Efter faderens død viderefører denne firmaet som eneindehaver. Firmaet repræsenterer D.D.P.A. siden 1904 og endv. C. W. Obel og assurance­firmaet Aug. Borgen samt A/S Beauvais.

Adresse: Haderslevvej 13, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. Ring Andersen, skibsprovianteringsforret­ning.

Grundl. i 1886 af J. P. Brandt. Indeha­ver (siden 1911): C. Ring Andersen (f. 1886).

Adresse: Jessens Mole 3, Svendborg.

Ejnar Andersen, smedeforretning. Grundl. i 1885 af J. J. Waldorff. Indehaver siden 1948: Ejnar Andersen (f. 1900).

Adresse: Nyelandsvej 13, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

E. K. Andersen, skomagerforretning.

Grundl. i 1874 af Hans Jensen. Indehaver siden 1919: E, K. Andersen.

Adresse: Kordilgade 48, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                             Næste side