side 73 L. E. Bruun Export

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                           Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 73

A/s L. E. BRUUN EXPORT

Fabrikation og eksporthan­del.

Grundl. d. 3. juni 1883 af Lars Emil Bruun (f. 1852 i Havdrup, d. 1923 i Monaco) som firma "L. E. Bruun" med domicil på. Halmtorvet nr. 14. Flyttede i 1890 til egen ejendom, Gothersgade nr. 101.

I 1895 tilknyttedes "The Danish Islands Preserved Butter Co." og i 1898 "The Copenhagen Preserved Butter Co. Wm. Bagger & Co." I 1908 stiftedes som underfirma "The N orthern Preserved Butter Co. A/S".

Firmaet omdannedes i 1917 til ak­tieselskab under navn af "A/S L. E. Bruun".

I 1924 henflyttedes virksomheden til sin nuværende adresse og optog som underfirmaer "P. F. Esbensen Busck jun. & Co. A/S" og "United Danish Butter Preserving Co. A/S". Af disse firmaer var Busck jun. & Co. det første firma i Danmark, som pak­kede smør i blikdåser til oversøisk eksport.

Selskabet arbejdede fra 1924 til 1929 i nær tilknytning til "The Crown Butter Ex­port Co. A/S", som var Holding Co. for flere selskaber, og som bl.a. beskæftigede sig med fabrikation af og handel med kondenseret mælk. og fløde gennem Det forenede danske Mælke Export Co. A/S, hvilken fabrikation

Gårdinteriør Masnedøgade nr. 20

udøvedes på selskabets fabriker i Fredericia og Hjørring.

I 1930 reorganiseredes virksomheden og sel­skabet ændrede sit navn til "A/S L. E. Bruun Export" og overtog samtidig de af The Crown Butter Export Co. A/S drevne virksomheder,

Masnedøgade nr. 20

samt den af Philip W. Heyman drevne eks­portvirksomhed.

I 1931 erhvervede selskabet interesserne i "Skinkekogeriet Royal A/S" og udvidede der­ved selskabets virkefelt til også at omfatte eksport af kødkonserves. I 1932 overtages "Dania Products A/S" og "Scandia Packing Company A/S".

Selskabet og dets underselskabers væsentligste virksomhed består i frem­stilling og eksport af danske land­brugsprodukter i hermetisk emballa­ge. Aktiekapitalen andrager 2,000,000 kroner.

Selskabets bestyrelse består af di­rektør, konsul H. V. Boye (f. 1897), der er virksomhedens administreren­de direktør, højesteretssagfører Eiv. Helsted (f. 1901), direktør Erik Ny­holm (f. 1905) samt direktørerne J. H. Dommen og Enrico Bignami Schweiz.

Adresse: Masnedøgade nr. 20, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Nedenstående er modtaget pr. mail af Ole w. Sejersen:

For 3 år siden var tog jeg vedlagte foto af en gl. dåse smør fra A/S L. E. Bruun. Den lå i en gl. fangsthytte mange hundrede km nord for polarcirklen i Østgrønland. Hytten (en rejse-hytte) har ikke været brugt i over 60 år og den er i dag komplet ubrugelig. Dåsen har ligget der siden 19?? Men er ufattelig velbevaret i betragtning af at den ligger udendørs.

Smørdåsen ligger stadig i nationalparken.

Foto: Ole W. Sejersen

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 -    : Ole W. Sejersen

Forrige side                                                                                                           Næste side