side 59 Bleg - Blie

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                              Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 59

Bleg - Blie

vet sammen med Ed. Knox (f. 1860, d. 1929). I 1928 omdannede s hele virksomheden til et 

      Vald. Lund            Sophus H. Hansen

familieaktieselskab under det nuværende navn med grosserer V. Lund som formand i be­styrelsen.

Selskabets første direktør var P. Bach (f 1874, d. 1943),

Blegdamsmøllen

som fratrådte i 1931. Han ef­terfulgtes af William J. Sørensen (f. 1885) og Edvard N. Brejding (f. 1889, d. 1944). Ved sidstnævntes død udnævntes Sophus H. Han­sen (f. 1890) til direktør og efter at William J. Sørensen i 1948 fratrådte som direktør fort­sætter han som enedirektør. Prokurister: Gun­nar Hansen (f. 1920) og Søren V. Jarløv (f. 1920).

Bestyrelsen består af højesteretssagfører Oluf Petersen (f. 1889), der er formand, fru Eva Jarløv (f. 1892), fru Esther Forchhammer (f. 1894), sekretær, cand. jur. Knud Gemzøe (f. 1892) og direktør S. Hansen.

Adresse: Blegdamsvej 52, Kbhvn. ø. og Gammel Strand 44, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Emil Blem, blikkenslager-, sanitets-, gas- og vandmesterfirma.

Grundl. d. 6. marts 1879 af C. Blem (f. 1850, d. 25. jan. 1929). Indehaver (siden 1917): Emil Blem (f. 1877).

Adresse: Vendersgade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

H. Bleshøy, urmager-, guldsmede og optikerforretning.

Grundl. i 1885 af Peter Bleshøy. I 1933 overtaget af H. Bleshøy (f. 1891).

Adresse: Store Rådhusgade 14, Sønderborg

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

P. Blicher A/S, Kolding, forlag og papirvare­fabrik, papir, karton og pap en gros. Grundl. i 1846 af L. L. Wisbech og i 1885 overtaget af P. Blicher (f. 1857, d. 1933). Overgået til ak­tieselskab i 1935. Bestyrelsen består af fru Marie Blicher (f. 1867), der er formand, fru Agnete Andersen (f. 1895) og firmaets direk­tører siden aktieselskabets stiftelse, Peter Bur­charth Blicher (f. 1899) og C. Christensen (f. 1891) (adm. dir.).

Firmaet startede som boghandel, men over­gik i 1921 til ren fabrikation og en gros-handel.

Adresse: Fynsvej 7, Kolding

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

ALB. BLICHFELDT´S BILLARDFABRIK

I 1857 fik J. Chr. F. Blichfeldt kgl. Privilegium som Billardfabrikant og nedsatte sig i Store Kongensgade, Hans Søn, Albert Blichfeldt overtog Virksomheden ved Faderens Død 1878

Adresse: Adelgade 79, København

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

C. A. Blichfeldt's Søn, billedskærerfirma.

Grundl. i 1846 af C. G. Wille. Den 20. okt. 1869 overtog C. A. Blichfeldt (f. 1836, d. 1912) firmaet og flyttede forretningen fra Læder­stræde til dens nuværende adresse. Virksom­heden overtoges i 1904 af sønnen, C. A. E. Blichfeldt (f. 1879). Nuværende indehaver: Elo Blichfeldt

Adresse: Brolæggerstræde 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

H. Blichfeldt, Flensborg Lager A/S, varehus.

Grundl. d. 16. april 1904 af Heinrich Blichfeldt (f. 1858, d. 25. marts 1921).

I 1914 omdannet til et aktieselskab med vedtægter af 13. april. Aktiekapitalen er på kr. 250.000. Grundlæggeren indtrådte i bestyrelsen som formand, og sønnen, Erhardt Blichfeldt (f. 1885, d. 1944) tiltrådte som di­rektør.

Heinrich Blichfeldt

Efter sidstnævntes død tiltrådte Hjalmar Chri­stensen (f. 1891) og grundlæggerens barnebarn, Poul Winther (f. 1915) som direktører Bestyrelsen består af

A/S Blichfeldt, Flensborg Lager, Esbjerg

fru Erna Blichfeldt, fru Andrea Winther og ovennævnte direktør Poul Winther.

Adresse: Kongensgade 31, Esbjerg

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                              Næste side