side 63 Bolc - Borc

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                                Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 63

Bold - Borc

Chr. Boldsen's Eftf. A/S, jern- og stålforret­ning.

Grundl. d. 3. sept. 1879 af Chr. Boldsen (f. 1853, d. 1933), der da overtog en kolonial­ og landhandel, som justitsråd Boysen hidtil havde drevet. Fra 1897 udelukkende forretning med jern, stål og lign. Den 6. juni 1922 om­dannet til aktieselskab. Nuværende direktør:

Chr. Boldsen's søn, C. A. Boldsen (f. 1881).

I 1904 overtoges det gamle firma "Horsens Bly - Valseværk" (se dette), og i 1930. fir­maet "Brødrene Bøggilds Jernhandel", Holste­bro, der omdannedes til Holstebro Jern- og Staalforretning A/S, endelig overtoges i 1936 "N. Døssing-Jensens Jern- og Staalforretning" i Viborg (sidstnævnte firma omdannedes fra 1. juni 1946 til et selvstændigt aktieselskab un­der navn A/S N. Døssing-Jensens Eftf., jern­ og stålforretning, Viborg).

Adresse: Toldbodgade 1, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Iver Boldt, manufakturforretning.

Grundl. i 1885 af J. C. Schmidt. Nuværende indehaver: Iver Boldt (f. 1887).

Adresse: Skærbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bollerup's Boghandel ved Jens Holm.

Grundl. i 1871 af Chr. P. Bollerup (f. 1835, d. 1883), efter hvis død forretningen fortsattes af hans enke.

Den l. okt. 1885 overtaget af August Holm (d. 1898), hvis enke, Johanne Holm (d. 1934), videreførte den.

Den 1. juli 1919 over­tog sønnen, Jens Larsen Holm (f. 23. aug. 1892), forretningen, som han fremdeles er indeha­ver af.

Adresse: Nygade 12, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Andreas Bolwig's Bog og Papirhandel.

Grundl. d. 7. sept. 1897 af Andreas Bolwig (d. 1931); fortsat af hans enke; i 1948 overtaget af søn­nen, P. Bolwig (f. 1913).

Adresse: Gammel Kongevej 179, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Vilh. Bomholtz' Eftf., Johnson Larsen, grosse­rer- & agenturforretning.

Grundl. d. 15. maj 1880 af Vilh. Bomholtz (d. 1914). Nuværende indehaver: Johnson Larsen (f. 1880).

Adresse: Hortensiavej 12, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bomuldsvæverier, De Danske A/S, se Aug. Neubert, bomuldsvæveri og farveri.

Bomuldsspinderier, De Danske, se Danske Bomuldsspinderier A/S.

N. Hansen Bonderup, tømrerforretning.

Grundl. d. 1. juni 1899 på Næstvedegnen og flyttet til Kbhvn. i 1904 af N. Hansen Bonderup (f. 1873). I 1929 optoges sønnen, Robert Hansen Bonderup (f. 1904), som medindehaver.

Adresse: Primulavej 15, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

W. BONFILS

Sadelmagerfirma, er grundlagt 1858 af W. T. E Bonfils (f. 1833, d. 1908).

Forretningen overtoges 1889 af hans Søn, Valdemar Chr. A. Bonfils (f. 1858), der i 1905 overdrog den til sin søn, Einer W. Bonfils (f. 1880).

I 1906 udskiltes en 1893 påbegyndt Fabrikation af Filtdøre, der nu drives som en selvstændig Forretning af førnævnte V. C. A. Bonfils.

Adresse: Østerbrogade 45, København

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

V. Bonfils' Efterfølger, sadelmagerforretning og filtskydedørsfabrik.

Grundl. i 1858 af W. T. E. Bonfils (f. 1833, d. 1908). Nuværende indeha­ver: K. A. Jacobsen.

Adresse: Østerbrogade 45, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. Riis Bonne Linoleum Akts.

Grundl. 1894 af C. Riis Bonne. Omdannet til aktieselskab d. 2. nov. 1909. Direktør: F. W. Gersdorf, der har ledet virksomheden siden selskabets stiftelse.

Forretningen åbnedes d. 17. april 1894 i Jern­bane gade nr. 1, hvorfra den ca. 1899 flyttedes til Silkegade nr. 1 og 1906-1907 til Kronprin­sensgade nr. 6.

Virksomheden omfatter import og salg af linoleum, voksdug, kunstlæder o.s.v. en gros og en-detail samt montering af lino­leum- og parketgulve ved egne special-arbej­dere. Aktieselskabets datterfirma C. Riis Bonne Textil-Afd. ved F. Gersdorf (grundl.1930) driver import og en-gros virksomhed med tæpper, møbelstoffer og andre boligtextilier. (Aktieselskabet og datterfirmaet ejer i for­ening ejendommen Chr. d. IX Gade 3-5, hvor­til en flytning af virksomhederne påtænkes i 1952).

Adresse: Kronprinsensgade 6-8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Bonnesen & Danstrup, installation af varme­ og ventilationsanlæg, maskinfabrik og klejn­smedje.

Grundl. d. 8. april 1881 af Christian Frederik Danstrup (f. 24. januar 1847 i Kø­benhavn, d. 2. juni 1921) og E. P. Bonnesen (f. 29. oktober 1846, d. 21. februar 1932). Sidst­nævnte udtrådte af firmaet i 1889 for at over­tage lærerposter i tegning samt opvarmning og ventilation ved den polytekniske lærean­stalt, hvor han blev professor i 1902, hvoref­ter firmaet videreførtes af C. F. Danstrup som eneindehaver.

Den nuværende indehaver, civilingeniør Jens Peter Danstrup (f. 21. april 1881) over­tog firmaet d. 1. juni 1921; d. 1. juli 1946 op­tog han ingeniør i maskinteknik P. H. West (L 17. nov. 1909) som medindehaver.

Adresse: Frederiksborggade 54, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Anton Bonnesen, modehandel.

Grundl. d. 1. nov. 1905 af Anton Bonnesen (f. 1881, d. 1932).

I 1932 overtaget af hans enke, fru Marie Bon­nesen (f. 1879); og i nov. 1949 af sønnen, Poul Bonnesen (f. 1906); fru Bonnesen er stadig medleder af forretningen.

Adresse: Vesterbrogade 22, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Valdemar Bonnesen, købmandsforretning.

Grundl. d. 7. dec. 1903 af Valdemar Bonnesen (f. 1871), som stadig er indehaver af forret­ningen.

Adresse: Søgade 1, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Borch, Hellerup Sengeudstyr og Fjerrenseri.

Grundl. d. 27. sept. 1893 af S. I. Borch (L 1867). Indehaver (siden 1927): Knud Borch (f. 1898).

Adresse: Strandvej 169, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Borch, købmandsforretning.

Grundl. i 1879 af S. C. Sønnechsen (d. 1923).

I 1911 overtaget af Carl Borch (f. 1874).

Adresse: Allégade 12, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Frausing Borch, gartneri.

Grundl. i 1843 af Hans Madsen (f. 1810, d. 1882).

I 1874 over­taget af Mads Nielsen (f. 1833, d. 1914). Efter dennes død videreførte sønnen, Hans Nielsen (f. 1865) forretningen til 1922, da Oluf Frau­sing Borch (f. 1886) forpagtede gartneriet; i 1930 overtog sidstnævnte gartneriet som inde­haver.

Adresse: Jernbanevej 17, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side