side 91 Chri - Chri

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                           Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 91

Chri - Chri

C.F. Christensen A/S, møbelfabrik og træ­drejeri.

Grundl. d. 1. april 1899 af C. F. Christensen (f. 1876).

C. F. Christensen

I 1948 omdannet til aktie­selskab med grundlæg­geren som direktør og bestyrelsesformand; i bestyrelsen sidder end­videre hans sønner, værkfører Knud Chri­stensen (f. 1912) og drejer E. M. Christen­sen (f. 1919) samt svi­gersønnerne, fuldmæg­tig V. Overgaard (f. 1902) og kontorchef E. Mortensen (f. 1908).

Aktiekapitalen er på 160.000 kr.

Adresse: Nygade 11, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Charles Christensen, Frederiksberg Specialfor­retning i Linoleum, Farver og Tapet.

Grundl. d. 6. juli 1903 af Charles Christensen (f. 1876, d. 1941).

Den 1. jan. 1942 overtaget af sønnen, Poul Christensen (f. 1913).

Adresse: Smallegade 2, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Christen Christensen, skomagerforretning.

Grundl. d. 12. okt. 1895 af Christen Christen­sen (f. 1869, d. 1937). Efter hans død fortsat af hans enke, fru Juliane Christensen (f. 1873) med datteren, prokurist i firmaet siden 1934, fru Ingeborg Olsen (f. 1896) som forretnings­fører.

I 1941 optoges denne som medindehaver. April 1950 afstod fru Christensen sin part af forretningen til sønnen, Wilh. Christensen (f. 1903).

Adresse: Smallegade 38 B, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Christensen, boghandel og bogbinderi.

Grundl. i 1910 af Chr. Christensen (f. 1877), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Thorsgade 9, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Christensen, sten- og billedhuggeretab­lissement.

Grundl. d. 12. nov. 1867 af Søren Christensen (f. 1839 i Trige, d. 1887), fort­sat af enken indtil 1898, derefter af sønnen, Søren Kaae Christensen (f. 1870, d. 1907), under firma Aarhus Sten- og Billedhugger­Etablissement.

Dennes enke fortsatte virksom­heden indtil 1909, da den overgik til grund­læggerens anden søn, Chr. Christensen (f. 1874, d. 1923).

Fra 1923 til 1940 videreførtes forretningen af sidstnævntes enke, fru Anna Christensen (f. 1876, d. 1940). Derefter over­taget af sønnerne: Christian A. Christensen (f. 1896), Søren K. Christensen (f. 1901), Wal­ther Christensen (f. 1906) og Otto Christensen (f. 1913).

Den daglige ledelse forestås af de to førstnævnte.

Adresse: Frederiksgade 26-30, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Christensen & Co., bogbinderforretning.

Grundl. d. 26. april 1876 af C. F. Christensen (f. 1850, d. 1910). Nuværende indehaver: C. Bryrup.

Adresse: Rosengården 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Christensen & Co.'s Eftf., skræderfirma.

Grundl. d. 10. sept. 1836 af Chr. Christensen (f. 1812, d. 1888). Indehaver (fra 1950): H. Voigt-Petersen (f. 1915).

Adresse: Østergade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Christensen's Eftf., maskinfabrik.

Grundl. i 1906 af Chr. Christensen (f. 1883, d. 1948). I 1947 overtaget af Svend Larsen (f. 1902) og Otto Rathje (f. 1898).

Fabrikken fremstiller fortrinsvis motorer til brug i fiskeriet.

Adresse: C. S. Møllers Vej 4, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. H. Christensen, mode- og manufaktur­forretning.

Grundl. i 1897 af Jens Christian Henriksen. Indehaver (siden 8. maj 1915): Chr. H. Christensen (f. 1888).

Adresse: Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Christian Christensen, forretning med isen­kram og bygningsartikler.

Grundl. d. 27. maj 1852 af Frederik Adolph Berg.

Indehaver (si­den 1906: Christian Christensen (f. 1880).

Adresse: Vestergade 15, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Lassen Christensen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1888 af r. C. Christensen (f. 1850, d. 1930). Indehaver (siden 1916): Chr. Lassen Christensen (f. 1881).

Adresse: Vraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. P. Christensen, malerforretning.

Grundl. i 1870 af A. C. Christensen (f. 1833, d. 1919). Indehaver siden 1947: Henry Christensen (f. 1903).

Adresse: Bryggergade 22, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. J. Christensen's Papirhandel A/S.

Grundl. d. 30. jan. 1898 af C. J. Christensen (f. 1873, d. 1948). Omdannet til aktieselskab i 1912. Nu­værende direktion: Søren Peter Christensen (f. 1897) og Thorvald Christensen (f. 1900).

Adresse: Skolegade 10-12, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. K. Christensen, børneekviperingsforretning.

Grundl. d. 10. april 1908 af C. K. Christensen (f. 1873).

Indehaver (siden 1. april 1942): E. K. Christiansen (f. 1901).

Adresse: Nørrebrogade 102, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

David Christensen's Boghandel og Bogtrykkeri A/S.

Grundl. d. 13. okt. 1894 af David Chri­stensen (f. 4. dec. 1872, d. 27. okt. 1945). Efter grundlæggerens død omdannedes forretningen til et aktieselskab.

Den nuværende bestyrelse består af: landsretssagfører Tage Christensen, kommunelærer, cand. phil. Ejnar Lindhard Christensen og fru Ruth Bennett Madsen. Adm. direktør (siden 1945): boghandler Mar­tin Ove Pedersen (f. 5. okt. 1895).

Adresse: Søndergade 1, Kellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

F. H. Lauenborg Christensen (C. Holms Eftf.), skibsmæglerforretning. Grundl. i 1882 af C. Holm. Indehaver siden 1920: F H. Lauenborg Christensen (f. 1890).

Adresse: Havnepladsen 1, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Fr. Christensen's Eftf., H. E. Møller, nålema­gerforretning.

Grundl. d. 3. april 1848 af M. Christensen (f. 1818, d. 1899). Indehaver siden 1946: H. E. Møller (L 1916).

Adresse: Klostertorv 10, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                           Næste side