side 95 Chri - Chri

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                          Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 95

Chri - Chri

M. Christensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1858; i 1909 overtaget af M. Christensen (f. 1882, d. 1941); efter dennes død af sønnen, Jørgen Christensen (f. 1920).

Adresse: Set. Mathias Gade 76, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

M. Christensen's Eftf., P. Christensen, bog­trykkeri og bogbinderi.

Grundl. d. 23. juni 1884 af M. Christensen (f. 1855, d. 1931). I 1931 overtaget af P. Christensen (f. 1884).

Adresse: Torvegade 2, Struer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

fh. Akts. M. Christensen's Eftf., ved Marto W. Jensen, læder- og pelshandel. Grundl. i 1898 af M. Christensen (f. 1871, d. 1932).

Indehaver (siden 1927): Marto W. Jensen (f. 1897).

Adresse: Nordre Frihavnsgade 8, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

M. Christensen's Planteskole.

Grundl. d. 1. febr. 1908 af M. Christensen (f. 1880), som stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Gøhlmannsvej 19, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Marinus Christensen, bagerforretning.

Grundl. i 1788 af bagermester Myolin.

Indehaver siden 1940: Marinus Christensen (f. 1886).

Adresse: Rigensgade 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Marie Christensen, konditori.

Grundl. d. 16. okt. 1900 af Marie Christensen.

Marie Christensen      Jenny Hansen

Marie Christensens Konditori i Aarhus

Forretningen, der grundlagdes i Munkegade som et hjem­mebageri, flyttede i 1916 til Borgporten og ud­videdes til konditori.

I 1922 købtes ejendom­men Kannikegade nr. 10, hvor forretningen siden har haft til huse med butik i stuen og servering, der tillige omfatter frokostretter, på første sal. Firmaet beskæftiger 65 menne­sker.

Interiør fra konditoriet

Den daglige ledelse blev til 1945 forestået af grundlæggeren.

Siden 1945 er frøken Jenny Hansen, der har været knyttet til kon­ditoriet siden 1920, dets indehaver.

Adresse: Kannikegade 10, ved Bispetorvet, Aarhus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Marie Christensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 26. april 1855 af Chr. Jørgensen. Indehaver, (siden 1915): Marie Christensen.

Adresse: Morellgade 12, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Mathilde Christensen, pålægs- og viktualiefor­retning.

Grundl. d. 22. okt. 1903 af Mathilde Christensen, der stadig er indehaver af for­retningen.

Adresse: Store Kongensgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Mikael Christensen' s Enke & Co., sten- og bil­ledhuggeri.

Grundl. d. 17. nov. 1885 af Søren Poulsen og  i 1908 overtaget af Mikael Chri­stensen (f. 1875, d. 1912). Nuværende indeha­ver: fru A. Christensen med sønnen, Hans Christensen (f. 1898), som forretningsbestyrer.

Adresse: Vesterbro 26, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Morten Christensen, isenkramforretning.

Grundl. d. 22. sept. 1881. I 1913 overtaget af Morten Christensen (f. 1877, d. 1949). Fir­maet fortsættes af fru Asta Christensen som formynder for Jørgen Morten Christensen (f. 1933).

Adresse: Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

N. Christensen & Co.'s· Trælasthandel A/S.

Grundl. i 1855 som blandet købmandshandel af kgl. agent N. Christensen (f. 1825, d. 1894). I 1917 omdannet til aktieselskab. Direktør (siden 1919): Olaf Nielsen (f. lS92).

Adresse: Adelgade 78, Skanderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                          Næste side