side 98 Chri - Chri

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                        Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 98

Chri - Chri

vendt, såvel overfor den rå som den brændte kaffe.

Aug. Christgau, der i 1928 var udnævnt til kgl. svensk vicekonsul, afgik ved døden i 1937, og det gamle firma overgik derefter til hans søn, Gustav Christgau (f. 1900, d. 1945), der allerede i 1929 var indtrådt i firmaet som medindehaver.

På årsdagen for Aug. Christ­gau's død, 14. jan. 1938, oprettedes et legat på 100.000 kr. til fordel for unge fynske han­delsmænds uddannelse i udlandet.

Under besættelsen blev konsul Gustav Christgau offer for et clearingmord, og efter hans meningsløse død blev der dannet et ak­tieselskab, hvis aktier indehaves af Gustav Christgau's tre børn. Direktør for aktieselska­bet blev den tidligere prokurist i firmaet, Fischer Knudsen (f. 1905).

A/S Aug. Christgau, Odense Kafferisteri og The Import har efter krigen fortsat sin vækst, og der er således oprettet afdelinger i Køben­havn, Maribo, Rønne, Korsør og Vordingborg. Endvidere har firmaet interesser i Dansk Kafferisteri, Kolding, Midt jydsk Kafferisteri, Her­ning og Tønder Kafferisteri i Tønder. For­uden kaffe forhandles også the og kakao.

Adresse: Vestergade 15, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Christiani & Nielsen, ingeniør- og entreprenør­forretning.

Grundl. d. 8. febr. 1904 af dr.-ing. Rudolf Christiani (f. 1877) og kaptajn Aage Nielsen (f. 1873, d. 1945).

I 1946 overtaget af førstnævntes søn, civilingeniør Alex. Chri­stiani (f. 1910).

Adresse: Ørstedhus, Vester Farimagsgade 41, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Christiansen & Co., smede- og maskinværk­sted.

Grundl. 1877 af L C. Jensen (f. ca. 1850). Indehaver (siden 1900): Peter Heinrich Christiansen (f. 1867).

Adresse: Sølvgade 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A. Christiansen, kul-, koks-, korn- og foder­stofforretning.

Grundl. i 1840 af J. Stokkebye; i 1882 overtog A. Christiansen (d. 1914) en del af Stokkebye's forretning; i 1914 overtog den­nes sØn, konsul Albert Stokkebye Christiansen (f. 1883), firmaet.

Adresse: Nørregade 29, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A. Christiansen, tømrer- og snedkerforretning.

Grundl. d. 1. maj 1886 af Hans Nielsen Hansen (f. 1860, d. 1937).

Indehaver (siden 1919): Anton P. Christiansen (f. 1887).

Adresse: Skovvej 19, Jyderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Alb. Christiansen, købmandsforretning.

Grundl. i 1897 af J. C. Larsen. Indehaver (siden 1934):

Alb. Christiansen (f. 1904).

Adresse: Oluf Bagersgade 41, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Anders Christiansen, manufakturforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1893 af Anders Christian­sen (f. 1870, d. 1937). I 1937 overtaget af fru Anne K. Christiansen.

Adresse: Fakse Ladeplads.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Arne Christiansen, Varehuset. herreekvipe­ring.

Grundl. d. 1. febr. 1896. Indehaver siden 1936: Arne Christiansen (f. 1910).

Adresse: Østergade 26, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Brødrene Christiansen A/S, konfektions- og trikotagefabrik.

Grundl. d. 21. marts 1892 af J. P. Christiansen (f. 1864, d. 1942). Omdannet til aktieselskab i 1918. Direktør (siden 1942): fru Anna Th. Christiansen (f. 1867).

Adresse: Istedgade 55, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. Christiansen, bageri.

Grundl. i 1895 af C. Christiansen (f. 1866, d. 1926). Indehaver (si­den 1915): Aage Christiansen (f. 1889).

Adresse: Vestergade 50, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Christiansen's Boghandel.

Grundl. i 1848 af I. N. Dressel. Indehaver (siden 1927): Carl Christiansen (f. 1901).

Adresse: Sakskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. F. Christiansen, fiskeforretning en gros.

Grundl. i 1874 af C. C. Christiansen (f. 1850, d. 1930). Den nuværende indehaver, C. F. Chri­stiansen (f. 1877), overtog forretningen i 1905.

Adresse: Oliebladsgade 3, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Charles Christiansen, snedkermester.

Grundl. d. 20. maj 1897 af Charles Christiansen (f. 1867), der fremdeles er indehaver af forret­ningen.

Adresse: Sankelmarksgade 18, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Christiansen, købmandsforretning, korn, foderstof, gødning og brændsel. Grundl. d. 12. april 1876 af Rasmus Christiansen (f. 1848, d. 1915). Nuværende indehavere: Chr. A. Christi­ansen (f. 1876) og Chr. Aa. Christiansen (f. 1910).

Adresse: Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Christiansen & Søn, tømrerforretning og maskinsnedkeri.

Grundl. d. 10. juli 1908 af Chr. Christiansen (f. 1883), der i 1935 optog sønnen, Knud Christiansen (f. 1906) som med­indehaver.

Adresse: Kongevejen 104, Birkerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. L. Christiansen & Sønner, glarmesterforret­ning.

Grundl. d. 20. febr. 1894 af C. L. Chri­stiansen, kasserer i Håndværkerforeningen i Kbhvn. (f. 21. okt. 1867, d. 29. juli 1926).

I 1922 overtoges firmaet af sønnerne, J. C. Christian­sen (f. 18. aug. 1889, d. 4. maj 1935) og K. L. Christiansen (f. 27. dec. 1892). Sidstnævnte er siden J. C. Christiansens død eneindehaver af firmaet.

Adresse: Adelgade 31, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. W. Christiansen, materialhandel.

Grundl. d. 28. april 1888.

Nuværende indehaver: enke fru Agnes Christiansen.

Adresse: Vestergade 2, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

F. Christiansen's Maskinfabrik A/S.

Grundl. i 1857 af Carl Frandsen.

I 1898 overtaget af F. Christiansen (f. 1851, d. 1932).

I 1910 omdan­net til aktieselskab. 'Nuværende direktion: Erik E. Christiansen (f. 1910) (adm. direktør) og K. H. Christiansen (underdirektør).

Adresse: Sankt Ols Gade 15, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                        Næste side