side 93 Chri - Chri

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                            Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 93

Chri - Chri

Holger Christensens Møbelmagasiner.

Grundl. d. 1. aug. 1885 af Lauritz Christensen (f. 1858, d. 1925) og den 2. jan. 1920 overtaget af søn­nen, Holger Christensen (f. 1895), der havde været knyttet til forretningen siden 1910, og som stadig er firmaets indehaver, fra 2. jan. 1950 med sønnesønnen af firmaets stifter, Hel­ge Christensen som kompagnon.

Firmaet var oprindelig auktionsforretning; det er senere overgået til anden handelsvirk­somhed, omfattende møbler og boligmontering af al slags.

Virksomheden beskæftiger nu ca. 75 personer. Hovedforretningen har siden 1931 haft til huse i firmaets egen ejendom, Jagt­vej nr. 111. Flere filialer i København og pro­vinsen.

Adresse: Jagtvej 111, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

H. P. Christensen & Søn, blikkenslager-, gas­ og vandmesterforretning.

Grundl. d. 31. okt. 1835 af Peter Christian Christensen (f. 1801, d. 1885) og overtaget af sønnen, Julius Chri­stensen (f. 1840, d. 1895). Hans enke, Juliane Christensen (f. 1845), fortsatte forretningen indtil d. 1. jan. 1905, da den overtoges af grundlæggerens dattersøn, H. P. Christensen (f. 1879, d. 1946). I 1939 optoges sønnen, Knud Christensen (f. 25. nov. 1909) som medindehaver, og denne er nu eneindehaver.

Adresse: Set. Peders Kirkepl. 13, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

H. P. C. Christensen & C. C. Berg, blikkensla­gerforretning.

Grundl. d. 16. dec. 1899 af H. P. C. Christensen (f. 1870, d. 1935) og C. C. Berg (f. 1866, d. 1936). Indehaver (siden 1924): sidstnævntes søn, Helmuth Berg (f. 1892).

Adresse: Falkoner Alle 20, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

I. C. Christensen, skrædderforretning.

Grundl. d. 9. maj 1882 af r. C. Christensen (f. 1855, d. 1919). Nuværende indehaver: Jens Chr. Christensen (f. 1912).

Adresse: Guldsmedgade 34, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

I. M. Christensen's Møbeletablissement A/S.

Grundl. d. 22. febr. 1899 af Ingvar Martin Christensen (f. 10. nov. 1869). Den 15. marts 1943 omdannet til et aktieselskab med grund­læggeren som direktør.

Bestyrelsen består af overkontrollør O. C.

J. Christensen, Aalborg, fru Magna Sørensen, snedkermester K. A. Christensen, prokurist H. E. Christensen og grundlæggeren, r. M. Christensen.

Adresse: Vestergade 8, Struer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Iver Christensen's Vaadbinderi.

Grundl. i 1879 af Chr. Røntved.

I 1901 overtaget af Iver Christensen (f. 1882, d. 1924). Nuværende in­dehaver: Magnus Christensen (f. 1907).

Adresse: Havnen, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. Christensen, bagerforretning.

Grundl. ca. 1895 af P. Pedersen (f. ca. 1865, d. 1908). Nu­værende indehaver: Jens Christensen (f. 1886).

Adresse: Brogade 6, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. Birger Christensen, buntmagerforretning.

Grundl. d. 30. nov. 1869 af M. Levinsky (d. 1904), der under firmanavnet M. Levinsky overtog en ældre forretning efter P. A. Eisingers enke, etableret ca. 1834.

I 1937 deltes for­retningen i firmaet M. Levinsky & Co., pels­varer en gros, og detailhandelen, som overto­ges af J. Birger Christensen (f. 23. febr. 1897), der viderefører dette firma i eget navn.

Adresse: Østergade 38, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. C. Christensen, boghandel.

Grundl. i 1892 af Georg Holm. Nuværende indehaver: J. C. Christensen (f. 1888).

Adresse: Gyldenløvesgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. C. Christensen, gartneri.

Grundl. d. 1. jan. 1889 af J. C. Christensen (f. 1862, d. 1949). Virksomheden videreføres nu af hans enke, fru Anna Christensen (f. 1867).

Adresse: Utterslev Torv 51, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Jens Christensen, skomagerforretning.

Grundl. d. 1. maj 1891 af J. A. Knudsen (f. 1865). In­dehaver (siden 1946): Jens Christensen (f. 1911).

Adresse: Give.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Jens Christensen & P. Ladefoged, murerforret­ning.

Grundl. d. 8. maj 1897 af Jens Christen­sen (f. 1865, d. 1947).

I 1935 indtrådte P. La­defoged (f. 1908) som medindehaver, der si­den 1947 er eneindehaver.

Adresse: Brandtsgade 21, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Jens Vittrup Christensen, planteskole.

Grundl. ca. 1870 af Peter Severin Kraglund (f. 1822, d. 1901).

Nuværende indehaver: Jens Vittrup Christensen (f. 1897).

Adresse: Østerbro 33, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Jesper Christensen & Co., vinhandel.

Grundl. d. 6. jan. 1888 af Jesper Christensen (f. 1865) som købmandsforretning og i 1894 omdannet til kombineret vin- og kolonialhandel.

I 1913 deltes forretningen, og mens Jesper Christen­sen selv videreførte vinhandelen, overdrog han de øvrige afdelinger af forretningen til sin søn, Ove Juel-Christensen (nu Ove Juel-Chri­stensen, kolonial en gros, se denne). Jesper Christensen er stadig indehaver af vinhande­len; siden 1936 med en yngre søn, Hans Juel­ Christensen (f. 1898) som medindehaver.

Adresse: Herluf Trolles Gade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. J. Christensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1863 af M. Christiansen (f. 1841, d. 1918) og i 1899 overtaget af J. J. Christensen (f. l. okt. 1867, d. 1931), hvis enke, Marie Sofie Christensen (f. 1879), videreførte forretningen med sønnen, Viggo Christensen (f. 29. april 1904), som forretningsfører, indtil denne i 1939 overtog forretningen som eneindehaver.

Adresse: Nørre Torv 9, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. L. Christensen & Co., kaffeimport og kaffe­brænderi.

Grundl. d. 24. nov. 1882 af etats­råd, konsul, borgmester, cand. pharm. J. L. Christensen (f. 16. juli 1853 i Vedskølle ved Skælskør, d. 30. juni 1919).

Firmaet er grundlagt i Vestergade nr. 17, hvorfra det i 1923 flyttede til den nuværende ejendom i Vestergade nr. 19. Det var grund­lagt som specialforretning for kaffe og the, og, i 1885 optoges en gros handel med kaffe. Efterhånden oprettedes filialer i København,

Forrige side                                                                                                            Næste side