side 140 Digm - Dorp

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                            Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 140

Digm - Dorp

M. Digmanns Boghandel ved Aksel Digmann.

Grundl. d. 18. juni 1872 af Martinus Digmann (f. 1838, d. 1926). Nuværende indehaver (fra 1950): Aksel Digmann (f. 1903).

Adresse: Vestergade 3, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

E. Dines, bogbinderi.

Grundl. d. 17. okt. 1911 af E. Dines (f. 1881), som stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Gothersgade 151, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

E. Dinesen's Eftf., glarmesterforretning.

Grundl. d. 20. juni 1808 af glarmester Røhr. I 1894 overtaget af E. Dinesen (f. 1867) og i 1947 af Bernhard B. Petersen (f. 1906).

Adresse: Mejlgade 12, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. Nielsen Dinesen's Eftf. ved Jens Bentsen & Søn, kolonial-, korn- og foderstofforretning. Overtaget i 1894 efter C. Christensen af J. Nielsen Dinesen (f. 1865, d. 1924); fortsat af enken og sønnen, J. V. Nielsen Dinesen; i 1948 overtaget af Jens Bentsen (f. 1881) og hans søn, P. A. Bentsen (f. 1909).

Adresse: Vesterbro 73, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

M. Dirksen & Søn, snedkerforretning.

Grundl. i 1898 af P. Dirksen (f. 1872, d. 1936). Indeha­vere: Marius Dirksen (f. 1895) (siden 1936) og dennes søn, G. E. Dirksen (f. 1919) (siden 1950).

Adresse: Syrefabriksvej 57, Kastrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

DISKONTO-, LAANE- OG SPAREBANKEN I AALBORG 

Er stiftet 1854 som A/S.

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

Disconto- og Laanebanken for Køge og Om­egn A/S.

Grundl. d. 1. dec. 1874 af Spare­kassen for Køge og Omegn. Direktør (siden 1923): O. V. Schmidt (f. 1886).

Adresse: Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Diskonto- og Laanebanken i Maribo A/S.

Stiftet d. 11. sept. 1854 på foranledning af lensgreve F. M. Knuth m. fl. Nuværende di­rektør: R. C. Hansen (f.1895) (tiltrådt i 1922).

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Brdr. A. & Aa. Dissing, købmandsforretning.

Grundl. d. 29. juli 1844 af Anthon Bie (f. 1817, d. 1895). Indehavere (siden 1944): A. Dissing (f. 1909) og Aa. Dissing (f. 1904).

Adresse: Adelgade 5, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A. Dittmann, læder, en gros og import.

Grundl. i 1887 af købmand Eriksen. Indehaver (siden

juni 1944): Age Dittmann.

Adresse: Kastanieallé 18, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Djurslands Kalkværk A/S.

Stiftet d. 22. juni 1892 af Alfred Petersen (f. 1859, d. 1918) m. f!.

Fra 1918 til 1945 var sønnen, direktør V. H. Petersen (f. 1890, d. 1945) selskabets direktør. Bestyrelsen består nu af V. H. Petersens enke, fru M. L. Petersen (f. 1891), frk. A. Hansen og fru A. O. B. Therkildsen. Direktør siden 1945: ovennævnte fru M. L. Petersen.

Adresse: Nørre Alle 68-70, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

P. Djørup, sadelmager- og tapetsererforret­ning.

Grundl. i 1876 af Jens Peter Djørup (f. 1830, d. 1889); fortsat fra 1889 af Ludv. Rud. Djørup, og fra 1940 af Aug. Peter Djørup (f. 1888).

Adresse: Dragestræde 16, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

N. C. DOBEL

Møbelpolstrer- og Dekoratørfirma, er grundlagt 1840 af Johan Casper Dobel (f. 1807, Dødsår ubekendt) og overtaget 1864 af P. N. Dobel(f. 1839, d. 1897), der i 1893 optog den nuværende Indehaver, N. C. Dobel (f. 1868) i Firmaet.

Adresse: Store Kongensgade 55, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

F. W. DOBERCK & SØN

Kunstsmedefirma, er grundlagt 1843 af F. W. Doberck (f. 1820, d. 1900) i 1885 overdrog han Forretningen til sin Søn, L. A. Doberck (f. 1860, d. 1907) hvis Enke Emili A. Doberck er nuværende Indehaver.

Adresse: Lille Strandstræde 22, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

F. W. Doberck & Søn's Eftf., C. Amundin, kunstsmedefirma.

Grundl. d. 6. febr. 1821 af Friedrich Wilh. Doberck (f. 1795, d. 1861). Carl Amundin (f. 1863) overtog firmaet d. 11. marts 1913 og var eneindehaver indtil 6. okt. 1941, da sønnen, Sv. Amundin (f. 31. juli 1900), ind­trådte i firmaet som medindehaver.

Adresse: Lille Strandstræde 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. C. Dohm jun., æskefabrik.

Grundl. d. 18. maj 1874 af C. C. Dohm (f. 1838, d. 1918). I 1918 overtaget af sønnen, J. P. R. Dohm (f. 1870).

Adresse: Pilestræde 63, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

I. C. Dollerup, sadelmagerforretning.

Grundl. i 1875 af L C. Dollerup (f. 1850, d. 1917). I 1917 overtaget af sønnen, Jens Chr. Dollerup (f. 1883).

Adresse: 0stergade 9, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

The Dominion Belting Co. & Hans Winther's Garverier A/S.

Grundl. i 1835 i Roskilde som garveri af J. F. Winther (f. 1808, d. 1885).

I 1872 overtaget af sønnen, Hans Winther (f. 1843, d. 1919). I 1914 sammensluttedes garve­riet med The Dominion Belting Co. i Kbhvn., samtidig dannedes aktieselskabet og det nu­værende navn antoges. Nuværende direktør: C. Vagn Jensen (f. 1901).

Adresse: Jernbanegade 29, Roskilde og Blegdamsvej 4, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

DONSE KRUDTVÆRK

I 1704 lod Dronning Louise Donse Mølle indrette til et Krudtværk, som Dronning Sophie Magdalene i 1765 skænkede til en Privatmand, og derefter skiftede det i Tidens Løb flere Gange Ejer. I 1891 overgik det til den nuværende Besidder, William Andersen & Co. (se dette Firma)

Adresse: Overgaden neden Vandet 33, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

P. Donsig, trikotagehandel.

Grundl. i 1891 af Peter Tolstrup. I 1930 blev forretningen over­taget af P. Donsig (f. 1901). Denne overtog i 1947 Chr. Lynbechs Manufakturhandel, som blev grundlagt af Chr. Lynbech (f. 1870, d. 1944) i 1896 i Herning. I 1912 flyttede han denne forretning til Randers. P. Donsig slut­tede i 1947 trikotagehandelen, som lå på Mid­delgade 3, sammen med manufakturhandelen.

Adresse: Middelgade 6, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Henrik Dorch. hattemagerforretning.

Grundl. d. 12. febr. 1753 i Odense af hattemager Hen­rich Henrichsen Dorch, overtaget i 1781 af Jens Dorch, i 1804 af Henrich Jensen Dorch f. 1783, d. 1867), der fik prædikat af hof-hattemager, og i 1852 overtaget af Niels Peter Dorch (f. 1814, d. 1882). I 1881 flyttede dennes søn, Hen­rik Dorch (f. 1856, d. 1909), forretningen til Århus. Ar 1882 ophørte forretningen i Odense, der var drevet gennem 4 generationer fra fa­der til søn, og i 1889 grundlagde Henrik Dorch, 5. generation, forretningen i København. Ved hans død overtog hans enke, Alma Christiane Jensine Dorch, f. Fabricius, forretningen og overdrog den i 1916 til sønnen, Svend Julius Fabricius Dorch, 6. generation (f. 1888).

Adresse: Østergade 61, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Hugo Dorph, herre- og drengekonfektion en gros.

Grundl. d. 1. sept. 1894 af Hugo Dorph ·(f. 1869, d. 1944). I 1944 overtaget af sønnerne, H. Dorph og K. B. Dorph.

Adresse: Taastrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                            Næste side