side 145 Eefs - Eigt

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                           Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 145

Eefs - Eigt

B. Eefsen's Eftf. ved Jobs. Christensen, handel med tekniske artikler og smøreolie.

Grundl. d. 20. maj 1892 af B. Eefsen (f. 1867, d. 1933). Indehaver (siden 1937): Johs. Christensen (f. 1907).

Adresse: Gl. Jernbanegade 20 A, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Johs. Egeberg, købmandsforretning.

Overtaget d. )0. jan. 1856 af Johan Stapel (f. 1827, d. 1889) efter en købmand Andersen. Indehaver siden 1921: Johs. Egeberg (f. 1899).

Adresse: Algade 31, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Egehøj, gartneri.

Grundl. i 1898 af N. P. Si­monsen (f. 1858), der fremdeles er indehaver af forretningen, nu sammen med P. J. Simon­sen (f. 1893).

Adresse: Vigerslev Alle 375, Hvidovre, Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Egely, blomsterforretning.

Grundl. i 1901 af Georg Krüger. Indehaver (siden 1935): Valde­mar Eshammer (f. 1886).

Adresse: Frederiksberg Alle 50, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

V. Eggebrecht, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 25. okt. 1852 af Hans Julius Tømmerup (f. 1824, d. 1895), i 1896 overtaget af Otto Kirst (L 1862, d. 1932); i 1932 af V. Eggebrecht (f. 1886).

Adresse: Vestergade 4, Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

F. C. Eggert, bogtrykkeri, bogbinderi, papir­ og boghandel.

Grundl. d. 9. sept. 1847 som bogbinderi, senere udvidet til bog- og papir­handel, af J. L. Eggert (f. 1820, d. 1886), efter hvis død virksomheden overtoges af sønnen, F. Chr. Eggert (f. 1861, d. 1910), der i 1894 grundlagde bogtrykkeriet. Hans enke, fru Martha Eggert, f. Klock (f. 1866, d. 1926), fortsatte hele forretningen indtil 1924, hvor den deltes således at sønnen, F. C. Eggert (f. 1894), overtog bogtrykkeriet og bogbinde­riet, mens hun selv videreførte bog- og papir­handelen til sin død. Den overtoges da af dat­teren, frk. Marie Eggert (f. 1891). I 1942 overtog bogtrykker F. C. Eggert bog- og pa­pirhandelen, som samtidig omdannedes til et aktieselskab.

Adresse: Perlegade 73, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Eghoff's Møbelfabrik.

Grundl. i 1883 af tøm­rermester Th. Thomsen (d. 1912). Derefter overtaget af Marius Møller (f. 1871, d. 1944), som drev virksomheden under navnet Strøm­mens Maskinsnedkeri og Listefabrik ved M. Møller. I 1942 overtaget af Gunnar Eghoff (f. 1912), som forenede virksomheden med sin i eget navn i 1933 etabl. møbelfabrik.

Adresse: Gammel Stationsvej 4, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Egtved Apotek.

Oprettet d. 11. nov. 1871. Apo­tekets første indehaver var Vilhelm Theobald Gliemann (f. 1832, d. 1919). Indehaver (siden 1943): Gerhard Madsen (f. 1892).

Adresse: Egtved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

August Ehlers, guld- og Sølvsmedeforretning.

Grundl. 25. okt. 1897 af Aug. Ehlers (f. 1866, d. 1948).

Indehaver (siden 1. jan. 1939): Sven Ehlers (f. 1911)

Adresse: Amagerbrogade 51, Kbhvn. S

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A.. Ehlers Eftf., Schultz' Varehus ved Johan Schultz, manufakturforretning. Grundl. d. 14. april 1853 af A. Eh1ers. Den 2-7. okt. 1927 over­taget af Johan C. C. Schultz (f. 1898).

Adresse: Algade 53, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. Ehlers, murermester- og entreprenørforret­ning.

Grundl. d. 1. marts 1893 af Claus Ehlers (L 1863, d. 1922). Indehaver (siden 1927): H. A. Ehlers (f. 1892).

Adresse: Søndre Stationsvej 36, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

O. Ehlers, guldsmedeforretning.

Grundl. ca. 1898 af Amandus Petersen (d. 1929); i 1930

overtaget af O. Ehlers (f. 1906).

Adresse: Værnedamsvej l, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Niels Ehlerts Boghandel A/S, bog- papir- og musikhandel.

Grundl. d. 11. dec. 1860 af R. ' Holck. I 1901 overtaget af Niels Ehlert (f. 1865, d. 1947). I 1947 overgået til et aktiesel­skab med boghandler Mogens Hald (f. 1915) som direktør.

Adresse: Østergade 10, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Harald Ehrenreich, isenkramforretning.

Grundl. d. 1. juni 1863 af C. F. Ehrenreich (f. 1840, d. 1907).

Den 1. juli 1903 overtaget af søn­nen, Harald Ehrenreich (f. 1875).

Adresse: Lillegade 2, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Peter Ehrenreich, isenkramforretning.

Grundl. d. 24. juni 1898 af Peter Ehrenreich (f. 1866, d. 1944). I 1944 overtaget af sønnen Einar Eh­renreich (f. 1901).

Adresse: M. P. Bruuns Gade 34, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

M. S. EHRLICH

Humleforretning en gros, er grundlagt 25 Nov. 1855 af M. S. Ehrlich. (f. 1823, d. 1894), i 1883 overgået til hans Nevø, Zacharias Lehrburger (f. 1844).

Adresse: Frederiksholms Kanal 6, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

F. H. EIBE´s FORLAG

F. H. Eibe (f. 1816), etablerede sig 1845. Efter hans Død i 1871 gik Forretningen over til hans Enke og i 1886 til Sønnen, C. F. Eibe (f. 1855).

Adresse: Store Kongensgade 68, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

Knud Eibye, kunstsmedemester.

Grundl. d. 25. marts 1789 af Rasmus Nielsen Eibye (f. 1760, d. 1838) som almindelig smedeforretning. Inde­haver (siden 1908): Knud Eibye (f. 1883).

Adresse: Klaregade 13, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. G. A. EICKHOFF

Maskinfabrik og Støberi. Grundlæggeren, J. G. A. Eickhoff (f. 1809, d. 1875) kom i 1829 til Kbhvn. fra Mølln i Hertugdømmet Lauenburg og etablerede sig 1848. Hans Søn, F. G. L. Eickhoff (f. 1842), der var indtrådt i Firmaet 1873, fortsatte Virksomheden efter hans Død og optog i 1885 sin Broder, J. W. H. Eickhoff (f. 1847) som Kompagnon.

Adresse: Vesterbrogade 97, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

J. G. A. Eickhoff, maskinfabrik, specielt fabri­kation af maskiner og apparater til bogtryk, stentryk, bogbinderi o. desl.

Grundlæggeren J. G. A. Eickhoff (f. 1809 i Mølln i hertug­dømmet Lauenburg, d. 1875) kom i 1829 til Kbhvn. og etablerede sig d. 4. maj 1848. Hans søn, Gottfried Eickhoff (f. 1842, d. 1925), der var indtrådt i firmaet 1873, fortsatte virksom­heden efter hans død og optog i 1885 sin bro­der, Wilhelm Eickhoff (f. 1847, d. 1934), som kompagnon. I 1913 optoges yderligere Gott­fried Eickhoffs sønner, Gudfred Eickhoff (f. 1872) og Poul Eickhoff (f. 1877), og disse over­tog firmaet i 1916. I 1927 udtrådte Gudfred Eickhoff og samtidig indtrådte Wilhelm Eick­hoffs søn, civilingeniør Axel Eickhoff (f. 1895); sidstnævnte er nu eneindehaver, idet Poul Eickhoff udtrådte i 1946.

Siden 1865 har forretningen været på det nuværende sted.

Adresse: Vesterbrogade 97, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Eiermann's Bagerier, Jean Engelbert-Petersen.

Grundl. i 1884 af J. Eiermann. Nuværende in­dehaver: Jean Engelbert-Petersen (f. 1886).

Adresse: Store Kongensgade 71, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Anton Eigtved, grossererfirma, kaffe etc.

Grundlagt d. 6. april 1875 af Carl Anton Eigt­ved (f. 1841, d. 1916). I 1901 indtrådte Valde­mar Eigtved (f. 1875, d. 1939) som medinde-

Forrige side                                                                                                           Næste side