side 152 Erik - Erik

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                         Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 152

Erik - Erik

Eriksen & Christensen A/S, korn- og foder­stofforretning.

Stiftet d. 18. november 1893 til overtagelse af D. Lauritzens foderstofforret­ning.

Selskabets første bestyrelse bestod af kon­sul D. Lauritzen (f. 1859, d. 1935), der var for­mand til 1928, købmændene C. Breinholt og H. Pagh samt selskabets direktører S. P. Chri­stensen Og Hans Eriksen (f. 1861. d. 1935).

     Harald Eriksen            Aage Rasmussen

Den nuværende direktion består af direktør Harald Eriksen (f. 1896) og direktør Aage Rasmussen (f. 1899) og bestyrelsen af direktør Harald Eriksen, der er formand, direktør An­dreas Hollensen, Skodborg (f. 1881). direktør Sven Kier (f. 1892), fabrikant Henry T. Gre­ve, Odense (f. 1886) og konsul Chr. A. Alstrup, Århus (f. 1898).

Det første regnskabsår viste et årsoverskud på 32.000 kr. Aktiekapitalen, der ved stiftelsen var på 50.000 kr., udgør nu 900.000 kr.

Ved starten lejedes et pakhus ved østre Havn, men i 1895 opførte firmaet eget pakhus og i 1900 opførtes et silopakhus ved dokhavnen.

Eriksen & Christensen’s silopakhus og

kontorer i forgrunden

Firmaet byggede efterhånden egne pak­huse i bl.a. Krik, Lemvig, Struer og Thisted, ligesom det har haft egne afdelinger i New York og Buenos Aires.

I 1933 oprettedes "E. & C.'s Hønse- og Svinefoderfabrik" og i 1940 "Esbjerg Grynmølle" begge under ledelse af direktør J. S. Brinch, der i mange år var med­direktør i moderselskabet.

Adresse: Gammel Havn, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Chr. Eriksen, manufakturforretning en gros og en detail.

Grundl. d. 17. marts 1775 af Philip Moses Nathan, som i 1793 optog sine sønner

i firmaet, og forretningen tilhørte i 3 genera­tioner denne slægt. I 1850 overtog Joh. G. Richter firmaet, og 1882 blev det overdraget til Adam Jensen. I 1888 blev Chr. Eriksen (f. 1859) og Alexius Omøe indehavere. Omøe ud­trådte af firmaet i 1898, og ved Chr. Eriksens død d. 19. april 1916 overgik det til sønnen, A. N. Chr. Eriksen (f. 1885, d. 1946). Dennes enke, fru Anna E. Eriksen (f. 1886) fører forretnin­gen videre med K. B. Jensen (f. 1910) som forretningsfører.

Adresse: Vestergade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

C. M. Eriksen & Søn, blikkenslagerforret­ning.

Grundl. d. 14. april 1894 af C. M. Erik­sen (f. 1859, d. 1931). I 1931 overtaget af Vilh. Eriksen (f. 1884).

Adresse: Bjergegade 3-5, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

E. Eriksen & Co., skrædderforretning.

Grundl. d. 19. april 1892 af Erik Eriksen (f. 1865, d. 1950), der i 1932 optog M. P. Madsen (f. 1876) som kompagnon; denne overtog i 1950 forret­ningen som eneindehaver.

Adresse: Guldsmedgade 22, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Emil Eriksen ved Johs. Legarth, købmandsfor­retning.

Grundl. i 1852 af Emil Eriksen (d. 1904). Fortsat af enken; i 1911 overtaget af Johs. Legarth (f. 1885).

Adresse: Torvegade 3, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Erik Eriksen, tømrerforretning.

Grundl. i 1888 af Hans Eriksen (f. 1854, d. 1921). Indehaver (siden 1922): Erik Ernst Eriksen (f. 1897).

Adresse: Labæk 30 C, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Helmer Eriksen, købmandsforretning.

Grundl. i 1910 af Anders C. Christensen (f. 1860, d. 1942). Indehaver (siden 1949): Helmer Erik­sen (f. 1910).

Adresse: Hammel.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Holger Eriksen, købmandsforretning.

Grundl. d. 5. april 1895 af S. Reventlow (f. 1873). Indehaver (siden 1946): Holger Eriksen (f. 1920).

Adresse: Kongensgade 36, Marstal.

Kilde: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Jul. Eriksen, fiskehandel en gros.

Grundl. i 1879 af Julius Eriksen. I 1918 overtaget af Wilh. Andersen (f. 1884), der stadig er inde­haver af forretningen.

Adresse: Snaregade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Jørgen Eriksen, købmandsforretning.

Grundl. i 1874 af Anders Eriksen (f. 1846. d. 1903). Efter grundlæggerens død overtaget af hans enke; i 1921 overtaget af sønnen, Jørgen Erik­sen (f. 1887).

Adresse: Revvej 10, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Schack A. Eriksen, glarmesterforretning (og­så autoruder).

Grundl. d. 2. jan. 1898 af Schack A. Eriksen (f. 1871, død 1944); derefter over-

Forrige side                                                                                                         Næste side