side 153 Erik - Esbj

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                          Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 153

Erik - Esbj

taget af enken, fru L. Schack Eriksen (f. 1870, d. 1950).

I april 1920 indtrådte sønnen, Olav Regnhardt Eriksen (f. 1906), i firmaet og va­retager nu dets daglige ledelse.

Adresse: Studiestræde 48, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Th. Eriksen's Eftf., snedkerforretning.

Grundl. i 1892 af Th. Eriksen (f. 1866, d. 1926). Efter denne overtaget af Søren Groule (f. 1880).

Adresse: Gammel Kongevej 131, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

V. Eriksen, herreekviperingshandel.

Grundl. i 1876 af J. H. Eriksen (f. 1854, d. 1938).

I 1910 blev forretningen overtaget af sønnen, Valde­mar Eriksen (f. 1877, d. 1942), efter hvis død den videreføres af hans enke, fru Elna Eriksen (f. 1880) med sønnerne, Alfred Eriksen (f. 1908) og Olaf Eriksen (f. 1910), som de dag­lige ledere.

Adresse: Vestergade 27, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

V. Eriksson, isenkramforretning.

Grundl. i 1904 af Th. Zeltner. Indehaver (siden 1935): V. Eriksson (f. 1906).

Adresse: Store Kongensgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Ernfeldt, skrædderforretning.

Grundl. d. 30. marts 1891 af A. Nørlem (f. 30. juli 1863, d. 1940).

Den nuværende indehaver, Carl Ern­feldt (f. 1882), overtog forretningen d. 30. marts 1921. Forretningen er grundlagt i Nørre Voldgade nr. 2 og flyttedes i 1897 til den nu­værende adresse.

Adresse: Nansensgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J. Ernst's Sølvvarefabrik.

Grundl. d. 3. okt. 1890 af J. Ernst (f. 1867, d. 1924).

I 1924 overtaget af sønnen Frederik N. Ernst (f. 1892).

Adresse: Østergade 57, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Th. Erritzøe, speditionsfirma.

Grundl. i 1906 af Th. Erritzøe (f. 22. juni 1872, d. 1946), der i 1942 optog sin søn, Sv. F. Erritzøe (f. 24. sept. 1902), som medindehaver.

Denne overtog for­retningen ved faderens død. I 1949 optoges N. M. Friis (f. 19. sept. 1899), der havde været prokurist i firmaet siden 1942, som medinde­haver.

Adresse: Amaliegade 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Vald. Ersgaard & Søn, agenturforretning, klæ­devarer og foerstoffer.

Grundl. d. 7. juli 1896 af Vald. Ersgaard (f. 1868, d. 1939).

I 1939 overtaget af sønnen, Poul Vald. Ersgaard (f. 1900).

Adresse: N-Søgade 49, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

JACOB ERSLEV´s FORLAG, A/S

Grundlæggeren J. Erslev (f. 1819, d. 1902) etablerede sig 1854. Forretning er senere overgået til Kommanditselskab (K. S. A. Erslev) og 1909 til et A/S.

Adresse: Kjøbmagergade 26, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

G. Erstad-Pedersen, broncestøberi.

Grundl. okt. 1901 af G. Erstad-Pedersen (f. 1876), der stadig er indehaver af virksomheden; siden 1936 sammen med Troels A. Erstad (f. 1903).

Adresse: M. P. Bruuns Gade 32, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Esbjerg Andels-Slagteri. Den stiftende gene­ralforsamling fandt sted i Esbjerg d. 19. marts 1888 og driften åbnedes d. 24. september sam­me år. Nuværende direktør: H. Bang Nielsen (f. 1914), der tiltrådte i 1943.

Adresse: Finsensgade 1, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Esbjerg Eddikebryggeri A/S.

Grundl. i 1896 af A. Petersen. I aug. 1933 omdannet til aktiesel­skab. Nuværende direktør: Th. Hansen (f. 1890).

Adresse: Nygårdsvej 41, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S.

Grundl. ca. 1889 som bog- og tapethandel af A. Lykke Thomsen (d. 1929). Blev omdannet til aktie­selskab d. 1. aug. 1937 under navnet: A. Lykke Thomsen, Farve- & Lakfabrik A/S; i 1942 æn­dret til det nuværende firmanavn.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Bestyrelsen består af direktør Jørgen S. Jør­gensen, inspektør Knud Jørgensen og lands­retssagfører K. Søndergaard, alle boende i Kbhvn., grosserer J. E. Lindberg Tranberg og overretssagfører E. H. Permin, begge Esbjerg.

Direktør (siden 1937): Oscar Nielsen (f. 1887).

Adresse: Esbjerg Havn, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Esbjerg Jern- & Staalforretning A/S.

Grundl. i april 1896 som filial af Viggo L. Rahr i År­hus. Omdannedes til aktieselskab i 1928. Nu­værende direktør: Sven Kier (f. 1892) (di­rektør siden 1931).

Adresse: Østergade 4, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

A/S Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik, Jen­sen & Olsen.

Grundl. som smedie d. 8. nov. 1868 af Frantz Møller (f. 1838, d. 1883), der i 1876 sammen med N. J. Poulsen (f. 1853) an­lagde selve jernstøberiet. Overtaget af Lehde B. Jensen (f. 1866, d. 1922) og Holger J. B. Olsen (f. 1866) i 1896 og i 1927 omdannet til aktieselskab. Nuværende direktør: Wilhelm Knudsen (f. 1891).

Adresse: Kronprinsensgade 1, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Esbjerg Krone-Apotek.

Oprettet d. 18. dec. 1883 som hjælpe-apotek til Varde Apotek; det blev selvstændigt d. 23. april 1894.

Apotekets før­ste indehaver: Rasmus Christian Cornelius Nielsen (f. 1839, d. 19-20). Nuværende indeha­ver (fra 1. nov. 1950): Jesper Christian Jes­persen.

Adresse: Kongensgade 36, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Esbjerg litografiske Etablissement & Stentryk­keri A/S.

Stiftet d. 23. sept. 1901 med O. Wen­zel som direktør. Nuværende bestyrer: Vil­liam Christensen (f. 1906).

Adresse: Skolegade 12, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                          Næste side