side 154 Esbj - Eski

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                           Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 154

Esbj - Eski 

Esbjerg Materialhandel.

Grundl. d. 4. april 1895 af N. M. Kromann (f. 1870). I 1904 over­taget af Steen Jensen; i 1917 af Wiggo Mai (f. 1893).

Adresse: Kongensgade 55, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Esbjerg Neptun Apotek.

Grundl. d. 25. juli 1910 af Niels Bahnson (f. 1861, d. 1942).

Apo­teket åbnedes d. 1. febr. 1911. I 1942 overtaget af Emil Damgaard (f. 1884).

Adresse: Kongensgade 79, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Esbjerg Svineslagteri A/S.

Grundl. d. 6. april 1895. Nuværende direktør: G. B. Gregersen, Randers (f. 1906). Nuværende leder af slag­teriet: direktør J. Claessen (f. 1899).

Adresse: Ewalds Alle 3, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Esbjerg Teglværk A/S.

Stiftet d. 26. maj 1920. I 1945 overtoges C. Lunds Teglværk (grundl. ca. 1886 af C. Lund; overgået til aktieselskab i 1909).

Nuværende direktør: Jens Villemoes (f. 1884). Aktiekapital kr. 550.000.

Adresse: Teglværksgade 64, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Esbjerg Tovværksfabrik A/S.

Grundl. d. 8. febr. 1905 af skibsreder Ditlev Lauritzen (f. 1859, d. 1935). Virksomheden omdannedes til et aktie­selskab i 1909 med vedtægter af 8. nov. s. å. Ditlev Lauritzen indtrådte som formand i be­styrelsen.

Direktør M. A. Broegaard (f. 1881) tiltrådte i 1908 som merkantil leder, og blev i 1909 ansat som adm. direktør.

Som underdi­rektør blev 8. febr. 1945 udnævnt Jørgen Oluf Broegaard (f. 1913).

Aktiekapital: 2 mill. kr.

Fra et lille hånds pinderi i 1905 er Esbjerg Tovværksfabrik vokset til en stor moderne fa­brik, der beskæftiger cirka 175 mennesker.

Fabrikens produktion omfatter: høstbindegarn, fiskeritovværk, skibstovværk, landbrugsreb og emballagegarn, samt kordel.

Bestyrelsen består af skibsreder Ivar Lau­ritzen, skibsreder Knud Lauritzen, direktør M. A. Broegaard og direktør Jørgen Broegaard.

Adresse: Vardevej 66, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Esbjerg Trælasthandel A/S.

Grundl. i 1894 af Hans Sørensen, der i 1905 afstod forretningen til Jørgen Ingvard Jensen. Firmaet omdanne­des i 1927 til et aktieselskab. I 1930 købtes virksomheden af Lars Peter Hansen (f. 7. okt. 1886), der i 1949 omdannede den til et aktie­selskab.

Bestyrelsen består af ovennævnte L. P. Han­sen, fru Nielsigne Hansen (f. 1887), sønnen, forvalter A. K. Hansen (f. 1918) og datteren, fru Gudrun Jacobsen (f. 1922).

Aktiekapital: 400.000 kr.

L. P. Hansen grundlagde i 1912.  L. Hansen's Tømmerhandel i Tjæreborg, der siden 1930 drives som filial.

Adresse: Gasværksgade 30, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Esbønderup Apotek.

Oprettet 13. febr. 1869. Apotekets første indehaver var Ferdinand Vil­helm J ohne (f. 1812, d. 1871). Indehaver (si­den 1946): Carl Chr. Bentzen (f. 1895).

Adresse: Esbønderup pr. Esrum.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

K. Eskesen, J. C. Juul's Eftf., farve- og tapet­handel.

Grundl. d. 10. april 1842 af J. C. Juul (f. 1815, d. 1898), og i 1878 overgået til M. M. Duus (f. 1845, d. 1909), efter hvis død virksomheden fortsattes af hans enke, Louise Duus, f. Olsen, der i 1911 optog sin Søn, E. W. M. Duus, i firma­et og i 1913 selv ud­trådte af dette.

R. Eskesen

I 1918 indtrådte L. Udsen (f. 24. nov. 1892, d. 21. dec. 1932) som medin­dehaver. Siden 1932 videreføres forretningen af K. Eskesen (f.25. aug. 1905) som eneindehaver. Firmaet er Dan­marks ældste i branchen.

Adresse: Mejlgade 19, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Eskildsen & Søn, varemæglerfirma.

Grundl. i 1817 af varemægler F. C. Eskildsen (d. 1863), der i 1862 optog sin søn, J. C. Eskild­sen (f. 14. jan. 1835, d. 3. sept. 1897), i forret­ningen, der samtidig fik firmanavnet Eskild­sen & Søn.

I 1867 optoges J. C. R. Jensen (d. 1883) som medindehaver.

Efter dennes død var J. C. Eskildsen eneindehaver indtil sin død i 1897, hvorefter den afdødes ældste søn, der ligesom sin fader bar navnet J. C. Eskildsen (f. 9. aug. 1872, d. 1941), førte firmaet videre ved konstitution cirka 1 år, indtil han selv i 1898 fik bestalling som varemægler. J. C. Eskildsen fortsatte da virksomheden som ene­indehaver til i slutningen af 1939, da en yngre broder, varemægler F. S. Eskildsen (f. 11. ju­ni 1885), optoges i firmaet.

Firmaet har i en lang årrække specialiseret sig i handelen med oliefrø til de hjemlige olie­møllere, og formidler stadig største delen af denne forretning, medens F. S. Eskildsen, der blev varemægler i 1906 og fik bestalling i 1909 har oparbejdet sin egen forretning i korn og foderstoffer, først alene og senere sammen med grosserer Axel V. Nielsen (f. 12. dec. 1899), der i 1938 optoges som kompagnon. Efter .J. C. Eskildsens død i 1941 fører disse firmaet Eskildsen & Søn videre.

Adresse: Nørre Farimagsgade 61, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                           Næste side