side 175 De forenede vagtselskaber

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                         Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 175

DE FORENEDE VAGTSELSKABER A/S

Med vedtægter af 30. jan. 1918 stiftedes D. F. V. S., der d. 1. febr. s. å. overtog følgende 3 virksomheder:

"Dansk Nattevagt", oprettet d. 1. april 1901 af Marius Hogrefe (f. 1858, d.1904) undernav­net København - Frederiksberg Nattevagt, reorganiseret 1908 under navnet Dansk Nattevagt.

"Grundejernes Nattevagt", oprettet i 1913 under medvirkning af Kbhvns Grundejerfor­ening.

"Vagtkompagniet", op­rettet i 1913.

Selskabets stiftere og første bestyrelse var højesteretssagfører C. L. David (f. 1878), for­mand, senere vicepræ­sident for sø- og han­delsretten Edw. Ipsen (f. 1881, d. 1941), der var næstformand, over­retssagfører J. Just­-Lund (f. 1871) og fi­skeriinspektør Chr. Løf­ting (f. 1867, d. 1935). Af disse er C. L. Da­vid stadig medlem af bestyrelsen, og stadig dens formand; dens Øvrige medlemmer er højesteretssagfører H. H. Bruun (f. 1884), di­rektør Sv. Brannov (f. 1895) og amtmand H. de Jonquiéres (f. 1890).

Philip Sørensen

Direktør siden 1918:

Philip Sørensen (f. 1883), der havde væ­ret tekn. direktør i ovenomtalte Dansk Nat­tevagt siden 1915.

Aktiekapitalen, der ved stiftelsen var ¼ mill. kr., er nu på ½ mill. kr.

De Forenede Vagtsel­skaber er Nordens stør­e vagtinstitution og

beskæftiger, inclusive datterselskaber: Det Danske Rengøringsselskab A/S, Danske Secu­ritas A/S, Ruko A/S og A/S Budvagten, ca. 2500 funktionærer.

Dets .hovedsæde er "Vægtergaarden" Axel­torv 6, Kbhvn. V. og det omfatter nu 83 af­delinger landet over. Centralstationer findes: for Frederiksberg (Godthåbsvej 170), Nord­sjælland (i Hellerup), Sydsjælland og Lolland-Falster (i Næstved), Fyn (i Odense), Midtjyl­land (i Århus), Nordjylland (i Aalborg) og Sydjylland (i Kolding).

”Vægtergaarden”

Adresse: Axeltorv 6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                         Næste side