side 179 Fred - fred

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                          Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 179

Fred - fred

Frederiksborg Amts Avis.

Grundl. d. 1. okt. 1874 af folketingsmand C. Berg (f. 1829, d. 1891).

Indtil 1895 redigeredes bladet af H. V. Rasmussen (f. 1852), derefter af grundlægge­rens søn, Sigurd Berg (f. 1868, d. 1921), til 1905.

Indehaver: I/S De Bergske Blade. Nu­værende redaktører: Laurids Hansen (f. 1876), ansvarsh. og H. Lübecker (f. 1889).

Adresse: Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse.

Stiftet d. 18. jan. 1842 på initiativ af Amt­mand, greve Knuth, amtsforvalter, kammerråd Paulsen, kammerråd Madsen, brænderiejer Borregaard, amtstuefuldmægtig Krag og bog­handler Vosbein, af hvilke Paulsen, Madsen, Borregaard og Krag i forbindelse med pro­prietær David, Rungstedgaard, stutmester Hornemann og amtsforvalter Fasting dannede den første direktion.

Den nuværende bestyrelse består af et til­synsråd på 9 medlemmer med amtmand Justus Saurbrey (f. 1894) som formand og redaktør Rich. Børgesen (f. 1894) som næstformand samt en direktion: C. F. Andersen - (f. 17. nov. 1885), der er administrerende direktør, og J. Chr. Jensen (f. 1880).

Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse

I 1898 lagdes grundstenen til sparekassens nuværende bygning, og i 1900 toges den i brug. Sparernes indskud, der i 1851 beløb sig til ca. 200.000 kr., udgør nu ia1t ca. 100 mill. kr.

Adresse: Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Frederiksborg Amtstidende.

Grundl. i 1839 af J.- Vosbein.

I 1915 overtoges bladet af et aktieselskab, hvis formand var godsejer Johs. Hage, - Nivaagard, og med Asger Karstensen (f. 1874, d. 1945) som redaktør.

Nuværende forretningsfører: H. Sjodt (f. 1900). Nuvæ­rende redaktør: Chr. G. Thortzen (f. 1897).

Adresse: Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Frederiksborg Apotek.

Oprettet d. 7. sept. 1792 på samme sted, som det nuværende apo­tek ligger.

I ejendommen var fra 1750 drevet uprivilligeret apotekernæring.

Apotekets første indehaver var Knud Winding (f.1761, d. 1809).

Fra 1894 til 1932 var L. V. Lintrup (f.11. jan. 1860, d. 1934) indehaver.

I 1932 overtoges apo­teket af dennes søn, den nuværende indehaver, F. V. Lintrup (f. 1894).

Adresse: Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Frederiksbroen's Kalkværk A/S.

Grundl. d. 1. aug. 1857 af J. A. Rasmussen (f. 1826). I 1889 indtrådte hans svigersøn, Hans Ph. Knud­sen (f. 1860, d. 1931), i firmaet og i 1905 over­tog han det for egen Regning.

Frederiksbroens Kalkværk

Ved Hans Ph. Knudsens død i 1931 erhverve­des virksomheden, som datterselskab, af A/S N. P e t e r s e n's  T r æ l a s t f o r r e t n i r. g, Vestergade nr. 96, Odense, hvor begge sel­skabers hovedkontor har til huse. Kalkvær­ket har en betydelig

produktion af Faxe­kalk og fabrikation af mørtel og beton.

A/S N. Petersens Træ­lastforretning går til­bage til tiden omkring 1847, men blev i sin nuværende skikkelse grundlagt i 1905 af Niels Petersen, tidlige­re associé i firmaet Vilh. R. Maegaard.

Fir­maet blev omdannet til aktieselskab ved Niels Petersens død i 1921.

P. Suhr-Henriksen

Administrerende direktør for begge firmaer:

P. Suhr-Henriksen (f. 4. april 1901).

Adresse: Vestergade 96, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Frederiksen & Hagemann, bogtrykkeri. Grund!' i sept. 1882 af Simon Bernsteen (f. 1850, d. 1920).

I 1923 overtaget af Ernst Frederiksen (f. 1893), der 1Ø24 optog Sigurd Hagemann (f. 1904) som kompagnon.

Adresse: Borgergade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Aage C. Frederiksen, mæglerforretning.

Grundl. i 1877 af P. Mahler. Indehaver siden 1928: Aage C. Frederiksen (f. 28.febr. 1905).

Adresse: Havnen, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Børge Frederiksen, ur- og instrumentmager­forretning.

Grundl. d. 7. nov. 1862 af R. Sø­rensen (f. 1830, d. 1904).

I 1892 overtaget af P. Frederiksen (f. 1860) og i 1947 af Børge Frederiksen (f. 1907).

Adresse: Axeltorv 10, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Frederiksen & Søn, slagter- og fedevareforretning.

Grundl. ca, 1825 af slagtermester

Forrige side                                                                                                          Næste side