side 187 D. Friis

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                           Næste side

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 187

D. F R I I S   A/S

Kemisk fabrik.

Grundlagt i 1889 af cand. pharm. exam. polyt. Axel Ditlef Friis (f. 21. febr. 1858, d. 17. marts 1917).

A. D. Friis                         A. F. Friis

Efter dennes død fortsattes firmaet af hans enke, fru Emilie Friis med Niels

Nielsen (f. 1878, d. 1949) og søn­nen, cand. pharm. A. F. Friis (f. 31. jan. 1888) som prokurister.

I 1920 omdannedes firmaet til ak­tieselskab med fru Emilie Friis som formand for bestyrelsen og Niels Nielsen og A. F. Friis som direktører.

Ved fru Emilie Friis' død i 1922 indtrådte bankdirektør Jacob Petersen som formand for bestyrelsen; i 1936 efterfulgtes denne af fabrikant A. Brincker; siden 1936 er A. F. Friis besty­relsens formand; desuden blev han selskabets enedirektør, da Niels Nielsen i 1935 fratrådte.

Virksomheden, som begyndte under meget beskedne former, har i de forløbne år gennemgået en stærk udvikling, saa at den i dag er blandt de førende indenfor

branchen.

Pulveriseringsanstalten

Fabrikationen omfatter særlig bage-, budding- og cremepulver samt krydderier.

I 1891 flyttedes virksomheden til egen ejendom på den nuværende adresse, hvor der nu findes et fuldt moderne fabriksanlæg med tidssvarende maskiner og eget elektricitetsværk.

Pakkeriet

Bestyrelsen består nu af selskabets direktør A. F. Friis, koncertsanger Th. E. Friis (f. 1886), ingeniør Otto Friis (f. 1894), læge Erik Secher (f. 1910) samt repræsentant Charles Nielsen (f. 1900), Århus.

Selskabet har en aktiekapital på en halv million kr.

Adresse: Vestergade 17-19, Vejle.

Vestergade nr. 17-19, Vejle

Forrige side                                                                                                           Næste side