A

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Personregistret

PERSON REGISTER

 

A

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

 

A. A. ASPEGRÈN´s EFTERFØLGERE…...............................................................36

A. BRØNDUM & SØN………………............................................................………..77

A. C. BANG……..................................................................................................42

A. du Plessis de Richelieu (f. 1852)……………………….......................…………………………….80

A. F. BODECKER………………….........................................................………………61

AD. BRASCH…………………….....................................................................………68

Aaberg C. P. se Spare- Og Laanekassen for Lemvig Købstad og Omegn …........………563

Aabling-Thomsen Ernst se Køge Apotek……………......................………………........……. 318

Aabye Vilh. se Rud. Aabye, boghandel……………….................…………..........……....………..1

Aaderup K. F. se Monopol………………………………......................……..........………....……..405

Aagaard A. se Schweitzers Bogtrykkeri A/S …………...............………….....….........…..…518

--- Asger se Carl Bertelsen & Co………………………....................……….....……………......……52

Aagaard Chr.: AXEL E. AAMONDT´S ETABLISSEMENT…............................................6

--- Erik se Frølund, Wittrup & Petersen A/S…………………….........……….....…......…...…..188

--- J. se Aagaard…………………………...........................…………………………....…………..........…1

--- Knud se V. V. Aagaard...................................................................................... 1

--- V. A., frue, se Carl Bertelsen & Co…...........................................……...…...………….52

Aagaard-Jensen J. N. se Herning Skotøjsfabrik ………............………....…….………....…….242

Åkerlund Henry se Chr. C. Rahr & Co………….......................………....……....……………….494

--- John se N. J. Åkerlund & Co……….....................……………………………………....…….....……1

Aakjær-Jensen Leo se Aakjær-Jensen…….................……………………………………....….....…..2

Aalberg Joseph se J. Roed & Co………..........……………………………….....………....…….....…..512

Aamann S. se N. Aamann & Søn ……...................…………………………………....…..........…….6

Aamondt Axel E. (d. 1890): AXEL E. AAMONDT´S ETABLISSEMENT….........................6

Aamondt C. F.: AXEL E. AAMONDT´S ETABLISSEMENT…...........................................6

Aamund J. se Wienerbageriet ved J. Aamund…………………………...........……........………..628

Aarslew-Jensen Georg se C. Aarslew-Jensen A/S……………................……........……....….14

---Tage se C. Aarslev-Jensen A/S…………....................…………………....…….....….……....….14

Aarsø C. M. se C. F. N. Aarsø…………......................…………………….....…………........…....…14

--- Knud se N. Gregersen……………....................………………………………...……....….….......203

Aarup Chr. se Aarup & Co…….......................………………….....……………………....…....……..14

--- Georg se N. A. Christensen & Co. A/S………................….....…………………....…....…….96

--- Robert se Aarup & Co……………….......................….....…………....…………………....………14

Aarø Chr. Ansgar Henrichsen se Henrichsen's Uldspinderi…….......….…………..........….239

Aasberg-Petersen S. se Jacob Nielsen & Co.'s Eftf….........…………………....….…....………430

Aaskov H. se Andelssvineslagteriet i Bogense …………………………..............………...……..22

Aaskov-Hansen K. B. se J. L. Christensen & Co….............………….....………………...………93

Aasted Heinrich Emil se Emil Aasted & Søn……………….............…....……………………...…..15

Aasted Mogens se Emil Aasted & Søn ……................…….....…………………....…………....…15

Aastrup Ingrid, frue, se S. Salomon & Co……….............………………..…......…….....……..522

Abel Albert se A. Abel A/S…….....................…………………………………....……………...………..15

--- Jørgen Leonard se Lonard Abel………......................…………………....…………...………...15

--- Knud se Hotel Prinsen i Fredensborg………….............…………......…....……...………….491

Abildgaard J. L. L. v. se Nykøbing F. Løveapotek…………..........………….............……….447

--- J. M. P. se Aalestrup Landbobank A/S ………..............……………………....…….......……….6

--- Just . Fjerde Søforsikringsselskab ……………….............…......…………...…....…………..162

og Jørgen Hoppe & Co………………………....................………………………………...…......…258

Abildgaard-Elling Knud se Løvens kemiske Fabrik……..........……………………….........……381

Abildgaard-Nielsen N. J. C. se Holstebro Jernstøberi Maskinfabrik A/S ………............257

Abildtrup Anton se Venstres Folkeblad ……………….............……………....…….........……..624

Abrahamsen A. H. se J. P. Abrahamsen & Sønner ……………................…….……..…………15

--- H. B. se J. P. Abrahamsen & Sønner……………………............….......………...…..………...15

--- S. A. se Det Danske Mælke-Compagni A/S ……………...............……..…………….………134

Abrahamson Edgar se Emil V. Abrahamson ……………….................……...…………….……..15

--- Peer se F. Heimann & Co…….................…………………………………………............……..235

--- Sigurd se Emil V. Abrahamson …………......................………………...……...……………….15

Achen C. O. se Nordisk Kaffe Kompagni A/S ……………...........…………….........….……….442

Adamsen Arnold M. se Hotel Phønix i Thisted …..........………………………...…….....………486

Adelgaard G. se Hvalsø Brødfabrik………………………………………….................……......……263

Adler H. se Viggo O. P. Hammer & Søn A/S ………...........……………………….........….……213

--- Hugo se H. L. Adler……….....................………………………………………......……………….….17

og Den Ankerske Marmorforretning …….......………………….....………….....………………...32

Adler B. D. (f. 1851): D. B. ADLER & Co............................................................…..17

Adler D. B. (f. 1826, d. 1878): D. B. ADLER & Co..............................................……17

Adler D. B. (f.1879): D. B. ADLER & Co….............................................................…17

Adler Julius (f. 1835, d. 1902): JULIUS ADLER……………………........................................………..17

Adolph Carl Johan (f. 1870): FR. TH. ADOLPH´s ENKE, A/S……………………………....…….17

Adolph Frantz Thestrup (f. 1786, d. 1832): FR. TH. ADOLPH´s ENKE, A/S………...…..17

Adolph Frantz Thestrup (f. 1844, d. 1907): FR. TH. ADOLPH´s ENKE, A/S….....……..17

Adolph Holger (f. 1879).: FR. TH. ADOLPH´s ENKE, A/S………............................…..17

Adolph Johan David Stadfeldt (f. 1813, d.1891): FR. TH. ADOLPH´s ENKE, A/S…….17

Adolph Johan Valdemar (f.1853): FR. TH. ADOLPH´s ENKE, A/S…................………..17

Adolphsen Marie, frue, se Fr. Adolphsen & Søn ……….........………………......………………..17

Adrian Didrik Peter (d.1864)……......................................................................…..17

Adrian Hans Henrik (f. 1829, D. 1886)……........................................................….17

Adrian Isak (d.1777)…………............................................................................…..17

Adrian Jacob (d. 1831)………...........................................................................…..17

Adrian Rudolf P. F. (f.1859)……......................................................................…..17

Adriansen C. se Svendsen & Hagen …….............………………………………….......…………..582

Agerholm Th. se Thisted Læderhandel…….............………………………………….......……….596

Agerschou Anne, frue, se Otto Agerschou ……..................……….……………………....…….18

--- Ejnar se Otto Agerschou………..................………………………........…….…………….....….18

--- Kaj se Otto Agerschou……………………………...................…......……..………………....……18

Agger G. se Stephan Agger…………...................………………......……………..……….……..….18

--- Stephan se Emil Jung's Boghandel ……………............……………………….....……..……..297

Aggerbeck Einar Harry se C. J. Aggerbeck A/S ……………...........…………….….……...………18

Ahlmann-Ohlsen K. se Leerbeck & Holm's kemiske Fabrikker ………….…..……...........366

Ahn O. E. se Rob. Fisch …………………....................…………………………….....…………..……161

Ahrenkiel Har. se Harald Ahrenkiel……………...............……………………………….....………..652

Aistrup Robert se Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri ………….…..………….....……...621

Aks Helga, frue, se C. Hofman ………………................…………….……………….........……….249

Alban Carl se De Forenede Stilladsforretninger…….........…..………………..........…………172

---Knud se De Forenede Stilladsforretninger ……..........……………….…….…...……..………172

ALB. BLICHFELDT´S BILLARDFABRIK…………........................................……..59

Albeck Carl Emil (f. 1830, d. 1905)…..............................................................………19

Albeck Carl Emilius (d. 1857)…….......................................................................…..19

Albeck Erik se Carl Petersen A/S, Holbæk Tømmerhandel………….....…..……………..…..475

Albeck Hans Staal Lytzen (f. 1832)……...............................................................…..19

Albertsen C. se Expres-Trykkeriet i Odense………...........……………..………..…….......….155

--- C. H. se Svendborg Lervarefabrik…………..............…………….....…………………………….581

--- Erikka, frøken, se Camilla Albertsen's Eftf……...........…….......…………..……………..…19

--- K. P. se Robert Fisch A/S………………………..................……….…………......…………..… 161

--- Kristian se Albert E. Boye & Co…………...............…......…..………………….…….…..…….66

--- Palle se Vilhelm Albertsen & Co. A/S…………….............…………….…....…….….…..……20

Albrechtsen C. C. L. se Spare- og Laanekassen for Silkeborg og Omegn ….....……..565

--- Cecilie, frue, se Hans Albrechtsen ………………..............…..……......….………...….……20

--- Hans se Hans Albrechtsen ……………………………………………….....................…...….……20

ALFRED BENZON…………......................................................................………..50

Allen G. F. J. (f.1821, d. 1893)............................................................................20

Allen Johannes P. T. (f. 1854)…...........................................................................20

Allen Rob. W. (f. 1780, d. 1846);….......................................................................20

Aller Claes B. se Carl Aller's Etablissement A/S ………….…........………………………….......20

--- S. se Carl Aller's Etablissement A/S…………............………..….…………………….…...…...20

Allerup Gunnar se Theodor Øberg's Boghandel………...............…………………………………644

Alling V. F. se Axelholm A/S………....................………….…………….....…………………...…….38

Allow A. H. se Hjalmar Petersen's Eftf. ved A. H Allow ……..….....………………….........478

Almdal Alfr. M. se Hecksher & Søn's Eftf ……................…..…………………………......…….232

--- O. B. se Bruhn & Lehrmann A/S……......................…..………………………………....………70

Als Rudolph se Rudolph Als A/S……………….........…………..…….....……………….……...……....21

Alstrup Chr. A. se J. A. AIstrup A/S …...............……..………......………………….……...……..21

--- Svend se Stein & Meyland A/S …………………….................………………....…………………571

Amelung C. F. D. se C. F. V. Amelung……………….......................…………………...….……..21

Ammentorp A. C. se Dansk Kafferisteri A/S …...........……...………......………………….…..126

--- R. E. se L N. S. Frydenlund's Eftf……………...............……...……………………….......…..186

Ammerup Carl (f. 1857): T. BAAGØE´S EFTERFØLGER…......................................…38

Amundin Carl se F.W. Doberck & Søn's' Eftf., C. Amundin………………..............…...….140

--- Sv. se F. W. Doberck & Søn's Eftf., C. Amundin ………........………….........………...…140

Andersen A. se Andersen & Ferdinandsen's Skibs- og Baadebyggeri ……....…….......…23

--- A. se Brdr. Andersen ……………………....................……………………………...……….......….25

--- A. se Molter & Andersen………….................…………………………………………...……....... 405

--- A. se Skive Sparekasse……………..................………………………...…………...……………….553

Andersen A. se Vulkan ved A. Andersen ……….............................………………………….642

--- Aa. E. se Maypole Dairy Co. A/S ………….........................…...………………..…....……394

--- Aage se H. S. Andersen………............................…...………….......………………...……..27

--- Aasta O. se Richard Andersen ………………................................…………………....…..30

--- A. C., frue, se Hans P. Andersen A/S…...............................………………………...…..27

--- A. C. se Ludvigsen & Hermann ……........................………..…………………….......……374

--- A. C. Corvinius se Grand Hotel (Schou's Hotel)……..................……………......….…202

--- A. J. se Poul Andersen's Tømmerhandel Ats……....................…........……..………...30

--- A. J. se Sparekassen for Thisted Amt………………......................…….....………………566

--- Albert se Albert Andersen's Bogtrykkeri……………............................…….…………….24

--- A. M. se Mejeriet Danica………...........................……………………….………….......…...395

--- A. N. C.. frøken, se Aarhus Uldtricotage- & Garnforretning………….................…….12

--- Anders Ove se Tip-Top…………............................………......……………………………..…604

Andersen Andreas Frederik (f. 1870)…..................................................................31

Andersen Andreas Will. (f. 1812, d. 1885)…...........................................................31

--- Andreas se Aalestrup Landbobank A/S ….......................………………………....…....….6

--- Anna, frue, se Børnenes Bazar………...........................…….......………………….….…..84

--- Anna Kjær se J. C. Andersen………..................................……………………………..…..28

--- A. N. S. se Ebeltoft Apotek……...................................………………………….....….…144

--- A. Nørgaard se Jens Andersen ………..........................……......…………………….….….28

--- A. P. se La France ………............................………..……………………………….....……....350

--- A. P. se R. Chr. Petersen's Eftf……........................….…………………………...........…484

--- A. R. se Bogense Trælasthandel A/S …………….....................….......……………..….…62

--- Arne se A. P. Svendsen' s Eftf., A. Andersen ……......................……………………….582

--- Astrid se Astrid Andersen's Boghandel……………...................………….........………….24

--- Axel se R. Andersen & Sønner Ingeniør og Maskinforretning "Grand"….............…30

--- Axel se Hornemann & Hansen's Glasfabrik…….................…….………………….....….258

--- Axel se M. I. Meyer A/S ………………...........................……….………………….......….…399

--- Bent G. se Tuxham A/S………….........................………………….......……..……………….607

--- B. L. Offer se Offer Andersen A/S ……................................………....…………….……30

--- Børge se Anthon Nielsen's Eftf………........................………………………....….......….424

--- C. se Andersen's Bogbinderi……………..........................….....…………....…………………22

--- C. se Landbosparekassen for Mariager og Omegn …..............……………….......……351

--- C. se Landbostandens Sparekasse i Nykøbing F………...............…………….....………352

--- Camilla se P. Hansen's Eftf…………................…………………..…………………….....……….224

Andersen Carl (f. 1830, d 1892)..........................................................................22

--- Carl se Crome & Goldschmidt's Udsalg i Sorø…………….......................……….……..108

--- Caspar se Johan Andersen's Trælastforretning A/S ….........….......……....…………….28

--- Curt se Martin Jensen ………..........................……………………..……......…………….……286

--- C. Curt se Aug. Gerner's Eftf…………......................………………..………........…….…..197

--- C. F. se Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse……………....................…………179

--- Charles B. se C. Andersen……….......................………………........………………...……… 25

--- Chr. se Chr. Andersen & Co……................………………………........…….…....………………26

--- Chr. se Glarmestrenes Glasforsikring A/S …...............………….……………......……….198

--- Chr. D. A. se Aarhuus Privatbank A/S ……..................…….…………...........…….…….10

--- Christian se C. Andersen jun. …………………….............................…………...….……….26

--- Chr. R. se Dronninglund Tagpap Tjærefabrik…….......................………….....……….142

--- Dagmar se H. Chr. Andersen ……......................………………....…………….....……………27

--- D. F. se Michael Andersen & Søn. Bornholms keramiske Fabrikker A/S…..........… 29

Andersen E. se Roskilde Maskinfabrik……....................……......……………………………….514

--- Edm. se colbergs Boghandel……….....................…….…........……………………...………105

--- Eg se Banken for Aarup og Omegn A/S ……..................…......…………....………………43

--- Eilif se V. Kristoffersens Boghandel A/S….................………………............………….336

--- Einar se Faarup & Sønderby A/S………...........................………………….....…………..156

--- Eis se P. H. Achen's Eftf……........................………….……........………….....………….…16

--- Elius A. se F. Pio's Vinhandel………....................….………………………...........……….487

og Spansk Portugisk Vin Depot ……..................…….…………......…………………………561

Andersen Eleanor Caroline (f. 1849)…..................................................................31

--- Ellen se Andersen's Jærnstøberi og Maskinfabrik……...............………....……………...22

--- Elly se C. F. Hansen's Eftf……….....................……………….......…………………………….652

--- Elna, frue, se Henrik Erichsens Boghandet…..............……………........…………………151

--- Erik se Andersen & Cordes A/S …………....................……………......……………………….23

--- Erik se Engelsk Beklædnings Magasin i Skive……....................……………….....…..150

--- Erik se Fyens Stiftstidende……...................…………………….……………….....…....…….192

--- Erik Dan se Arbejdernes Fællesbageri i Silkeborg A/S……....……….......……....………34

--- Ernst se Aakirkeby Skæreri…....................…………………………….………………...........….2

Andersen Ferdinand (f. 1824, d. 1899)................................................................22

--- Freddy se E. Møllers Eftf….....................………………………..……….........…….....……415

--- G. se N. Andersen ……….......................……………........…...……………………….....…….29

--- Gerd se Ringkøbing Apotek ………...................…………………………....…...………………510

--- G. H. se Chr. Andersen's Eftf. ….................……..........……………....………………………26

--- Gunnar se P. Lodberg's Eftf. …..................……………….……………………........…………371

--- Gustav S. se Ebeltoft Avis……...................…….........…………………………...…….……144

og Grenaa Folketidende………...................……………….………………………............….203

--- H. se H. Andersen & Søn………………...................……….……….........……….....….…… 27

--- H. se Breums Eftf. ved H. Andersen ……….............….……....………………….....………..69

--- H. se Dampskibsselskabet Phønix A/S ………..............…........…………..………………116

--- Hans se Andr. Andersen A/S………...........……………………..………….........…………….……24

--- Hans Marius se Ringsted Vindmølle…………..............…..……….........…...…………….511

--- H. B. Chr. se L. Chr. Andersen …….................………..........……………….....…………..29

--- H. C. se Anthon Berg´s Chokolade- Konfekt- og Marcipanfabrik A/S…….......……. 51

--- H. C. se Dansk Assuranceforretning…………...............…........……………….……….……121

--- H. C. se Indbrudstyveriforsikrings Aktieselskabet "Danmark"………...…......……….269

--- H. C. se E. N. I Knippel……………………….......……………….……………….………....…..………320

--- H. C. se J. Saabye & O. Lerche A/S………….............……………...........…………….…..519

Andersen Hans (f. 1824, d. 1891).....................................................................….27

--- Helge se Bundgaard Andersen's Eftf……….............………………….….....………...........80

--- Helvig, frøken, se Rosa Andersen ………….............…………..……......……………………...30

--- Henrik se Lauritz Andersen & Co………….........................……...….....……………………29

--- Herm. se Nordisk Farvefabrik, N. Willandsen's Eftf. .........….….............………….441

--- Herman se Julius Zahle…………………...................………………….......……………………..643

--- H. Gregers se Budtz-Müller's Eftf. A/S …….............………………..…....…………..........79

--- H. J. se J. H. Hansen's Eftf…………............…………………….………………...........………. 222

--- H. J. Simonsen, frue, se Flora Danica ………............………….…..….....…………………..163

--- H. M. se Spare- og Laanekassen for Kronborg vestre Birk……...….….......……………563

--- Holger M. se L. M. Andersen ……...................……........………......…………………………29

--- Holger P. se P. Andersen ………………...................…………...…….....…………………………30

--- H. R. se Richard Andersen ………..................………………………..............…………….… 30

Andersen H. Schou se M. S. Jørgensen ……............……………….…………...….........……..307

--- Hugo se Telefon Fabrik Automatic A/S …............……………………........………………..593

--- H. W. se Lauritz Andersen……...................………….........……….....….…………………….29

--- I. L. se Lauritz Andersen ……...................………………….........….....….……………………29

--- Ingeborg se Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S……...….....……......…….207

--- Ingeborg, frue, se Hotel Skandinavien i Stege…….......……………........………………..550

--- Inger Gjellerup, frue, se Jul. Gjellerup……...........……………………….....…….....……..198

--- J., frøken, se Aarhus Vejviser………….................……….......……….....…….……………….14

--- J. se Carl Chr. Andersen …………….............................……………....……….……….………26

--- J. C. se Bornholms Andels-Svineslagteri………............……….........……….....…….……65

--- J. E. Schou se P. Hestebek Jensen……….............……………………..............….……….288

--- J. H. se Handelsbanken i Horsens ……………..............…………………....……........…….215

--- J. Kr. se N. Martin Andersen & Søn ………..............……...…….....…………….………………29

Andersen J. L. (f. 1810, d. 1879)….......................................................................28

--- J. Melchiorse J. Melchior Andersen's Boghandel……….........…..........…….………………28

--- Johan F. se Frederiksberg Spejl- og Vinduespoleringsanstalt……....…….…....………178

--- Johan se Marius Andersen's Bogbinderi………..............……………............………………29

Andersen Johannes Christian (f. 1799, d. 1887)…..................................................28

Andersen Johannes Villiam (f. 1838)…...................................................................28

--- Johannes se G. V. Larsen's Eftf. A/S…………….............……………………........………….358

--- Johannes Meldgaard se C. Meldgaard Andersen…........………..........………….....…… 26

--- John se Axel Falster's Eftf………..................……........…………………..…….....………….158

--- Johs. se A. Jørgensen's Trævarefabrik A/S …….........……………………..……….......……303

--- Johs. se Odder Blikkenslagerforretning ………...........……………………………........…….452

--- Johs. A. se R. Andersen & Sønner Ingeniør- og Maskinforretning "Grand"….........30

--- J. Smedegaard se Jydsk Hypothekforening……..........…………………………...............300

--- Juline se Jens Andersen………........................………………........……………..….....……..28

--- Jørgen se Viggo Andersen & Søn ………....................……........………..….....……………31

--- Jørgen Bruhn se Magasin du Nord ved Brødrene Andersen …….…......…………...…..386

--- Jørgen Schalz se AmtsBladet Holstebro …………...........……............……………………..22

--- K. A. se N. Andersen …………….....................……………….........….....………………………29

--- Kai se J. C. Filtenborg A/S ………….............……........……………...…....…………………….161

--- Kai E. se C. E. Petersen's Eftf……......................…………………..…….….....……………..475

--- Kaj se Holbæk Materialhandel ……................…………………………..………........…………251

--- Kay se Ch. Andersen …………...................………………………………..…….............………..26

--- Kay L. se I. Andersen jun. & Co…………....................……………..……............….……..27

--- K. Due se Andels-Møbel Magasinet A/S………......................…………………....….………22

--- K. G. se Victor Binder & Co…….....................………………..........…………...………..…….55

--- K. Halfdan se Albert Fugmann & Søn's Eftf…….........………..…………………......……….188

--- Kjærulf se J. C. Pedersen's Eftf…………...............………………..…….........……….………468

Andersen Knud (f. 1868, d. 1902)......................................................................…22

--- Knud se Enevoldsen & Andersen …………......................………..………………….....……148

--- Knud M. se Aarhus Trædrejeri og Skibsratfabrik….......…………...….....…….………......12

--- Knud V. se Martin Sander's Eftf……...............………………………..……..........……………524

--- L. se H. Jørgensen's Eftf………………..................……………..……………………......…………305

--- Lars se L. Andersen's Vogn- og Karosseriværksted ……………........….....…………………28

--- Lauritz se Brødrene Andersen …………...............………….........………….....……………….25

--- Leif se Unica A/S ……………....................…………………………........……………………………613

--- L. J. se Odense Eddikebryggeri ved Brødrene Andersen ….……………........…………..453

Andersen L. M. se Spare- og Laanek. i Marstal …...................……………..………………..564

--- L. Sperling se A/S Hjørring Diskontobank……................………………….…...........….247

--- M. se Langelands Bank A/S ……………......................…………………………….......………355

--- M. E. se Michael Andersen & Søn. Bornholms keramiske Fabrikker A/S …..........…29

--- Mikael se Frederiksværk Savværk……...................……………………........……..…………182

--- M. L. se Fabriken "M. L." A/S …….................…........……………………………….…...……157

--- N. se N. Andersen's Planteskole "….................………….......…………………....…….…..29

--- N. A. se Aarup Dampmølle………......................………….........……………….…….….……15

--- Nels O. se Odense Vin Kompagni …….................……………………………..............…454

--- Niels se Andersen's Jærnstøberi og Maskinfabrik………..........…............………………22

--- Niels se Cykle- og Ringfabrikken Jyden A/S…………....................……………….……..108

--- Niels se Uldvarelageret …………....................…………………….......………………………..612

--- Niels Borring se Chr. Borring Andersen ……...............……….........……………………….26

--- Niels Just se C. M. Filtenborg's Eftf. A/S ……….....................…….....………………..160

--- Niels V. se D. E. C. Dansk Elektricitets Compagni A/S……....……….........……………139

--- N. K. Schack se Haderslev Bank A/S …………...............…….…………………….......……209

--- Offer se Offer Andersen A/S…………......………………………..........………………………….... 30

--- O. K. se Lorents F. Andersen & Søn……...............………….…….........…....…………….29

--- Olaf se Herskind & Wulff's Eftf……..................………………………………….........…….243

--- Osvald se J. Saabye & O. Lerche A/S…………..............…………….......………………….519

--- Otto Julius se Rønne Skæreri & Trælasthandel…….........…….............………………518

--- O. V. se M. J. Grønbech & Sønner A/S…...................………………….....………....……205

--- P. se Lorents F. Andersen & Søn………………...............................……………………….29

--- P. se Berlingske Tidende.......................................................................... 52

--- P. A. se P. A. Andersen & Sønner……................................................…………..30

--- Paul se Andersen's Jærnstøberi og Maskinfabrik……..........…...........………………….22

--- Peter se Horsens Privatbank A/S……................…………………………………….......…….260

--- Peter se I. V. Larsen's Eftf., Peter Andersen A/S…………........…………............……359

--- Peter se Magasin du Nord ved Brødrene Andersen …….......……………..…........……386

--- Peter se Johs. Rosted……....................…………………………….............…….………...…515

--- Peter Andreas se P. A. Andersen & Sønner………....................…….….......……………30

Andersen P. J. (f.1853)....................................................................................….28

--- P. K. se Jens Andersen………...................…………………………..........……….....………...28

--- P. Møller se Sundby Paraplyfabrik…………...............………………........…………………..578

--- Poul se Poul Andersen & Co. A/S……..........……………………………….....….....…………….30

--- Poul se Privatbanken i Kjøbenhavn A/S……............………………………..........………..492

--- Poul Gunnar se Andersen & Nissen……….................……….........…….....………………23

--- P. W. se Friis Pedersen & Co…………....………….........…………………….....…………………467

--- R. G. se Tuxham A/S …….....................…………………………………….......…………………607

--- R. Holst se Dansk Sojakagefabrik A/S ………..................…....…………………………….128

--- Rich. se Hansen & Brøgger's Eftf…….............………………………….....…..........……...215

--- Rolf se H. Andersen & Søn ……................……………………...........…………………………..27

--- S. se Brdr. Andersen ………..................……………………………...........…………….....…...25

--- S. A. se Edvard Arnhof's Eftf……….................………………...........………….....…………35

--- S. Bach se Krone-Magasinet ………................………………………………………........…….336

Andresen Sofus (f. 1828, d. 1884)……………........................................…………………..71

Andersen Sophus (f. 1856)…................................................................................27

--- Steen se Dronningmølle Teglværker A/S…...................………………………….……….. 142

--- Steen Orla se P. A. Andersen & Sønner……...........……………............……………………30

--- Sven se Hans P. Andersen A/S…...............……………………………........…………………….27

--- Svend se Danske Lloyd …………………............................………………….....……………132

Andersen Svend se Aage Lanng's Fabriker A/S, De Jydske Eddikebryggerier A/S

og Mineralvandsfabrikel' "Cito"..................................................................356

--- Svend Aage se La France …................……………………………………………........…………350

--- Sv. Kr. se Kristian Andersen……................………………….........….....…………………….28

--- Søren se Søren Andersen A/S ………........…………………….........……...……………………..31

--- Th. se Odense Eddikebryggeri …….............…………………………………............…….. 453

--- Th. se Odense Vin Kompagni………...............……………………........…....……………….454

--- Thorvald se Brødrene Andersen …….............…………..........….....………………………..25

--- T. Møller se Hotel Skælskør ……..............………………........………………………………...555

--- V. se Andersen & Holm………..................……………………………........……………………….23

--- V. se Svend Andersen's Møbeletablissement……........…............…………………………31

--- V. se Nibe og Oplands Bank A/S…………..............………………………….....….....………423

--- V. se Carl Ranch's Eftf …..................…………………………………………..............………495

--- Viggo se H. Chr. Andersen ……................……………………..........…………....…………. 27

--- Viggo se Viggo Andersen & Søn……............................……………………….……....……31

--- Viggo se Wichmann's Kafferisteri A/S ……..........……………….........……………………..628

--- Wilh. se Jul. Eriksen …..................……………………..........………………………….....……152

--- Wilhelm Krogh se P. Carl Petersen's Eftf …........……………..........…………….....……483

Andersen William (f.1844, d. 1897)….................................................................…31

--- Volmer se L. H. Andersen's Bogtrykkeri……..........……………..........……...……………..29

Andersen Alstrup F. se J. D. Koopmann's Svineslagteri…......…………………….........….329

--- K. se Randers Kul-Kompagni A/S…….............…………………..........…………....………497

Andersen-Egede C. C. se Frederiksberg Apotek ……......…………………..........…………..178

Andersen-Høyer Max se A. Th. Andersen-Høyer ……........……........…………………………..31

Anderson F. se Frederiksbjerg's Handskefabrik …........……………........…………………….178

Andersson E. se Ferlov & Co…….................……………………………………...............………159

--- H. F. se F. Thomsen's Musikvarelager A/S …........………………………........…………….597

Andkær Ove se A/S De Forenede Conserves Fabriker

(Chr. Tidernand Br. Wolff & Arve) ………………………….…………………..............…………167

Andreasen A. A. Gert se Andreasen & Lachmann ….........…..........………………………….31

--- A. Kryger se Gottschalck & Tillge A/S ……...............………………………..........……..201

--- Alfred se Lemvig Cigar-og Tobaksfabrikker, Carl C. Andersen's Eftf …...........…367

--- C. A. se Andreasen & Henningsen …...........………………............………...……………… 31

--- C. A. se Odense Patent- Bureau…….............…………………………………...............…454

--- Charles se M. Andreasen & Søn ……..............................………………..….……………..31

--- H. S. A. Gert se Andreasen & Lachmann …...........…………..........……….……………….31

--- Oscar B. se Købmandsgaarden i Ry ……............……………………………...........………347

--- P. Paaske se J. Paaske Andreasen ……...........…………...........….....…………..………..31

--- Th. se Sydjydsk Korn- og Foderstof-Kompagni A/S….....………….........……………...584

--- Volmer se J. J. Larsen A/S …….........………………………………….………...……….........….359

og J. J. Larsens Pakhuse A/S……..........……………………………...………………….......…..359

Andreé Bent se Anker Kyster's Eftf. ved Henrik Park ……........…………………........……340

Andres D. G. se J. C. Modeweg & Søn A/S ……..............………….……………..........……404

Andresen Alexis R. se Dampskibsselskabet Dania A/S...................................... 113

Andresen Carl (f. 1854, d. 1906): T. BAAGØE´S EFTERFØLGER…..........................38

--- Chr. F. W. se Wilhelm Weincke ……….……………………………….........……………………….619

--- Cyril R. se Dampskibsselskabet Dania A/S……..........………................……….……113

--- E. se Nicolaus Andresen …….................……………………….............……………………...32

--- Jørgen se Importøren af København ………..........…………………….…........…………...269

Andresen K. Gad se H. H. Mathiassen's Fabrikker A/S …….....……….………........……..392

--- Louis se Joh. P. Andresen & Co……..................……...........……..……...………………. 32

--- Otto se Emil Andresen ……...................……………………….............…...………………….32

--- R. E., frue, se Emil Andresen …...............………………….............…………….....…….. 32

Anker J. P. se Brødrene Anker …….................………………...........…..…….....……………..32

--- K. P. se Brødrene Anker ……….................……………………….....….......…………………...32

Ankerstad Louis se Chirurgisk Varehus…….........................………........……………………89

ANTHON BERG………………..........................................................................….51

Anthon Jørgen se C. Olesen A/S ……...…………………………………………....…...............……457

--- Torben se Waagepetersen's Eftf. A/S………..........…..........………………………………..613

Antonsen C. J. se C. Antonsen ……................…………….……........……………………………..33

Anthony Niels Hakon se M. Anthony ved H. Anthony …….................………………………33

Arbo-Bähr Henry se Gerson Melchior & Co.'s Eft…...........…..……….....………………..….395

og Ditz Schweitzer ……............................………………….……………........……………..538

--- Niels Jørgen se Gerson Melchior & Co.'s Eft………...........………................………. 395

og Ditz Schweitzer …………….....................…………………….…………........………………538

Arendorff Anker Andreas se Andreas Andersen & Olsen …….............……………………..24

--- Poul Willy se Andreas Andersen & Olsen …………............………..............….….……24

Arentzen Robert A. B. se Kjøbenhavns Skiltefabrik ….......…….………………..........…..346

Arffmann Poul se E. Arffmann's Sennepsfabrik …….......................……….……….……..35

Arildskov M. se Aarhus Dampdrejeri ….................……………...…………………............……8

Arn-Hansen M. se K. ArnHansen ……................……….......….……………....……….………..35

Arnbak Martin se Arnbak's Kunsthandel ….................….............……….....……………..35

Arntzen E. E.,.................................................................................................…35

Arp Einar se Viggo Arp ……...........................…………………..…………....……….....…………35

Asbjørn Mogens se P. A. Nielsen & Co.'s Eftf., Asbjørn Møbler …........…….......……434

---P. se P. A. Nielsen & Co.'s Eftf., Asbjørn Møbler …............……...........…………….434

Askov S. se Chr. Askov & Sønner …....................…...........…………..…………...………… 36

--- V. se Chr. Askov & Sønner …………....................………...............….....……………...36

Asmussen Alfred se Carl Jul. Olsen ……................….……….............…………………... 459

--- F. se F. Meier & F. Asmussen ………....................……………………...………......………394

--- J. se Ringkjøbing Bank …………......................…………................………..……………510

--- L. H. se Skanderborg Landbosparekasse …….............……….........…………………….550

Asp´s O. F. (f. 1803, D. 1865): O. F. ASP…….......................................................36

ASISTENSHUSET…..........................................................................................37

Attrup S. se Laane- & Sparekassen for Embeds- og Bestilingsmænd………............350

AUBERTIN & Co…......................................................................................…..37

Aubertin A. F. F: AUBERTIN & Co…...................................................................…37

Aubertin B. L. H.: AUBERTIN & Co….................................................................….37

Aubertin E. se Aubertin & Co. A/S…….......................…….........…..…….....….……………37

Aubertin W. F. V.: AUBERTIN & Co…................................................................….37

Aubertin Wilhelm: AUBERTIN & Co…....................................................................37

--- M. se Vestlollands Forenede Trælastforretninger …….........……........………………626

Augustinus C. se F. L. Augustinus…………...................………..............…………………..37

Augustinus Christian (f. 1857): CHR. AUGUSTINUS….............................................37

Augustinus Christian Ole (f. 1750, d. 1808): CHR. AUGUSTINUS…..........................37

Augustinus Ludvig (f. 1832): CHR. AUGUSTINUS…................................................37

Augustinus Ole Peter (f. 1795, d. 1870): CHR. AUGUSTINUS…...............................37

Augustinus Ole(d.1779): CHR. AUGUSTINUS…...................................................…37

Axel, prins til Danmark, se Det Østasiatiske Kompagni ……...............………………..645

AXEL E. AAMONDT´S ETABLISSEMENT.......................................................…6

Axelsen Frederik (f.1850)..................................................................................22

Axelsen G. Langballe se Sadolin & Holmblad A/S ……...........………........……………..521

--- N. H. se Den Danske Margarinefabrik A/S (Slagelse Margarinefabrik)…..........133

Axen Frode se P. 'Veldings Eftf………....................……………........………………………… 623

Axt Olaf se P. Axt & Co……........................……....………………………………………….........38

--- Poul se P. Axt & Co ……………….......................……............……………....………………38