B

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Personregistret

PERSON REGISTER

 

B

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

BAADH & WINTHER´s EFTERFØLGER….........................................................…38

Baadh N. P. (f. 1770, d. 1805): BAADH & WINTHER´s EFTERFØLGER…....................38

Baadh O. H. (f. 1725, d. 1800): BAADH & WINTHER´s EFTERFØLGER…...................38

Baadh Peter (f. 1679 i Ystad, d. 1752): BAADH & WINTHER´s EFTERFØLGER…........38

Baadsgaard P. se Severin Kemnitz………………………………...............................………..313

Baagø C. se Holten Lange's Trælasthandel A/S ………………..............................……354

Baagøe Ejnar se L. J. Baagøe ………………………………………………............................…….38

--- Laurits se Frits Th. Fürst …………………………………….............................……………….193

--- Sv. Chr. se L. J. Baagøe …………………………………………………..............................……38

Baagøe T.: T. BAAGØE´S EFTERFØLGER….........................................................…38

Baagøe T. junior: T. BAAGØE´S EFTERFØLGER…..................................................38

Baaring B. se Magasin du Nord …………………………………………..............................…..384

Bach Anders se Anders Bach A/S ……………………………………..........................…………….38

Børge se Nørresundby Brøndanstalt ved A. Bach & Søn …….............................….451

--- C., frue, se Ingvard Bach ………………………………………….............................……………39

Ejvind se Ingvard Bach ………………………………………………………............................………..39

Bach Evald se Joh. Fr. Schalburg …………………………..............................…………………525

--- Sten se Sten Bach A/S …………………………………………………............................…………39

Bache Einar C. se Hørsholm Klædefabrik A/S ………………………...........................…..268

Bacher-Jensen, frue, se V. Friborg ……………………………………...........................……….183

Bachmann W. se Frederik Hertz ………………………………………………...........................…243

Bacina Josef se Københavns Kurvemøbelfabrik, G. Frickenmeiers Eftf.…............….344

Back Bent E. se Karl I. Schütt …………………………….......................…………………………..539

Back Christian se Back & Kamper ……………………………………............................………….39

--- Chr. J. se De Forenede Træskofabrikker A/S ………………...........................……….174

Backhausen Kai se Chr. Clemmensen ………………………..........................………………..103

--- M., frue, se A. Backhausen ……………………………………………...........................……….39

--- Vilh. se Chr. Backhausen ………………………………………...........................………………..39

Bager Chr. J. K. se S.H. Bager …………………………………............................………………….40

--- E. L. se Skjelskør Laane- og Diskontobank A/S ………..........................………….555

H. P. J. se Sydfyns Sparekasse ……………………………………..............................……………..584

--- Ole se C. C. U. Johnsen's Bog- og Papirhandel ……….........................…………….297

Bagge S. A. se Fr. Bagge's kgl. Hof-Bogtrykkeri …………………...........................……..40

Bagger Ellen, frue, se Julius Heckscher A/S ………………………............................…….231

--- P. K. C. se Dansk Dental Depot ved Bagger & Wium ………….........................…122

--- S. A. se Baggers Trælast- og Kulforretning …………………...........................…………40

Baggesen C. H. se Frank & Petersen ………………………………….........................…………177

Bahner Erik se Siegfr. Olsen's Eftf.'s Boghandel I/S …………...........................………462

Bahnsen Augusta Marie, frue, se Ferd. S. Bahnsen …….........................…………………41

--- Peter B. se Løgumkloster Bogtrykkeri ………………………………..........................…..380

Bak A. A. se Vejle Mørtelfabrik A/S …………………….........................…………………………621

--- Børge se N. M. Bak & Søn A/S …………………………………….............................…………41

Bakke P. A. se Vestlollands Avis ……………………….........................………………………….626

Bakkekilde R. S. se H. Ras¬mussen & Co., Frederiks¬gades Jernstøberi & Maskinfabrik A/S ………………………………............……………501

Bald Anton se Hjalmar Bald ………………………………………………..........................……………41

--- Fr. se Valdemar Bald ………………………………...........................…………………………………41

Balk-Møller Knud se A. Baess & Komp …………………….........................……………………..40

--- Sv. Aa. se A. Baess & Komp. ………………………………….........................………………….40

Balle Aage se Hotel Vinhuset …………………………………........................……………………..633

Ballin Henrik Isidor (f. 1835, d. 1901): M. J. BALLIN´s SØNNER, A/S….................…41

Ballin Jacob Ludvig (f. 1833, d. 1891): M. J. BALLIN´s SØNNER, A/S…................….41

Ballin Marcus Jacob (f. 1801): M. J. BALLIN´s SØNNER, A/S……..........................….41

Ballin Max Adolph (f. 1865): M. J. BALLIN´s SØNNER, A/S…..............................…..41

Ballin Sara (f. 1800, d. 1863): M. J. BALLIN´s SØNNER, A/S……..........................…41

Balling H. L. L. se Banken for Hobro og Omegn A/S ……………...........................……..43

Ballisager A. se Landbosparekassen i Horsens ………………………........................…….352

Balslev Mogens se Thomas B. Thrige ……………………….........................……………………601

Balthazar-Christensen Eggert se Det kongelige Klasselotteri …….........................328

Banck G. K., frue, se J. Frederiksen & Co. …………………………….........................……..180

Bandtholtz J. F. se Bandt¬holtz ved P. Bandtholtz og J. Fr. Bandtholtz ...................42

--- P. se Bandtholtz ved P. Bandtholtz og J.Fr. Bandtholtz ……........................………42

Bang A. C. (f. 1823, d. 1807): A. C. BANG……...............................................……….42

Bang Aage se A. C. Bang ………………………………………….………..........................……………42

--- Ella, frue, H. Chr. Bakke's Boghandel …………………….........................................41

--- Erik se C. Stürup & Co.'s Eftf. A/S ………………………………..........................………….577

--- F. V. se Haslev Bank A/S ………………………………………………..........................………..229

--- Gunnar se Chr. Bang & Sønner ………………………..........................…………………………42

--- Holger se N. C. Bang A/S ……………………………………………….........................…………..42

Bang I. D. (f. 1790, d.1864): A. C. BANG………...........................................…………..42

Bang Ivan se Chr. Bang & sønner ……………………………………….........................…………..42

--- Knud se N. C. Bang A/S …………………………………………………….........................………..42

--- Oscar se Oscar Bang's Planteskole. ……………………........................……………………..42

Bang Oscar (f. 1863): A. C. BANG……….....................................................……………42

--- Poul se Aa Mølle Kridtslemmeri ………………………………………….........................………..1

--- Poul se Poul Bang, Vangs Tegl- og Kalkværker …………..........................…………..43

Bang Knudsen Leo se Bang Knudsen A/S …………………………..............................……..43

--- R. se Bang Knudsen A/S …………………………………………………..........................………..43

Bank H. T. se Hans Bank's Eftf. ……………………………………………….........................……..43

--- Mogens se Martin Bank ……………………………………………………............................………43

Barasinski T: se A. F. Peter¬sen's Maskinfabrik A/S …….........................………………..473

Barby Hildur Margaretha se H. I. Barby ………………………………..........................………..45

Bardenfleth H. se Creditkassen for Landejendomme, i Østifterne.........................108

Barding Carl se Johannes Bar¬ding's Farveri & Kemi¬ske Tøjrensnings Etablissement A/S ……………………………………………………….....................................................………………….45

--- Sv. Aa. se Johannes Bar¬ding's Farveri & Kemiske Tøjrensnings Etablisse¬ment A/S. ………………………………………………………………......................................................…………45

Barfod P. D. Tang se Julius Nielsen & Søn ……………………………….........................…..430

Barfoed Erik se Bogense Jernstøberi og Maskinfabrik …………….........................………62

--- Harald se Delfin-Apoteket ……………………………..........................………………………….138

--- Helge se Olaf Barfoed ……………………………………………………….........................………..45

--- Sven se Frederiksholms Tegl- og Kalkværker A/S ………...........................…………181

Barner-Rasmussen M. se Dansk Folkeforsikringsanstalt ……….........................……..123

Barnow Erik se Aarhus Tøm¬merhandel, Niels Barnow & Co. ……..............................12

--- Niels se Aarhus Tømmer¬handel, Niels Barnow & co ………….........................………12

--- Poul se Aarhus Tømmer¬handel, Niels Barnow & co ……..........................……………12

Barrit Victor se Ludv. Schmidt's Eftf. …………………….........................……………………….530

BARTH & JENSEN´s EFTERFØLGER………................................................………45

Barth Ludv. Edv. (f. 1823, d. 1901): BARTH & JENSEN´s EFTERFØLGER……........…..45

Bartholdy Kay S. se Ibsen & Secher …………………………………...........................…………269

Bartram E. se C. Wienberg & Søn's Eftf. …………….........................…………………………628

Bartrumsen V. From se P. Rudbeck Larsen ……………………………...........................……362

Bartsch Robert se Københavns Metaltrykkeri & Lysekronefabrik …........................345

Basse A. se Hotel Færgegaarden …………………………………………..........................………194

Bastiansen Carl se fh. C. Jacobsen's Eftf. ………………………………........................…….272

--- Olea, frue, se S. Bastiansen & Søn ………………………….....................…………………...45

--- Poul se S. Bastiansen & Søn. ………………………………………........................…………….45

Batzlaff Wilh. se M. Hansen & Co. ……………………………………............................……..223

Bau C. H. W.: WILHELM BAU……...................................................................……..45

Bau Jul,: WILHELM BAU………...........................................................................….45

Bauer Axel se Rudkøbing Apotek ………………..............................……………………………517

Baungaard J. D. se K. Baun¬gaard's Papvarefabrik ……………….........................………..45

--- M. se K. Baungaard's Papvarefabrik ……………………………..........................…………..45

--- P. se K. Baungaard's Papvarefabrik …………….........................…………………………….45

Baunsgaard Aksel se P. Baunsgaard …………………….…………….........................………….47

--- Ejvin se P. Baunsgaard …………………………………………….…..........................……………47

--- Peter se P. Baunsgaard ………………………………………………………….......................…….47

Baumgarten & Burmeister80

Baumgarten H. H. (f. 1806, d. 1875),80

Bay F. H. se Præstø Apotek ……………………………………........................……………………..493

--- W. R. se Sparekassen for Faxe og Omegn …………………..........................…………562

Bech Alfred Martin se R. M. Bech & Søn ……………………….………..........................……..46

--- Carl Alfred se Thorvald Bech …………………………………..………..........................……….46

Bech Elisa f. Rønneberg): JØRGEN BECH & SØNNER…….................................……..46

Bech E. M. se E. M. Bech, Produkten ………………………….........................…………………..45

--- H. N. se Bøgeager Teglværk A/S …………………………….........................…………….……82

Bech Jørgen Peter Hansen (f.1810, d.1870): JØRGEN BECH & SØNNER………...………46

Bech P. B.: JØRGEN BECH & SØNNER……................................................…………….46

Bech P. F.: JØRGEN BECH & SØNNER……..............................................……………….46

--- Sv. Aa. se Stenderup Teglværk …………………………………........................……………..573

Bech-Bruun Sven se Belgisk Import Comp. …………………….….........................………….48

og Dansk Karton Fabrik ……………………………………………………………..........................…..126

Bech-Pedersen J. se Hornsyld Apotek ……………………………..........................………………25

Bechmann H. G. se Jagtvejens Maskinsnedkeri A/S ………….......................…………..275

Beck Axel se J. L. Beck & Co. ……………………………………………….........................………….46

--- Carsten se J. L. Beck & Co. ………………………………………………….......................……….46

--- H. se Fredericia Byes og Omegns Spare- og Laanekasse ……......................……177

--- Hans se Engelsk-Dansk Bisquits Fabrik A/S ……………………….........................…..150

--- Jens se C. Langhoff …………………………………………………………….......................……….355

--- Joh. Ph. se Desinfector's kemiske Fabrik ……………………………….......................…….13

og Fabrikken Decrottes ……………………………………………………………........................……..157

Martha, frue, se Richard Beck A/S …………………………………..……...........................……..46

--- P. se P. Beck Farvefabrik …………………………………………….............................………….46

--- S. M., frue, se J. A. O. Beck ……………………………………………….........................……….46

Becker Astrid Elisa se Sophus Becker's Boghandel ……………………........................…..48

--- Kay se Aalborg Damp¬vaskeri ………………………………………..........................……………..2

og Dampvaskeriet Solvang ……………………………………………………........................……..…116

--- Louise se Ad. Becker …………………………………………………………………….....................….48

--- Willy se Worning & Petersen A/S ……………………..........................………………………639

Beckmann Gottfried se Beckmann & Jørgensen ………………………..........................……48

Beeken Ellinor, frue, se Mag¬lekilde og Frederiksberg Brøndanstalt A/S ...............…386

Beer Peter valdemar (f. 1822, d. 1886): P. W. BEER´s EFTERFØLGER……….........……48

Behrend Svend Aage se A. Behrend's Papirvarefabrik …………...........................………48

Behrens Julius Jacob……………………................................................................……….60

Behrens Sally Friedlænder…………...........................................................……………..60

Behrens Vilhelm se Kolding Folkeblad …………………………………............................……326

Behrndt B. J. se L. Ihrich A/S ………………………………………............................…………….269

Beierholm Hellmuth se H. M. Beierholm …………………………………..........................…….48

Bejerholm R. P. se Faaborg Cement- Tagstensfabrik A/S …............................…….156

Bencke William se William Bencke & Co. ………………………………...........................…….48

Bender Frode se London-Ma¬gasinet i Aalborg ………………………….........................…..373

--- Jørgen Ib se London-Magasinet i Aalborg …………………………......................…….…373

Bendix Adam B. se De Forenede Papirfabrikker A/S ………………..........................…..173

--- Chr. se Bendix Tømmerhandel …………………………………............................…………….49

Bendix David: M. BENDIX………………...............................................................…….49

Bendix David (f. 1824): M. BENDIX……..................................................………………49

--- Erik A. se E. A. Bendix & Co. ………………………………………………...................…………….49

--- Kai Preben Gustav se A. H. Bendix's Eftf. …………………………...........................……49

Bendix Louis: M. BENDIX……………..................................................................…….49

Bendix Martin: M. BENDIX…………..............................................................………….49

Bendix Moritz: M. BENDIX…………...................................................................…….49

Bendix Moritz (f. 1822): M. BENDIX………..................................................…………..49

--- O. se Bendix Tømmerhandel. ……………………………………………...........................…….49

--- Ove M. se S. Friedlænder's Eftf. ……………………………….........................………………183

Bendix-Petersen R. se V. Schø¬nemann's Bog- og Papirhandel ….......................….540

Bendixsen A. R. se Herning Folkeblad ………………………………............................………242

--- E. P. se Carl Bendixsen's Cigarfabrik …………………………………….......................……..49

--- F. C. se Carl Bendixsen's Cigarfabrik ………………………………….........................……..49

--- H. se Herning Folkeblad …………………………………………………….......................………..242

Bendtsen Andreas se Carl Christensen & Co. ……………………………….......................…..90

--- Carl se Østerberg & Bendtsen …………………….....................…………………………………646

--- C. J. V. se J. Bendtsen & Søn. ………………………………………………........................…….49

--- J. C. J. se J. Bendtsen & Søn. …………………………………………………….................………..49

Bendtzen S. A. se Adolph Hol¬stebroe & Co.'s Efterfølger A/S…………..................……257

--- Tage se S. C. Bendtzen …………………………………………………..........................………….49

Bengtsson A. se Gyde Thomsen & Bengtsson …………………….……............................…..597

--- Carl Egon se C. Bengtsson jun. ……………………………….......................…………………..49

Bennetzen B. se B. Bennetzen A/S …………………………………….....................………………..49

Benthien Emil O. se E. Rubow's Efterfølger …………........................……………………….517

Bentsen A. se Th. Bentsen's Klædefabrik I/S ……………………………….......................…..49

--- L. H. se Th. Bentsen's Klædefabrik I/S …………………………………........................……49

--- P. A. se J. Nielsen Dine¬sen's Eftf. ved Jens Bentsen & Søn …......................….140

--- S. K. K. se Th. Bentsen's Klædefabrik I/S …………………………........................……….49

Bentzen Carl Chr. se Esbønderup Apotek …………………………........................……………154

Benzon Alfred (f.1855)………………….................................................................…….50

Benzon Alfred Nicolai (f. 1823, Stubbekøbing, d. 1884)………….......................……….50

Benzon Bøje se Alfred Benzon A/S …………………………………………………...................………50

Benzon Otto (f. 1856)………......................................................................…………..50

v. Benzon Knud se Mariager Apotek ………………………………………….........................…..389

Benzon Niels se Svaneapoteket i København ………………….............................…………….579

Berendsen Albert (f. 1860, d. 1897)……......................................................………….50

Berendsen Mariane, f. Levin (d.1886)………......................................................…….50

Berndsen Sophus (f. 1829, d. 1844)………......................................................………50

Berendt I. A. (f. 1822, d. 1899)……….............................................................……..50

Berendt Louis se Adolf Berendt ……………………………………………………........................…..50

--- Preben se Adolf Berendt …………………………………………………………........................…..50

Berg Anthon (f.1829)…………......................................................................………….51

Berg Axel se Chr. Hansen’s Laboratorium A/S …………………………........................…..218

--- Bendt A. se Skagens Kunsthandel ………………………….......................………………….549

--- C. J. se A. M. Berg ………………………………………………………………….......................……..51

Berg C. W. (f. 1853)…………….........................................................................……..52

Berg Gustav (f. 1870)………………...............................................................…………..51

--- Helmuth se H. P. C. Chri¬stensen & C. C. Berg ……………….......................…………..93

--- H. O. se Chr. Berg & Søn …………………………………………………………......................…….51

--- Kai G. se Anthon Berg's Chokolade- Konfekt- og Marcipanfabrik A/S …...............51

--- Kn. Anthon se Brødrene Berg ……………………………………......................…………………..51

--- Knud se Otto & Knud Berg ………………………………………………………......................…….51

--- N. M. se H. O. Hansen's Eftf. …………………………………………….......................………..221

--- Otto se Otto & Knud Berg ……………………………………………….....................……………….51

Berg Thomas (f. 1867)……….........................................................................………51

--- V. se F. C. Gamst & Søn's Eftf. …………………………………………………......................…195

Berg W. J. (f. 1815, d.1893)……................................................................………….52

Bergenholz G. V. se Bergen¬holz' Reklamebureau A/S ……………………......................….52

Berggren K, D. se Alfred Gad's Eftf …………………………………………….....................………194

Bergkrants E. se J. B. Sehilder ……………………………………...........................………………526

Bergsøe Paul se Paul Bergsøe & Søn ……………………………………..…….....................………52

--- Svend se Paul Bergsøe & Søn ………………………………………………….......................…… 52

Berléme Aage se Gudmann's Eftf. ………………………………………………….…......................206

og Carl Høepfner A/S …………………………………………….............................………………….267

Berling Carl Christian (d. 1824)……………………............................................……………52

Berling Ernst Heinrich ( f. 1708, d. 1750)……...........................................…………….52

Berling Georg Christoffer (d.1773)………………..........................................………………52

Berling Johan Carl Ernst (f. 1812, d. 1871)……...........................................………….52

Berling Johan Christian (d.1771)………………...........................................………………..52

Berling Johan Christian (d.1826)……………..........................................…………………….52

BERLINGSKE TIDENDE………………….........................................………………….52

Berneke H. L. se Sparekassen for Randers By og Omegn …………....................……..565

Bernth Ole Peter se Julius Bernth ……………………………………………………....................……52

Berntsen Wm. E. se Frede¬rikssund Jernstøberi og Maskinfabrik A/S .....................181

Berring C. J. se Toldbodmøllen A/S ……………………………......................…………………….605

Bertelsen A se fh. Carl Rolsteds Boghandel …………………………........................………512

--- L. se Roskilde Dagblad ……………………………………………...................……………………….514

Berth Knud Vald. se Vald. Berth …………………………………………………….....................…… 54

--- Niels se Laurits Berth …………………………………………………………….....................………..54

--- Paul se Laurits Berth ………………………………………………………………....................………..54

Berthelsen Elisabeth se Slotsmøllen …………………………………....................……………….556

--- H. P. V. se W. Pfeiffer's Etuifabrik ………………………………………....................………..485

--- Karl Glob se Vestergaard & Co. A/S ……….......................……………………………………625

--- Kristine se Slotsmøllen ………………………………………………………..................…………….556

Berthelsen Marie, frue, se Julius Berthelsen ……………………………………..................…….54

--- Thomas se Slotsmøllen ……………………………………………………...................………………556

Bertramsen K. J. F. S. se Hel¬singør og Omegns Bank, Filial af Privatbanken i

Kjøbenhavn A/S ……………………………………………...................................…………………….238

Beyer Aage se A/S Hotaeo ………………………………………………………....................…………..261

BIANCO LUNO´s BOGTRYKKER………....................................................……….54

Bidsted O. W. se W. F. Dahl & Søn ……………………………………......................…………….111

Bidstrup Carl Blem se Nordre Jernstøberi ………………………………..................…………….444

--- C. B. se Bornholms Maskinfabrik A/S …………………………………………..................………65

--- G. se N. D. Mønsted …………………………………………………………………...................………419

--- Holger se Bidstrup's Bygningsforretning …………………………………..................………..54

--- M. T. se Chr. Bidstrup …………………………………………………...................……………………..54

--- O. se Herolds Hotel …………………………………………………………………..................…………242

Biehl G. F. se G. Biehl & Co. …………………………………………………………...................………..55

--- Knud se G. Biehl & Co. ……………………………………………………..................………………….55

Bielefeldt C. H. (f. 1835, d. 1888)………........................................................…………55

Bielefeldt E. R. se Gudumholm Apotek ………………………………………………................…..206

Bielefeldt Frans……………...........................................................................…………..55

--- Frans se C. H. Bielefeldt ………………………………………………………......................………..55

Bielefeldt Marie (d.1902)………………….............................................................……..55

--- Paul se C. H. Bielefeldt …………………………………………………………….....................………55

Bierberg Erna Boye, frue, se Det Sehønberg'ske Forlag …………......................………539

Bierbum F. se Banken for Holbæk og Omegn A/S …………………………...................………43

Bierfreund Poul se Laane- & Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd ..........350

Bierring E. se Lauritz Schmidt …………………………...................……………………………………530

Bigler A. A………………………..........................................................................…………55

Bigler Joh. C………………..........................................................................……………..55

Bigler Lionel se Joh. Bigler & Søn …………………………………………..................…….…………..55

--- Pereival se Joh. Bigler & Søn ……………………………………………....................………………55

Bigler V. J. (d. 1909)………….........................................................................……...55

Biilmann-Petersen, frue, se V. Friborg ……………………………………………….................…..183

BIKUBEN, SPARE-, ALDERDOMSFORSØRGELSES- OG BØRNEFORSØRGELSESKASSE…....................................................................55

Bilde L. A. se S. Bilde ……………………………………………………………………...................………..55

Bille H. H. se Brødrene Bille's Cementvareforretning …………………...................…………55

--- P. H. se Brødrene Bille's Cementvareforretning …………………..................…………….55

Billeschou Andreas se Martin Billeschou ……………………………………..................……………55

--- Johanne, frue, se Martin Billeschou ………………………………………………...................….55

Biltzing Max se Biltzing's Bureau ………………………………………………………...................……55

Binau Max se George Binau's Eftf. …………………………………………………...................……….55

Bindslev F. se Frederik Bindslev ………………………………………………………...................…….55

BING & GRØNDAHL´s PORCELLÆNSFABRIK A/S………….......................……..55

BING H. J. (f. 1776, d. 1844)…………………………….............................................……….55

Bing Harald (f.1848)…………………...............................................................……………55

Bing J. H………………………................................................................................………55

Bing J. H. (f. 1811, d. 1896)………….........................................................………………55

Bing J. M. (f.1839, d. 1903)………….......................................................………………..55

Bing Ludvig (f. 1847, d. 1885)………......................................................…………………55

Bing M. H………………...................................................................................………….55

Bing M. H. (f. 1807, d. 1883)……………........................................................……………55

Binger A. Alex W. Mogensen's Eftf. ………………………………………………...................………404

---. Ingeborg, frue, se Oluf Olsen ……………………………..………………..................………….461

--- Svend se Oluf Olsen ……………………………………………………………..................…………….461

Binzer Ingeborg, frue, se Binzer & Co. ……………………………………………….................…….55

--- Paul se Binzer & Co. ……………………………………………………………………..................………55

og Dansk Industri Syndikat ……………………………………………………………..................………124

--- Vilh. se Fabrikken Vulkan …………………………………………………….....................………..157

Birch O. H. C. se Recato A/S,Cato's litografiske Anstalt A/S ………….................…….505

--- S. H. se Recato A/S, Cato's litografiske Anstalt A/S …………………..................……505

Birch-Rasmussen P. S. se Georg Laursen A/S …………………………………...................…..365

Bird Tage se Bird Ingeniør- og Entreprenørforretning ………………………...................…..56

--- U. se Bird Ingeniør- og Entreprenørforretning ………………………...................………….56

Birk J. Aagaard se Jørgen Petersen & Co. A/S …………..................……………………………481

Birkedal Knud se Lauritz Andersen & Co. …………………………………………..................…….29

--- Lavrids se Kromann's Sæbefabrik ……………………………………………...................………336

Birn Richard se Vald. Birn's Jernstøberi A/S ……………………………………..................……..56

--- Valdemar se Vald. Birn's Jernstøberi A/S ……………………….................…………………..56

Bisgaard Ingeborg, frue, se Ove Bisgaard ………………………………………..................………56

Bisgaard Poul se F. E. Gjøde¬sen's Cigarfabriks Udsalg …………………….................……198

Bistrup H. se Frederik Suhr ……………………………………………………...................……………578

Bjerg Kr. Mærsk se Herning ny Mølle ……………………………………………….................…….242

Bjerge G. C. se Verninge Apotek ……………………………..................………………….………..625

Bjerre Henning se Ernst Voss Fabrik A/S …………………..................…………………………..640

--- Holger se Carl Petersen's Eftf. ………...................………………………………………………..475

--- Markus se Skive Markfrøkontor A/S …………………………………...................…...………553

BJERRE & RØMER………………...................................................................……..57

Bjerre S. M………………....................................................................……………………….57

--- Svend E. se J. P. Top's Eftf. A/S …………………………...................……………………………605

--- Søren se Peter Lyse's Vinhandel ……………………………………………………..................…379

--- Vald. B. se E. V. Bjerre & Søn …………………………………………………..................………….57

Bjerregaard G. se P. Ørsnes' Enke & Søn A/S …………….....................………………………645

Bjerregaard-Buch H. se Skan¬derborg Amtstidende ………………….................…………….550

Bjerregaard-Larsen Anders Aug. Jul. se Odense Vægtfabrik ………................…………454

Bjerrisgaard Jens Chr. se Chr. Søndergaard's Eftf. ………………………….....................…….587

Bjorholm Ebba Kirstine se Poul Andersen & Co. A/S …………………………................……..30

Bjørklund Tage se Reklame¬bureauet Union A/S ………………………….................………….506

Bjørling Otto se Det Østasiatiske Kompagni …………………………...............………………..645

Bjørløw Gunnar se H. O. Bjør¬løw, Chromlæderfabrik A/S …………….................………….57

--- S. E. se H. O. Bjørløw, Chromlæderfabrik A/S ……………………….................……………57

Bjørn E. se C. J. Holm ………………………………………………………………………….................…..253

--- Paul se Bjørn & Christoffersen ……………………………………………………..................……..58

--- Sv. E. Apoteket Trianglen ……………………………………………………...................……………606

Bjørn-Hansen O. se Forsikrin¬gen af danske Fiskefartøjer ……………................………..174

Bjørn-Jensen Aa. se Lauritz Worning's Eftf. …………………………...................…………….639

--- Alexis se Løgstør Apotek ………………………………………………………………................…….379

Bjørnager P. M. K. P. se Nic. Pedersen & Co. ……….................…………………………………469

Bjørnbak Karen E. frøken, se Konvolutfabrikken ”Dan¬mark” Bjørnbak & Søn ..........329

Bjørnelund Bernh. se De Danske Væveriers Udsalg …………………...................………..137

Bjørnow H. C. se Husmands¬brandkassen for Danmark …………………….................……263

Bjørnsbæk-Olsen Rigmor, frue, se S. P. Løkke & Søn ………………….....................…..380

Bjørnsson Margrete, frue, se Nielsen & Lydiche ……………………………...............………..423

Blaaberg Clara, frue, se Ran¬ders ny Materialhandel ………………................………………497

Blaabjerg Poul se J. Lütken Frigast & Co. A/S …………………………………….................….183

BLAAGAARD´s LERBRÆNDERI…………................................................………..58

Bladt Holger se Aalborg ny Dampmølle A/S ……………………………………................………..4

de Blanck A. se Einar E. Gothens Eftf. ………………………………………………................…….200

--- Edvard se Kjøbenhavn's Metaltraadvarefabrik & Fortinneri, M. Siegler's Eftf. ....345

--- Grethe se Kjøbenhavn's Metaltraadvarefabrik & Fortinneri, M. Siegler's Eftf. ....345

Blankenschøn H. A. se A. Behn…………………………………………………….................……………..4

Blankensteiner C. A……………....................................................................…………….58

BLANKENSTEINER´s EFTERFØLGER………............................................………..58

Blent-Hansen R. se Nordisk Simplex A/S ………………………………..................………………442

Blicher Peter Burcharth se P. Blicher A/S Kolding …………………….................……………..59

Blicher-Nielsen Axel se Ørsted Apotek …………………………..................……………………….645

Blichfeldt Albert………..............................................................................…………….59

Blichfeldt Elo se C. A. Blichfeldt's Søn ……………………………………………...............………….59

Blichfeldt J. Chr. F. (d. 1878)…………......................................................……………….59

Blichfeldt-Petersen A. se R. Collstrop A/S ……………………………………................………….105

BLOCH & BEHRENS………......................................................................………..60

Bloch Elith se J. D. Qvist & Komp. A/S ……………………………………………..........…….………493

Bloch G. M. (d. 1885)………...............................................……………………………………..60

Bloch-Petersen H. se Masned¬sund Andelssvineslagteri …………………...............………..392

Blom G. se Henriksen & Blom ………………………………………………………………...............…..240

--- Karsten se Henriksen & Blom ………………………………………………………...............………240

Blomberg Alfr. se D. Therkelsen's Enke & Søn …………………………....................…………595

Blomgren P. se Nordborg Sparekasse ………………………………………………................……..438

Blomsterberg Svend se Eduard Julius Blomsterberg ……………………................…………..60

Blume Jørgen Verner se Jens W. Blume ………………………………………………..............……..60

Blumensaadt Sander Chr. se Nordisk Konditorvareforretning A/S ……...............…….442

Blücher H, C. se H. H. Blücher & Søn ……………………………………………………................…..60

Blyt Otto I. se Frijsenborg Apotek ……………………………………………………................………184

Boas Ole Christoffer se Chr. Boas ………………………………………………………................……..61

Bock A. C…………………................................................................................…………..58

Bloch F. (f. 1815, d. 1882)…………………...................................................……………….60

Bloch Hugo (f.1863, d. 1886)……………..................................................………………..60

Boch J. se Samsø Bank A/S ……………………………………………...............……………….……….523

Bock (født. Fenger) Alma, (f. 1860): O. F. ASP…....................................................36

Bock Alexander (f. 1849, d. 1900): O. F. ASP…...................................................…36

Bock C. A (f. 1818, d. 1885): O. F. ASP…….......................................................……36

Bock Fritz (f. 1851): O. F. ASP……......................................................................…36

Bock Henrik se Conbock A/S …………………………………………………………….................…….106

Bock J. C. A. (f. 1813, d. 1879): O. F. ASP…........................................................…36

--- J. M., frøken, se Joh. Fr. Bock ……………………………………………………...............………..61

Bodecker A. F. (f. 1818, d. 1884)…….....................................................……………….61

Bodecker A. J. E. (f.1861)…………………......................................................…………….61

Boe J. F. Mansfeld se Kredit¬foreningen af Ejere af mindre Ejendomme paa

Landet i Østifterne ……………………………………………………………….......................….………..333

Boe-Hansen E. se Hans Lausen A/S ………………………………………………………..................365

Boeberg Aage se Fakse Lade¬plads Skibsbyggeri og Træskæreri, ……...............………158

Boesen J. se Carl Boesen ………………………………………………………………................…………..61

--- Rigmor, frue, se Aug. Gerner's Eftf. …………………………………………………...............….197

og Martin Jensen ……………………………………………………………………………....................……..286

Bohn H. E. se De Forenede Nordjyske Teglværker A/S ………………...................……….172

Bohn H. P…….................................................................................………………………62

Bojsen Axel se Søren Mikkelsen ……………………………………………………................………..402

--- E. C. se Brødrene Bojsen ………………………………………………………………................……..62

--- Fritz se Holbæk Amts Andels-svineslagteri ………………………………….................…….250

Boldsen C. A. se Chr. Boldsen's Eftf. A/S ………………………………..........................……….63

og Horsens Blyvalseværk & Metalforretning A/S ……………..................................…..259

Boldt Aksel W. se Wandalls Hotel …………………..............................……………………..….615

Bollerup-Lindenborg P. J. W. se M. L. Møller & Meyer's Eftf …….........................……417

Bolwig K. se Sparekassen for Lyngby og Omegn …………………..........................……..564

--- P. se Andreas Bolwig's Bog- og Papirhandel …………………………..........................…63

Bom Poul se E. Schurig's Eftf. ……………………………………......................……………………..537

--- S. Aa. se Fisker & Bom ……………………………………………………….......................……….162

Bonde Hans se Nørresundby Produktforretning ……………………….......................………451

--- Bonde M. N. se Tarm og Omegns Sparekasse ………………....................………………593

--- Nis se Haderslev Bank A/S ……………………………………………………......................……..209

--- S. se Faxe Kalkbrud A/S……………………………………………….......................……………….157

Bonderup Robert Hansen se N. Hansen Bonderup ………………….......................…………63

Bondo Viggo se Flensborg Lager i Nykøbing F …………………………........……..............…163

Bondrup Per se Frederiksberg Isenkram- og Udstyrsforretning ……........................178

Bonfils Einer W. (f. 1880)……………….................................................................……63

Bonfils Valdemar Chr. A. (f. 1858)……...................................................………………..63

Bonfils W. T. E (f. 1833, d. 1908)……….......................................................…………..63

Bonnesen A., frue, se Engelsk Beklædnings-Magasin i Frederikshavn ...................150

--- Marie, frue, se Anton Bonnesen ……………………………………….......................……………63

--- Poul se Anton Bonnesen ……………………………………………………........................…………63

--- Sv. se Engelsk Beklædnings-Magasin i Frederikshavn ……….....................……….150

Borch Knud se Borch, Hellerup Sengeudstyr og Fjerrenseri ……......................…………63

Borchersen H. se H. O. Hansen's Eftf ………………………………………......................……….221

Borchhorst Aage………………………...........................................................………………….77

Borchorst Sven Aage se P. Carl Petersen's Eftf. ………….....................…………………….483

Bording F. E. (f. 1817, d. 1884)…………...........................................................………64

Bording Hans se F. E. Bording A/S ……………………………………………….....................……….64

--- Ole se F. E. Bording A/S …………………………………………………......................……………..64

Borgen A. H. E. se Henrik Borgen ………………………………………………....................……..….65

--- Knud Barfoed se Knud Borgen …………………………………………….....................…………..65

--- Knud Mogens von Halle se Knud Borgen …………………………....................………….…..65

Borgen-Møller Carl se Meyer & Henckel's Eftf. …………………………......................……..398

Borgsmidt J. se Goldschmidt & Nordholm A/S …………………………….........................…200

og C. Schleisner ……………………………………………………………….....................………….………528

Borgstrup Herman se Langelands Folkeblad …………………………………....................……355

Borgstrøm J. F. se Odense Ce¬mentrør & Tagstensfabrik ………......................………..452

Bork Gunhild se Lolland-Falsters Folketidende ………………………………...................…..372

--- Ole se Lolland-Falsters Folketidende ……………………………………...................………..372

Borkfelt Emil se Dansk Køleteknik ………………………………………………...................……….126

Bornerup M. S. se Chr. Søren¬sen's Tømmerhandel A/S …………….....................……….589

Borrack Fritz se A. Halberstadt's Eftf. …………………………………………...................……….212

Borregaard Emil se Fugl's Kalkbrænderi's Eftf. ………………………………....................….188

Borum Ellen, frue, se Møller & Hansen ……………………………............................………..413

Borup C. se Roskilde Andels Svineslagteri ……………………..................……………………..513

Bossing Knud se Grafisk Compagni A/S …………………………………....................…………..201

Bovenschulte Ellen se P. Nielsen & Co. ………………………………………..................……….434

Bovin Frans se Bovins Sten¬huggeri og Monumentforretning ………..................…………66

--- Sven se Bovins Stenhuggeri og Monumentforretning …………….....................………66

Boye A. E. se Chr. Boye ……………………………………………………….....................…………………66

--- H. V. se A/S L. E. Bruun Export …………………………………………………….....................…73

Boyer Rich. se Andelsslagteri¬ernes Flæskesalg & Russisk Import ……................…….22

--- Theodor se Andelsslagte¬riernes Flæskesalg & Russisk Import …...................……22

Braad Bodil Sofie, frue, se N, Braads Papirhandel ………………….....................……………66

--- O. se N. Braads Papirhandel ……………………………………………………......................……..66

Brabrand A. se Harald Simon¬sen's Eftf. Brabrand & Richardsen A/S ......................547

Brack Erna, frue, se G. Brack & Sønner, Roskilde Lervarefabrik ….........................…66

Brahm Anna, frue, se Roneo A/S ……………………………………………......................…………512

Brammer Carl Einar se Carl Brammer A/S ……………………………………….....................…..67

--- Sophus se Hundested Træ¬lasthandel, Sophus Brammer A/S …....................……263

Bramsen Ernst se Svend Bramsen & Co. ………………………………......................……………67

--- Svend se Svend Bramsen & Co. ……………………………...........................…………………67

Brandi Børge se Ingvar Brandi …………………………………………………......................…………67

--- Ernst se V. Brandi & Søn ………………………………………………......................……………….67

Brandrup Axel se Holm & Wonsild …………………………………………….....................……….253

Brandt Andreas se Andr. Brandt's Boghandel ………………......................…….…………….68

--- Anton se Inden- og Udenrigs Kreditværn …………………………......................………..269

--- Carl se P. Brandt's Boghandel ……………………………………………….......................………68

Brandt Eivind se Alfred Horwitz & Co ……………………………………….....................………..261

--- Ejnar se Jørgen Brandt ……………………………………………………….....................…………..68

--- Fr. se Fr. Brandt jun. …………………………………………………………….....................…………68

--- Hans E. se Fred. Brandt ……………………………………………………………....................……..68

--- Holger E. se Tømrermestrenes Damp-, Save- og Høvleværk A/S .....................610

--- Magna se B. C. Brandt ………………………………………………………………....................…….68

--- Ole se Spare- og Laanekassen for Skanderborg By og Omegn …..................….565

--- P. R. se Sydfyns Dagblad, Faaborg Folketidende …………………..................…………584

--- Wald. se Andr. Brandt's Boghandel ……………………………………......................…………68

Brandt-Møller Ludvig se La Francaise ……………………………………………...................…….350

Brannov Svend se Landbygningernes almindelige Brandforsikring ……...................352

Brasch A. C. T…………….................................................................................………68

Brasch Adolph Carl Theodor (f. 1825, d. 1906)…..................................………………..68

Brask Eigil se Sjællands Posten …………………………...................………………………………..549

Braun Børge S. se Brødr. Braun A/S ………………………………………………...................…….68

Braun H. J…………………….........................................................................…………….68

Braun Peter……………………........................................................................…………..68

Bredahl F. se Thisted Bryghus ……………………………………………….....................…………..596

--- L. se Adresseavisen Kalø Vig ………………………………………………....................…………..17

Bredhof Helge se H. Bredhof & Co. ………………………………..............................……………68

Bredsten O. frue, se R. Bach …………………………………………….....................………….……..39

Breede Herman se C. Breede & Søn ……………………………………….........................……….68

Bregen Alexander Bye se H. P. Marinus Bork's Eftf. …………………………....................….65

Brehm Palle se Brehm & Sørvin ……………………………………………….....................……………69

Breining Esther. frue, se Joh. L. Torp. De Danske Skjortefabriker A/S ................…605

Bremmer Erling Gorm se De Forenede Textilfabrikker i Aalborg A/S ...................…174

--- Gorm se De Forenede Textilfabrikker i Aalborg A/S ………………..............…………….174

Bressendorf E. se Carl Nielsen & Co.'s Eftf. …………………………………….................………425

Bresson Louis se Frederiks¬berg Ligkistemagasin……………………….................…………..178

Bretlau J. V. se J. V. Bretlau A/S ………………………………………………………………............….69

Breum Ellen, frue, se P. K. Breum ……………………………………………................……………..69

--- Hedvig, frue, se Valdemar Breum's Boghandel …………………………....................…..69

--- J. se Kähler & Breum …………………………………………………………………..................…...341

--- Knud se N. M. Breum, Fr. Gronemann's Eftf. A/S …………………....................….…..69

Breuner Ove se Th. Møller …………………………………………………………......................…….418

Brinch F. se Hannibal Sander's Farverier …………………....................…………..……………523

Brinch-Fischer Erik se M. Brinch-Fischer …………………………………….....................……….69

Brinck-Seidelin Ludvig se Th. Hugo Ibach ……………………………………….....................…269

Brinckmann C. F. A. (f. 1838)………………………..............................................………….69

Brinckmann F. H. (f. 1812, d. 1894)…………..............................................…………….69

Brincker Arthur se Brødrene Brincker, Grejsdal Hammerværk A/S …...................….69

Brincker Carl Chr. se Hans Brincker …………………………………………....................…….…..69

--- Harald se Brødrene Brin¬cker, Grejsdal Hammerværk A/S ………....................…….69

Brink Aage se L. V. Erichsen A/S …………………………………………………....................……..151

--- H. A. Kolding Folkebank A/S ………………………………………………………………............…..326

--- S. L. se A/S Frederikssund & Omegns Bank ………………………….....................………181

Brink-Jensen Aa. se Jydsk Husmandskreditforening ………………....................………….300

Brinkhof A. M. se Brinkhof & Søn …………………………………………………….....................……69

Brinkmann I. W. se Carl P. Petersen's Eftf. ved I. W. Brinkmann …...................…..475

--- Jens Wald. se J. Zinck ………………………………................…………………………………………643

Brix H. se Holbæk Amtstidende ………………………………………………………….................…..251

--- J. H. Thorvaldsen se Nyeboe & Nissen A/S ………………………………..................……..447

--- Peder se Landlyst Teglværk …………………………………………………………................…….352

Brix-Jørgensen P. G. se B. Muus & Co. A/S …………………………………...................………410

Bro Peter se Dansk Oste¬Eksport, Nielsen & Bro …………………………….................………127

--- Sture se M. Bro …………………………………………………………………………...................……….70

--- Viggo se Smith, Mygind & Hüttemeier A/S ……………………..................………………..558

Broberg A. (f. 1876)………………………................................................................…….70

Broberg Carl August (f. 1846)……………......................................................……………70

Broberg Christian August (f. 1811, d. 1886)……………...............................………………70

Broberg Christian Mortensen (f. 1776, d. 1852)………...............................……………..70

Broberg J. P………………………...........................................................................………70

Broberg Lauritz P. (f. 1834, d. 1910)………….......................................……………………70

Broberg P. (f. 1821, d.1880)…………………….......................................……………………..70

Broby c. se S. P. Madsen's Enke's Stigefabrik …………………………………..................……384

Broch Axel se Kontantforret¬ningen Axel Broch A/S ……………………………....................329

Brock C. se Spare- og Laane¬kassen for Ulkebøl Sogn ……………………..................…….566

--- Peter se Brock & Michelsen ……………………………………………………...................………….70

Broe Mogens se Mogens & Peter M. Broe ………………………………………..................……….70

--- Peter M. se Mogens & Peter M. Broe …………………………………………...................………70

Broegaard Jørgen Oluf se Es¬bjerg Tovværksfabrik A/S …………………...................…….154

--- M. A. se Esbjerg Tovværksfabrik A/S …………………………………………..................…….154

Brofeldt A. G. se Glostrup Apotek ……………………………………………..................…………….199

Brokholm P. se Claudi Fischer ……………………………………………………………..................…..161

Brondbjerg Kaj se Hammel Boghandel ………………………………………………..................….213

Bronton-Jensen N. se J. Asmussens Eftf. ……………………………………….................………..36

Bronø A. G. se Telefon Fabrik Automatic A/S …………………………….....................…………..593

Brorsen Hans Christian se, Vordingborg Trælasthandel A/S …………..............………….639

Brosted C. se Kraks Legat …………………………………………………………………….................….332

Brostrøm A. se N. Nielsen & A. Brostrøm ………………………………………….................…….433

--- Erik se Brostrøm's Ma¬skinfabrik A/S Kalundborg Jernstøberi ………..................……70

Brown Peter de Nully se P. Brown jun. & Co. ………………………………...................…………79

Og Dampskibsselskabet Norden …………………………………………………...................…………115

Bruhn A. se Sagførernes Auktioner A/S ………………………………...................………………..522

--- Hjalmar se N. Schiøtt & Hochbrandt …………………………………....................……………527

--- Joh. se Joh. Bruhn & Co. ……………………………………………………....................……………..71

--- Søren E. se Jes J. Bruhn ………………………………………………………....................…………..71

Bruland D. N. se Kolding Fjorddampere A/S …………………………………….................…….326

Brummerstedt O. se E. Brummerstedt ………………………………………….................…………..71

Brunaa O. se Jyderup Savværk og Stavfabrik A. m. b. A. …………...................……….298

Brunander V. se P. M. Knudsen's Eftf. …………………………………………….................………324

Brunsgaard C. se Thisted Socialdemokrat …………………………………....................……………597

BRUUN & ANDERSEN…………….....................................................………………..71

Bruun Aage se Aage Bruun & Søn ………………………………………………..................…………….71

--- A. R. J. se Bruun's Vægtfabrik ………………………………….................……….………………….71

--- Ellen M. frøken, se Oscar Bruun & Co. ………………………………………....................…….72

Bruun F. L. (f. 1823, d. ca. 1862)………………....................................................……..71

Georg se De Danske Kapselfabrikker A/S …………………………………………….................….131

Bruun Hans (f. 1740, d. 1826)………………......................................................…………62

--- Hans Christian se Chr. Bruun & Søn …………………………………………..................………..71

--- Hans Peter se H. P. Bruun ……………………………………………………….................……………72

--- H. R. se Aage Bruun & Søn ………………………………………………….................……………….71

--- J. B. se J. B. Bruun & Søn A/S ………………………………….....................………………………72

--- J. O. se H. P. Bruun …………………………………………………….............................…….…….72

Bruun Johannes (f. 1780, d. 1862)…………....................................................…………62

--- Kr. se Præstø Avis ……………………………………………….................………………………………493

--- K. Vilh. se Smith, Mygind & Hüttemeier A/S ……………..........................……………..558

--- L. C. se Landbosparekassen for Mariager og Omegn ……………………..................…351

Bruun N. C………………………..............................................................…………….………..60

Bruun R. se Vordingborg Dagblad ………………………………...................…………………………639

--- Th. se R. M. Johansen …………………………………………………………….................…………..296

--- N. Chr. se Albumin ………………………………………………………………………..................………20

--- S. P. Christensen se P. Bruun ………………………………….....................………………………72

--- Søren se Hillerød Uldvarehus ……………………………………………………..................………244

--- Valborg se Holger Bruun's Cykle- & Automobilfabrik ……………….................………..72

--- Vald. se Rudolf Bruun ………………………………………………………...................…………………72

--- Willy se Rudolf Bruun ……………………………………………………………………...................……72

Bruun-Petersen K. C. se Johan Hansen & Co.'s Eftf. …………………..................…………222

Bryant G. se American Tobacco Co. A/S …………………………………………...................………21

Bryde Herluf Ingjald……………………………………..............……………………………………………….72

Bryde Johan Peter Thorkelin (f. 1831, d. 1910)………..............…………………………………72

Bryde N. N………………………………………………………..............……………………………………………72

Bryder E. se N. S. Bryder's Eftf. ved E. Bryder ………………………………...................………72

Brüning Walther se Ernst Brüning …………………………………………………....................………76

Brynjulfson Johs. se Kør¬ner's Teaterforretning …………………………..................………….350

Brünnich H. A. se Joh. Brünnich ……………………………………………………....................……….76

Bryrup C. se Chr. Christensen & Co. …………………………………........................………………91

Bræmer-Jensen Georg se Bræ¬mer-Jensen …………………………………...................…………..76

Brændgaard-Jensen Ernst se Fredericia Dagblad ………………………....................……….177

Brænning E. G………............................................................................………………..76

Brødbeck A. J. se Kreaturforsikrings-foreningen af 1859 …………......................……..333

Brøchner P. Th….................................................................................................…19

Brøchner V. se H. Brøchner ………………………………………………....................…………………….76

Brøchner-Mortensen Poul se Julius Mortensen …………………………....................…………407

BRØDRENE ANDERSEN..............................................................................................................22

BRØDERNE BRAUN´S TOBAKSFABRIK………….....................................………….68

Brøndum A. A…………………………...........................................................…………………..77

Brøndum Alfred G. (f. 1840, d. 1893)………………...................................………….………..77

Brøndum Anton (f. 1806, d. 1869)………………………….................................………..………77

Brøndum Emma,f. Lorentzen…………………………………..................................………..………77

Brøndum F. se Th. & F. Brøndum ……………………………………………………...............……………77

--- Holger se Nordisk Films Kompagni A/S …………………....................………….…………….441

--- Marie, frue se Brøndums Patentbureau (Aarhus Patentbureau) ……..................….77

Brøndum Rasmus William…………...........................................................………………..77

--- Th. se Th. & F. Brøndum ………………………………………………………………...................…….77

Brønner Hother se Tagpap¬fabrikken "Fiona" A/S ……………………………...................……..592

Brønniche-Lange Erik se Ludvig Lange …………………………………………….……..................354

Brønnum Alma, frue, se Oluf Brønnum & Co. ……………………………………...................……77

--- Andreas M. se Brønnum ……………………………………………………………..…...................…..78

--- Axel S. se Brønnum ………………………………………………………………………..................……..78

--- Kaj se Oluf Brønnum & Co. …………………………………………………………………............………77

Brønsro Børge se P.M. Brønsro …………………………………………………………..................………78

Buch Erik se Erika Knudsen …………………………………………………………....................……….321

Buch Emil (f. 1863)…………………………………...............................................……………….78

--- Finn Peter se Buch's Farvefabrik …………………………………………..........................…….78

--- Margrete, frue. se Mælke¬ri-Laboratoriet Visby ………………….........................……..412

Buch M. E. (f. 1861)……………………………………...............................................…………..78

Buch Peter (f. 1832, d. 1906)……………………...............................................……………78

Buchard H. se Ordrup-Char¬lottenlund Bank A/S …...........................………………………462

Buchhorn Paul se M. E. Grøn & Søn A/S ……………………….……….............................….205

Buchter Charles se Louis Buchter ……………………………………….........................……………78

Buchtrup Poul se Buchtrup's Maskinfabrik …………………………..........................………….78

Buchwald C. J. se Landbobanken i Slagelse A/S …………………….........................…….351

Buck, Aage se Albert Madsen's Eftf …………………………………………........................…….381

BUCKA & NISSEN………………………........................................……………………..79

Bucka Marcus (d. 1894)……………………....................................................……………….79

Budolfsen L. C. se De Forenede Teglværker A/S ……………………..........................……172

Budtz Hans Ejler se Taarbæk Apotek ……………………………….............................…………….592

Buemann Aage se J. Buemann ………………………………………….........................……………..79

--- J. se Københavns Papirfarveri A/S ……………………………...........................…………..345

Buhl Jørgen se Emil Warthoe & Sønner A/S ……………………..............................………617

--- Th. se Vejle Byes og Amts Sparekasse …………….........................……………………..620

Buhmann Kjeld se I. E. Ohlsens Enke …………………………..........................………………455

Bunch A. Dalgas se Spare- og Laanekassen for Ribe By og Omegn .....................565

Bundesen G. H. se Aabenraa Kul-Kompagni A/S ………………………......................…………1

Bundgaard A. se Pahl & Petersen A/S …………………………........................…………………464

--- Erik se Th. Bundgaard & Søn ……………………………………………..........................……….80

--- Kuno se Th. Bundgaard & Søn ……………………………………….........................……………80

--- Viggo se R. Andersen & Sønner Ingeniør- og Ma¬skinforretning "Grand" …….......…30

Burcharth Mathias Häuser¬mann se A. D. Burcharth & Søn ………........................…….80

Burman J. se V. Kiilerich & Co. A/S …………………………………………….................……………314

BURMEISTER & WAIN´S MASKIN- OG SKIBSBYGGERI A/S80

Burmeister C. C. (f. 1821, d. 1898)80

Burmeister Stanley se Chr. Rasch ……………….......................……………………………………498

Bursche P. se Carl Reffs & Søn …………………………………….......................……………………505

Bursøe Leo se Bernh. Middelboe's Reproduktionsanstalt ………….....................….……401

Bus Poul Henning se Kellerup Materialhandel ………………………………......................….313

Busch M. K., frue, se Rekla¬metrykkeriet (P. Busch) A/S …………….................…..…….506

Bush-Jensen H. se J. Chr. Jen¬sen's Galvaniserings-Etab¬lissement......................... 283

Busck Aug. (f. 1836)…………....................................................................……………..58

Busck Arne se Arnold Busck International Boghandel ………………………...................….80

--- Arnold se Arnold Busck International Boghandel………………...................……………..80

--- Helge se Arnold Busck International Boghandel………………..................………………..80

Busk Arne se Mejeriet Vesterbro A.m.b.a. …………………………………....................……….395

--- Marentius Bjørslev se Phø¬nix-Møllen, M. Busk ………....................………………………487

--- Niels Peter se Rud. Hansen & Søn ……………………………….……………....................…..225

Busk-Rasmussen J. F. se Fred. Rasmussen ……………………...................…………………….501

Busse Tage se Th. Busse. …………………………………………………………………....................…….81

Butenschøn Inger, frue, se C. E. Albeck & Søn's Eftf. ……………………....................…….19

Butenschön J. H…..............................................................................................…19

Buurgaard-Jensen Ebba, frø¬ken, se S. Buurgaard-Jensen A/S ………......................……81

Buus Aage se Ejner Buus ………………………………………………………………………......................81

--- A. C. F. se A/S "Cycas af 1933", forhen N. W. Larsen Co.'s Eftf …..................….108

 

--- Harald se Ejnar Buus, ……………………………………………………………….........................….81

--- N. P. se. A/S "Cycas af 1933", forhen N.W. Larsen & Co.'s Eftf…......................108

--- Poul se Aug. With's Eftf. ………………………......................……………………………………….635

--- V. Se Vejviseren for Aalborg……………............................………………………………………623

Buus-Hansen Jørgen se Ferd. Hansen's Trykkerier ………………………....................………219

--- Niels Peter Andreas se Ferd. Hansen's Trykkerier ………………………...................…..219

Byberg Axel se Brødr. Byberg ………………………………………………………….....................………81

Bye-Jørgensen J. se I. Krüger A/S ……………………………………………………..................………338

Bülow C. A. se F. Bülow & Co. ………………………………………………….....................……….……82

--- C. A. von se H. B. Storch A/S ………………………………………...................…………..……..574

--- Chr. se F. Bülow & Co………………………………………………………………….....................……..82

Bülow-Jacobsen B. se F. Bülow & Co. …………………………………………….....................……..82

Bülow-Olsen Anna, frue, se Berthaslunds Handelsgartneri ……............……..........………5

Bünger J. se Bünger's Brødfabrik …………………………………………………………..................…..82

Byrgesen H. Falk se Johan Jaede A/S ……………………………………………....................…….275

Byrum Aage Andreas Marinus se A. Chr. Ulsted's Eftf. ved Brødr. Byrum................612

--- Alfred Edvard se A. Chr. Ulsted's Eftf. ved Brødr. Byrum ……….....................……612

Bækgaard H. se P. Johansen's Eftf. …………………………………………………..................…….296

Bælum S. U. se Aalborg ny Dampmølle A/S …………………………………..................…………..4

Bærentzen Kim se Det For¬enede Bugserselskab A/S ………………………...............………167

og James Petersen & Co. A/S …………………………………........………………………………………….479

--- Svend se Møller & Hansen ………………………………………………………..................…………413

Bødewadt Frida, frue, se A. Jacob Bødewadt's Eftf ……………………………...............………82

Bødtcher-Jensen Poul se Bødt¬cher-Jensen's Boghandel ……………………...............………82

Bødvar-Jørgensen Sven se Varde Haandværkerforening's Spare- og Laanekasse ………………………………………………………………………………………...................................………616

Bøgely M. P. se Jul. Laybourn's Eftf. A/S ……………………………………................…………..365

Bøggild C. G. se Havnemøllen A/S ……………………………………………………………….........……231

--- Lorents Peter Hjorth se Alfred Bøggild ……………………………………...............………….…83

--- O. se A. W. Kirkebye A/S ……………………………………………………………….................……315

Bøjsen Inger se Chr. Bøjsen ……………………………………………………………...............…………..83

Bøjstrup Ejner se C. Bøjstrup & Søn ……………………………………………........................…..83

Bønding A. se Kristian Kirks Telefonfabriker A/S ……………………................………………315

Bønnelycke Chr. se Blanken¬steiners Eftf. ………………………………................………………….58

--- C. S. frue, se Otto Bønnelycke …………………………………………………....................……..84

--- Erik se Otto Bønnelycke ……………………………………………………………….................……….84

Bønstrup-Petersen Anders Peter se Bønstrup-Petersen ………………………...............…….84

Børgesen Robert Martin se Martin Børgesen ……………………………….................…………….84

--- Vald. se Vilh. Petersen & Co. …………….............…………………………………………………….484

Børresen A. se Anton Eigtved …………………………………………….…….......................……….145

--- Gudrun, frøken, se Iver Børresen ………………………………….……….......................………84

--- Hakon se Iver Børresen ………………………………………………….….......................…………..84

--- N. se N. Børresen I/S …………………………………………………………........................…………84

--- N. E. se N. Børresen I/S ……………………………………………….….......................…………….84

Børsholt Ida. frue. se Dansk Normal-Tid A/S ……………………….......................………….127

Bøsche C. B. se E. W. Sarotti's Eftf. …………………………………...................……………….525

Bøttern J. Winchell se Nak¬skov Kulimport A/S ……………………………....................……..420

Bøttger Agnete, frue, se Poul Bøttger ………………………………………….......................…..86

Bøttzauw F. H. se. Henriques & Bonfil's Eftf. ……………………………….........................241

Bøving P. G. se Trælasthandelen Silvan A/S …………………....................……………………607

Bøytler D. E. C., frue, se Rene Bøytler, Sally Meyer & Co. ……………..................………86

 

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder