D

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Personregistret

PERSON REGISTER

 

D

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

D. B. ADLER & Co..........................................................................................…..17

Daell P. M. se Daells Varehus A/S………………………………………......………………..........….…110

Dahl A. C. E. se Ernst Dahl's Tapet-, Rullegardin- og Persienne-Fabrik …..............110

--- Aksel se H. Dalhoff's Søn's Eftf ………………………………………………………….............……111

--- Allan se Dahl's Købmandshandel ……………………………………………….……..............…..110

--- E. se Flagfabrikken, E. Dahl ………………………………………………………………...............….163

--- E. M. se Snedkermestrenes Træ- og Finérskæreri A/S ……………….............………..559

--- I. P. se J. Dahl …………………………………………………………………………………..............…....111

--- Jacob se Nyborg Eddike­bryggeri & Konservesfabrik A/S …………..............…………..446

--- K. F. Marstrand se M. Clausen A/S ………………………………………………..............……….102

--- Knud Fuglsang se C. Dahl …………………………………………………………………..............…..110

--- M. C. se Brødrene Dahl A/S …………………………………………………………………........………..109

--- Otto se Det Kgl. Hof-Apothek …………………………………………………………..............…….248

--- Ove Clement se Wiggo Dahl's Porcelænsforretning ………………………….............…..111

--- Ruth, frue, se Peter Sørensen ……………………………………………….................………………..590

Dahlgaard Frede se Holbæk Motorfabrik ved Fr. Dahlgaard ………………..............……..251

--- Henry se Holbæk Motor­fabrik ved Fr. Dahlgaard ………………………….............………..251

Dal H. A. se Ny jydsk Land-Hypotekforening ………………………….............……………………445

Dalager Ingerid, frue, se Ferd. Schäfer's Eftf ……………………………………..……..........……539

Dalgaard Ankerstjerne se Jens Møllers Boghandel ………………………............………………416

--- Carl se Carl Dalgaard & Søn …………………………………………………………….............………111

--- Carl Th. Heger se Th. Dalgaard A/S …………………………………………………............……..111

--- Henrik Peder Heger se Th. Dalgaard A/S ………………………………………….............…….111

Dall Chr. H. se J. H. Dall ……………………………………………………………………….............……….111

Dalsborg F. H. J. se Brødrene Dalsborg ………………………………………………….............…….111

--- H. J. J. se Brødrene Dalsborg ………………………………………………………………............…..111

Dalsgaard Jens se Kreditfaf jydske or­eningen Land- ejendomsbesiddere …...........333

Dalsgaard-Olsen Olaf se Nor­disk Films Kompagni A/S ……………..........…………………….441

Dam Axel Johannes se Chr. Dam …………………………………………………………….............……112

--- H. se Aakirkeby Cementstøberi ……………………………………………………………............………2

--- J. P. se Hoff's Bogtrykkeri ……………………………………………………………………............……248

--- Ninna, frue, se A. Dam …………………………………………………………………………...........…..111

--- William se Frits Sørensen's Boghandel …………………………………………….............……….589

Damgaard Eli Winther se E. Damgaard ……………………………………………………............…..112

--- Emil se Esbjerg Neptun Apotek ……………………………………………………………….............154

--- N. Juel se Bjerre og Hat­ting m. fl. Herreders Spare- og Laanekasse ……..........….57

Damgaard-Nielsen H. O. se De Danske Spritfabrikker …………………………………............135

Damkjer Martin se C. L. Ohlmann's Eftf. …………………………………............…………………..455

Damm A. se Eduard Stilling ……………………………………………………………............……………..573

Damsgaard Aage Chr. se London Herremagasin i Horsens ……………………..........……..373

Damskjær P. se Rasmussen & Damkier ………………………………….............……………………499

Danielsen C. se Haderslev Creditbank A/S ………………………………………………............…..209

--- H. se M. & H. Danielsen …………………………………………………………………………............…118

--- H., frue, se Metha Jensen's Eftf. ………………………………………………………............……..286

--- M. se M. & H. Danielsen ………………………………………………………………………............…..118

--- Valdemar se J. Chr. Danielsen ……………………………………………………………............……118

Dankert C. se Sorø Spare- og Laanekasse ……………………………………...........………………560

Dannesboe J. P. se Chr. F. Justesen's Jernstøberi …………………………………..........……..298

Danneskiold Samsøe Alice se Hasselbalch & Co. ………………………………………..........…..229

Dansk Gravekompagni i Vejle (se M. J. Ballin´s Sønner, A/S)…...............................41

Danstrup Jens Peter se Bonnesen & Danstrup …………………………………………….........…….63

Dantzer-Sørensen C. se Kerteminde Apotek ………………………………………...........…………313

Danø Arnold, se Knudsen & Co. …………………………………………………………………………....…..321

Darling Arne se C. M. Han­sen's Eftf. ved N. Knudsen ………………………………..........…..218

--- John Emlington se Sjodt & Weiss ……………………......................………………………………549

Davidsen B. se Det Fyenske Trælastkompagni A/S …………………………………...........……193

--- Dare se Missionshotellet i Horsens ……………………………………………..........……………..403

--- Ejnar se Martin Davidsen …………………………………………………………………….............……137

--- Per se Oskar Davidsen & Co. ……………………………………………………………......……………..137

Deden E. Brønsdorff v. se F. Fogh & Søn ………………………………………............……………..164

Degener Bøje se Faaborg ny Materialhandel ………………………………………...........………..156

Degn J. Lehman se J. Lehman Degn's Boghandel …………………………………...........……..137

--- K. se Kbhvn.s Grundejeres Renholdningsselsk. ……………………………...........…………652

Dehn Helga, frue, se Gustav Dehn's Dampvaskeri …………………………………................137

Deigaard H. se Vesterbros Jern- og Metalstøberi ……………………….............……………..625

Dein Ellen, frøken, se J. R. Dein's Boghandel ………………………………………..............…..138

--- Margrete, frue, se M. Deins Boghandel ……………………………………………..............…..138

--- S. C. se J. R. Deins Boghandel ………………………………………………………...............…….138

Dejgaard Sv. G. se Sander Hansen's Trælasthandel A/S ……………………...........………..225

Deleuran W. se C. Gerlach & Søns Eftf. ………………………………………………..............…….197

Dencker Hans se Dencker's Søn ………………………………………………………...............………..138

--- Dencker J. J. T. se Rene Bøytler, Sally Meyer & Co. ………………………….......…………..86

--- O. V. se Dencker's Søn ………………………………………………………………................………..138

Denman E. F. se Frederik Schindler's Eftf. A/S …………………………..............……………….526

Dennow Rob. se Louis Peelman's Eftf. …………………………………………..............……………470

Deruginsky B. se Almindeligt Assuranceselskab af 1896 A/S ………………............………21

Dessau Einar se De forenede Bryggerier A/S ……………………………………..............……..167

og Tuborgs Bryggerier …………………………………………………………................…………………….609

Dessau Martin (f. 1865)………………………………............................................………………80

Dethlefsen E. se Ringkøbing Rugbrødsfabrik ………………………...............……………………510

--- Lorenz P. se Lorenz P. Dethlefsen & Co. ………………………………………..............……..138

--- P., frue, se C. VV. Jensen's Eftf. …………………………………………………................………279

--- Sidney se A/S C. Schønemann ……………………………....................……………………………540

Dethmer Kaj se Nordisk Gjen­forsikringsselskab A/S …………………..............…………....441

Devantier O. E. se Fabriken "M. L." A/S ………………………………………………….........……….157

Dewulff-Hansen Holger se A. C. L. Dewulff's Eftf. …………………...............…………………138

--- Mogens se A. C. L. Dewulff's Eftf. …………………………………………................…………..138

Dicksen Harald se Harald Dicksen's Boghandel …………………………………..............……..138

Dideriksen C. J. se H. S. Hansen's Eftf. ……………………………………………..............……….221

Didrichsen E. T. L. se Chr. Møller's Eftf …………………………………….................……………415

--- H. se Vamdrup Tømmerhandel ……………………………………..................…………………….615

Diedrichsen Holger se Kol­ding Fyrværkerifabrik ………………………………................………326

Digmann Aksel se M. Digmanns Boghandel …………………………………………...............…..140

Dinesen Aage se A. F. Petersen's Eftf. ………………………..............………………………………473

--- D. se Edv. Fulbius' Eftf. ………………………………………………………………...............………..189

Dinsen B. se Assens Amts Avis ……………………………………………………………...............………36

Dirks Johs. se Asmus Hansen ……………………………………………………………................………216

Dirksen G. E. se M. Dirksen & Søn …………………………………………………................………..140

--- Marius se M. Dirksen & Søn …………………………………………………………...........…………….140

Dissing A. se Brd. A. & Aa. Dissing ……………………………………………………...............……..140

--- Aa. se Brdr. A. & Aa. Dissing ……………………………………………………………................…140

Dithmer Georg se Burmei­ster & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri A/S …...............…..80

--- J. P. se Næstved Bryggerier A/S,Føniks …………………….................……………….……..448

Ditlevsen Axel W. se Aal­borg Amts Andels-Smør- salgsforening ………................………2

--- K. se Jensen & Ditlevsen, I. Bonnesen's Eftf ………………………………..............………276

Dittmann Åge se Å. Dittmann ……………………………………………………………................…….140

--- L. E. se Brahetrolleborg Garveri ……………………………………………………................………66

Djørup Aug. Peter se P. Djørup ………………………………………………………................………..140

Dohm J. P. R. se C. C. Dohm …………………………………………………………….................………140

Dohn Henry se De Danske Sukkerfabrikker A/S ……………………………….................……..134

Dolleris Th. se Th. Damborg's Cigar- og Tobaksfabriker A/S ………...............………..112

Dollerup Jens Chr. se I. C. Dollerup ……………………………………………................……………140

Donner P. B. se Horsens Bank A/S ………………………………………………................…………..259

Donnerup J. C. se Jens Vil­ladsens Fabriker A/S ………………................……………………..630

--- V. F. se Peter Andersen …………………………………………………………………................………30

Dorch Sv. Jul. Fabricius se Henrik Dorch ……………………………………….................………..140

Dornonville de la Cour O. se Morsø Tekstilfabrik A/S ……………………................……….406

Dorph H. se Hugo Dorph …………………………………………………………………..................………140

--- K. B. se Hugo Dorph ……………………………………………………………………….................…..140

Dorph-Petersen S., frue, se K. M. Michael ……………………………………………...................399

le Dous Kai se P. le Dous …………………………………………………………………….................…..141

Draggard Waldemar se C. Hindenburg's Eftf. A/S ……………………………................……245

Dragheim Chr. se Næstved Discontobank ……………………………….................……………..448

Dragsted Arent se A. Dragsted A/S ………………………………………………….................………141

--- Einar se E. Dragsted ……………………………………………………………………….................…..141

--- Finn se E. Dragsted …………………………………………………………………….................……….141

--- Ove se A. Dragsted A/S ……………………………………………………………….................……..141

Draminsky Paul se Jydsk Telefon-Aktieselskab …………………………………................……300

Dreier H. se Axel Friis' Eftf. ……………………………………………………………….................…….184

Dreiøe Erik Junker se H. Junker Dreiøe …………………………………………..................……….141

Drescher Carl se Mammen & Drescher A/S ………………………………….......................……387

--- Harald se Linotol-Kompagniet ………………………………………………….................…………371

--- K. se M. Seest Maskin- fabr. …………………………………………………....................…………..540

Drewes Chr. Mohr se Give Apotek ………………………………………….................…………………652

--- Poul se Kaffesurrogat­fabriken Danmark A/S ……………………………..................………309

Dreyer Aage se Fyens Stiftbogtrykkeri …………………………………………….................………191

--- C. se Fr. Dreyer …………………………………………………………………………….................……..141

--- Carl se Georg Bestie A/S. ……………………………………………………………..................……..54

og Riis & Dreyer A/S …………………………………………………………………….................…………..508

Carl se Simonsen & Nielsen A/S ……………………………….................………………………………..546

Dreyer F………………….................................................................................…………..54

Dreyer H. se Kr. Dreyer, Dansk mekanisk Kedel­rensnings -

&. Isolationsforretning……………………………………...............................................141

--- J. C. se Odense Vin Kom­pagni…………………………………………….…….........................454

--- Max se Fyens Stiftstidende………………………………………………………..........................192

--- P. se P. Dreyer & Co…………………………………………………………………...........................141

--- Peter se Georg Bestle A/S………………………………………………......……………….................54

og Riis & Dreyer A/S……………………………………………………......………………..................508

--- Sophie. frue, se Kr. Dreyer. Dansk mekanisk Kedelrensnings- &

Isolationsforretning…………………………………………………………......………................…...141

Drost Jens se Hadsten Mølle A/S……………………………………………................................210

Drucker Herbert se H. L Drucker & Søn………………………………………….......................….142

Drückhammer C. F. se Poul Holm…………………………………………………….........................254

Dræbel O. H. se Nykøbing F Bryghus A/S……………………………………….......................…447

Duch Gregers se Th. Duch…………………………………………………………….....…....................142

--- Inger, frue, se Th. Duch…………………………………………………………….......................….142

Due-Petersen Jens se A/S Frichs……………………………………………………….......................183

Duelund Svenn se Johan Due­lund'S Protokol og Papirvarefabrik...........................142

Dupont Francois Jean se Jean Dupont…………………………………….............................…142

--- G. L. E. se J. L. Dupont……………………………………………………………….......................…143

--- J. René se J. L. Dupont……………………………………………………………….......................…143

Duus Aage se Fritz Duus A/S………………………………………………………......…................…..143

--- Carl se Fritz Duus A/S...............................................................................143

Duzaine-Hansen C. se Vilhelm Hansen & Co. A/S………………………………................…..226

Dybdal C. C. se Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn…………………......................563

Dyhr-Nielsen Anders se Mes­sen, Anders Dyhr-Nielsen…………………….......................397

Dyrbye Kaj se Martin Dyrbye A/S……………………………………………......………….................143

Dyrlund-Parbst K. se V. Parbst & Søn………………......…………………………......................466

Dyrskjøt K. se S. Sørensen & Søn's Eftf……………………………………….............................591

Dømler Johs. Ph. se Johs. Dømler…………………………………………......…………...............….144

Dørffer Otto se Brdr. Dørffer………………………………………………………..........................….141

--- Svend se Brdr. Dørffer…………………………………………………………….....……...................144

og Tutein & Koch's Eft………………………………………………………………….....................…607

Døring J. C. M., frue, se P. Joh. Døring ……………………………………….....…..................…144

--- Svend se P. Joh. Døring…………………………………………………………………....................…144