E

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Personregistret

PERSON REGISTER

 

E

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

E. E. ARNTZEN´s EFTERFØLGER…...................................................................35

E. G. BRÆNNING´S EFTERFØLGER………….................................…………………76

Ebbesen Aa. se Th. Toxværds Eftf………………………………………………......……..............….605

Eberhardt Elma, frue, se Reform Skotøjsforretning…………………......……….................505

Eberth C. se Internationalt Patent-Bureau………………………………………….....................270

--- Thorkil se Internationalt Patent-Bureau………………………………………......................270

Ebsen C. E. se E. Schurig's' Eftf……………………………………………….......…………................537

Eckardt Christian se Georg Eckardt…………………………......…………………………................144

Edby Harry se Axel Ekman……………………………………………......…………………….................146

Edsley Ove se Nørrebros Ma­terialhandel i Aarhus……………………………......................450

Edwards Corbett se Det Danske Gaskompagni A/S………………….....………...............…131

Eff A. se Slagelse Dampvaskeri…………………………………………………......……….................555

Egebjerg Niels se Nyborg Avis…………………………………………......…………………................446

Egede Gregor se A. W. Galle A/S………………………………………………………………............…..195

Egenfeldt Poul se De Smithske Jernstøberier og Ma­skinværksteder A/S………......…..559

Egerrup C. L. se "Kureer"………………………………………………………………….....................….340

Egge Carl se A. Andersen…………………………………………………….......………………............…..23

Eghoff Gunnar se Eghoff's Møbelfabrik…………………………………......……….................….145

Egilsson S. se Mineralvandsfabrikken Saxo…………………………………………....................403

Egmont-petersen Axel se Egmont H. Petersens Fond…….....……………………..............477

Egmose Th. se petersen, Møller & Hoppe…………….....…………………………….............……472

Ehlers Børge se J. Jensen……………………………………………………….…………....................….283

--- H. A. se C. Ehlers………………………………………………………......…………..………..............…145

--- Sv. Se August Ehlers………………………………………………………………......………................652

Ehrenreich Einar se Peter Ehrenreich…………………………………………......……..............……145

--- H. A. se Sparekassen for Grenaa og Omegn……………………………….....................…562

Ehrhardt Bjørn se Skandina­visk Kaffe- & KakaoKompagni A/S…………......................551

Eickhoff Axel se J. G. A. Eickhoff……………………………………......………………….............……145

--- Harald se P. F. A. Thomsen's Eftf…………………………………………………….....................599

Eigtved Viggo se Mælkeriet Enigheden A/S………………………………………...................….412

Eiler S. se Th. Eiler…………………………………………………………………………......……................146

Eilersen E. Juul se Aage Lanng's Fabriker A/S, De JydsKe Eddiketryggerier A/S

og Mineralvandsfabriken "Cito"...............................................................356

og Emil Stephensen's Eftf……………………………………………………….......……………….....573

Eilschou Christian Cornelius se Nykøbing S. Apotek…………………............................447

Einer-Jensen O. E. se Fabriken Søholm………………………………………......…………….........…157

Eistrup Byrge se Jydsk Kaffekompagni………………………………………………………….…......……300

Ejbøl V. se fh. John Forbæch's Eftf. A/S………………………………......…………………............165

Ejler Johs. se Jydske Tidende Kolding Avis……………………………………….......................301

Ejlersen Ib se jørgen Ejlersen & Co…………………………….......………………...............………146

Ejskjær J. se Vinderup Bank A/S …………………………………………………………...................…633

Ek Erik se L Henriksen's Eftf……………………………………………………………….......................240

Ekman Anna Marie frue se Axel Ekman……………………………….......………………...............146

--- O. se Nordisk Elektricitets Selskab…………………………………………………....................441

Ekstrøm Karl E. se Sindal Apotek……………………………………………….......………................548

Elasass L. (f. 1870)…………….............................................................................……50

Elbech Hans Petersen se M. J. Elbech…………………………………….......……………..............146

Eldal Kai se Breinholt Nørgaards Eftf…………………………….......……………………...............449

Elfelt T. se Elfelt…………………………………………………………………………….......………..............147

Elgaard Chr. M. se Karensmølle A/S…………………………………………………….....................311

Eliasen P. se Kalundborg og Omegns Fællesbageri AjS……………………...................…310

Eliassen C. se Holstebro Dagblad………………………………………………………....................…257

Elimar J. se Aalborg Bys og Omegns Sparekasse…………………………………....................…2

Elkjær Carl Jensenius se "Erica"………………………………………….......………………………….......151

Ellebye Johs. se Th. Ellebye………………………………………………………….......……..............…147

Ellegaard K. Jacobsen se K. Jacobsen Ellegaard & Co……………………….....................147

--- P. se Brødrene Ellegaard……………………………………………………….......………................147

Elling Povl se L. Elling's Bog­handel ved Povl Elling……………….......…………….............147

Elmenhoff Preben se Randers Amtsavis…………………………….......………………................495

Elmgreen C. E. se Th. Gjer­ulff's Eftf., Alb. Skjøldberg A/S ……………….....................198

Elming Chr. Aa. se Herning Løve Apotek……………………………………….….....................…242

Elmquist Einar se De Fyenske Købstæders Brandforsikring……….….....................….193

--- Frede se Aarhus Damp­vaskeri og Garderobefarveri A/S………..……….......................8

--- G. se Aarhus Dampvaskeri & Garderobefarveri A/S……………………..........................8

Elmquist Kai se M. Elmquist & Co………………………………………………………......................147

--- Poul se M. Elmquist & Co…………………………………………………………….......…...............147

Elsass Adam se Sophus Berendsen A/S…………………………….......…………………...............50

--- Ludvig se Sophus Berendsen A/S………………………………….......………………...............…50

Eltzholtz Axel se Max Eltzholtz & Co…………………….......…………………………….............…148

Elving Arne se H. V. Elving…………………………………….......…………………………...............…148

Emanuelsen V. se Hotel Nibe…………………………………………………………….......................423

Emanuelsson I, frøken, se Jessen's Eftf…………………………………………........................294

Emil Messerschmidt´s Sønners Virksomhed. (se M. J. Ballin´s sønner)…...............…41

Enevoldsen Carl se Spare- og Laanekassen for Løkken og Omegn…......................564

--- P. se Svendborg Trælasthandel A/S…………………………………….........………....... .........582

Engberg N. se Heyde's Bogtrykkeri…………………………………………………….......................244

Engel Aa. Gram se Svaneke Bank A/S……………………………………………….......................…579

Engelbert-Petersen Jean se Eiermann's Bagerier, Jean Engelbert-Petersen…..........145

Engelbredt A. C. se C. Engel­bredt & Søn…………………………….......………………..............149

--- C. se C. Engelbredt & Søn……………………………………………….......……………..............…149

--- Johannes se Jacob Engelbredt A/S……………………………………….......………................149

--- Vald. se Chr. Engelbredt & Søn…………………………………………….......…..................…149

Engelhardt Poul Landschultz se C. Landschultz Pianofabrik A/S……….....................353

Engell Gustav Marius se Fred. Engell………………………………….......………………...............150

--- Niels se Engell & Co………………………………………………………………………......................150

Engelsen G. C. se Engelsen & Schrøder…………………………………………….......................150

--- H. C. se Engelsen & Schrøder…………………………………………………….......…................150

Engesgaard Aage se M. Engesgaard……………………………………………….......……..............150

Engsig Knud se Victor Hart­mann's Boghandel…………………………………….....................228

--- S. J. se Søren Engsig's Boghandel………………………………………………….....................151

Enig W. D. se C. Andersen & Enig…………………………………….......……………………..............25

Enna Sigurd se Magnus Enna & Søn…………………………………………………........................151

Enrum Kjeld se AEG Dansk Elektricitets Aktieselskab………………………......……............17

Enøe Eggert se Saxkøbing Materialhandel…………………………………………….................…522

Erichsen Aage se Københavns Possementfabrik…………………………………..................…345

--- Axel Mohr se M. P. Erich­sen's Boghandel I/S…………………………………....................151

Ellen E. G., frue, se F. L. Bie A/S…………………………………………………….......…….............…54

--- Hjalmar se Hofman-Bang & Boutard………………………………………...........................249

--- Holger se M. Erichsen & Sønner's Jern- & Staalforretning………………..................151

--- J. P. Chr. se M. P. Erich­sen's Boghandel I/S………………………………………......…........151

--- J P. Mohr se M. P. Erichsen's Boghandel…………………………………......…………........….151

--- Kai se Knud Erichsen……………………………………………………………......…………..…...........151

--- Knud se L. V. Erichsen A/S……………………………………………………......………….…...........151

--- Nis se Den Nordslesvigske Folkebank A/S…………………………………....…..................444

Eriksen Aage se Chr. Nielsen's Eftf. A/S………………………………………………....................426

--- Alfred se V. Eriksen……………………….......…………………………………………………..............153

--- Anna E., frue, se Chr Eriksen…………………………………………………......………….............152

--- A. V. J. se A. C. Aabak…………………………………………......…………………………..............…..1

--- Carl se M. Engesgaard……………………………………………………........…………………............150

--- Elna, frue, se V. Eriksen……………………………………………………………………...................153

--- Emil se N. Christiansen's Eftf……………………………………….......………………………….........99

--- Erik se Københavns Possementfabrik………………………………………………...................345

--- Harald se Eriksen & Christensen A/S……………………………………........………………........152

Eriksen Holger se Demokraten……………………………………………........…….......................138

--- Jens se Skive Social-Demokrat…………………………………………................................…553

--- J. J. se Sørensen & Petersen A/S…………………………………………................................588

--- Kjeld se Hjørring Amts Andels-Svineslagteri…………………….............................…247

--- Knud se fh. C. & J. Schou's Eftf…………………………………………...............................532

--- Kr. se Nørrebros Bogtrykkeri………………………………………………...............................450

--- Kristian se Randers Motorfabrik A/S…………………………………..............................…497

--- Louise, frøken, se Silkeborg Ørne Apotek………………………….................................544

--- Lovise C., frøken, se Fanø Apotek……………………………………..............................…158

--- Olaf se V. Eriksen………………………………………………………………….............................153

--- Olav Regnhardt se Schack A. Eriksen…………………………………..............................152

--- Vilh. se C. M. Eriksen & Søn………………………………………………...............................152

Ernst C. F. se Kolding Korn…………………………………………………...................................327

--- Frederik N. se J. Ernst's Sølvvarefabrik……………………………..............................…153

Errboe Hans Jacob Theiss se Aarhus Jernbane Apotek…………..............................……8

Erritzøe Sv. F. se Th. Erritzøe………………………………………………................................…153

Ersgaard J. W. se Magasin du Nord i Aarhus A/S…………………................................385

--- Poul Vald. se Vald. Ersgaard & Søn………………………………….................................153

Erstad Troels A. se G. Erstad-Pedersen…………………………………................................153

Ertmann A. se Fabrikken Darup……………………………………………................................…157

Esfelt Emil Georg se Skive Løveapotek………………………………….................................553

Eshammer Valdemar se Egely………………………………………………..................................145

Eskildsen Chr. se Nørrebros Røgeri…………………………………….......…........................…450

--- F. S. se Eskildsen & Søn……………………………………………………................................154

Esmer Einar se English Silver House……………………………………..................................151

og The Oatine Co. A/S…………………………………………….......………..........................451

--- Else, frue, se The Oatine Co. A/S………………………………….................................…451

Espensen Vald. se Engelsk Forniklings- & Forchromningsanstalt…........................150

Espersen Aage se Bruno Kuba………………………………………………...............................…339

--- J. se Ringe Isenkram………………………………………………………................................…509

--- S. O. se A/S P. A. Dam & Co…………………………………………….................................112

--- W. se M. Westergaard's Eftf………………………………………………….............................626

Estvad Chr. se Modesalonen Estvad……………………………………................................…404

Ethelberg Mathilde, frue, se Torvald Ethelberg…………………….................................155

Ettrup Niels se Korsør Jern­støberi og Maskinfabrik A/S…………............................…330

Ewald Chr. E. se Søren P. Ewald………………………………………….................................…155

--- K. L. se Hobro Apotek……………………………………………………….................................248

Evers Chr. se Schiønning & Arvé A/S…………………………………….................................528

--- H. se Sønderborg Sten- og Billedhuggeri l/S……………………..................................587

--- Hugo se Evers & Co. A/S……………………………………………..................................……155

--- Poul Hahn se Evers & Co. A/S……………………………………......……...........................155

Ewers Otto C. se Brødr. Ewers A/S……………………………………...............................…..155

Eyber P. Schack se Aarhuus Privatbank A/S……………………….......…...........................10

Eyrich T. H. C. se Hellebæk Fabriker A/S……………………………..................................235