H

CONELIAND

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Erhversdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Personregistret

PERSON REGISTER

 

H

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

H. ANDERSEN & SØN....................................................................................…27

H. CHR. BAKKE´s BOGHANDEL…....................................................................41

H. H. ADRIAN…….........................................................................................….17

H. J. BING………………………………………….............................................………..55

H. J. Bing & søn…………………………………..............................................……….55

Haagensen H. se Henry Smith's Eftf……………………………………………..........................…558

--- O. se O. Haagensen og Søn A/S……………………………………………..........................…208

Haaning-Hansen J. se W. Manniche's Eftf……………………………………..........................388

Haarlev C. C. se I. C. Haarlev………………………………………………………...........................209

Haarsløv Knud se P. E. Haarsløv…………………………………………………..........................…209

--- Sv. se P. E. Haarsløv………………………………………………………………............................209

Haas J. B. se Petersen & Haas……………….......……………………………………...................…472

Haase Chr. se Ferd. V. Nybroe's Eftf……………………………………………...........................446

--- Ejnar se P. Haase & Søn…………………………………………………………............................209

Haastrup Elias Laurits Ras­mussen se N. P. Rasmussen……………….........................503

--- Ellen, frue, se Køben­havns Strømpemagasin ved F. Haastrup….......................346

--- L. S. se Johann Haastrup & Søn……………………………………….................................209

Hacke Carl se Hacke & Søn……………………………………………………………..........................209

Haensch Aage se Cohn & Haensch…………………………….......……………………..................104

Hagedorn Ths. se Brødr. Sø­rensen's Eftf. m. Interes­sentskab

ved Georg Sø­rensen og Ths. Hagedorn……………………………………........................588

Hagemann Jørgen se Charles Hagemann………………………………………......................….211

--- Paul se Frederik & Eduard Gotschalk…………………………….…………….......................200

--- Sigurd se Frederiksen & Hagemann……………………………….……….......................…..179

Hagemann G. A. (f. 1842)……………………….......................………………………………………….80

Hagen Erik se Johan Jensen & Søn………………………………………….............................…284

Hagenbæk Carlo se Akvarium Hagenbæk……………………………………….......................…212

--- M. H. M., frue, Akvarium Hagenbæk………………………………………….......................…212

Hagerup Paul H. se H. Hagerup's Forlag A/S………………………………….........................212

Hageskov E. L. P. se A/S Hvalsøe & Erlandsen…………………………….......................….264

Hagler S. se S. Madsen & Co. A/S………………………………………………………………...........…384

Hagner Jens se Hvidehus Boglade………………………………………………….......................…265

Hagstad Poul se Valdemar Mortensen's Eftf…………………………………......................….408

Hahn Ricard se Ferdinand Hahn……………………………………………………...........................212

Halberg Einar se Harald Halberg……………………………………………………..........................212

--- Jørgen se Harald Halberg…………………………………………………………...........................212

Halck Poul se Haagensen & Co…………………………………………………………………….............…208

Hald Adolph A. P. se Brovst Apotek………………………………........……………………...............70

Hald Jens se Olieraffinaderiet "Norden" J. H. Hald A/S………………........................…458

--- Mary, frue, se Olieraffi­naderiet "Norden" J. H. Hald A/S………….........................458

--- Mogens se Niels Ehlerts Boghandel A/S………………………….......……….................…145

--- Niels se Andreas Hald's Eftf…………………………………………………….........................…212

--- Westy se Hotel Schaumburg……………………………………………………………….................526

Halkier Jørgen se Jørgen Halkiers Boghandel…………………………….........................….212

--- Kai se Brødrene F. & L . Dahlman's Eftf……………………….......……………...............…111

Halkjær Chr. se Schuchardt & Schütte…………………………………………..........................535

--- Ove se Roskildevejens Maskinsnedkeri A/S…………………………….......................…515

Hall Andreas se A. Philipsen & Co……………………………………………..............................486

--- Gunnar se Østifternes Kreditforening……………………………………….........................648

Hallarth Walther se L. Levison junr., Aktieselskab………………………….......................368

Hallas-Møller Holger se Fredericia Løveapotek………………………………........................177

Hallbäck Joh. se Carl Joh. Hallbäck…………………………………………………........................212

Halleløy F. se Østifternes Land Hypotekforening…………………………….......................650

Halley………………………………………………………………………………………......................…………..80

Hallgren P. J. se Riiber & Hallgren………………………………………………….........................508

Halling E. se Kultorvets Farvehandel……………………………………………..........................340

Halse A. se Brødrene Andersen's Eftf……………………………………………........….................25

--- C. se Kloch's Ligkisteforretning…………………………………………….............................320

--- L. Aa. se Kjellerup Bank A/S………………………………………………………………..............…313

Halsted Poul se Odense Ægforretning A/S…………………………........…………..............….455

Halvorsen F. G. se J. C. Hal­vorsen & Sønner I/S…………………………........................…213

--- J. C. se J. C. Halvorsen & Sønner I/S……………………………………............................213

--- Otto se J. C. Halvorsen & Sønner I/S………………………………………..........................213

Hammelev J. se Frederik Thykier Trælasthandel A/S………………………...................…..603

og Grenaa Dampsnedkeri og Høvleværk A/S………………………….......................….203

Hammer A. se Robert Pehrsson……….......………………………………………………..................470

--- Fritz H. se Nørresundby Materialhandel…………………………………........................….451

--- H. se Daniel Dalsgaard A/S…………………………………………………….......………………....…..111

--- Jørgen se Dansk Cykleværk "Grand" A/S…………………….......……………...................122

--- P. O. se Berkel A/S………………………………………………………………….......................……...52

Hammer-Sørensen E. se Bruun & Sørensen A/S……………………….......…....................…71

Hammerich S. se P. A. Nielsen & Co……………………….......………………………..................434

--- Sven se L. Hammerich & Co. A/S…………………………………………………………............…..213

Hammerschmidt A. se A. Hammerschmidt jun……………………………….........................214

--- Arthur se Hammerschmidt's Klicheanstalt I/S………………………….........................214

--- Charles se Hammerschmidt's Klicheanstalt I/S………………………….......................214

--- Knud se Hammerschmidt's Klicheanst. I/S……………………………….........................214

Hammerstein Hans se Papyrus & Vejle Boghandel………………........……....................465

Hamre Charles se I. L. Hamre……………………………………………………….........................…214

Hanberg Robert se Theodor Jensen & Co……………………………………….........................289

Handberg Vald. se Vald. Handberg's Stenhuggeri og Stenbrud A/S….....................214

Handler N. J. se Spare- og Laanekassen for Ulkebøl Sogn…………….....................….566

Hannibal Georg Valdemar se Lauritz Hannibal……………………………………....................215

--- Lauritz Elthon Georg se Lauritz Hannibal……………………………………….....................215

Hannover Hans se Anders A. Pindtofte's Maskinfabrik's Eftf………….......……............487

--- Knud se Glud & Marstrands Fabriker A/S……………………………………….....................199

--- Poul se Titan A/S………………………………………………………………………….......…...........….604

Hansen A. se Sorøegnens Andelssvineslagteri……………………………………....................560

--- A. se Viborg Markfrøkontor ved A. Hansen & Søn……………………........…….............627

--- A. A., frue, se Wilhelm Hansen & Søn ………………………………………….....................226

--- Aa. Chr. se Max Mortensen & Co. A/S…………………………………………....................….407

--- Aage se Jens Hansen I/S…………………………………………………………………....................222

--- Aage se Sundby Apotek……………………………………………………………………....................578

--- Aage se Th. Østergaard's Eftf. A/S………………………………………………........…............650

--- Aage C. C. se Th. Niel­sen's Bogtrykkeri ved Hansen & Ovesen……….................435

--- Aage E. se H. C, Petersen & Hansen………………........………………………................…478

--- Aage Thurø se Sorø Dampbageri……………………………………….......………………...........560

--- Ad. se H. Nielsen………………………………………………………………………………..................…429

--- Agnes Rasch, frøken, se Spare- og Laanekassen for Landboere paa Møen.........564

--- A. J. K. se Gammelgaard Teglværk A/S………………………………………….....................195

--- Aksel Torp se Stege Trælasthandel A/S……………………………………….......…...........…571

--- Albert se Alfred Jørgen­sen's gæringsfysiologiske Laboratorium………...............…303

--- Albin se Hertz' Annoncebureau………………………………………………………..................….243

--- Alex se Wilhelm Hansen & Søn………………………………………………........................….226

--- Alfred O. N. se Sparekas­sen for Slagelse og Omegn………………………................…566

--- Anders se Andels-Anstalten Tryg………………………………………………........…….........….608

--- Andr. se Sparekassen for Frederiksværk og Omegn……………………........…............562

--- André Duzaine se Duzaine-Hansen A/S………………………………........……………...........143

--- Anker se Laurids Hansen's Møbelsnedkeri……………………………………….................…222

--- Anna, frue, se Arthur Hansen…………………………………………………………...................…216

--- Anna Catharina se Alexandra Hotel……………………………………........……………….........…20

--- Anton se Otto Kragh's Eftf……………………………………………………………….................….331

--- Antonius se H. A. Grubert's Sønner A/S…………………………………………..................…204

--- Arndt Bonde se Brødr. Hansen's Eftf……………………………………………….................….217

--- Arne se Arne Hansen & P. Petersen…………………………………………………….................216

--- Arne Ahrensbach se Peter M. Hansen's Tapet- og Farvehandel………..................224

--- Arnold se Kolding Svane Apotek……………………………………………………….................…327

--- Arthur se Sophus Nielsen……………………………………………………………………..................435

--- Asger Wilhelm se Wilhelm Hansen, Musik Forlag ……………………………...............…226

--- Augusta, frue, se Ferd. T. Hansen…………………………………………………….................…219

--- Axel se Københavns Gummivarelager………………………………………………..................343

--- Axel se Københavns Pen­sel-, Børste- og Gadekostefabrik………………................345

--- Axel se Arnold Schmitz' Enke A/S……………………………………………………….................531

--- Axel se Stallknecht & Meyer A/S………………………………………………………...................568

--- Axel se Søren Wistoft & Co.'s Fabriker A/S………………………………......……...........…635

Hansen Bennet C. K. se C. K. Hansen……………………………………………………..................218

--- Bernhard Emanuel Boye se Ludvig N. B. Hansen……………………………................….223

--- Bernt se Nørresundby Produktforretning…………………………………………................….451

--- Bertel se Ludvig N. B. Hansen………………………………………………………….................….223

--- Betty se Axel Breidahl's Eftf., Betty & Henning Hansen………........……………........…69

--- Børge K. se Hørsholm Klædefabrik A/S……………………………………………...................268

--- Børge W. W. se I. c. Helm-Petersen's Frøavl A/S……………………………….......………...236

--- C. se Hobro Læderhandel……………………………………………………………………..................248

--- C. A. se Maskinfabrikken Slagelse…………………………………………………….................…391

--- C. A. Thomsen se Dron­ninglund Sogns og Om­egns Spare- og Laanekasse.........142

--- Carl se Dansk Forsølv­nings Anstalt, A/S Alfenide………………….......…………….......…122

--- Carl se Aug. Hansen's Sønner………………………………………………………………................216

--- Carl August se Ringsted Vindmølle……………………………….......……………………….........511

--- Carl Chr. se C. C. Hansen A/S……………………………………………………………................…217

--- Carl Emil se Ny Dag………………………………………………………….......………………….........…445

--- Carl R. se Det Hvide Hus……………………………………………………………………..................265

--- Carlo se Oluf Hansens Sønner……………………………………………………………................…224

--- Carlo Pantmann se Lol­land-Falsters Cyklelakerings-Etablissement……..............372

--- Caroline Marie, frue, se Cyklefabrikken "Sport"…………………….......…......…………....108

--- C. Brumberg se Chr. V. Hansen……………………………………………………………..............…218

--- Charles se N. Hansen…………………………………………………………………………….......….......223

--- Charles se Langeskov Plovfabrik A/S……………………………………………………................355

--- Chr. se Hadsund Mølle……………………………………………………………………………...............210

--- Chr. se Hotel Kong Frederik………………………………………………………………….................328

--- Chr. se Poulsen & Hansen ved Chr. Hansen & Søn…………………….......……….......….489

--- Chr. se Ringe Hotel & Højskolehjem……………………………….......…………………...........509

--- Chr. se Spare- og Laanekassen i Aarhus……………………………......………………........…561

--- Chr. E. se Fritz Hansen's Eftf……………………………………………………………….................219

--- Christian se Vejle Mørtelfabrik A/S…………………………………………………........…….........621

--- Chr. Magnus se Faaborg Apotek………………………………….......……………………...........…156

--- C. O. se Piskefabrikken Scandia………………………………………......………………….........…487

--- C. P. M. se Dansk Kaffe­kompagni i Slagelse A/S………………………….......……........…126

--- C. V. se F. C. Gamst & Søn's Eftf…………………………………………………………................195

--- C. W. se Wald. Eliasen…………………………………………………………….......…………….........147

--- E. se H. C. Buck & Co…………………………………………………….......………………………...........79

--- E. se H. Th. Neergaard, Byens Stempelfabrik……………………………………..............….421

--- E., frue, se Carl Ranch's Eftf……………………………………………………………….......….........495

--- E. C. P. se Svendborg Bambusmøbelfabrik…………………………………........………..........580

--- Edith se Goldschmidts Magasin's Eftf………………………………………………...................199

--- E. E. Schiøtt se Lemvig Bank A/S………………………………………………………..................367

--- Egon se Jarmer's Bogtrykkeri……………………………………………………………….................276

--- Eigil se H. C. Hansen Skotøj………………………………………………………………................…220

--- Einar F. S. se Th. Poss' Eftf…………………………………………………………….......……..........489

--- Einer se Landbrugs-. og Handelsbanken i Vordingborg A/S………………..............…352

Hansen E. J., frue, se J. Frederiksen & Co…………………………………………….......…........…180

--- Ejnar se Fulton A/S…………………………………………………………………………….......…..........189

--- Ejnar se L. P. Hansen……………………………………………………………………………................223

--- Ejnar se Svendborg Materialhandel, A. S. Nissen's Eftf. ved Ejnar Hansen….......581

--- Elin se Skive Folkeblad………………………………………………………........………………............552

--- Elisabeth, frøken, se I. P. Hansen…………………………………………………......…………....…221

--- Ella, frue, se V. Bockelund's Eftf………………………….......…………………………………………...61

--- Ellen Portefée se Jørgen Storm…………………………………………………………….......………….574

--- Elly C. se Fischer-Nielsen's Eftf……………………………….......……………………………….......161

--- Elna, frue. se M. Rasmussen's Eftf……………………………………………….......………….......503

--- E. M., frue, se Waldemar Petersen…………………………………….......…………………......….484

--- Emil se Vejle Dampmølle, A. m. b. A…………………………………………….......………………..621

--- Emil Robenhagen se Hotel Skandinavien i Hjørring……………………........………….......550

--- Erik se Emil Hansen………………………………………………………………………………............…..218

--- Erik A. se H. I. Hansen……………………………………………………………………………..............221

--- Erik Henning se Livsfor­sikrings - Aktieselskabet "Utrecht"…………......…………......613

--- Erik Steffen se George Lorange & Co.'s Eftf………………………………………….............…373

--- Ernst se Th. Kaiser's Eftf………………………………………………………………………..............…309

--- E. S. se Poulsen & Han­sen ved Chr. Hansen & Søn……………………………................489

--- E. V. se Pedersen & Schmidt………………......………………………………………………….........466

--- Even se Brdr. Hansen's Madrasfabrik……………………………………………………...............217

--- E. V. K. se Brødr. Jørgensen & Co. A/S…………………………………………….......….......….303

--- F. Flindt se Brødrene Hansen………………………………………………………………..............….217

--- F. H. se P. Hansen……………………………………………………………………….......………….........224

--- Fr. se Høppners Hotel…………………………………………………………………………..............…..267

--- Fr. Aarup se Privatbanken i Kjøbenhavn A/S………………………….......…………….......…492

--- Frank Øyvind se Aarhus Partivareforretning…………………………………….......………........11

--- Freddy se Oluf Hansens Sønner……………………………………………………………................224

--- Frederik se Hotel Harmonien………………………………………………………….......………........227

--- Frits se John Clausen & Co…………………………………………………….......……………………....102

--- Fritz se Fritz Hansen's Eftf……………………………………………………………………..............…219

--- Fritz se H. J. Hansen………………………………………………………………………………...............221

--- Fritz Togsverd se Glostrup Bogtrykkeri………………………………………………..............….199

--- Georg se Marcus & Co……………………………………………………………………………................388

--- Georg Odense Hørkram……………………………………………….......………………………........….453

--- Georg Marckman se Amagerbanken A/S……………………………………….......………........….21

--- Gerhard se C. Gatzwiller's Eftf………………………………………………………….......….......….196

--- G. Gammelgaard se Gammelgaards Bageri…………………………………………................195

--- Grete, frøken, se Jul. Hansen Trikotagefabrik A/S………………………………….......………222

--- Gunnar se Lolland-Fal­sters Boligmontering…………………………………………................372

--- H. se Jernbanehotellet i Maribo……………………………………………………………..............…290

--- H. se Jyllands-Posten……………………………………………………………………………................302

--- H. se Hans Jørgensen & Søn…………………………………………………………………................305

--- H. A. se Aarup Boghandel……………………………………………………………………......….......….15

--- H. A. se Holm & Wonsild………………………………………………………………………................253

--- H. A. se Langelands Avis…………………………………………………………………………..............355

--- Hans se Cigar- & To­baksfabrikken Danmark A/S …………………….......……………………101

--- Hans se Brødrene H. og C. Hansen…………………………………………………….......…………..217

Hansen Hans se Rudolf Mag­nussen's Eftf., H. N. P. Hansen ...............................386

--- Hans Børge se H. P. Hansen's Sønner P. & B. Hansen....................................221

--- Hans Christian se C. Husum's Eftf..............................................................263

--- Hans Georg Fritz se Fritz Hansen...............................................................219

--- Hans Heinr. se Haderslev Løve-Apotek........................................................210

--- Hans J. se Lauritz Larsen..........................................................................360

--- Hans Jørgensen se M Hansen's Eftf.............................................................223

--- Hans M. se Sekjær & Co.A/S.......................................................................541

--- Hans Nikolaj Syrak se Syrak Hansen...........................................................225

--- Hans Rossen se Kolding Omegns Foderstofforening......................................327

--- Harald S. se Axel S. Stangenberg A/S.........................................................568

--- H. C. se Brødr. Braun A/S............................................................................68

--- H. C. se Brødrene Hansen.........................................................................217

--- H. C. se London Herre Magasin i Vejle........................................................373

--- H. C. se Løgstør Jernstø­beri, Motor- og Maskinfabrik.....................................379

--- H. C. se Odense Frøkontor.......................................................................453

--- H. C. se Peter Ryholt & Co.......................................................................517

--- H. Chr. Fr. se Frederik Hansen...................................................................219

--- Henning se Axel Brei­dahl's Eftf., Betty & Henning Hansen ..............................69

--- Henning Bang se Grand Cafe ....................................................................201

--- Henrik se Dampmøllens Bageri, Nysted.......................................................113

--- Henrik se Hotel Nordland A/S....................................................................444

--- Henry se H. C. Møller ..............................................................................415

--- H. E. T. se H. P. Hansen & Sønner..............................................................221

--- H. F. se Hvalsø Apotek.............................................................................263

--- H. H. se R. P. Hansen...............................................................................225

--- Hilda, frøken, se Jensenius Hansen............................................................222

--- H. I. O. se Ludvig N. B. Hansen.................................................................223

--- H. Ivar se Laur. Knudsen, mekanisk Etablissement A/S..................................323

--- H. J. se Otto Hansen & Co........................................................................224

--- H. J. F. se Brødrene Hansen......................................................................217

--- H. K. Møllgaard se Vejle Byes og Amts Sparekasse.......................................620

--- H. L. se Ringkjøbing Uld­spinderi & Tæppefabrik A/S......................................510

--- H. Mikkelsen se Hami...............................................................................213

--- H. O. se Julius Nielsen.............................................................................430

--- H. O. se Ringsted Andelssvineslagteri.........................................................510

--- Holger se Bandage Depotet........................................................................42

--- Holger se Frederiksberg Vinimport..............................................................178

--- Holger Vinkel se Søndersø Apotek..............................................................587

--- H. P. se Brødrene Hansen.........................................................................217

--- H. P. se Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejen­domme

paa Landet i Østifterne............................................................................333

--- H. P. se Nakskov Dampmølle A/S...............................................................420

--- H. R. se H. P. Hansen & Søn......................................................................221

--- H. Rehoff se H. A. Hansen.........................................................................219

Hansen H. R. Kennet se Ma­skinsnedkeriet Rygaard............................................392

--- H. S., frue, se H. S. Hansen A/S.................................................................221

--- Hugo Hjelm se Grenaa Apotek ..................................................................203

--- Hugo Peter se Hugo's Møbelmagasiner .......................................................262

--- H. V. se Alsing og Kapel.............................................................................21

--- H. V. P. se Ferdinand Bang's Eftf.................................................................42

--- Ib Duzaine se Duzaine-Hansen A/S.............................................................143

--- Ingvald se Nørresundby Lervarefabrik..........................................................451

--- Jacob se A. G. Bischoff, Dansk Kobbervarefabrik.............................................56

--- J. C. se N. N. Blumen­saadt's Fabriker A/S......................................................60

--- J. Dan se H. E. Hansen A/S.......................................................................220

--- J. E. se V. J. Grøndahl's Eftf......................................................................205

Hansen J. G.: JØRGEN BECH & SØNNER…….............................................…………..46

Hansen James Gustav (f. 1843): JØRGEN BECH & SØNNER………...................……..46

--- Jenny, frøken, se Marie Christensen.............................................................95

--- Jens Louis se Fritz Hansen's Søn................................................................219

--- J. F. se I. A. Hansen A/S...........................................................................221

--- J. Højby, frue, se Jacobsen & Saabye's Eftf..................................................272

--- J. Kofoed se Ferd. Færch & Co...................................................................194

--- Johan se M. Gottschalks Eftf., Johan Hansen & Co........................................201

--- Johan se Nicolai Jensen A/S......................................................................287

--- Johan Balle se Chr. Jensen........................................................................279

--- Johan Helbig se Dansk Forsølvnings Anstalt, A/S Alfenide..............................122

--- Johan S. se Reinstrup & Frederiksen...........................................................506

--- Johann, W. se Den Nord­slesvigske Folkebank A/S........................................444

--- Johanne Møller se Niels Møller Hansen........................................................223

--- Johannes se Th. Hansen & Søn, Johs. Hansen..............................................225

--- Johannes se Viborg Mark­frøkontor ved A. Hansen & Søn................................627

--- Johannes Ludvig Brorson Se Ludvig N. B. Hansen..........................................223

--- Johannes Møller se M. Hansen's Eftf...........................................................223

--- John se J. Hansen....................................................................................221

--- John Axel se Lysberg & Hansen A/S............................................................378

--- John Erik Liisberg se Starmount.................................................................568

--- John F. se John Hansen's Boghandel...........................................................222

--- Johs. se Albert N. Hansens Eftf..................................................................216

--- Johs. se Niels Hansen's Sønners Fiskeeksport..............................................223

--- J. O. M. se Hans Christen­sen´s Eftf., Jens Hansen.........................................92

--- Juliane Engel's, frue, se Engers Hansen.......................................................218

--- Julius se Olaf Aastrup................................................................................15

--- Just se H. A. Hansen................................................................................219

--- J. Wentzel Se Chr. Aug. Wentzel's Eftf........................................................624

--- Jørgen se Vamdrup Sparekasse..................................................................615

--- K. se Hansen & Sørensen, Kaj Neertoft's Eftf...............................................215

--- K. se A. Hansen & Søn..............................................................................216

--- Kai se. Brødr. Bendix.................................................................................49

--- Kaj se Otto Hansen & Sønner....................................................................224

--- Karen, frøken, se Rud. Hansen & Søn..........................................................225

--- Karen J. se P. N. Tinglefs Eftf....................................................................604

--- K. B. se Hørsholm Materialhandel, O. Hansen..............................................268

Hansen K. Falk se P. Hansen..........................................................................224

--- Kn. se Chr. I. Hansen's Eftf.......................................................................218

--- Knud se C. K. Hansen...............................................................................218

--- Knud se J. Hansen...................................................................................222

--- Knud se C. Thyge Ludvigsen & Co..............................................................375

--- Knud se Th. Østergaard's Eftf. A/S..............................................................650

--- Knud E. se J. W. Hvidberg.........................................................................264

--- Knud Lydike se Nobis Mølle.......................................................................438

--- Kr. se Cimbria Tømmerhandel A/S..............................................................102

--- Laurids se Frederiksborg Amts Avis.............................................................179

--- Laurits se Andreas Hansens Bogtrykkeri......................................................216

--- Laurits se Hede Nielsens Fabriker A/S.........................................................233

--- Lauritz Heinrich Peter se Kolding Lervarefabrik.............................................327

--- Lauritz Peter Johs. se Lauritz Hansen.........................................................223

--- L. C. se Fabrikken Darup, Hansen & Ertmann................................................157

--- Leo se Central-Fiske­hallen ved K. R. Larsen & Co...........................................89

--- Leo Kærsgaard se Stahl & Nylander............................................................568

--- Leonard se L. Hansen...............................................................................222

--- Lilli Ankjær, frue, se Fraenckel's Eftf...........................................................176

--- Lilly Johanne, frue, se Peter Hansens Møbelforretning A/S..............................224

--- L. Kruse se P. Hansen & Søn.....................................................................224

--- Lorenz J. se Hans L. Hansen......................................................................220

--- L. P. se Esbjerg Trælasthandel A/S.............................................................154

--- L. P. se Sparekassen Nykøbing paa Falster..................................................565

--- L. Stendorf se Missionshotellet "Westend"...................................................404

--- M. se M. Hansen jun.Tobaksfabrik A/S.........................................................223

--- M. se Landbo-Sparekassen for Fyn..............................................................352

--- Mads se Morsø Folkeblad..........................................................................406

--- Margrete, frue, se Sko­tøjsmagasinet Derby...................................................554

--- Margrethe, frøken, se Jens Hansen I/S........................................................222

--- Margrethe se Marie & Margrethe Hansen .....................................................223

--- Margrethe Bohn, enkefrue, se Bohn Hansen...................................................62

--- Marie se Marie & Margrethe Hansen............................................................223

--- Marie se Savoy Hotel................................................................................525

--- Marie se Sorø Afholds- og Missionshotel.....................................................560

--- Marius se Brødr. Bendix..............................................................................49

--- Marius se Cementstøberiet Godthaab...........................................................88

--- Marius se Dansk Andels Cementfabrik.........................................................119

--- Marius se Hotel Spangsberg......................................................................561

--- Marius Madsen Søfelde se H. Hansen's Bogtrykkeri.......................................219

--- Martinus se Nørrebro Mølle........................................................................450

--- Mathias se M. Hansen & Co.......................................................................223

--- M. Erh. se Svendborg-Bank A/S...................................................................580

--- Monrad H. se Holbæk Amts Venstreblad A/S................................................251

--- M. V. se Københavns Gardinfabrik A/S.........................................................343

--- Nanna, frue, se Niels Hansen's Enke...........................................................223

--- Natalie, frøken, se Vil­helm Hansen's Boghandel...........................................226

Hansen N. C. se A. L Hansen.........................................................................216

Hansen N. C………………………………………………………………...................………………………..80

--- N. F. Portefée se Jørgen Storm..................................................................574

--- N. G. se Carl Ranch's Eftf..........................................................................495

--- N. Westergaard se Odense Frøkontor..........................................................453

--- O. se Skotøjshuset....................................................................................554

--- Odin Peter Ferdinand se Aug. Duvier's Eftf...................................................143

--- O. H. se Chr. Nyborg-Lassen's Eftf.'s Succ...................................................446

--- O. J. se Viola, blomsterforretning ..............................................................635

--- Olaf se Andreas Hansen............................................................................216

--- Oluf se Hans A. Holm & Søn A/S................................................................254

--- O. N. se A. T. Møller & Co.........................................................................414

--- Otto se Carl Hansen.................................................................................217

--- Ove se De Forenede jy­ske Farverier og Trikotagefabrikker A/S........................170

--- Ove se Otto Hansen & Sønner...................................................................224

--- Ove se A. Surel & Søn..............................................................................578

Hansen P.: JOHANNES BARDING´s FARVERIER og KEMISKE TØJRENSNINGS-ETABLISSEMENT, A/S………........................................................................….45

--- P. se G. A. Husmann's Eftf. J. F. Hansen.....................................................263

--- P. A. se H. A. C. Hansen...........................................................................219

--- Paul se Kaløvig Badehotel.........................................................................310

--- P. Dam se N. P. Hansen & Co....................................................................223

--- Peter se Ærøskøbing Spare- og Laanekasse.................................................644

--- Peter Edvard se Richard Beck A/S.................................................................46

--- P. O. E. se Ferd. A. Ostermann..................................................................462

--- Poul se Aalborg Stifts­bogtrykkeri og Aalborg Stiftstidende A/S...........................5

--- Poul se Anton Hansen..............................................................................216

--- Poul se Vinderup Apotek...........................................................................632

--- Poul E. se Dansk Svovl­syre- og Superphosphat Fabrik A/S..............................129

--- Poul F. se Julius Koch...............................................................................325

--- Poul Olaf se Brdr. Hansen's Madrasfabrik.....................................................217

--- Preben se Alexandra Hotel..........................................................................20

--- P. Sehested se A. Vollmond & Co...............................................................638

--- P. S. Portefée se Jørgen Storm...................................................................574

--- P. Th. se Asnæs Støbe­godsforretning & Cement­varefabrik...............................36

--- R. C. se Diskonto- og Laanebanken i Maribo A/S...........................................140

--- R. Falk se P. Hansen................................................................................224

--- Richard se Ringsted Mineralvandsfabrik.......................................................511

--- Robert se Kolding Stentrykkeri...................................................................327

--- S. A. se Otto Nielsen & Hansen.................................................................434

--- S. Aa. se Fredericia Maskinsnedkeri............................................................177

--- S. Bjørn se H. R. Hansen...........................................................................221

--- S. Brinch se Nordby Tømmerhandel.............................................................438

--- Signe, frue, se H. C. Hansen, Skotøj...........................................................220

--- Sigrid A., frue, se J. H. Hansen's Eftf..........................................................222

--- Sigurd Folmer se Folmer Hansen................................................................219

--- Skjold se Carl Norstrand A/S.....................................................................445

--- Sophus H. se Blegdams­møllen, V. Lund & Co. A/S..........................................58

--- S. V. se L. Kristensen...............................................................................334

--- Sv. A. se Brørup Handelsgartneri..................................................................78

--- Sv. Aa. se fh. P. N. Christoffersen's Eftf......................................................101

Hansen Sv. Aa. se Odense Skiltefabrik............................................................454

--- Sven se H. A. Hansen...............................................................................219

--- Svend se Fællesbanken for Danmarks Sparekasser A/S..................................193

--- Svend se Sorø Spare- og Laanekasse..........................................................560

--- Svend se Henry Ørtenblad & Co..................................................................645

--- Svend Aage se P. Harlø & Søn....................................................................227

--- Svend Brændgaard se C.Thorsen & Søn.......................................................600

--- Svend O. se Hans Knudsen Jern- og Staalforretn. A/S....................................322

--- Svend Wilhelm se Wilhelm Hansen, Musik-Forlag..........................................226

--- Sv. Kaas se A. E. Han­sen's Colonial-, Vin- &

Skibsprovianteringsforretning....................................................................216

--- Sv. P. se Byens Møbelkonsignation...............................................................81

--- Søren se Fritz Hansen's Eftf.......................................................................219

--- Tage Kolding se Randers Karosseri- og Skifabrik...........................................497

--- Th. Esbjerg Eddikebryggeri A/S..................................................................153

--- Theodor se Odense Klæ­defabriksudsalg A/S.................................................454

--- Thomas se Thomas Hansen & Søn..............................................................226

--- Thor se A. C. Hansen jun......................................................................... 216

--- Trier se J. Gravesen & Trier Hansen............................................................203

--- T. S. se Arbejdernes Fæl­lesbageri for Holbæk og Omegn A/S............................33

--- V. se Rasm. Holbech & Søn A/S..................................................................250

--- V. se J. C. Luckow's Eftf............................................................................374

--- V. se Skou & Madsen's Eftf.........................................................................554

--- V. se Spare- og Laane­kassen for Landboere paa Møen...................................564

--- Vald. se Bløchers Eftf. ved Friis Knudsen & Co.............................................. 61

--- Valdemar se V. Hansen's Bogbinderi & Æskefabrik........................................226

--- Valdemar se Kastrup Glasværk A/S.............................................................312

--- Valdemar se Lysberg & Hansen A/S............................................................378

--- Valentin se Søren Christensen's Eftf. I/S.......................................................97

--- W. Erl. se Brønderslew & Lohse...................................................................77

--- W. G. se Arbejdernes Fællesbageri i Horsens A/S...........................................33

--- Victor se P. Christiansen & Søn..................................................................100

--- Viggo E. se Neckelmann & Hansen.............................................................421

Hansen William (F. 1871): BARTH & JENSEN´s EFTERFØLGER…........................…45

--- Willy se O. A. Rørmark's Eftf.....................................................................519

--- Willy se Savoy Hotel................................................................................525

--- Villy K. Blum se Lauritz Hansen.................................................................222

--- V. Holm se O. P. Rasch's Eftf....................................................................499

--- V. Høberg se F. Jensen & Søn A/S..............................................................280

--- W. M. se S. E. Jensen & Roed....................................................................288

--- W. Monrad se Chr. Krøll's Eftf....................................................................339

--- Woa Chr., frue, se Chr.Hansen...................................................................217

--- V. Winther se Svendborg Biscuitfabrik ved V. Winther Hansen......................580

Hansen-Møller R. P., frue, se Sheffield Knivmagasin...........................................542

Hanson Aage J. se John R. Hanson..................................................................227

Hanson Georg F. se John R. Hanson................................................................227

--- Hans R. se John R. Hanson........................................................................227

Hanssen Ejnar Bjørn se Hejmdal.....................................................................235

Hanstad Arne se Nordisk Skindbeklædning.......................................................442

Harboe Fr. se Harboes Bryggeri......................................................................227

--- G. se Harboes Bryggeri.............................................................................227

--- K. se Kr. Noe Harboe................................................................................227

Harbom Søren se Balders Magasin....................................................................41

Hardenørn C. se Førsterling's Eftf...................................................................194

Harder K. U. (f. 1878)…………………….......................................……………………………..60

Harder M. D. se Harder & Co..........................................................................227

Hardorf H. se Kolding Kulkompagni A/S............................................................327

Harhoff C. J. C. se C. K. Hansen.....................................................................218

--- Preben se C. K. Hansen............................................................................218

Harild A. A. se Neksø Apotek.........................................................................421

--- N. E. S. se Sparekassen for Nexø og Omegn................................................564

Harlø H. C. se P. Harlø & Søn.........................................................................227

Harms Agnes, frøken, se C. Harms..................................................................228

--- Chr. se C. Harms.....................................................................................228

--- Ejvind se Edward Harms............................................................................228

--- K. G. O. se C. Harms................................................................................228

Harnisch V. A. se G. W. Fnydenlund & Søn, G. Harnisch......................................186

Hartkopp Eugen se Skandi­navisk Grammophon Aktieselskab.................................551

Hartmann Agnes, frue, se Johan Hartmann.......................................................228

--- Carl se Brødrene Hartmann A/S..................................................................228

--- Godfred se V. Thaning & Appel's Forlag ved N. Helweg-Larsen

og Godfred Hartmann...............................................................................595

--- Godfred B. se Hjalmar Hartmann & Co........................................................228

--- Louis se Brødrene Hartmann A/S................................................................228

Hartmann-Bornebusch Karen, frue, se Jul. Gjellerup...........................................198

Hartoft Aage se Vald. Jensen.........................................................................289

Hartogsohn Alfred se Eduard Hartogsohn.........................................................228

--- H. se Eduard Hartogsohn..........................................................................228

Hartvig Vilh. se "Fremtiden", gensidig dansk Livsfor­sikringsforening,

oprettet 1886.........................................................................................182

Hartz Carl P. se Marius Hartz A/S....................................................................228

--- E. se Marius Hartz A/S..............................................................................228

--- E. E. se Hartz & Jøns................................................................................228

--- Gustav E. se Thomas B.Thrige...................................................................601

--- Jens Chr. se Marius Hartz A/S....................................................................228

--- M., frue, se Martin Hartz...........................................................................228

Harup Børge se Kreditkassen for Husejere i Kjøbenhavn.....................................335

Hasager Niels se Dagbladet Politiken .............................................................489

Hasemann Karla se C. F. Hansen's Eftf............................................................652

Haslund J. B. se N. F. Skov .............................................................................554

--- Ole se Ole Haslund's Hus A/S .................................................................229

Haslund-Hansen E. se Brødrene Hansen ..........................................................217

Hassel Aage se Hassel & Teudt......................................................................229

Hasselbalch Hugo H. se Hasselbalch & Co. ......................................................229

--- Steen se Steen Hasselbalch's Forlag A/S ....................................................230

Hasselrlis M. C. L. se Søren Trane's Broderiforretning .......................................605

Hassing E. K., frøken, se Brønderslev Materialhandel, Nicolaj Hassing ..................77

--- Francis se J. Hassing & Søn ......................................................................230

Hassing V. (f. 1864)………..................................................................……………….50

Hastrup Anna, frue, se Pahl & Petersen A/S .....................................................464

--- Kaj se Schuchardt & Schütte......................................................................535

Hauberg J. C. W. M. se Sankt Jacobs Apotek ...................................................524

--- P. M. se Otterup Apotek........................................................................... 463

--- Sandvad se Skanderborg Amtsavis...............................................................550

Hauen James van se Reinh. van Hauen's bageri og biscuitfabrik,

Gammel Kongevej 177 ............................................................................230

--- Leo Mac van se Reinh. van Hauen's bageri...................................................230

Hauerbach Alfred L. se Ran­ders Korkvarefabrik A/S ...........................................497

Haugaard Eigil se Hartvig Samson's Eftf ..........................................................523

--- Vald. P. se Martin Fr. Nielsen's Eftf.............................................................432

Hauge L. se Andelssvineslag­teriet for Aalborg Amt ............................................22

Haugen-Johansen Henning se Danmarks Nationalbank ......................................119

Haugsted Aage se Petri & Haugsted................................................................485

--- Bendt se Bendt Haugsted's Boghandel........................................................230

--- Herman Ove se A/S Ove Haugsted, Danish Shipping Company ltd...................230

Haugstrup Kai G. J., se Bloch's Boghandel, Kaj Haugstrup....................................60

Haulrik J. N. se Fr. Johansen A/S...................................................................295

Hauschildt K. se Ebeltoft Andels-Svineslagteri..................................................144

Haut Robert V. se Robert Haut ......................................................................231

Have A. C. se Kolding Maler­vareforretning ved Aug Have ...................................327

Havemann Axel se Have­mann's Magasin A/S....................................................231

--- Joh. G. se Havemann's Magasin A/S...........................................................231

--- Knud se P. C. Rasmussen ........................................................................503

Hebsgaard Axel se S. Hebsgaard....................................................................231

Hecht O. F. (f. 1848): BAADH & WINTHER´s EFTERFØLGER….............................38

Hecht-Nielsen T. se J. Nielsen A/S..................................................................430

Heckscher Byrge se N. L. Dehn's Dampvaskeri A/S ............................................137

--- Knud se Københavns Metal støberi & mekaniske Værksteder

ved Moritz Hartvig's Eftf...........................................................................345

Hecter J. J. se Fyens Børste- & Kostefabrik, M. Knudsen & Co.............................189

Hede Holger se Forsikrings­aktieselskabet Haand i Haand...................................208

og Livsforsikringsselskabet Danebroge A/S ..................................................117

og Forsikringsaktieselskabet National.........................................................420

--- Poul se Grundejernes Hypothekforening..................................................... 204

Hedegaard A. C. se Adolph Holst A/S..............................................................256

--- E. S. se N. Hedegaard .............................................................................233

--- I. se Hedegaard & Hilligsøe's Eftf...............................................................233

--- O. se A/S Kjøbenhavns Handelsbank...........................................................343

--- O. S. se N. Hedegaard ................................................................................233

--- S. se Hedegaard & Hilligsøe's Eftf.................................................................233

--- Søren se Ikast Trælast- og Støbegodshandel ................................................269

Hedegaard W. se Svendborg Mælkeforsyning & Oste- fabrik............................... 581

Hedetoft Andr. se Dronning­gaard's Mejeri ved P. Jen­sen, Hedetoft & Sønner.........142

--- C. R. se Dronninggaard's Mejeri ved P. Jensen Hedetoft & Sønner...................142

--- M. M. se Dronninggaard's Mejeri ved P. Jensen Hedetoft & Sønner...................142

Heding P. E. A. se Sæbefabrikken Victor.............................................................585

Hee Ove se Magasin du Nord i Sorø...................................................................386

Heegaard E. A. se P. M. Knudsen's Eftf...............................................................324

Heegaard S. P. Anker…………….............................................................…………………58

Heegaard-Poulsen A. se Merkur-Foto A/S..........................................................397

--- J. se Merkur-Foto A/S.................................................................................397

Heering Peter se Peter F. Heering.....................................................................234

Heide-Andersen Knud se Bentzon's Boghandel, Knud Heide-Andersen...................50

Heidensleben P. F. se H. C. Jensen & Søn........................................................282

Heiede C. P. se Danske Lloyd, Forsikrings-Akts. ...............................................132

Heil Johs. A. se N. H. Heil................................................................................234

Heilbuth Oscar J. se Papir­huset, Guldsmedgade 14 ...........................................465

Heilmann C. A. se Skelskør Frugtplantage A/S....................................................555

--- J. E. se Skelskør Frugtplantage A/S .............................................................555

Heimbürger A. M. F., frue, se Fritz Heimbürger.................................................235

Heine C. se L H. Heine & Co..........................................................................235

Heineke Svend se Brønnums Maskinfabrik A/S ...................................................77

og Kerteminde Jernstø­beri ved H. B. & Svend Heineke .................................313

Heinrich S. se Heinrich & Poulsen A/S..............................................................235

Heitmann Walter se V. Heitmann & Søn...........................................................235

Helbach Robert se Carl Hansen.......................................................................217

Helger H. J. se Det Hoffen­bergske Etablissement A/S........................................248

Helle Gudny, frøken, se Land­bosparekassen for Ribe og Omegn..........................352

Hellemann O. G. C. se Joh. F. Hansen A/S........................................................222

Hellerøe Ejner se Haslev Lervarefabrik.............................................................229

Hellmann J………..............................................................................…………………..55

Helm E. J. se Alfred Jørgen­sen's gæringsfysiologiske Laboratorium......................303

Helmbæk Jens se Jens Helm­bæk Fransk-Dansk Vinimport A/S.............................236

Helmer-Jensen Axel se Bi­scuitfabrikken Norden .................................................56

Helms Frederik Aastrup se C. M. Petersen & Søn ..............................................476

--- Hedevig, frøken, se Julie Laurberg & Gad's Eftf.............................................363

Helt Karen se Carl Helt ................................................................................238

Helweg-Larsen N. se V. Tha­ning & Appel's Forlag ved N. Helweg-Larsen

og Godfred Hartmann ...............................................................................595

Helweg-Mikkelsen Olaf se Odense Svane Apothek ............................................454

Hemmeshøj Torben se Johan N. Schrøder.........................................................535

Hemmingsen Carl se Lehmann & Ree..............................................................366

Henckel Aage Fr. se Dansk Industri Syndikat, Com­pagnie Madsen A/S..................124

Hendil Leif B. se Ekstrabladet ......................................................................146

Hendrichsen Emil se Frede­riksberg Sukkerhus ved Fritz Paustian's Eftf..................178

Hendriksen A. C. se Probst & Hendriksen ........................................................492

--- Carl se Grafisk Compagni A/S ...................................................................201

--- Halfdan se Carlsberg Bryggerierne ..............................................................85

--- Henning se Probst & Hendriksen ..............................................................492

Holger S. se F. Hendrik­sen's Reproduktions-Atelier ...........................................238

Knud se F. Hendriksen's Reproduktions-Atelier .................................................238

Henning Ove se Chr. Hennings & Co............................................................... 239

Henningsen Aage C. se Peter Henningsen .......................................................239

--- C. C. se Henningsen & Wolf-Jürgensen .......................................................239

--- Chr. se Andr. Krøyer's Eftf.........................................................................339

--- E. se A. W. Henningsen............................................................................239

--- Erik se "La Glace" ved N. Henningsen ........................................................350

--- Rigmor, frue, se "La Glace" ved N. Henningsen ............................................350

Henrichsen A. P. S. se A. Nielsen & Co. A/S......................................................423

--- H. se Holstebro og Om­egns Spare- og Laanekasse........................................257

--- J. se Øernes Andelsselskab f. Indk. af Foderst............................................ 644

--- Johannes se østre Mølle ..........................................................................650

--- K. se Edv. Henrichsen's Bogtryk-, Bogbinderi & Protokolfabrik.........................239

--- Knud se Carl Henrichsen ..........................................................................239

--- M. se Edv. Henrichsen's Bogtryk-, Bogbinderi & Protokolfabrik......................239

Henriksen C. se C. B. Møller & Co...................................................................415

--- Carl se Rudkøbing By-mølle.......................................................................517

--- Chr. se Hotel Korsør.................................................................................330

--- Eigil se Alex. Dahl ..................................................................................110

--- Eva, frue, se P. Henriksen.........................................................................240

--- H. se Landmandshotellet i Nysted .............................................................352

--- Henrik Lyngbye se Strand's Møbler ved Lyngbye Henriksen.........................575

--- J. se Hansen & Henriksen .........................................................................215

--- J. G. se Vendsyssel Tidende .................................................................... 624

--- J. P. se Spare- og Laanekassen i Aarhus ....................................................561

--- K. J. M. se Aug. Freuchen & Co. T. G. Krøyer A/S ........................................183

--- Marius se L. Henriksen..............................................................................240

--- N. C. se Aug. Green's Eftf., C. Henriksen ...................................................203

--- N. Helmer se A/S Fotorama ......................................................................176

Henriques B…………………………………….........................................................………….55

Henriques Carl Otto se R. Henriques jr. ..........................................................241

--- Paul Albert se Moritz R. Henriques..............................................................241

Henschel F. se E. A. Koldbye's Eftf..................................................................326

Herbst C. A. F.: AUBERTIN & Co……..............................................................……..37

Herbst-Jensen B. se E. Jensen & Søn ..............................................................280

Herlevsen Ernst se Danmarks Nationalbank, Nykøbing Falster Filial......................119

Hermann Aage Carl Vilhelm se C. C. Hermann ..................................................241

--- Peter se Kalundborg Bryggeri A/S ..............................................................310

Hermansen A. se I. Gotthard's Eftf. ...............................................................201

--- Asta se Hermansen & Lannoy....................................................................242

Hermansen C. F. se Nordisk Pigekonfektion......................................................442

--- Ejnar se Hermansen & Lannoy...................................................................242

--- H. se H. C. Grube ....................................................................................204

--- Knud se Olaf O. Barfod & Co. A/S................................................................45

Hermes Axel Frimærkehuset Hermes ved A. Hermes..........................................184

Herring Otto se H. Herring.............................................................................242

Hersaa J. M. se Østifternes Hypotekforening ...................................................650

Herschend C. A. E. se James F. Grøn & Co........................................................205

Herseth Bjarne W. se Marinus Møller & Co.......................................................417

Herting Emil se Ivan Olsen's Eftf....................................................................460

Hertvig E., frue, se Fabriken Grand Danois og Kødfoderfabriken A/S.....................157

Hertz Caroline Marie, frue, se Brødrene Hertz...................................................243

--- Ellen, frue, se Hertz's Bogtrykkeri ..............................................................243

--- Erik se Frederik Hertz ..............................................................................243

--- Jens M. se Hjørring Løve-Apotek................................................................247

--- Johan A. se Peter Hertz ...........................................................................243

---J. V. se Brødrene Hertz............................................................................. 243

--- K. B. se Brødrene Hertz ...........................................................................243

--- K. B. se Martin Hertz .............................................................................. 243

--- O. se Frederik Hertz................................................................................ 243

--- V. se Martin Hertz ...................................................................................243

Hertzum Poul se Dansk Kau­tionsforsikrings- Aktieselskab ..................................126

Hesel P. se Grenaa Brødfabrik........................................................................203

Hess Harald se C. M. Hess' Fabrikker A/S........................................................243

og J. S. Hess & Søn A/S ...........................................................................243

Hessner Svend Aage se Aage Lichtinger A/S.....................................................369

Hestbech Holger se Lemvig Bogtrykkeri...........................................................367

--- Tage se Philip W. Heyman A/S...................................................................244

--- Ulrik Peter Fred. se Skibby Apotek...............................................................552

Hestbek Johannes se E. Hestbek....................................................................244

Hey Aksel Wrisberg se Apoteket Falken.......................................................... 158

--- Vald. se Edvard Arnhof's Eftf.......................................................................35

Hieronymussen Sophie, frue, se M. W. Mørch & Søn's Eftf................................. 420

Hilbert Elisabeth se Hilbert's Smede- og Maskinværksted A/S..............................244

Hilden Olaf se N. A. Christensen & Co. A/S........................................................96

Hilge O. se H. Sørensen & Søn........................................................................589

--- Th. se H. Sørensen & Søn...........................................................................589

Hillers J. F. B. se Brødrene Hillel's, Sjællands Jern- & Staalforretning...................244

--- K. T. se Brødrene Hillel's, Sjællands Jern- & Staalforretning...........................244

Hilmer V. se Tørring Trælasthandel, P. Hilmer...................................................611

Hincheldey L. F. se A. C. Perch's Thehandels Eftf., A. Ros. Hansen's Eftf..............471

Hindborg P. Aa. se Charles Hindborg A/S..........................................................245

Hindrichsen Annelise, frue, se Fedder Hindrichsen A/S.......................................245

Hinge Harald R. se Rasmus D. Hinge & Sønner..................................................245

--- Rudolf R. se Rasmus D. Hinge & Sønner......................................................245

Hingelberg Frantz Jørn se Frantz Hingelberg.....................................................245

Hingelberg Vilhelm se Frantz Hingelberg..........................................................245

Hinrichsen E. se Den Langelandske Landbostands Sparekasse.............................355

--- Jørgen se Folkehjem.................................................................................165

Hintze H. V. se Dampmøllen i Nykjøbing p. F. A/S.............................................112

--- J. F. se Fr. Hintze....................................................................................246

--- Ludvig se John Hintze's Enke ....................................................................246

Hirschsprung Asger M. se A. M. Hirschsprung & Sønner A/S................................246

Hjardemaal-Jensen O. se O. Hjardemaal..........................................................246

Hjarup A. se Banken for Sorø og Omegn A/S......................................................44

Hjelm Ove se Ny jydske Kjøbstad-Creditforening..............................................445

Hjerl-Hansen Finn se E. F. Esmann A/S............................................................155

og A/S Det Sibiriske Kompagni af 1930........................................................542

Hjernøe Gunnar se Harmsen's Handskefabrik ...................................................228

Hjerting H. P. se Otto Roug's Eftf...................................................................515

Hjort-Jensen Gerda, frøken, se Harald Jacobsen................................................273

Hjorth Arne se Emil Hjorth & Sønner................................................................246

--- Holger se Brødrene Clöetta A/S..................................................................104

--- Knud se Emil Hjorth & Sønner....................................................................246

--- P. C. se L. Hjorth's Terracottafabrik............................................................246

--- Robert se F. Hjorth & Co...........................................................................246

--- Otto se Emil Hjorth & Sønner.....................................................................246

Hjorth-Hansen Lili, frue, se Hjorth-Hansens Bageri............................................247

Hjortnæs N. C. L. se Arbejdernes Fællesbageri i Hjørring A/S................................33

Hjortsø K. K. se S. Schiott's Eftf. A/S..............................................................528

Hjulmand Niels se Marius Petersen's Eftf. Niels Hjulmand..................................482

Hoeck Gudrun Yrsa, frue, se Kultorvets Farvehandel..........................................340

Hoffenblad Christiane, frue, se Den Forgyldte Støvle ved Wald. Hoffenblad...........174

Hoffgaard Viggo se Felix Schmidt's Eftf............................................................529

Hoffmann Aug. se H. Hoff­mann & Sønner.........................................................249

--- Axel Claudius se Hellerup Apotek...............................................................235

--- Carl se Kakkelovnskompagniet...................................................................309

--- D. R., frue, se Karl Hoffmann & Søn............................................................249

--- Ernst se H. Hoffmann & Sønner..................................................................249

--- Ernst Vilh. se Carl B. Hoffmann A/S............................................................248

--- H. se A/S Kjøbenhavns Handelsbank...........................................................343

--- J. H. se H. Hoffmann & Sønner...................................................................249

--- Johannes se H. Hoffmann & Sønner............................................................249

--- Johs. se Johs. Hoffmann & Søn..................................................................249

--- P. F. A. se Varehuset ved G. A. Hoffmann...................................................616

V. H. se Varehuset ved G. A. Hoffmann...........................................................616

Hoffmeyer Erik Brock se Koldby Apotek............................................................326

--- H. F. se Sparekassen for Storeheddinge og Omegn.......................................566

Hoffmeyer Oluf se A. A. Aspegren's Eftf.............................................................36

Hofgaard Kai se Otto Mønsted A/S..................................................................419

Hofgaard-Møller A. se Bro­ager Spare- og Laanekasse..........................................70

Hofman Chr. se Viborg Løve Apotek................................................................627

--- Svend se C. Hofman & Co.........................................................................249

Hofman-Bang Axel se Hof­man-Bang & Boutard.................................................249

--- John se Hofman-Bang & Boutard................................................................249

Hofmann Carl se L. P. Duus' Eftf....................................................................143

Hohwy E. se Odense Eksportslagteri, Andelsselskab.........................................453

Holbek E. Tang se Hørsholm Jernstøberi A/S.....................................................268

Holbøll Mogens se Køben­havns Asfaltkompagni A/S...........................................341

Holgersen Henry se P. Holgersen's Søn............................................................252

--- Holger A. Beyer se L. Beyer Holgersen & Søn...............................................252

Hollensen Adda, frue, se Jens Hollensen's Enke................................................252

Holleriis H. se M. I. Bech A/S...........................................................................46

Hollesen C. M. se Banken for Løgstør og Omegn A/S...........................................43

--- J. M. se Jacob Hollesen & Søn....................................................................252

--- Søren se Jacob Hollesen & Søn..................................................................252

Hollænder L. M. se Hollænder's Teglværk.........................................................252

Holm Aage se Jens Holm...............................................................................254

--- Anker se Silkehuset, fh. I. R. Schjelderup's Eftf. og K. G. Halby A/S..................544

--- Anna, frue, se Anton Holm........................................................................253

--- Axel se Vejle Lervarefa­brik, Konrad Petersen & Co........................................621

--- Axel M. se C. Holm...................................................................................253

--- Carl A. se Simon Olesen's Trikotagefabrik's Udsalgs Eftf. A/S.........................456

--- Erik Wilhjelm se C. J. Boserup.....................................................................66

--- Fr. se Willum Petersen.............................................................................485

--- G. se Veile Bank A/S................................................................................620

--- Georg se Weilbach & Cohn's Fabriker A/S....................................................618

--- H. se Arbejdernes Fælles-bageri i København................................................33

--- Hans se Crome & Goldschmidt A/S.............................................................108

--- Harald se Holms Bogtrykkeri......................................................................252

--- Hjalmar se Vejle Lerva­refabrik, Konrad Petersen & Co..................................621

--- H. N. H. se Holger Hollensen.....................................................................252

--- I. P. se Holm & Larsen A/S........................................................................253

--- J. se Søren Holm......................................................................................254

--- J. se Landbosparekassen i Vejle.................................................................352

--- Jacob se Østifternes Hypotekforening..........................................................650

--- Jens Larsen se Bollerup's Boghandel............................................................63

--- J. F. E. se Holm & Larsen A/S....................................................................252

--- Johan se Axel Holm & Co..........................................................................253

--- K. se Chr. A. Petersen & Søn's Eftf.............................................................476

--- Karen Johanne, frøken, se C. Holm's Enke...................................................253

--- Knud se Silkeborg Andels-Svineslagteri........................................................543

Holm K. V. se De Danske Granitbrud A/S..........................................................131

og Holm & Strøyberg.................................................................................253

--- K. V. se N. C. Feddersen's Eftf...................................................................159

og H. B. Hansen & Co...............................................................................220

--- Ludvig se Hasle Bryggeri...........................................................................229

--- Martin se Andreas Holm............................................................................253

--- Niels Peter se N. P. Holms Boghandel.........................................................254

--- N. O. se Vejle Lervarefa­brik, Konrad Petersen & Co......................................621

--- P. A. W. se Axel Holm & Co.......................................................................253

--- Rud. se Strandhotellet..............................................................................575

--- S. A. se P. C. Holm....................................................................................254

--- Sven se Triers Medicinal­handel (hos Farmaceuten).......................................606

--- Theodor se Nordisk Cyklefabrik A/S.............................................................439

og Nordisk Cykle Pneumatik Agentur...........................................................439

--- Thor se Nørresundby Cykle- & Motorcykleforretning......................................451

--- Thorkild se Maibom & Holm.........................................................................387

Holm Vilhelm (f.1870)……………......................................................………………………60

Holm-Hansen A. se Dansi, Bølgepap Industri,

Schøn­bergs PapirvarefabrikA/S....................................................................121

Holmboe Asger G. se J. P. Holmboe & Søn........................................................256

--- Erik G. se J. P. Holmboe & Søn...................................................................256

Holmbom Ejnar se O. H. Schmeltz's Væveriudsalg.............................................529

Holme Carl Ludvig se Alfr. Petersen's Handelsgart­neri ved C. L. Holme................473

--- Svend se Sparekassen for Roskilde By og Omegn.........................................565

Holmen C. se Jul. Mortensen & CO. A/S.............................................................407

Holmkjær W. se Olaf H.Smith A/S.......................................................................558

Holmquist Hans Werner se Hans Larsen's Eftf....................................................359

Holmstrup Vilh. J. se V. Holmstrup....................................................................256

Holst Aage E. se Jacob Zeuner's Eftf.................................................................643

--- Charles C. se N. Holst & Søn.......................................................................257

--- E. se Københavns kon­trollerede Vinhandel...................................................344

--- E. M. se Clara ,Wæver..............................................................................642

--- Herman se Carl J. Ulrich & Søn A/S.............................................................612

--- Hinrich Chr. K. se Joh. Fr. Holst & Søn.........................................................256

--- Ingvardt se Marius Holst & Søn..................................................................256

--- Marius se Marius Holst & Søn.....................................................................256

--- Max se Fællesbanken for Danmarks Sparekasser A/S.....................................193

--- Otto se Floris Jacobsen & Co.....................................................................273

--- Stella Inga, frue, se L. L. Thrane's Eftf........................................................601

--- Svend se Skagen Kul- og Trælastforretning A/S..............................................549

--- Tage se Niels Holst & Søn A/S...................................................................257

Holst-Jensen A. se S. P. Jensen & Co..............................................................288

Holt Axel se Frederik Bangs Eftflg....................................................................42

Holten H. C. se Carl Holten............................................................................258

--- P. se Carl Holten.....................................................................................258

Holten-Andersen Nicolaj se De Jydske Kalkværker A/S.......................................301

Holtoft William se Chr. Lyngbye's Eftf.............................................................378

--- Wm. se L. F. Mørck & Co...........................................................................420

Hommel A.,frue, se, Valdemar Hommel............................................................258

--- Ib se Waldemar Hommel...........................................................................258

Honoré J. se A. W. Colding's Eftf. A/S.............................................................105

Honum K. se Statsanstalten for Livsforsikring...................................................569

Hooge K. A. se Carl A. Petersen's Enke............................................................475

Hoppe Poul se Dansk Kontrolbogfabrik A/S.......................................................126

Horn Jørgen se Herman Horn..........................................................................258

Horn-Lassen Kaj se Harald V. Lassen .............................................................363

Hornbech Finn se Gert Hornbech's Eftf.............................................................258

--- Mogens se Gert Hornbech's Eftf..................................................................258

Hornsyld Hans se Schouw & Co. A/S...............................................................534

--- Svend se Schouw & Co. A/S......................................................................534

Hornum Svend se Varehuset Hornum...............................................................259

Hornung Martin Thorvald se T. M. Hornung & Sønner..........................................259

Horwitz S. A. se Alfred Horwitz & Co...............................................................261

Hostrup-Pedersen Alf se Hostrup-Pedersen.......................................................261

--- Svend se Hostrup-Pedersen.......................................................................261

Hou Carl se Herman Hou's Eftf.......................................................................261

--- Marie, frue, se Herman Hou's Eftf...............................................................261

Hougaard G. L. A. Hougaard se Scheller, Hougaard & Petersen...........................526

--- K. K. H. se H. P. Hougaard & Søn...............................................................261

Houlberg Arne se S. Houlberg A/S...................................................................262

--- Peter se P. Houlberg jun...........................................................................261

Houmann Børge se Land og Folk.....................................................................353

Houmark-Nielsen E. se Fyens Disconto Kasse (Bank-Aktieselskab).......................190

Hove P. se Sydjydsk Trælast­handel, C. F. Müller's Eftf. A/S.................................584

--- Richard se Thisted Dampmølle A/S..............................................................596

Hovendal P. se Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift................................333

Hoverby Harry se J. P. Hoverby.......................................................................262

Hovgaard W…………………….....................………………………………………………………………….80

Hovmand Henrik se A. F. Hovmand..................................................................262

Hude Chas. v. d. se Chas. Hude ....................................................................262

--- Erik v. d. se Dansk Folkeforsikringsanstalt...................................................123

--- Harry v. d. se Chas Hude ...........................................................................262

--- Hjalmar v. d. se Carl v. d. Hude..................................................................262

Huhle Robert se Sjællands Posten.....................................................................549

Humle Caroline, frue, se Caroline Humle's Annoncebureau.................................262

Hundborg Reinhold se Hund­borg's Boghandel, Johs. Bachmann's Eftf..................262

Hundevadt A. se Anton Hundevadt...................................................................263

--- V. se Anton Hundevadt...............................................................................263

Hust Johs. se Sindal Savværk og Maskinsnedkeri ved Johs. Hust & Søn................548

--- Tage se Sindal Savværk og Maskinsnedkeri ved Johs. Hust & Søn...................548

Huth Johan Frederik von se Pacht & Crone's Eftf................................................464

Hvarregaard Lars se Aalborg Halmvarefabrik........................................................3

Hvass Frants (f. 1885)…………………........................................……………………………….60

Hvass Viggo Bertil se H. Schmidt's Møbeletablissement........................................530

Hvid K. se P. K. Hvid & Søn..............................................................................264

--- Niels se S. Rasmussen Hvid & Søn...............................................................264

Hvidberg Aase, frøken, se J. W. Hvidberg..........................................................264

--- Sven se Harald Windeleff's Eftf....................................................................632

Hvidt E. J. se Københavns Smergelfabrik A/S....................................................346

Hvidtfeldt E. se Vejle Mate­rialhandel, E. Hvidtfeldt.............................................621

--- Ingeborg, frue, se Bergenholz' Reklamebur....................................................52

Hviid Aage se Aage Hviid & Søn........................................................................265

--- Arne Viggo se Andreas Hansen....................................................................216

--- Børge se Karl I Schütt.................................................................................539

--- Marie, frue, se Hans Hviid's Maskinfabrik......................................................265

--- Poul se Aage Hviid & Søn.............................................................................265

Hvilsom A., frue, se F. C. Hvilsoms Sønner.........................................................265

--- C. E. se F. C. Hvilsoms Sønner......................................................................265

--- Kaj Niels Charles se Kjø­benhavns Skibssalgs

Bu­reau ved Charles Hvilsom......................................................................346

Hvilsted Axel se Arthur Hvilsted.....................................................................265

Hvirring M. se Kreditfor­eningen af Grundejere paa Landet i Jylland......................333

Hvorup Ingeborg, frøken, se E. Hvorup's Ligkistefor­retning.................................265

Hübschmann Peter se Ribe Ydermølle..............................................................507

Hyldahl Rich. se Ribe Discontobank A/S...........................................................507

Hyldgaard Anna S., frøken se Svegårds Boghandel & Bogbinderi..........................579

--- B. se Hornbæk Uldvarehus........................................................................258

Hyllemose P. se Plum's Købmandsgaard A/S....................................................488

Hyllestad G. W. se Nic. Hyllestad ..................................................................266

Hyllested N. J. P. se Petersen & Hansen..........................................................472

Hylsberg M.se Emil Hylsberg..........................................................................266

--- W. se Emil Hylsberg.................................................................................266

Hülsen Werner H. se J. Hülsen's Vinimport.......................................................266

Hyltoft Carl Johan se Christian Hyltoft.............................................................266

Hüttel H. C. se Jydsk Dunkefabrik A/S.............................................................299

H. S. se Jydsk Dunkefabrik A/S.......................................................................299

--- L S. se Jydsk Dunkefabrik A/S....................................................................299

--- Sv. Åge se Jydsk Dunkefabrik A/S...............................................................299

Høegh Axel se J. Høeghs La­krids- og sukkervarefabriker A/S...............................267

--- Oscar se J. Høeghs La­krids- og sukkervarefabriker A/S...................................267

Høegh-Guldberg Paula se Nornotryk A/S...........................................................445

Høft Hans Chr. se P. Christoffersen's Eftf.........................................................101

Høgbjerg J. se Dansk Andels Smøreksportforening.............................................120

Høgdal A. E. J. se Fuglebjerg Apotek...............................................................188

Høgfeldt S. se Fyens Cen­traltrykkeri, H. Høgfeldt..............................................189

Høgh Jens Ejlertsen se Frandsen & Høgh.........................................................176

--- Søren se Søren Høgh A/S..........................................................................267

Høiness Oscar se Oscar Høiness & Co. A/S.......................................................267

Høirup Jakob se Fyens kom­munale Telefonselskab............................................191

Højer Chr. se Hjørring Sav- & Høvleværk..........................................................248

--- H. P. se Kolding Vatfa­brik ved C. Christensen's Eftf. H. P. Højer.....................328

Højklint Ib se Marius Møller's Eftf. A/S............................................................417

Højmark B. se J. M. Nielsen's Eftf..................................................................430

--- Frede se Demokraten...............................................................................138

Højnæs Axel se Skandinavisk Metaltraadvarefabrik............................................551

Højring K. O. se Atelier Elektra........................................................................37

Hørslev Johs. se Nordisk Droge- & Kemikaliefor­retning A/S.................................440

Hørvig O. J. se Martin Hansen & Søn...............................................................223

Høst-Madsen Knud se Lehmann & Ree.............................................................366

Høy Aage se L. R. Høy & Sønner.....................................................................268

Høyberg Tora, enkefrue, se Høyberg's Kaffebrænderi.........................................268

Høybye Chr. se To sætter Bo.........................................................................605

--- Johan se C. L. Seifert A/S..........................................................................541

Høyer A. se Mineralvandfa­briken Echo ved C. Høyer & Sønner..............................403

--- Aa. H. se Eksprestryk­keriet i Vejle, Chr. Høyer.............................................146

--- C. se Mineralvandfabriken Echo ved C. Høyer & Sønner..................................403

--- G. se Mineralvandfabriken Echo ved C. Høyer & Sønner..................................403

--- H. S. se Randers Aktie-Tømmerhandel........................................................495

--- K. se Maglekilde Maskin­fabrik og Jernstøberi................................................386

--- Per se Høyer's Bageri...............................................................................268

Høygaard-Nielsen B. se De Danske Kapselfabrikker A/S......................................131

--- Chr. se Spare- og Laane­kassen for Nibe By og Omegn...................................564

Høymark Edith, frue, se Moltrup's Eftf..............................................................405

--- H. W. se Alex. Høymark & Co....................................................................269

Høyrup Johs. se Østjydske Bryggerier A/S.........................................................649

Høyvald E. se De Forenede Kulimportører.........................................................171

Høøk F. C. se Bernhard Hertz A/S....................................................................243