Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 399
Meye - Mich
 

 

JULIUS MEYER´s EFTERFØLGER

Urtekramforretning, er grundlagt 1847 af Julius Meyer (f. 1818, d. 1895); i 1883 optog han sin Søn, C. A. C. J. Meyer (f. 1856) i Firmaet og udtrådte selv i 1888; 1909 overtoges Firmaet af A. G. C. Bagger, og dets Navn forandredes til J. Meyer´S Efterfølger.

Adresse: Stormgade 2, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

M. I. Meyer A/S handel med vinduesglas, spejlglas og i øvrigt alt glas til bygningsbrug. Oprettet som glarmesterfirma d. 5. dec. 1840, da grundlæggeren, M. I. Meyer (d. 1896), ind­tegnedes i glarmesterlauget.

Den 12. aug. 1879 tog M. I. Meyer borgerskab som grosserer.

I 1888 optoges hans søn, Jacob S. Meyer (d. 1910), som kompagnon i firmaet, og førte efter M. I. Meyers død i 1896 firmaet videre som eneindehaver til sin død i 1910.

I dette år over­gik firmaet til et aktieselskab med Axel An­dersen (f. 1876) og Sofus Oppenheim (f. 1878) som direktører.

Aktiekapitalen var oprindelig kr. 100.000, udvidet i 1917 til kr. 300.000 og i 1933 til kr. 350.000.

I mange år har M. I. Meyer også drevet for­retning i Sverige og Norge.

I førstnævnte land overdroges det derværende glassalg til A/B Glaskompaniet, Malmø, som oprettedes i 1930.

I året 1920 optoges handel med restaurant­maskiner, kaffemaskiner, service-opvaskema­skiner og vaskerimaskiner, som firmaet sælger i Danmark, Norge og Sverige.

Adresse: Ny Toldbodgade 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. J. MEYER, A/S

Grossererfirma, er grundlagt 1841 af Meyer Jacob Meyer (d. 1896). Hans Søn, Jacob Sigmund Meyer blev i 1888 Kompagnon i Forretningen og var Eneindehaver til sin Død 1910, da Firmaet overfik til et A/S med Sofus H. Oppenheim og Axel Andersen som Direktør.

Adresse: Løvstræde 5, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

N. C. Meyer, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1874 af N. C. Meyer (f. 1844, d. 1916).

I 1916 overtaget af enken, fru Olufa Rasmine Meyer og i 1918 af Arnold Meyer (f. 1877).

Adresse: Østergade 3, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oscar Meyer, isenkram-, glas- og porcelæns­forretning.

Grundl. d. 23. juni 1896 af Oscar Meyer (f. 1872), der fremdeles er indehaver af forretningen sammen med sønnen, Svend Oscar Meyer (f. 1898), der optoges som medindeha­ver i 1931.

Forretningen har lige siden grundlæggelsen haft til huse på den nuværende adresse.

Adresse: Gammel Kongevej 123, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Meyer, møbelsnedkeri og antikvitetshan­del.

Grundl. d. 10. maj 1889 af snedkermester Otto Meyer (f. 12. maj 1864, d. 20. febr. 1927).

I en årrække var virksomheden beliggende i Holmens Kanal nr. 8, men flyttede i 1926 til større lokaler i Bredgade nr. 33; i 1948 flytte­des forretningen til Bredgade nr. 45. Indehaver siden 1927: E. Otto Meyer (f. 29. okt. 1902).

Adresse: Bredgade 45, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. N. Meyer & Co., grossererfirma i huder og skind.

Grundl. d. 23. sept. 1880 af Sophus Na­poleon Meyer (f. 1856, d. 1921); i 1920 overto­ges firmaet af hans nevøer Fred. C. Meyer (f. 1880) og James Meyer (f. 1875); i 1943 ud­trådte sidstnævnte af firmaet, og hans søn, ci­vilingeniør Gunnar Meyer (f. 1906), blev medindehaver.

Adresse: Vesterfælledvej 6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Meyer, isenkramforretning.

Grundl. i 1895 af V. Klitgaard, overtaget i 1913 af Hol­ger Eich (f. 1888), i 1939 af Svend Meyer (f. 1909).

Adresse: Storgade 46, Sorø.          

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. von Meyeren & Søn, købmandsforretning.

Grundl. d. 30. marts 1875 af Sofus v. Meyeren (f. 1850, d. 1923), der i 1921 optog sønnen, Gustav Leopold Sigvard v. Meyeren (f. 1885, d. 1936) som medindehaver. Nuværende inde­haver: enkefru L. v. Meyeren (f. 1883).

Adresse: Algade 51, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. M. Michael, bogbinderi.

Grundl. d. 14. sept. 1899 af K. M. Michael (f. 1864, d. 1930).

I 1930 overtaget af fru G. Jensen (f. 1898) og fru S. Dorph-Petersen (f. 1889).

Adresse: Blågårdsgade 29 A, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Michaelsen & Heinemann A/S.

Firmaet er grundlagt i 1844 som grossererfirma og i 1921 omdannet til aktieselskab.

Virksomheden omfatter import og eksport af kemikalier, navnlig sådanne som anvendes til tekniske formål.

Selskabets nuværende bestyrelse: direktør Skjold Aage Johannesen (f. 1886), prokurist L. B. Mellerup (f. 1901) og højesteretssagfører dr. jur. J. Hartvig Jacobsen (f. 1892).

Adresse: Lille Strandstræde 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Joh. Michaelsen & Søn, sadelmagerforretning.

Grundl. i 1881 af Johan Michaelsen (f. 1852, d. 1931).

I 1908 overtog hans søn Jens Brus Michaelsen (f. 1883, d. 1945) forretningen.

I 1945 overtoges den af den nuværende indeha­ver, Harald Brus Michaelsen (f. 1920).

Adresse: Algade 7, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. J. MICHAELSEN

Grossererfirma, er grundlagt af Michael Jacob Michaelsen (f. 1800, d. 1861), som i 1829 etablerede en Forretning som Silke-, Ulden- og Lærredeskræmmer, og i 1851 begyndte at handle en gros under ovenstående Firmanavn. Ved hans Død fortsattes Forretningen af hans Enke indtil 1863, hvorefter den gik over til Sønnen, S. A. Michaelsen (f. 1837); i 1866 indtrådte A. F. Michaelsen som Associé i Firmaet, men udtrådte atter i 1880, hvorefter S. A. Michaelsen er Eneindehaver.

Adresse: Peder Skrams Gade 24, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

M. J. Michaelsen, grossererfirma.

Grundl. 1829 af Michael Jacob Michaelsen (f. 1800, d. 1861), der dette år etablerede sig med forret­ning som silke-, ulden- og lærredskræmmer og i 1851 påbegyndte en gros forretning under det fremdeles anvendte firmanavn.

Efter grundlæggerens død fortsattes forret­ningen af hans enke til 1863 og derefter af søn­nen, S. A. Michaelsen (f. 1837, d. 1921).

I 1866 indtrådte A. F. Michaelsen som associé i fir­maet, men udtrådte atter i 1880.

I 1913 indtrådte S. A. Michaelsens datter, Gerda Michaelsen (f. 1878) og Carl C. Jensen (f. 1873, d. 1949) som medindehavere af fir­maet.

I 1933 udtrådte Gerda Michaelsen af firmaet, som videreførtes af ovennævnte Carl C. Jensen og dennes søn, Sigvard Jensen (f. 1901).

I 1946 optoges Carl C. Jensens anden søn, Eric Jensen (f. 1912), som medindehaver, og efter Carl C. Jensens død i 1949 videreføres firmaet af de to sønner.

Adresse: Amagertorv 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frode Micheelsen, guldsmedeforretning.

Grundl. i 1910 af F. G. Micheelsen (f. 1885), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Sønder Boulevard 34, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. V. Micheelsen, kobbersmedeforretning.

Grundl. d. 5. marts 1878 af Julius Micheelsen. (f. 1853, d. 1929).

Indehaver (siden 1930): Knud Volmer Micheelsen (f. 1882).

Adresse: Nygade 5, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage