Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 537
Schu - Schw
 

Egede Schulz, læderhandel.

Grundl. d. 6. okt. 1884 af Egede Schulz (f. 6. aug. 1859, d. 2. april 1940).

I 1932 blev forretningen overtaget af svigersønnen, Svend A. Ross (f. 23. jan. 1898, d. 3. april 1946). Siden 1946 føres forretningen videre af dennes enke, fru Anna Ross (f. 6. okt. 1897).

 

      

Egede Schulz           Svend A. Ross

 

Forretningen har siden grundlæggelsen haft til huse i egen ejendom på den nuværende
adresse.

Adresse: Torvet 7, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Wald. Schulze, tapet en gros.

Grundl. i 1875 af Waldemar Schulze (f. 1850).

Nuværende indehavere: sønnerne, Alfred Schulze (f. 1881) og Kaj Schulze (f. 1885).

Adresse: Nørrebrogade 7, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

F. Schur & Co., Horsens A/S, grafisk etablissement og kartonnagefabrik.

I 1846 grundlagde Johan Wilhelm Schur (f. 13. nov. 1816 i Flensborg, d. i jan. 1883), der var udlært som stentrykker, et stentrykkeri i Kippervig nr. 1 (dengang Pustervig).

Senere optog han sin broder, fotograf Fritz Schur (f. 25. juli 1824 i Flensborg, d. 27. okt. 1885) i firmaet.

Efter broderens død i jan. 1883 drev Fritz Schur firmaet til d. 1. juli samme år, da Johan Wilhelm Schurs søn, Fritz Theodor Schur (f. 24. nov. 1850 i Horsens, d. 21. juni 1906), der var udlært som stentrykker hos Hagen & Sievertsen i Odense, indtrådte som medindehaver. I 1888 flyttedes forretningen til Nørregade nr. 11. Da Fritz Schur i 1885 afgik ved døden, fortsattes firmaet uforandret af brodersønnen til d. 14. okt. 1889, da firmaet blev anmeldt til handelsregisteret som F. Schur & Co., med Carl Johan Bibow Jensen (f. 27. juli 1853 d. 28. juli 1898), der var kunstmaler, som medindehaver.

I 1895 flyttede firmaet til Sønderbrogade nr. 4.

Efter C. J. Bibow Jensens død fortsatte Fritz Theodor Schur firmaet som eneindehaver til sin død, hvorefter det overgik til hans enke, Caroline Marie Schur, f. Jørgensen (f. 10. maj 1853 i Vesterborg på Lolland, d. 1926).

Den 11. sept. 1906 meddeltes der dennes ældste søn, Johan Wilhelm Schur (f. 22. nov. 1883 i Horsens, d. 21. aug. 1930), prokura, og i 1909 optoges han, der er udlært som sten trykker i virksomheden, som medindehaver af firmaet.

I 1908 tilkøbtes ejendommen Sønderbrogade nr. 6.

I 1913 udtræder fru Schur og den anden og yngste søn, Axel Schur (f. 6. juni 1886 i Horsens, d. 3. april 1920), der var udlært som bogtrykker, indtræder i firmaet.

I 1915 flyttes firmaet til dets egen nyopførte ejendom, Åboulevarden nr. 33.

I 1920 overtager Johan Wilh. Schur efter broderens død firmaet som eneindehaver.

Efter Johan Wilh. Schurs død i 1930 fortsattes firmaet af hans enke, Anna Hansine Schur (f. 27. sept. 1888, d. 9. jan. 1938).

I 1937 omdannedes firmaet til et aktieselskab med Axel Ditmar (f. 1894) som direktør.

Han fratrådte i 1944 og afløstes af A. P. Ranløv og Johan Wilhelm Schurs søn, Fritz Schur (f. 1913). A. P. Ranløv udtrådte af direktionen i 1947 og efterfulgtes af en anden søn af Johan Wilhelm Schur, J. A. Schur (f. 1920).

Bestyrelsen består af regnskabschef Erik Smith, fru Else Smith og vekselerer Arne Petersen-Hinrichsen.

I 1947 overtoges P. C h r i s t i a n s e n s  P a p i r v a r e f a b r i k  A/S, København (se dette).

Adresse: Åboulevarden 33, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

E. Schurig's Eftf., farveri.

Grundl. d. 1. maj 1896 af E. Schurig (f. 1857, d. 1931).

I 1921 overtaget af C. E. Ebsen (f. 1885), som i 1946 optog Poul Bom (f. 1912) som medindehaver.

Adresse: Klaregade 38, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. Schwabach's Eftf. ved Chr. Christensen, sadelmagerforretning.

Grundl. d. 8. maj 1837 af Søren Madsen.

I 1893 overtaget af C. Schwabach (f. 1868) og i 1944 af Chr. Christensen (f. 1904).

Adresse: Brogade 24, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Otto Schwabe & Co., trælastagentur.

Grundl. i 1868 af Otto Schwabe (f. 1829 i Usserød, d. 1897).

I 1896 indtrådte Alex. Herreborg (f. 1862, d. 1930) i firmaet, som da antog sit nuværende navn. Sidstnævnte var efter Schwabes død eneindehaver.

Den nuværende indehaver, H. C. Lassen (f. 1901), overtog virksomheden d. 1. nov. 1933.

Adresse: Studiestræde 51, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. M. Schwaner & Sønner, marmorvarefabrik.
Grundl. d. 1. april 1870 af P. Manscher (f. 1857, d. 1897).

I 1904 overtoges forretningen af A. M. Schwaner (f. 1880), der i 1947 optog sine sønner, Gerhardt Schwaner (f. 1908) og Henry Schwaner (f. 1909) i firmaet.

Adresse: Assensvej 1, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Anton Schwaner, malerforretning og møbellakereri.

Grundl. d. 1. okt. 1871 af Georg Andreas Schwaner (f. 1848, d. 1922).

Indehaver siden 1919: sønnen, Anton Schwaner (f. 1884).

Adresse: Nygade 10, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. G. SCHWARTZ & SØN

Kunstdrejerfirma, er grundlagt 1801, Johan Adam Schwartz ( f. 1751, Borgerskab 1801, d. 1835) indtrådte som Kompagnon i S. I. Graumanns Forretning, som han fortsatte efter hans Død i 1804. En Brodersøn, Johan Georg Schwartz (f. 1789, Borgerskab 1808, d. 1864) overtog Forretningen efter Farbroderens Død. Hans Søn, Johan Adam Schwartz (f 1820, Borgerskab 1846, d. 1874) indtrådte 1847 i Forretningen, der derefter dreved under Firma J. G. Schwartz & Søn. Hans Enke, Thora Louise Schwartz fortsatte Virksomheden til hendes Død i 1875, da den overtoges af de nuværende Indehavere, J. G. F. Schwartz og H. E. Kllein.

Adresse: Sværtegade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

I. G. Schwartz & Søn A/S.

Grundlagt i året 1801 som kunstdrejer- og handelsfirma af Johan Adam Schwartz (f. 1751, d. 1835). Denne indtrådte 1801 som kompagnon i S. I. Graumanns forretning, som han fortsatte efter sidstnævntes død i 1804.

En brorsøn, Johan Georg Schwartz (f. 1789, d. 1864) overtog forretnin-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage