Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 10
Aarhuus Privatbank
 

AARHUUS PRIVATBANK A/S

 

Banken er stiftet den 14. august 1871 af borgmester von Schmidten, kancelliråd O. H.

Nors og købmand I. C. Seidelin, købmand H. Meyer, købmand M. R. Koppel, købmand P. I.

Hahn og købmand Harald Skovby.

 

 

Aarhuus Privatbank, hovedsædet i Århus

 

Initiativet til det første orienterende møde

om bankens stiftelse, som afholdtes d. 2. juni 1871, udgik fra generalkonsul Hendrik Pontoppidan, som imidlertid ikke ønskede at indtræde i det udvalg, som skulle

forberede det nye bankinstituts virksomhed, og hvis medlemmer er nævnt ovenfor.

Banken begyndte sin virksomhed den 1. december 1871 i lejede lokaler i Rosensgade

nr. 32. Den første direktion bestod af ovennævnte I. C. Seidelin, der var administrerende

direktør, O. H. Nors og Harald Skovby.

 

 

Aarhuus Privatbank, afdelingen i København

 

I april 1873 flyttedes banken til Store Torv nr. 3 og i 1887 flyttedes den til egen ejendom

ved Bispetorvet, hvor den siden har haft til huse.

 

Bankens nuværende bestyrelse: fabrikant

Ludvig Wohlert, der er formand, direktør, købmand V. Kier, direktør, fhv. handelsminister

M. N. Slebsager, tømrermester E. Pedersen og direktør, konsul Kai Blicher.

Bankens direktion gennem årene:

I. C. Seidelin 1871—1888

O. H. Nors 1871—1875

Harald Skovby 1871—1896

Fr. Nørgaard 1888—1909

C. V. L. Vilcken 1896—1918

Chr. Schou 1909—1916

Chr. D. A. Andersen 1916—

P. Schack Eyber 1918—

Banken har foruden hovedsædet 4 indenbys afdelinger og 17 udenbys afdelinger og

kontorer. Siden 1927 har Aarhuus Privatbank haft filial i København, først med domicil

på Højbro Plads og nu i Nygade nr. 1. Denne afdeling ledes af vice-direktør I. Stausgaard.

Hovedsædets Århus.

adresse: Kannikegade 4—6,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage