Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 209
Haan - Hade
 

C. Ælkær, glarmester N. Juel Pedersen, køb­mand R. Rasmussen og kollektør H. Birkedal.

Direktion (siden 1948): Kaj O. Petersen (f. april 1912).

Banken har filialer i Glumsø, Fuglebjerg, Karrebæksminde, Herlufmagle, Toksværd og Everdrup.

Aktiekapitalen udgør 1.015.000 kr.

Adresse: Jernbanegade 9, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haandværker-Sparekassen i Assens.

Stiftet d. 11. febr. 1867, som Spare- og Laanekassen for Haandværkere og Arbejdsklassen i Assens. af dyrlæge Emil Nielsen, jernstøber I. C. Ras­mussen og bogholder C. C. Rasmussen; Nuvæ­rende direktion: Kai Aage Rasmussen (f. 1902), adm. direktør.

Adresse: Østergade 34, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Haaning, købmandsforretning.

Grundt d. 2. maj 1821 af Fr. Schade. Indehaver (siden 1933): Knud Haaning (f. 1908).

Adresse: Vestergade 15, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rudolph Haar & Co.'s Eftf., papirforretning en gros.

Grundl. i 1905 af overretssagfører Ru­dolph Haar (f. 1874, d. 1946). Indehaver (si­den 1946): Sven Fischer (f. 1901).

Adresse: Amaliegade 21 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. C. Haarlev, tømrerforretning;

Grundl. i 1902 af 1. C. Haarlev (f. 1872, d. 1944).

I 1932 op­toges sønnen, C. C. Haarlev (f. 1907), som medindehaver; denne er siden grundlæggerens død eneindehaver.

Adresse: N. Dalhoffs Vej 10, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. E. Haarsløv, boghandel og bogbinderi.

Grund!' d. 7. okt. 1852 af C. F. Kofoed (f. 1825, d. 1875); fra denne. overtaget af svigersønnen P. E. Haarsløv (f. 1850, d, 1940), hvis søn, F. Haarsløv (f. 1883) i·1931 overtog forretningen; i 1949 overtoges den af dennes sønner, Sv. Haarsløv (f. 1909) (boghandlen). og Knud Haarsløv, (f. 1915) (bogbinderiet).

Adresse: Adelgade 33, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Haase & Søn, boghandel.

Grundl. d. 1. jan. 1877 af Daniel Lehmann & Carl Stage, der overtog Gyldendals Sortiment. Fra 1880 fir­manavn Lehmann & Stage. Efter Lehmanns død (1910) optog Stage P. Haase som associé, og efter Stages død var Haase eneindehaver, indtil han i 1921 optog sin søn, Ejnar Haase (f. 1895) som kompagnon og ændrede firmanav­net til P. Haase & Søn, sidstnævnte er fra 1. jan. 1923 eneindehaver.

Adresse: Løvstræde 8., Kbhvn, K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Haastrup & C. Andersen, paraplyfabrik.

Grundt 1862 af M. P. H. Haastrup (d. 1882), der d. 12. aug. 1881 gik i kompagni med T. C. Andersen under firmanavn H. Haastrup & C. Andersen.

Ved Haastrups død i 1882 indtrådte hans enke, Alvilda Haastrup, f. Henriksen, i firmaet; men udtrådte i 1890.

I 1902 optoges Viggo Meyer som medindehaver, og kort tid efter udtrådte T.C. Andersen.

I 1931 indtrådte Hade Johan Rudolf Schütten (f. 1867), som efter Viggo Meyers udtræden samme år var enein­dehaver af firmaet til han i 1943 optog sin søn, F. B. Schütten (f. 1905), som medindeha­ver.

Adresse: Købmagergade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johann Haastrup & Søn, blikkenslager-, gas­ og vandmesterforretning.

Grundl. d. 27. april 1862 af Fritz Haastrup (f. 1836), efter hvis død hans enke fortsatte forretningen, indtil den i 1897 overtoges af Johann Haastrup (f. 1870, d. 1935).

I 1925 optoges L. S. Haastrup (f. 1900) i firmaet, af hvilket han siden Johann Haa­strups død er eneindehaver.

Adresse: Kronprinsessegade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. Hachenberger, garveri og læderhandel.

Grundl. i 1846 af H. Birch (d. 1874) og Suhr. Indehaver (siden 1942): I. Hachenberger (f. 1891).

Adresse: Skovsøgade 21, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hacke & Søn, malerforretning.

Grundl. i 1870 af A. F. L. Hacke. I 1899 overtaget af sønnen, Axel Hacke (f. 1876). Nuværende indehaver:. sidstnævntes søn, Carl Hacke (f.-:1906).

Adresse: Vestergade 5, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haderslev Amts Sparekasse.

Grundl. d. 1. okt. 1901 af Haderslev amtsråd. Direktør (siden 1936): gårdejer Marius Juhl Christensen (f. 1886).

Adresse: Gravene 7, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haderslev Bank A/S.

Grundl. d. 18. okt. 1875. Den første bestyrelses formand var fysikus P. A. Madvig, Haderslev.

Nuværende direktion: Nis Bonde (f. 1883) (tiltrådt i 1908) og N. K. Schack Andersen (f. 1883) (tiltrådt i 1920).

Banken har filialer i Rødding og Toftlund og agentur i Agerskov, Christiansfeld. Gram, Sommersted, Skodborg og Vojens.

Aktiekapital: 1 mill: kr. Reserver: 1.763.000 kr.

Adresse: Nørregade 30, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haderslev Creditbank A/S.

Grundl. d. 10. nov. 1875 som et andelsselskab med begrænset an­svar med 182 andelshavere. Omdannet til et aktieselskab i 1945.

Nuværende direktion: C. Danielsen (f. 1889) (siden 1919) og H. C. Lorenzen (L 1896) (si­den 1941).

Adresse: Nørregade 31, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haderslev Dampvaskeri A/S.

Stiftet d. 6. marts 1907 som et andelsselskab og i 1920 om­dannet til et aktieselskab. Bestyrelsen består af vaskeriejer Wilh. Schütze, der er formand og direktør for selskabet siden 1924, værkfører Wilh. Schütze og skotøjshandler. Walter Schütze, Kbhvn.

Adresse: Badstuegade 12, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Haderslev Hjorte Apotek.

Oprettet d. 15. juli· 1557. Apotekets første indehaver: Antonius Bate.

Nuværende indehaver: Hans Lausten-­Hansen (f. 1899) (overtog apoteket 1950)

Adresse: Apotekergade 9, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage