Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 225
Hans - Hans
 

Rasmus Hansen, Johannes Lyng & Søn, bog­handler og papirfirma.

Grundl. 22. juni 1872 af Rasmus Hansen (f. 18. febr. 1842 i Odense, d. 8. april 1925).

Den 1. jan. 1907 overtaget af Jo­hannes Fr. Lyng (f. 2. marts 1874, d. 11. juli 1943). Nuværende indehaver: Erik Lyng (f. 8. juli 1907) (medindehaver d. 1. jan. 1943 og d. 2. okt. 1948 eneindehaver).

I 1916 blev Johs. Lyng stempelpapirforhandler og i 1943 Erik Lyng.

Firmaet driver især handel med skole­bøger og skolemateriel, kontorartikler, tegne­papir og tegnemateriel, teknisk litteratur og skematiske papirer.

Adresse: Vestergade 9, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Robert Hansen, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 2. jan. 1862 af Johs. Chr. Danielsen (f. 1833, d. 1905).

Fortsat af hans enke, og fra 1909 af sønnerne, Carl Emil og Alb. Th. Danielsen: d. 15. aug. 1945 overtaget af Robert Hansen (f. 1921).

Adresse: Nysted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. P. Hansen, skomagerforretning.

Grundl. i 1862 af H. Hansen (f. 1829, d. 1924).

I 1890 overtoges forretningen af sønnen, R. P. Han­sen (f. 8. aug. 1862, d. 1933); efter denne overtaget af sønnen, H. H. Hansen (f. 1896).

Adresse: Von Støckens Plads, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rud. Hansen & Søn, pakfarvefabrik.

Grundl. i 1879 af Rud. Helms Hansen (f. 1834, d. 1915).

I 1915 overtaget af sønnen, Th. Hansen (f. 1864, d. 1946).

Den 1. jan. 1945 indtrådte Niels Peter Busk (f. 1895) og i 1946 frk. Karen Han­sen (f. 1870) som medindehavere.

Adresse: Nørregade 4, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Hansen, købmandsforretning.

Grundl. i 1890 af A. Andersen.

I 1892 overtaget af Carl Sø­rensen (f. 1867, d. 1945), i 1945 af S. Hansen (f. 1907).

Adresse: Estrupsgade 22, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sander Hansen's Trælasthandel A/S.

Grundl. d. 12. dec. 1882 af Hans Sander Hansen (f. 1856, d. 1932).

Firmaet omdannedes i 1918 til et aktieselskab med vedtægter af 26. sept. s. a. Hans Sander Hansen indtrådte i bestyrelsen som dens formand.

Bestyrelsen består af selskabets nuværende enedirektør, Sv. G. Dejgaard (f. 1892), lands­retssagfører J. A. Dejgaard (f. 1900) og fru Martha Dejgaard (f. 1892).

Foruden at drive handel med trælast og tømmer forhandler firmaet også bygningsar­tikler, samt jern, støbegods, koks, kul, cinders og andet brændsel.

Adresse: Vestergade 1, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sigfus Hansen's Eftf., M. Porslund, gartneri.

Grundl. d. 31. dec. 1892 af Sigfus Hansen (f. 1860, d. 1930).

Indehaver (siden d. 1. febr. 1938): Marius Porslund (f. 1896).

Adresse: Munkegade 14, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sigurd Hansen, isenkræmmerforretning.

Grundl. 1. aug. 1906 af Sigurd Hansen (f. 1880), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Torvegade 5, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Kjær Hansen, købmandsforretning.

Grundl. d. 14. sept. 1894 af M. Merrild (f. 1853, d. 1904).

Indehaver (siden 1936): S. Kjær Han­sen (f. 1893).

Adresse: Skolegade 6, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sofus Marinus Hansen, smedemester, auto gas-, vand og sanitetsmester.

Grundl. i 1882 af I. S. Theilgaard.

I 1910 overtaget af Sofus Marinus Hansen (f. 1882).

Adresse: Revalsgade 7, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. P. Hansen, skomagerforretning.

Grundl. d. 12. april 1906 af S. P. Hansen (f. 1868).

Den 1. jan. 1943 optoges datteren, fru E. Rasmussen (f. 1896), som medindehaver.

Adresse: Amagerbrogade 46, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Hansen, guldsmedeforretning.

Grundl. i 1895 af Ove Georg Frandsen (f. 1872, d. 1945).

I aug. 1945 overtaget af Sv. Hansen (f. 1905).

Adresse: Algade 39, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Hansen, møllerianlægsforretning.

Grundl. i 1876 af N. P. Hansen (f. 1844, d. 1934).

In­dehaver (siden 1945): Svend Hansen (f. 1914).

Adresse: Kalundborgvej 123, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend A. Hansen, købmandsforretning.

Grundl. d. 11. nov. 1881 af Anton Olsen.

Indehaver (si­den 1949): Svend A. Hansen (f. 1907).

Adresse: Møllergade 106, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Th. Hansen, bageri.

Grundl. d. 10. jan. 1868 af C. Lenbroch.

Indehaver (siden 1921): Svend Th. Hansen (f. 1894).

Adresse: Vestergade 46, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Syrak Hansen, malerfirma.

Grundl. d. 18. nov. 1867 af dekorationsmaler Peter Syrak Hansen (f. 1833, d. 1904). I 1904 overtaget af sønnen, Hans Nikolaj Syr ak Hansen (f. 1866).

Adresse: Svendborg Landevej, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Hansen & Søn, Johs. Hansen, byggeforret­ning.

Grundl. i 1905 af Th. Hansen (f. 1869, d. 1927), som i 1922 optog sin søn, Johannes Han­sen (f. 4. juni 1899), som medindehaver.

Denne tog i 1923 konstruktør­eksamen efter i 1919 at være hjemsendt fra tysk krigstjeneste.

 

Johs. Hansen

 

I 1927 overtog han for­retningen som enein­dehaver. Murermester Johs. Hansen, der gen­nem flere perioder har været byrådsmedlem, er bl. a. siden 1940 for­mand for Håndværker­foreningen i Haderslev.

Forretningen har bl. a. udført murerarbejdet på højspændingsværket i Aabenraa, posthuset og automatcentralen samt Odd-Fellow-Logen i Haderslev og har udført forskellige restaure­ringsarbejder, bl. a. på domkirken og statsse­minariet i Haderslev.

Adresse: Naffet 39, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage