Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                 Næste side

 

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Side 200

Gold - Gots
 

1888, hvorefter Henry Goldschmidt var ene­indehaver til sin død i 1914: hans enke, fru Helene Goldschmidt (f. 1860, d. 1927), videre­førte forretningen.

I 1918 blev sønnen, Kaj H. Goldschmidt (f. 1885, d. 1946), optaget som medindehaver; fra 1927-43 var han ene inde­haver.

I 1943 overtog Edith Hansen forret­ningen.

Adresse: Silkegade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

GOLDSCHMIDT & NORDHOLM, A/S

Farverfirma, er grundlagt af J. S. Goldschmidt (f. 1774, d. 1850), der 24. Dec. 1800 fik Privilegium på at anlægge et Kattuntrykkeri. Dette opgav han efter nogle Års Forløb for at indrette et Twistfarveri. Sønnen, Benny Goldschmidt (f. 1810, d. 1892) bestyrede dette fra 1835 og overtog det for egen Regning i 1842. Et Uldgarnsfarveri blev anlagt i 1869 og samme År knyttedes Anders Nordholm (f. 1848 i Sverige) til Virksomheden. I 1880 trådte Benny Goldschmidt tilbage og overdrog hele Forretningen til sin Brodersøn Johan Goldschmidt (f. 1855, Navneforandring til Guildal 1907) og A. Nordholm i Forening. Siden da har Virksomheden gentagende udvidet sit Område (Uldstofsfarveri 1884, Twistkædefarveri med Tilbehør af Kædesletning 1908 etc). I 1907 overgik Firmaet til et A/S.

Adresse: Ryesgade 19, 21, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Goldschmidt & Nordholm A/S. farverfirma.

Grundl. af J. S. Goldschmidt (f. 1774, d. 1850), der d. 24. dec. 1800 fik privilegium på at an­lægge et kattun trykkeri. Dette opgav han ef­ter nogle års forløb for at indrette et tvistfarveri.

Sønnen, Benny Goldschmidt (f. 1810, d. 1892), bestyrede dette fra 1835 og overtog det for egen regning i 1842.

Et uldgarnsfarveri blev anlagt i 1869, og samme år knyttedes An­ders Nordholm (f. 1848 i Sverige) til virksom­heden.

I 1880 trådte Benny Goldschmidt tilbage og overdrog hele forretningen til sin brodersøn, Johan Goldschmidt (f. 1855, navneforandring til Guildal i 1907) og A. Nordholm i forening.

I 1907 overgik firmaet til et aktieselskab.

Nuværende bestyrelse: overretssagfører E. Flensborg (f. 1889), formand, fabrikant K. B. Schleisner (f. 1892), fabrikant A. B. Schleis­ner (f. 1894) og fabrikant J. Borgsmidt (f. 1887).

Nuværende direktion: fabrikant J. Borg­smidt (f. 1887) og N. G. Nordholm (f. 1883). Aktiekapital: 800,000 kr.

Adresse: Drejøgade 3, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JULIUS GOLDSCHMIDT´S EFTERFØLGER

Skibsmæglerfirma, er grundlagt 1858 af Julius Goldschmidt (f. 1815, d. 1889), som 1888 afstod Forretningen til Sønnen Carl Goldschmidt (f. 1854), der fortsætter Virksomheden under ovenstående Firmanavn.

Adresse: Kjøbmagergade 39, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Jul. Goldschmidts Eftf., speditionsfirma.

Grundl. d. 1. okt. 1858 af skibsmægler Julius Goldschmidt (f. 1815 i København, d. 1889), hvis søn, skibsmægler Carl Goldschmidt (f. 1854, d. 1920), overtog forretningen i 1888 og gav den dens nuværende firmanavn; efter sidstnævntes død overtoges firmaet af hans søn Hugo Goldschmidt (f. 1888, d. 22. febr. 1947), efter dennes død videreføres firmaet af hans enke, fru Lilly Goldschmidt (f. 10. jan. 1901).

Adresse: Amaliegade 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Goldstein & Søn, grossererforretning og fa­brikation, pelsværk, hatte og huer.

Grundl. d. 24. juni 1880 af Jac. Goldstein (f. 1329, d. 1911) og Isidor Goldstein (d. 1914). Nuvæ­rende indehaver: N. Philip (f. 1883).

Adresse: Kongens Ny torv 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gornitzkas Bogtrykkeri.

Grundl. i dec. 1904 af Otto Gornitzka (f. 1878). Indehaver (siden 1939): Axel Gornitzka (f. 1912).

Adresse: Storegade 4, Allinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Gorrissen, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1885 af Th. Gorrissen (f. 18. jan. 1856, d. 3. marts 1939).

I 1927 optoges sønnen, Niels Fr. Gorrissen (f. 24. aug. 1896), som medin­dehaver af firmaet og i 1939 overtog han det som eneindehaver.

Siden 1927 har under denne forretning til­lige været drevet Vejle Markfrøkontor, grundl. i 1888 af Nis Gorrissen (f. 1858, d. 1917).

Adresse: Nørregade 17, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S H. E. Gosch & Co.'s Tændstikfabriker og Aktietændstikfabriken Godthaab.

Grundl. 1876 af H. E. Gosch (f. 1840, d. 1898). Fabriken om­dannedes i april 1898 til et aktieselskab, der s. å. købte aktietændstikfabriken Godthaab, grundl. 1855 af O. Chr. Green (f. 1811, d. 1883), og samtidig antoges det nuværende firma­navn.

I 1902 indlemmedes yderligere "Kjøben­havns Tændstikfabrik og Aktietændstikfabri­ken Merkur", der var stiftet 1901 ved sam­menslutning af Rohmell's Fabrik, grund!. 1837 af Peter. Fr. Rohmell (f. 1799, d. 1870), Aktie­tændstikfabriken Merkur i Randers, grundl. 1859 af S. L. Sørensen, Godthaabsvejens Tænd­stikfabrik, grundl. 1893, og Kjøbenhavns Tænd­stikfabrik, grund!. 1898. Nuværende direktør:

J. Preisler (f. 1900).

Adresse: Islands Brygge 63, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Goth & Sønner, maskinfabrik.

Grundl. 1879 af Asmus Goth (f. 1854, d. 1936).

Nuværende indehavere: sønnen Asmus P. M. Goth (f. 1881) og sønnesønnen Harly Goth.

Adresse: Jyllandsgade 56, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Einar E. Gothens Eftf., liste- og rundstokkefa­brik.

Grundl. i 1885 i Store Kongensgade nr. 75 af A. V. Rasmussen.

Den 22. juni 1905 blev forretningen overtaget af Einar E. Gothen (f. 28. febr. 1873). Forretningen flyttedes i 1916 til egen ejendom på den nuværende adresse.

I 1947 overdroges firmaet til de nuværende indehavere, fabrikant Carl Melchior (f. 1907) og fabrikant A. de Blanck (f. 1898).

Adresse: Adelgade 29, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

FREDERIK & EDUARD GOTSCHALK

Grossererfirma. Frederik Gotschalk etablerede sig i 1809; i Forbindelse med Eduard Gotschalk (f. 1781, d. 1858) dannede han i 1820 det nuværende Firma. Frederik Gotschalks Sønner, Johan Kjærulf Gotschalk (d. 1889) og Peter Fred. Gotschalk (f. 1816, d. 1874) indtrådte i Forretningen henholdsvis og 1856 og overtog den fuldstændig i 1858. Den førstnævnte førte Forretningen alene fra 1874 indtil 1887, da den nuværende Indehaver; John Hornmann indtrådte i Firmaet.

Adresse: St. Annæ Plads 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Frederik & Eduard Gotschalk, grosserer- og banquierfirma. Frederik Gotschalk (f. 1786, d. 1869) etablerede sig i 1809 og dannede i 1820 det nuværende firma i forbindelse med Edu­ard Gotschalk (f. 1781, d. 1858).

I 1858 over­drog grundlæggerne firmaet til Frederik Got­schalk's sønner, John Kjærulf Gotschalk (f. 1820, d. 1889) og Peter Fred. Gotschalk (f. 1816, d. 1874). I 1860 optoges Victor Hugo Gotschalk som medindehaver. John Kjærulf Gotschalk var eneindehaver fra 1874 til 1887, da John Hornemann (f. 1858, d. 1915) ind­trådte i firmaet. Sidstnævnte var eneindehaver fra 1889 til sin død. Siden 1. febr. 1916 er ban­kier, cand. polit. Paul Hagemann (f. 1882) in­dehaver af firmaet.

Adresse: Rådhusstræde 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. F. Gotsche, handskefabrik.

Grundl. d. 17. maj 1892 af A. F. Gotsche (f. 1851, d. 1902). Fortsat af hans enke, fru M. Gotsche (f. 1852. d. 1931); i 1931 overtaget af sønnen, Aage Gotsche (f. 1885).

Adresse: Kronprinsensgade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

150100150200250300350400450500550600650

Tilbage