Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 350
Kørn - La Glace
 

Kørner's Teaterforretning.

Grundl. i dec. 1868 af fhv. sufflør ved Det kgl. Teater Kørner. Efter denne fulgte som indehaver af forretnin­gen skuespiller, senere teaterdirektør, Jens Høffner.

Næste ejer af forretningen var direk­tør August Blom fra Nordisk Film Kompagni, der var indehaver af virksomheden indtil den i 1938 overtoges af den nuværende indehaver, fhv. trafikkontrollør ved statsbanerne Johs. Brynjulfson (f. 12. marts 1876). Forretningen råder over et lager på over 1500 skuespilkostu­mer og har desuden egen systue.

Adresse: Hauserplads 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Køsters Bitterfabrik.

Grundl. omkring midten af 60erne i forrige århundrede af den davæ­rende indehaver af Randers Svaneapotek, ju­stitsråd Schack Luneborg Køster (f. 1802, d. 1876), som da begyndte salget af "Køsters Ma­vebitter", fremstillet af sønnen, cand. pharm. C. J. A. Køster (f. 1839).

Fremstillingen til­hørte de skiftende indehavere af Randers Sva­neapotek indtil 1919.

Den daværende indeha­ver, Fr. Kabell (f. 1871, d. 1943), udskilte, da han i 1919 afstod apoteket, bitterfabrikken til et selvstændigt foretagende, som han var inde­haver af indtil 1943, da det overgik til hans datter, fru K. Søjberg.

Adresse: Middelgade 2, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Køster's Boghandel, Indehaver: Otto W. Olesen.

Grundl. d. 25. okt. 1866 af Carl Brei­dahl.

Indehaver siden 1939: Otto W. Olesen (L 1902).

Adresse: Rådhusstræde 2, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Laage's Boghandel.

Grundl. d. 1. okt. 1853 af redaktør Michael Vogelius (f. 1826, d. 1910).

Indehaver (siden 1949): H. O. H. Laage (f. 191.5).

Adresse: Danmarksgade 17, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Laane- & Sparekassen for Embeds- Og Bestil­lingsmænd.

Stiftet d. 23. sept. 1880 af konfe­rensråd V. Falke-Hansen (f. 1841, d. 1932) og overpostmester H. G. Petersen (f. 1819, d. 1898).

Den nuværende formand for tilsynsrå­det, direktør Tyge Rothe (f. 1877) og forman­den for direktionen, fh. landstingsformand Charles Petersen (f. 1877), har begge været knyttet til virksomheden siden 1924.

Direk­tionens Øvrige medlemmer er højesteretssagfø­rer Poul Bierfreund (f. 1902) og møntdirektør N. P. Nielsen (f. 1885). Forretningsføreren, S. Attrup (f. 1898), tiltrådte i 1948.

Adresse: Frederiksholms Kanal 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

"La Bella" ved D. Lundsteen, cykel-, barne­vogns- og isenkramforretning.

Grundl. d. 6. maj 1906 af Daniel Lundsteen (f. 1875), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Nørrebrogade 231, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ladegaard & Co. A/S, maskinfabrik.

Grundl. i okt. 1877 af Chr. R. Christensen (f. 1852).

Om­dannet til et aktieselskab d. 17. jan. 1932.

Nu­værende direktør: ingeniør M. C. Ladegaard (f. 1886).

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. A. Ladegaard, bagerforretning.

Grundl. d. 8. okt. 1900 i Korsgade af N. A. Ladegaard (f. 8. okt. 1876, d. 2. marts 1944), der i 1941 af­stod forretningen til sønnen, Holger Ladegaard (f. 28. sept. 1911), der fremdeles er indehaver af bageriet.

I 1910 flyttedes bageriet til den nuværende adresse.

Adresse: Gormsgade 26, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

La FranÇaise, damefrisørsalon.

Grundl. d. 18. marts 1903 af Ludvig Brandt-Møller (f. 1 R76). Der fremdeles er indehaver af salonen.

Adresse: Vimmelskaftet 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

La France, blomsterhandel.

Grundl. d. 15. april 1879 af Chr. Andersen og i 1901 overtaget af A. P. Andersen (f. 2. maj 1879), der fremdeles er indehaver af forretningen sammen med sin søn, Svend Aage Andersen (f. 3. april 19(7), som blev medindehaver d. 1. april 1938.

Adresse: Torvegade 10, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

La France ved J. Simonsen, gartneri og blom­sterhandel.

Grundl. i 1893 af Carl Rasmussen (f. 1850, d. 1905), overtaget d. 1. nov. 1905 af Johannes Simonsen (f. 1879, d. 1947). Efter dennes død videreføres forretningen af hans enke, fru Else Simonsen.

Adresse: Vestergade 91, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Lafrentz & Søn, blikkenslager-, gas- & vandmesterforretning.

Grundl. d. 19. akt. 1894 af P. Lafrentz (f. 1865, d. 1934).

Indehaver (fra 1949): V. Lafrentz (f. 1904).

Adresse: Gammel Kongevej 35 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lagerman junr. A/S, lakrits og sukkervarer en gros.

Grundl. d. 4. okt. 1905 i København.

Den første bestyrelse bestod af Alex. Lagerman, Pontus Larsen og K. K. Seidenfaden. Sidst­nævnte var. indtil sin død i 1946 tillige selska­bets direktør.

Den nuværende bestyrelse består af direktø­rerne V. Seidenfaden, K. E. Kruuse-Jensen, E. Fischer og overretssagfører O. Oksen, med de to førstnævnte som direktører for selskabet.

I 1944 flyttedes virksomheden til Glostrup.

Adresse: Banegårdsvej 9, Glostrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

"La Glace" ved N. Henningsen, konditori.

Grundl. i 1870 af Nicilaus Henningsen (f. 1839 i Slesvig, d. 1876) og hustru Anina Henning­sen (f. 1850 i Stege, d. 1925).

Efter grundlæg­gerens død fortsatte Anina Henningsen kondi­toriet og førte det efter sit ægteskab med Thor­vald Schrøder (f. 1850, d. 1909) videre sam­men med denne.

I 1915 overtog den ældste søn af første ægteskab, Nicolaus Henningsen (L 1874, d. 1943) og hustru, Mariane Henningsen (f. 1876, d. 1944) forretningen, der i 1918 ud­videdes ved køb af ejendommen Skindergade nr. 43 og Skoubogade nr. 5 og i 1923 ved ombygning. Efter Nicolaus Henningsens død i 1943 videreførte fru Henningsen forretningen til sin død i 1944. Herefter overtoges den af. sønnen, Erik Henningsen (f. 28. juli 1911) Og datteren, fru Rigmor· Henningsen (f. 10. april 1907).

Adresse: Skoubogade 3-5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage