Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 215
Hand - Hans
 

senere handelsminister J. Hassing-Jørgensen (f. 1872).

Den 7. juni 1898 overtoges banken af Kjø­benhavns Handelsbank.

Delegation: konsul M. A. Broegaard (f. 1881) og fh. borgmester L. Høyer-Nielsen (f. 1899).

Filialdirektør (siden 1947): Hans Sørensen (f. 1902) (knyttet til banken siden 1917).

Adresse: Kongensgade 42, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Handelsbanken i Horsens.

Stiftet d. 9. okt. 1855 under navnet Banken for Horsens og Omegn.

I 1881 overtoges denne af A/S Kjøbenhavns Handelsbank.

Nuværende filialdirektør: J. H. Andersen (f. 1891).

Adresse: Søndergade 24, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Handelsbanken i Odense, Filial af A/S Kjø­benhavns Handelsbank.

Oprettet i Odense d. 1. juli 1875. Filialdirektør (siden 1946): S. Kr. Sloth (f. 1900).

Adresse: Vestergade 12-14, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Handelskompagniet Hallas & Co. A/S, gros­sererforretning i ægprodukter. Grundl. d. 16. sept. 1909 af H. M. Hallas (f. 1884, do 1950).

I 1934 omdannedes firmaet til aktieselskab med Waldemar Hallas (f. 1887, d. 1947) og Johs. Ludvigsen (f. 1895) som direktører.

Først­nævnte fratrådte i 1937 og sidstnævnte har si­den dette år været enedirektør. Selskabets bestyrelse består af højesteretssagfører Flem­ming Allerup (f. 1893), der er formand, sel­skabets direktør, Johs. Ludvigsen, samt direk­tør B. E. Hansen (f. 1911).

Adresse: Hammerensgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Handels- & Bankekompagniet A/S.

Grundl. d. 7. maj 1890 af kbhvnske sadelmagere og tapet­serere som aktieselskab. Siden 1913 har virk­somheden i forbindelse med tæppebankningen drevet handelsvirksomhed med alle sadelma­ger- og tapetsererartikler.

Nuværende direk­tør: Rud. Mikkelsen (f. 1903).

Adresse: Thomas Laubs Gade 4. Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg A/S.

Grundl. d. 1. juli 1899.

Nuværende bestyrelse: gårdejer Marius Bach, Serup, gårdejer A. K.

 

Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg

 

P. Elkjær, øster Bording, grosserer P. M. Niel­sen, Silkeborg og bryggeriejer N. J. Nissen, Silkeborg.

Nuværende direktion: Charles Sørensen (f. 21. nov. 1898) (siden 1932) og C. O. Thorsen (f. 24. juni 1896) (siden 1933).

Aktiekapital: 1.250.000 kr.

Banken har filialer i Bryrup og i Engesvang.

Adresse: Torvet, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. N. Hangaard, bog- og papirhandel.

Grundl. d. 1. sept. 1908 af P. N. Hangaard (f. 1882), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Danmarksgade 78. Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Han Herreders Sparekasse.

Stiftet d. 1. jan. 1858. Direktion: H. C. Schierup Lassen (f. 1900) (siden 1944) og Peder Nørgaard Peder­sen (f. 1886) (siden 1947).

Adresse: Fjerritslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. HANNIBAL

Blikkenslagerfirma, er grundlagt 1843 af Hans Mortensen (f. 1817, d. 1878), der i 1876 overdrog den til sin Medarbejder, Vilhelm Jensen (f. 1834, d. 1886); fra denne gik den i 1885 over til hans Svoger, Lauritz Hannibal (f. 1852), der i 1908 optog sin Søn, Georg Hannibal (f. 1882) som Kompagnon.

Adresse: Peder Hvidtfeldts Stræde 11, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Lauritz Hannibal, blikkenslagerfirma.

Grundl. d. 29. sept. 1811 af Morten Severin Mortensen (f. 1781, d. 1840). Nuværende indehavere: Georg Valdemar Hannibal (f. 1882) og søn­nen, Lauritz Elthon Georg Hannibal (f. 1913).

Adresse: Peder Hvidtfeldts Stræde 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hansborg A/S, savværk.

Stiftet i 1901 under navnet Aktiengesellschaft Hansborg.

Bestyrel­sens formand er landsretssagfører A. R. Thul­strup (f. 1897).

Direktør (siden 1928): Nis Nissen (f. 1897).

Adresse: Hansborggade 11, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hansen & Brøgger's Eftf. ved Rich. Andersen, leverpostej fabrik.

Grundl. i 1892 af Johs. Han­sen (d. 1931) og Søren Brøgger (f. 1869, d. 1918). Indehaver (siden 1931): Rich. Andersen (f. 1887).

Adresse: Nøddehaven 54, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hansen & Co., vinhandel.

Grundl. do 1. marts 1880 af R. J. Hansen (d. 1899) og Jørgen Niel­sen (f. 1857, d. 1936).

Indehaver siden 1941: Oscar Petersen (f. 1894).

Adresse: Gerritsgade 31, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hansen & Henriksen, kul- og brændselsforret­ning.

Grundl. d. 28. maj 1868 af J. L. Heil­mann og Jørgen Sørensen.

Nuværende inde­havere (siden 1913): E. Troensegaard-Hansen (f. 1911) og J. Henriksen (f. 1881).

Adresse: Nordre Havn, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hansen & Jørgensen, smedeforretning og me­talvarefabrik.

Grundl. d. 2. juni 1902 af H. P. Hansen og J. Jørgensen.

I 1945 overtaget af sidstnævntes søn, Arne Jørgensen (f. 1909).

Adresse: Vandtårnsvej 81, Søborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hansen & Schneider, elektroinstallationsfirma.

Grundl. d. 160 nov. 1909 af Jens Emanuel Mag­nus Hansen og August Schneider' (f. 1883); sidstnævnte er nu eneindehaver.

Adresse: Jernbanegade 10, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hansen & Sørensen, Kaj Neertoft's Eftf., to­baksforretning.

Grundl. d. 18. april 1895 af Joh. R. Nielsen Neertoft (f. 1865; d. 1931). In­dehavere (siden 1948): K. Hansen (f. 1924) og A. Sørensen (f. 1899).

Adresse: Nørrebrogade 159. Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage