Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 228
Harm - Hasl
 

Hotel Harmonien i Ærøskøbing, som tidligere hed "Skibet", fik d. 18. dec. 1835 sit nuværen­de navn af gæstgiver Ivar Petersen (f. 1804, d. 1879).

Nuværende indehaver: A. Groth-Ras­mussen.

Adresse: Brogade, Ærøskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Harms, grossererforretning.

Grundl. i 1902 af C. Harms (f. 1867, d.1932).

Nuværende inde­havere: K. G. O. Harms, Chr. Harms og frk. Agnes Harms.

Adresse: Lille Kannikestræde 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Edward Harms, grossererforretning i glas, por­celæn og fajance.

Grundl. i 1896 af Edward Harms (f. 23. maj 1870, d. 2. febr. 1925).

I 1920 optoges sønnen, Ejvind Harms (f. 28. jan. 1896), i firmaet som medindehaver, og ved fa­derens død overtog han det som eneindehaver.

Forretningen begyndtes som en gros forret­ning, men er siden 1920 agenturforretning for udenlandske huse.

Adresse: Nybrogade 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harmsen's Handskefabrik.

Grundl. i 1870 i Vejle af Chr. Harmsen. Dennes søn, Ludvig Harmsen (f. 14. jan. 1879) overtog i 1907 C. Th. Westphal's Handskefabrik i Århus (grundl. i 1870) og drev denne selvstændigt i en år­række under firmanavnet Aarhus Handskefa­brik.

Efter Chr. Harmsens død videreførtes forretningen i Vejle af døtrene Doris og Helga Harmsen, men den blev dog nu en filial af Århus-fabrikken, idet man ophørte med fabri­kationen i Vejle.

I 1930 blev de to familiefore­tagender slået sammen til eet, og det nuvæ­rende firmanavn antoges, idet Ludvig Harm­sen overtog Vejle-filialen og overførte den til Århus.

I 1934 optog Ludvig Harmsen sin svi­gersøn, Gunnar Hjernøe (f. 1909) som medinde­haver og denne driver fra 1949 virksomheden som eneindehaver.

Adresse: Rosenkrantzgade 31, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Hartmann A/S, maskinfabrik.

Grundl. d. 1. jan. 1908 af Ad. Hartmann.

Virk­somheden begyndte med fabrikation af små rotationsmaskiner til parpirposetrykning, se­nere også papirposemaskiner, dens område er fremdeles fabrikation af specialmaskiner.

I 1917 overgik virksomheden til et aktiesel­skab med en aktiekapital på kr. 80.000, efter­hånden udvidet til kr. 300.000.

Fabriken be­skæftiger nu ca. 100 personer.

Bestyrelsen består af grundlæggerens søn­ner, direktør Louis Hartmann, der er formand og direktør Gunnar Hartmann samt lands­retssagfører Johs. Borre.

Direktion: ovennævnte Louis Hartmann og Carl Hartmann.

Adresse: Kanalvej, Kongens Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Hartmann, kuffert- og lædervarefabrik.

Grundl. d. 15. marts 1905 af A. Hartmann (f. 1879, d. 1938).

Indehaver (siden 1938): H. Hartmann (f. 1905).

Adresse: Skjulhøj Alle 49, Kbhvn. Vanløse.

 

Hjalmar Hartmann & Co., frøavl og frøhandel.

Grundl. d. 1. maj 1894 i Bruxelles af general­konsul Hjalmar Hartmann (f. 1870, d. 1945). Forretningen flyttedes til København i 1898.

I 1945 overtaget af grundlæggerens søn, Godfred B. Hartmann (f 1908).

Adresse: Højbroplads 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan Hartmann, urmager- og guldsmedefor­retning.

Grundl. d. 14. april 1885 af Johan Hartmann (f. 1857, d. 1924).

Derefter overtaget af enkefru Agnes Hartmann (f. 1871).

Adresse: Adelgade 5, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Hartmann, bogbinderi.

Grundl. d. 28. okt. 1873 af F. F. Hartmann (f. 1846, d. 1912).

Ef­ter dennes død overtaget af sønnen, Poul Ri­chard Hartmann (f. 1878).

Adresse: Frisegade 5, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Victor Hartmann's Boghandel ved Knud Eng­sig.

Grund!. d. 9. dec. 1868 af Emil Hartmann (f. 1840, d. 1919).

Indehaver siden 1929: Knud Engsig (f. 1892).

Adresse: Torvet 3, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Eduard Hartogsohn, børste-, pensel- og gade­kostefabrik.

Grundl. i 1852 af Jonas Philip Hartogsohn (f 1821 i Grooningen, d. 1902).

I 1890 overtaget af sønnen, Eduard Hartogsohn (f. 1862, d. 1941) og i 1941 af dennes sønner, H. Hartogsohn (f. 1904) og Alfred Hartogsohn (f. 1911).

Adresse: Klostergade 3, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hartz & Jøns, grossererfirma.

Grundl. d. 24. maj 1892 af N. F. V. K. Hartz (f. 1864, d. 1930) og F. L. Jøns (d. 1905). Indehaver (si­den 1930): førstnævntes søn, E. E. Hartz (f. 1896).

Adresse: Farvergade 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Hartz A/S, en gros, detail og fabrika­tion.

Grundl. d. 17. nov. 1898 af Marius Hartz (f. 1869, d. 1925).

I 1919 omdannet til et aktie­selskab.

Direktører (siden 1925): Jens Chr. Hartz (f. 1900), E. Hartz (f. 1906) og Carl P. Hartz (f. 1907).

Driver tillige virksomhed under navnet "Standard på Strøget".

Adresse: Vimmelskaftet 45, Kbhvn. K.

Fabrik: Amager Strandvej 124, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Hartz, cigarfabrik, agentur og import.

Grundl. i 1834 af J. Broberg og i 1874 overtaget af Martin Hartz. Indehaver (siden 1949): fru M. Hartz.

Adresse: Vestergade 3, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Charles Harup-Hansen, blikkenslagerforret­ning.

Grundl. d. 9. juli 1909 af Charles Harup-­Hansen (f. 1887), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Frederiksberg Alle 6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hasle Bank A/S.

Stiftet d. 15. aug. 1902 under navnet Hasle Haandværker- og Landbobank; det nuværende navn antoges i 1919.

Nuværen­de direktør: Aage Jensen.

Adresse: Storegade 77, Hasle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage