Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 268
Hørs - Høye
 

 

Hørsholm Hotel.

Grundl. i 1725 af Simon Møl­ler. Nuværende indehaver: Kaj Strandberg (f. 1903).

Adresse: Hovedgaden 6, Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hørsholm Jernstøberi A/S.

Grundl. i 1902 af fabrikant Haugaard. Omdannet til aktiesel­skab i 1935. DirektØr (siden 1949): E. Tang Holbek (f. 1911).

Adresse: Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hørsholm Klædefabrik A/S, fabrik for finere kamgamsvarer, overfrakkestoffer m. m. Grundl. d. 23. juli 1842 af Jørgen Heinrich Lindloff. Virksomheden overtoges i 1874 af Johs. H. C. Butenschön og Lorenz Vilh. Meyer, der i 1885 afhændede den til grosserer Benny M. Goldschmidt.

I 1896 omdannedes virksomheden til et ak­tieselskab med en aktiekapital på 650.000 kr. Den nuværende aktiekapital er 750.000 kr. Selskabets første bestyrelse bestod af oven­nævnte Benny M. Goldschmidt, der var for­mand, grosserer, senere minister Christopher Hage og stadsingeniør Ch. Ambt.

Den nuværende bestyrelse består af sagfø­rer Chr. Emil Clement, der er formand, civil­ingeniør Einar C. Bache, direktør Sigurd Møl­ler, arkitekt Vilh. Lauritzen og landsretssagfø­rer Sv. Simonsen.

Aktieselskabets direktører: Ivar B. Gold­schmidt (1896-1901), Axel E. Schou (1901-29), Olaf Ziegler (1929-44) og Einar C. Bache, kon­stitueret siden 1948. Tekniske direktører:

Georg Thieme (1904-22), Heinrich Mommer (1924-44) og Børge K. Hansen (fra 1949).

Adresse: hovedkontor: Møntergade 21, Kbhvn. K.

      -      fabriken: Hovedgaden, Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hørsholm Materialhandel, O. Hansen.

Grundl. ca. 1813 af Johan Nicolai Binder. I 1899 over­taget af O. Hansen og i 1932 af dennes søn, K. B. Hansen (f. 1907).

Adresse: Hovedgaden 31, Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hørsholm Mølle A/S, mel- og handelsmølleri.

Grundl. d. 1. okt. 1891 af møllebygger Martin Johansen (f. 1850, d. 1919). Omdannet til ak­tieselskab d. 1. okt. 1933. Nuværende direktør: grundlæggerens søn, Svend Johansen (f. 1881).

Adresse,: Frederiksborgvej 8, Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hørsholm Planteskole ved H. Glæsel.

Grundl. d. 25. juni 1787 af staten. Overgik i 1867 til privateje med Aug. Søht (f. 1834, d. 1914) som indehaver. Indehaver (siden 1937): Hilmar Glæsel (f. 1897).

Adresse: Folehavevej, Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Høskuld-Jørgensen, frugt- & vildthandel. Grundl. i 1872 af frøken Mortensen. Indehaver siden 1932: E. Høskuld-Jørgensen (f. 1904).

Adresse: Vimmelskaftet 49, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

ANDR. FRED. HØST & SØN

Kgl. Hof-Boghandl, er grundlagt 1836 af A. F. Høst (f. 1811, d. 1897). I 1873 optog han sin Søn, P. C. M. Høst (f.1847, d. 1906) som Associé (derefter Firmanavnet), og i 1882 overdrog han ham Forretningen fuldstændig. Efter sidstnævntes Død er hans Enke, f. Puistienne, Indehaver af Firmaet.

Adresse: Bredgade 35, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Andr. Fred. Høst & Søn A/S, kgl. hofboghan­del, antikvariat og forlag.

Grundl. d. 15. april 1836 af Andr. Fred. Høst (f. 1811, d. 1897). I slægtens eje indtil 1917, da Johannes Lind (f.

 1890, d. 1935) overtog firmaet, som ved hans død omdannedes til et aktieselskab. Nuvæ­rende direktør: Ellis Lohse (f. 1889). Prokuri­ster: Niels Høst og Mogens Cohr Lind.

Adresse: Bredgade 35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Victor Høst - Carl L. Lehmann's Eftf. ved S. Overgaard, tømmerhandel. Firmaet blev dan­net i 1934 ved sammenslutning af firmaerne Carl L. Lehmann's Eftf. (grdl. i 1894 af Carl L. Lehmann) og Victor Høst (grdl. i 1891 af Victor Høst). Indehaver (siden sammenslut­ningen): S. Overgaard (f. 1892).

Adresse: Haraldsgade 15, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Høstbo, bagerforretning.

Grundl. d. 1. febr. 1893 af J. Nielsen (f. 1861). Indehaver (siden 15. marts 1947): Johs. Høstbo (f. 1916).

Adresse: Falkoner Alle 15, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Høve, Flakkebjærg og Gimlinge Sognes og Omegns Spare- Og Laanekasse.

Grundl. d. 1. maj 1871. Nuværende direktør: landsretssag­fører P. Graae Rasmussen (f. 1914).

Adresse: Strandgade 20, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frantz Høy, glarmesterforretning.

Grundl. d. 19. sept. 1893 af M. E. Høy (f. 25. dec. 1856, d. 1933). Den 3. okt. 1910 overtaget af sønnen, den nuværende indehaver, Frantz Høy (f. 27. sept. 1885). Forretningen omfatter alt inden­for branchen, mosaikarbejde, glasslibning etc.

Adresse: Nørregade 11, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. R. Høy & Sønner, cigarfabrik.

Grundl. i 1866 af L. R. Høy (f. 1838 i Vrenders, d. 1926), der i 1900 optog sine sønner, Vald. Høy (f. 1867, d. 1916) og Martin Høy (f. 1873) og. se­nere en yngre søn, Aage Høy (f. 1876), som associés; sidstnævnte er siden faderens død eneindehaver af firmaet.

I 1925 overtoges firmaet A l e x. R a s m u s ­s e n's C i g a r f a b r i k, der var grundlagt i 1796 af købmand Jørgen Bech (f. 1743, d. 1812). Overtaget i slutningen af 1850 af Alex. Ras­mussen (f. 1833, d. 1898). I 1879 indtrådte John Schrøder (f. 1846, d. 1905) og i 1904 John Schrøder jun. (f. 1876, d. 1947) i firmaet. Nu­værende indehaver: ovennævnte fabrikant Aage HØY.

Adresse: Læssøesgade 14, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Høyberg's Kaffebrænderi.

Grundl. i 1861 af A. Lassen og i 1889 overtaget af F. Høyberg (f. 1870, d. 1926). Indehaver (siden 1926): enke­fru Tora Høyberg, f. Christensen.

Adresse: Rebslagervej 14, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Høyer's Bageri.

Grundl. d. 5. maj 1821 af Georg Heuer (senere Høyer) (f. 1793, d. 1873). Indehaver (siden 1937): oldesønnen, Per Høyer (f. 1899).

Adresse: Fisketorvet 5, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes Høyer, manufakturforretning.

Grundl. d. 25. april 1854 af I. R. Larsen. Den 1. marts' 1907 overtoges forretningen af Johannes Høyer (f. 1881).

Adresse: Algade 50, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage